Асцендент Водолей

ASC Aquarius

Когато в момента на раждането на хоризонта изгрява Водолей, се раждат личности, чиято психологическа мотивация е различна от общоприетата. Преобладаващата част от хората в своите постъпки са мотивирани от желанието да натрупват пари, материални притежания, да придобиват известност, да имат власт, да напредват в кариерата, или пък се посвещават на партньора, децата, семейството и т.н. Описаните дотук дейности мотивират 90 процента от населението на земята. Но за родените с асцендент Водолей, тези стремежи сами по себе си като че ли не са достатъчни. Те обичат да разглеждат всеки аспект на живота от своя собствена, различна от общоприетата гледна точка.

Ако например на пазара е излязъл нов хит, който всички харесват, те ще кажат, че не е нищо особено. В същото време те може да харесват музика, групи, облекло, дизайн и т.н., които като цяло не се приемат от обществото и се отличават с голяма чудатост, оригиналност и необичайност. Този мотив на поведението им е водещ при започването на каквато и да било нова дейност. Като положителна черта следва да изтъкнем голямата изобретателност и своеобразието на тези хора. Като негативна тенденция може да се посочи склонността им към прекалена оригиналност, причудливост и чудатост, която на моменти може да граничи дори с налудност.

Родените с изгряващ знак Водолей се отличават със силен ум, афинитет към техниката и новите технологии, интелект, разсъдливост и логичност. Те реагират на външния свят чрез желанието си да го изучат и опознаят по обективен и научен начин. Те не са много податливи на емоции и вълнения. Понякога отстрани изглежда, че сякаш изобщо са лишени от нормалните човешки чувства – симпатия, антипатия, радост, тъга, изненада и т.н. Това се забелязва особено силно, когато във Водолей има наличие и на планети. Тогава изражението на тези хора е като каменна маска. Под нея естествено присъстват емоции, но те са изключително обуздани. Затова понякога оставят у останалите погрешното впечатление, че са студени, пресметливи и хладнокръвни, напълно лишени от чувства.

В практиката ми винаги е трудно да подбера правилните думи, когато трябва да оповестя гореспоменатите факти на мои клиенти, родени с това разположение. Обикновено те ме гледат с каменно изражение на лицето и заявяват, че това, което казвам, не е вярно. После със същото безизразно лице продължават да ме убеждават, че всъщност те са много емоционални и чувствителни хора. Всъщност, никой не отрича, че дълбоко в себе си те може би действително са такива, но това не личи от пръв поглед.

Една клиентка с няколко планети във Водолей в съвпад с асцендента след дълъг и доста мъчителен и за двама ни разговор на тази тема, най-накрая зарида в кабинета ми, когато споменах определени факти за баща и. Оказа се, че дори на смъртния си одър той не е повярвал, че тя някога го е обичала. Всъщност тази жена е обичала баща си изключително силно, но никога не е могла открито и топлосърдечно да му го покаже. Впоследствие тя призна, че не си спомня кога е плакала за последен път.

Такова е естеството на изгряващия Водолей. Под ледената обвивка на външната безчувственост и незаинтересованост се крие топла и сърдечна натура, която изключително силно иска да дава и да получава любов. Само че не знае как да го направи. Ако тези хора не искат да се чувстват като пришълци от друга планета, би трябвало да се научат да развиват и да показват външно някои от най-типичните човешки емоции – топлота, заинтересованост, състрадание, съчувствие, съпричастие и любов. Това не е лесна задача, особено за тези, които имат и планети, намиращи се във Водолей. Затова пък резултатът си заслужава усилията. Те ще започнат да се чувстват много по-добре интегрирани, приобщени и обичани.

