Асцендент Рак

ASC CancerКогато Рак изгрява на източния хоризонт в момента на раждането, основният психологически двигател на човека е нуждата му да се чувства защитен, спокоен и уверен в живота. Нека да разгледаме поведението на животното рак, понеже това ще ни покаже нагледно какво мотивира родените с този Асцендент. Ракът излиза в отворени, незащитени пространства само в краен, абсолютно належащ случай. През повечето време той предпочита да се крие в убежището си – например някаква ниша в скалата. Там ракът се чувства напълно защитен, защото не може да бъде нападнат в гръб или отстрани. Ако някое животно прояви неблагоразумието да го нападне фронтално, то много скоро то ще изпита върху себе си яката захапка на неговите щипци.

Подробният текст за това планетарно разположение е наличен на сайта https://lubomir.info, или ако желаете личен хороскоп, описващ всички планетарни разположения по знаци, домове и аспекти във вашата астрологична карта, то тогава можете да си поръчате услугата “Рождена карта”.