Асцендент Рак

ASC Cancer

Когато Рак изгрява на източния хоризонт в момента на раждането, основният психологически двигател на човека е нуждата му да се чувства защитен, спокоен и уверен в живота. Нека да разгледаме поведението на животното рак, понеже това ще ни покаже нагледно какво мотивира родените с този асцендент. Ракът излиза в отворени, незащитени пространства само в краен, абсолютно належащ случай. През повечето време той предпочита да се крие в убежището си – например някаква ниша в скалата. Там ракът се чувства напълно защитен, защото не може да бъде нападнат в гръб или отстрани. Ако някое животно има глупостта да го нападне фронтално, то изпитва върху себе си яката захапка на неговите щипци.

По подобен начин родените с асцендент Рак се чувстват най-защитени и уверени в собствения си дом. За тях наличието на уютно жилище е първата реална предпоставка да се чувстват предпазени от превратностите на съдбата. Често те даже имат някакво определено кътче в това жилище, където чувството им за защитеност е най-силно. Това може да бъде любим фотьойл, канапе, стол и т.н. Най-вероятно те прекарват по-голямата част от времето именно на това място в дома си.

Те градят сигурността си на няколко основни фронта в живота. Първият от тях (за който вече споменахме) е жилището им. На подсъзнателно ниво наличието на дом за тези хора е еквивалентно на ефективна защитеност срещу промените на обкръжаващата среда. Подобно на животното рак, те се чувстват спокойни и защитени в своята собствена ниша в скалата, независимо от промените на теченията и вълнението на морските води. На втори план, те свързват чувството си за защитеност с наличието на материални средства за съществуване. Тъй като асцендентът предопределя психологическата мотивация, една от основните движещи сили в живота им е желанието за стабилен материален просперитет. Парите обаче имат различно предназначение за различните знаци на Зодиака. Те ги събират в името на съвършено различни цели и задачи. Везните например свързват наличието на пари с възможността да купуват различни изящни и луксозни предмети. За Скорпиона пък главното са силата и мощта, които дава наличието на много пари. За родените с асцендент Рак обаче, наличието на пари и материални притежания е просто необходима предпоставка, за да се чувстват защитени срещу превратностите на съдбата. Стабилната банкова сметка им дава чувството на сигурност срещу евентуалните катаклизми, на които могат да бъдат подложени в материалната действителност.

Третият фронт, на който воюват в живота, е изграждането на стабилно семейство – с партньор и деца. Естествено, трябва да се види разположението на Венера и на Слънцето по знаци и по домове, както и аспектите, които тези планети правят, за да се отсъди правилно отношението към партньора, семейството и децата във всеки отделен случай. Общото обаче за повечето хора, родени с асцендент Рак, е желанието да формират стабилно семейство, тъй като това им дава чувство на сигурност и защитеност. Нерядко тези хора (особено при наличието на доста планети в Рак, Телец, Везни или II, IV или VII дом) толерират в продължение на целия си живот сравнително неподходящ партньор, просто защото са ужасени от мисълта да прекарат живота си сами. Това за тях на подсъзнателно ниво може да е еквивалентно на пълна незащитеност.

Естествено, чувството на защитеност, което се гради на основата на материални притежания, недвижимо имущество или семейството, е илюзорно чувство. Това важи не само за Рака, но и за останалите знаци. Те обаче схващат това сравнително по-лесно, защото са програмирани по друг начин. Изгряващият Рак дълго и упорито се бори в материален план да изгради своя дом, който е неговата крепост и бастион срещу всякакви възможни нападки от външния свят. В действителност обаче ние никога не можем да намерим абсолютна сигурност и защитеност в какъвто и да било градеж в материален план. Достатъчно е едно земетресение, наводнение, цунами или пожар и от къщата не остава нищо. Изгражданите с десетилетия инвестиции, полици и акции могат да се сринат само за няколко часа на борсата. Средната продължителност на браковете в наши дни вече започва да се измерва даже не в години, а в месеци. Децата, дори при наличието на идеално семейство, израстват и напускат дома, за да заживеят самостоятелен и независим от родителите свой живот.