Тъй като сред основните ключови думи за Водолей са независимост, свободолюбие и самостоятелност, тези качества се проявяват в тях на ниво вътрешна психологическа мотивация. Затова естествената им реакция при започването на някакво ново начало е да останат дистанцирани и емоционално необвързани с останалите. Мисията им е да откриват нови пътища и начини да се върви напред. Това ги мотивира да откриват за себе си все по-нови и по-оригинални средства да се задвижват в различните жизнени ситуации. Когато някой е обвързан, той вече не е свободен в своите действия. Например несемейният индивид може да си позволи да отиде да живее в друг град или в друга държава, може лесно да промени местожителството и местоработата си. Може временно да престане да работи и вместо това да продължи образованието си. Или може да реши да пътува. Във всички тези ситуации е сравнително лесно да се намерят оригинални начини за проправянето на нови пътища и за намирането на нови средства. Но семейният човек с три деца е силно ограничен в своя избор. Той носи отговорност за семейството, което е изградил и за децата, които отглежда. Той не може да напусне работата си и да се отправи на околосветско пътешествие. И изобщо, всеки път когато формираме дългосрочна връзка, трябва да сме наясно, че доброволно поемаме допълнителна отговорност и се лишаваме от част от личната си свобода. Това противоречи на фундаменталната енергия, залегнала в знака на Водолей. Неслучайно родените с асцендент Водолей имат репутацията на хора, за които е най-трудно да създадат брачен съюз.

Водолей е и един от фиксираните знаци. На тези хора им е изключително трудно да променят вече изграденото си мнение по даден въпрос. Това също може да влезе в конфликт с разбиранията на партньора им. Често те желаят да имат до себе си партньор, който винаги и при всички обстоятелства се съгласява с тях. Те не бива да забравят, че равнопоставеността на партньорите е задължително условие за продължителността на една връзка. Следователно те трябва да се научат да правят компромиси. Компромисите в една връзка трябва да включват доброволно лишаване от част от собствената свобода и приемането на гледната точка на другия. Поради фиксираността на този знак на родените с асцендент Водолей може да им е изключително трудно да се променят и да предприемат действие в това направление, макар да разбират интелектуално, че трябва да го направят.

В крайна сметка, те трябва да си зададат въпроса дали действително желаят постоянна връзка или не. Техният спонтанен отговор вероятно ще бъде „да“, но тук трябва много добре да бъде осъзната цената, с която се изгражда една дълготрайна връзка. Ентусиазмът им тогава може да се изпари. Никой друг не е в състояние да даде отговор на този въпрос вместо тях, но ако те действително са решени да опитат, трябва да са напълно наясно с жертвите, които трябва да направят, за да постигнат тази цел. Много от тях гръмко заявяват, че желаят дългосрочно партньорство. При по-задълбочен анализ обаче, може да се окаже, че те по приницип искрено желаят партньорство и продължителна връзка, но не могат да толерират за продължително време нито един партньор!

Някои от родените с това разположение имат непреодолимото желание да изследват в дълбочина всеки аспект от своето поведение и поведението на останалите. Ако тази тенденция остане без контрол, тя може да доведе до редица психосоматични симптоми и даже хипохондрия. Те трябва да се научат да релаксират и да се отпускат. Понякога трябва просто да се оставят на течението и да се наслаждават спонтанно на хубавите неща, които животът предлага. Под управлението на Водолей се намират кръвообращението и нервна та система, следователно тези са областите, които изискват тяхното специално внимание. Сърцето се намира под управлението на Лъв (противоположния на Водолей знак), затова за тях е за препоръчване да го поддържат в добра форма чрез редовни упражнения. Като такива може да се пропоръчат бягането, колоезденето, тениса, гребането, плуването и т.н. Гръбначният стълб също се намира под управлението на Лъв. При родените с асцендент Водолей съвсем ясно се наблюдава връзката между повишеното нервно безпокойство и болките в гърба.

Асцендентът във всяка карта описва начина, по който се самоопознаваме. Следователно, родените с изгряващ знак Водолей трябва хладнокръвно и безпристрастно да започнат да се запознават по-отблизо със собствената си личност. Повечето хора са изключително повлияни от субективните си пристрастия и убеждения. При хората, родени под изгряващ Водолей, нещата са поставени съвсем различно. Те имат склоността да анализират себе си по доста обективен начин. Това не означава, че не им липсват твърдоглавие, инат или фиксираност на убежденията. При всички положения обаче, те имат вътрешен подтик да получат максимално обективна картина както за самите себе си, така и за обкръжаващата ги реалност. Донякъде това се дължи на факта, че те виждат себе си като малка част от голям социален организъм. За тях личните преживявания, емоции и вълнения отстъпват на заден план пред общите, надличностни, групови интереси на социума.

Водолей се управлява от Уран. Тази планета обаче е открита едва през 1781 година. Дотогава в продължение на хиляди години Сатурн е бил традиционният управител на този знак. Сатурновото влияние при родените с асцендент Водолей може да се усеща като нужда да усилят собствената си значимост и сфера на влияние и посредством това да бъдат част от даден колектив или сдружение. Едновременно с това се появяват и съмненията на Сатурн дали групата, към която принадлежи в момента даденият индивид, е най-подходящата за осъществяването на целите и задачите му. Сатурн вечно се безпокои дали е на „прав път“, дали постъпва „правилно“ и дали това, което върши в момента, е „добро“. Всички тези думи са поставени в кавички, защото смисълът и съдържанието им непрекъснато се променят в зависимост от различните епохи, времена, общества, разбирания и т.н. В този смисъл „добро“ и „правилно“ по принцип не съществуват. От друга страна, влиянието на Уран върху тези хора е такова, че ги подтиква да усилват не толкова личната си сила и мощ, колкото тази на групата или колектива, от който те са част. Родените с асцендент Водолей най-добре от всички други знаци на Зодиака отдават всичките си сили и способности не толкова за лансиране и утвърждаване на собственото его, колкото за подобряване на условията за съществуване и развитие на колектива и на социума като цяло.

Този изгряващ знак по действието си се свързва с древногръцкия мит за Прометей. Широко известна е легендата, според която този титан откраднал огъня от Олимп и го дал на хората. Но малцина знаят предисторията му. Най-подробно описание за това как е станало всичко можем да прочетем в поемата „Теогония“ (Произход на Боговете), написана от Хезиод през VIII-VII в. пр.н.е. Всъщност огънят бил даден на хората много преди Прометей. В тези първоначални времена те живеели щастливо и в голямо изобилие. С един ден работа те можели да си осигурят препитанието за цяла година. Земята давала плод от само себе си. Хората не били разделени на полове, а били андрогенни. Това ставало по времето, когато Сатурн (Кронос) все още бил върховният управител на Олимп и на Земята царяла корникопия (пълно изобилие). Впоследствие Кронос бил заменен от Зевс (Юпитер) и той трябвало да сключи с хората нов договор. Тогава на сцената се появил Прометей.

С неговата поява започнала една цяла нова тенденция в развитието на човечеството. Името Прометей означава „мислещ предварително“. Той олицетворява разума и способността за разсъждение, а оттам и способността за измами и манипулиране на околните. Така че последствията от неговите действия може да се разглеждат двояко. От една страна, той дава способността за познание, от друга страна – прави хората хитри, лукави и способни на трикове и мошеничества. Всички тези качества изначално не присъствали в тях. Прометей, освен всичко друго, е известен като титана, който за първи път предложил на върховния бог (Зевс по това време) животно в качеството на жертва. Така се появило кръвопролитието, което преди това не съществувало.

Най-известна е сцената, когато Прометей измамил Зевс при Меконе. Там трябвало чрез ритуал и жертвоприношение да се определят новите взаимоотношения между хората и боговете. Прометей прибегнал до следната хитрост. Той предложил на Зевс да избере между две приготвени за него жертвоприношения. Едното било стомах на вол, напълнен с крехко телешко месо. Тази жертва символизирала вкусна храна, чиято външна презентация била отблъскваща. Втората жертва била приготвена от волски кости, които били увити в „лъскава мазнина“ (по думите на Хезиод). Това е нещо, което не може да се яде, но е поднесено във вид на вкусно ястие. Зевс приел втората жертва и с това създал прецедент. Оттогава хората започнали да запазват месото за себе си, а да предлагат в качеството на жертва към боговете ненужните им кости от животните. Те покривали костите с мазнина и ги изгаряли по време на жертвоприношенията.

Това силно разгневило Зевс и той скрил огъня от хората. Така те били принудени да се трудят много по-упорито и много по-продължително за своята прехрана отколкото преди. Корникопията приключила и била заменена от нов труден порядък. Тук вече настъпил известният на всички момент, когато Прометей откраднал огъня от Олимп и го дал обратно на хората. За да го накаже за дързостта, Зевс заповядал Прометей да бъде прикован към една скала за вечни времена. Там орел кълвял черния му дроб всеки ден. Тъй като обаче той бил безсмъртен, дробът му се възстановявал всяка нощ и мъчението му започвало отначало с настъпването на следващия ден. А за наказание на хората той изпратил сред тях първата жена, наречена Пандора. Оттогава хората се разделили на два пола. Те станали много по-слаби, защото още от самото си раждане се появявали на бял свят непълноценни и били принудени през целия си живот да търсят своята липсваща половина. Пандора от любопитство отворила своята кутия и оттам излетели всички болести, злини и болки, известни на хората. Тя се опитала да я затвори, но вече било много късно. В кутията била останала само надеждата.