Очевидно е, че единствената защитеност от превратностите на съдбата може да се намери само във вярата, в благосклонността и дълбоката мъдрост на всичко, което се случва в материалeн план. Корените на всяко действие, извършващо се в материалната сфера се намират в духовния свят. Невинаги от наша (земна) гледна точка можем да намерим логиката и справедливостта на случващите се на Земята събития. От една по-висша духовна гледна точка всяко действие е напълно обосновано и справедливо. Следователно вярата и упованието в божествената мъдрост, изхождаща от духовния свят, са естественото непреходно оръжие срещу постоянно променящата се материална действителност.

Животното рак има странен подход към живота и това може да се види в начина, по който то се придвижва. То никога не се движи праволинейно напред, а прави последователно крачки напред, встрани и после назад. Така и родените с този асцендент не обичат да се изправят пред проблемите си в живота лице в лице, а образно казано, ги атакуват странично и заобиколно по индиректен начин. Те никога не искат да се изправят фронтално пред живота и това, което ги очаква. Предпочитат да гледат едновременно напред и назад. Миналото за тях представлява голям интерес. От една страна, това е така, защото обичат да преживяват отново и отново хубавите и красиви моменти от своето минало. От друга страна, те се тревожат, че дадени неправилни решения и постъпки от миналото могат като призраци да се появят и да ги преследват в бъдещето. По този начин, застанали неуверено в един несигурен баланс между миналото и бъдещето, те намират за много трудно да се отпуснат и да се чувстват щастливи в настоящето. Главна жизнена задача за тях е да отърсват от себе си сянката на миналото, да гледат с ентусиазъм напред към бъдещето и да се наслаждават пълноценно на настоящето!

Луната е небесното тяло, което не само управлява знака на Рака, но и циклично променящите се приливи и отливи. Водата, от друга страна, е елемент, свързан с емоциите и чувствата. Не е трудно да се види причината, поради която родените с асцендент Рак са толкова променливи в емоционално отношение. Подобно на приливите и отливите, тяхното емоционално състояние може да се променя от високо към ниско ниво и обратното по няколко пъти на ден. Една случайно казана невинна дума е в състояние да предизвика отлив, също както благосклонен жест е в състояние да предизвика прилив на положителни емоции и чувства. В повечето случаи тази честа промяна на настроенията дразни околните и може да доведе до сериозни търкания и разногласия. В най-добрия случай родените с този асцендент могат да се научат да бъдат в синхрон както със собствения си вътрешен ритъм, така и с ритъма на хората около тях. Ако се научат да го постигат, могат да се плъзгат винаги на върха на вълната на социалните приливи и отливи.

Казахме, че знакът на Рака е свързан с Луната, а от нея произтичат майчинските и защитни функции. Една от основните сили, която движи през живота родените с този асцендент, е покровителстването и защитата на намиращите се в непосредствения им семеен кръг. Често всичко, което се намира извън този кръг, е възприемано като заплаха за личното им съществуване. Трябва да се прави разлика между желанието да се притежават близките хора (типично например за Телеца), и желанието да се защитават от нападките на външния свят (присъщо на Рака).

Някои от родените с този изгряващ знак не формират семейство и нямат деца. Те персонализират до такава степен това, с което се занимават, че тяхното призвание, работа или професия става извънредно лично и започва да играе за тях ролята на семеен кръг. Логично, защитните и протекционистичните им инстинкти в този случай се насочват към техните лични идеали, стремежи и цели. В някои случаи, вместо те самите да се грижат за хората, влизащи в техния тесен семеен кръг, родените с асцендент Рак желаят другите да се грижат за тях. Рак на асцендента предразполага към желанието да се намират колкото се може по-дълго до майчиния скут, защитени и предпазени от превратностите на света. Този изгряващ знак предизвиква необходимостта да се поработи над такива състояния като прекалено отъждествяване с майката, необходимост светът да играе ролята на майка, зависимост от света-майка, търсене и ненамиране на идеала-майка и т.н.

Веднъж хванал нещо в щипците си, ракът не го пуска. Така постъпват и родените с този асцендент. Веднъж вкопчили се в нещо, било то в човек, работа, служебно положение или даже и в емоциите си, не могат да го пуснат. Това се отнася както за положителните, така и за отрицателните им емоции. Веднъж изработили си с годините дадена фобия, психосоматична реакция, скръб, печал или страдание, те не искат и не могат лесно да се разделят с това чувство. Захващат се за него, както ракът се захваща с щипците си и не го пускат, докато друго по-силно чувство не вземе връх. Психотерапевт (или опитен астролог) би могъл с успех да разреши такъв проблем за някого, роден с въздушен знак на асцендента, като прилага доводи, аргументи, обяснения и здрав размисъл. С водния Рак на асцендента обаче, такъв подход би бил не само напълно безплоден, но и в най-лошия случай би могъл да бъде обърнат срещу този, който се опитва да го приложи. Подобно поведение е много ценно тогава, когато изгряващият знак е неизвестен и трябва да бъде определен. Типично е, че родените с Рак на асцендента се нуждаят от минимална провокация, за да застанат в своята защитно-нападателна позиция.

Една от ключовите думи за Рак е безпокойство. Това се отнася както по отношение на основните жизнени фронтове, на които се сражават, така и по отношение на тяхното здравословно състояние. Те непрекъснато се безпокоят, че са станали жертва на едно или друго заболяване. Тъй като въображението им е силно развито, в дадения случай то може да им изиграе лоша шега. Родените с Рак на асцендента могат да си измислят различни заболявания и да търсят с часове подобни симптоми, описани в дебелите медицински енциклопедии, докато най-накрая намерят потвърждение на измислената си болест. Проблемът е, че започват сериозно да се безпокоят относно последствията на въображаемите си болести. В резултат на това безпокойство могат да развият реални симптоми, като затворят порочния кръг, в който сами са се оплели. Всяка тенденция постоянно да се намира потвърждение на една или друга измислена болест в медицинските книги трябва да бъде пресичана колкото се може по-рано. В противен случай подобно занимание може да се превърне в хоби с плачевни последствия.

Рак е знак, основно свързан с чувствата и емоциите. Родените с Рак на асцендента имат задачата да се самоосъществят и да реализират целите и задачите си в живота посредством фината настройка на чувствената си природа. За тези от тях, които имат значителен брой планети, разположени във водни знаци (Рак, Скорпион или Риби) или водни домове (IV, VIII или XII), задачата се състои в откриването на продуктивен начин да използват чувствената си натура и интуицията си, без да бъдат тотално завладени от емоциите си и да не бъдат люшкани безсмислено наляво надясно през живота. Наложително е да развият „по-дебела кожа“, ако не искат дори и най-малката и невинна реплика от страна на другите да предизвиква в душите им огромни и продължителни вълнения. Тези, които имат доста планети в земни или въздушни знаци или домове, имат за задача да открият колко скрити емоции и чувства се таят в недрата на истинската им природа, скрити под повърхността на техния привиден прагматизъм и приземеност. Тези хора привличат в живота си събития, които ги карат да откриват, преоценяват и използват продуктивно огромната сила на чувствената си природа, стаена дълбоко в тях.

Когато Рак изгрява на източния хоризонт, винаги намираме противоположния знак – Козирог да залязва на западния. Т.е. както Рак се намира на куспидата на I дом в началото на нещата, на егото и на себе си, така Козирог се намира на куспидата на VII дом, този на партньора. Прекалените изблици на чувства и емоции, характерни за Рака, се успокояват и привеждат в конкретна практична насоченост от земния Козирог. Водният елемент на Рака с присъщата му склонност към приливи и отливи е принуден чрез практичния, земен партньор от тип Козирог да приеме определена форма и да се успокои в дадено русло. Партньорът помага на изгряващия Рак да изгради стабилна материална структура с определена форма – нещо немислимо, при наличието само на воден елемент. В крайна сметка обаче Рак на асцендента трябва да се научи сам да изгражда в себе си такива качества като прагматичност, практичност и земност, вместо да ги импортира в себе си индиректно чрез партньора.

Австрийският композитор Франц Шуберт е роден с изгряващ знак Рак и неговия управител – Луната в Риби, в X дом. Това е забележителен пример как емоциите, чувствата и музикалният талант (Луна в Риби) са били направлявани по напълно подходящ начин в дома на кариерата и максималните достижения в живота. Френският художник Винсент ван Гог е роден също с изгряващ знак Рак и неговия управител Луната в квадратура с Венера, Марс и Нептун. Хаотичният му и до болка променлив живот свидетелства до какви крайности може да ни доведе емоционалният хаос, свързван с този знак.

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.