Този мит е изключително показателен за тайнството на човешкото сътворение. Изключително добре е да се медитира върху него. Тук се открояват паралели с притчата за Адам и Ева. В Библията е разказано как първите хора живеели в охолство и изобилие. Обаче, в момента, в който вкусили от плодовете на познанието, били изгонени от Рая, след което били принудени да се трудят за препитанието си. А познанието в астрологията се намира под управлението на две планети – Уран и Меркурий. Уран е открит много по-рано и носи изначалната енергия на познанието. Меркурий е „бебето“ в Слънчевата система. Уран в този смисъл е висшата октава на Меркурий. Той възниква доста по-късно в еволюцията и в настоящия момент от развитието управлява способността на хората за логически разсъждения и дедуктивно мислене. Обаче Уран в тези древни митове е описан като изначалния подтик към познание. Преди неговата поява хората живеели в блажено неведение. След появата му те започнали да придобиват все по-голямо разбиране за нещата, но съответно били принудени да заплащат за това съответната цена.

Така и хората с Водолей на асцендента вярват, че ако получат достатъчно познание и разбиране за устройството на света, ще имат възможността да го подобрят и усъвършенстват. Те са убедени, че при прилагането на съответни правилни теории и концепции, жизнените условия на Земята могат да бъдат значително подобрени. Изобщо под управлението на Водолей се намират целият научно-технически прогрес на човечеството и всички достижения на науката и техниката. Тези огромни ресурси са впрегнати в името на добруването на човешката раса. И макар днес да сме толкова „напреднали“ и да разполагаме с компютри, мобилни телефони, самолети, автомобили и т.н., остава въпросът дали сме по-щастливи от хората, живели в дълбоката древност.

Идеите на изгряващия Водолей са егалитарни – свобода, братство и равенство между хората. Подобно на Прометей, който бил жестоко наказан от властимащите за своите действия, така и тези хора може да се превърнат в изкупителна жертва и да бъдат преследвани от управляващите. Така или иначе в живота винаги, когато определени структури са изживели вече своята полезност и предназначение, биват разрушавани и други структури биват изграждани на тяхно място. Родените с това разположение са в състояние много фино и преди всички останали да се настроят и да улавят честотните вибрации, предхождащи тези социални тенденции и събития.

Често визията на родените под изгряващ знак Водолей е доста утопична и нереалистична. Възможно е да виждат хората в идеалистична светлина, без да отчитат по-инстинктивната, егоистична и ниска човешка природа. Не бива да забравяме и противоположния знак Лъв, който в този случай винаги се намира на десцендента. Оттам той може да диктува желанието за лично господство и налагане в рамките на групата или колектива. Някои хора с това разположение имат склонността да завързват познанства и приятелства с изключителната цел получаване на повече лична власт. Въпреки надличностната им мотивация, те не биха се поколебали да използват сила, ако някой се опита да ги атакува директно или да засегне публично личната им гордост. Затова, ако желаят да избегнат потенциалните вътрешни и външни конфликти, те не бива да забравят и тази страна на личностната си мотивация.

Често Водолей е изключително зает да се бори за създаването на общ модел, чиято цел е подобряването на условията на съществуване на целия колектив. За съжаление, той често забравя за преживяванията, нуждите, поривите, чувствата и потребностите на отделния индивид. Като цяло, задачата на изгряващия Водолей е да работи себеотдайно за общото добруване. Една от основните му земни задачи е да се научи на алтруизъм, колективизъм, братство, равенство и изоставяне на личните интереси в името на общата идея. Видни личности, родени с това разположение са Ейбрахам Линкълн, Имануел Кант, Карл Маркс, Барак Обама. Родените с изгряващ Водолей също се учат, че кръвните връзки в нашата епоха не са от особено значение. Повечето от хората, с които те работят и се намират в изключително близки взаимоотношения, няма да бъдат техни роднини. По този начин те олицетворяват решаващата важност на духовните връзки в нашата епоха, които свързват ведно множество хора в името на общата им работа по превъплатяването на дадена висока идея в реалност.

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.