Дарения за сайта

  • Даренията могат да бъдат направени по един от следните три начини:
    • Внасяне на даренията на каса, в който и да е клон на Булбанк (IBAN BG69, UNCR 7000 4519 6476 74 на името на Любомир Димитров Червенков)
    • Изпращане на превод по Western Union до мен в Австралия, като посочите сумата в австралийски долари (например 150 AUD се равняват на около 200 лв.) Името ми на английски се изписва така: Lubomir Dimitrov Tchervenkov. След като направите превода, моля да ми изпратите кода на транзакцията  на имейл info@Lubomir.name, за да мога да получа дарението.
    • Изпращане на пари чрез PayPal.Me чрез този линк: https://www.paypal.me/LubomirTchervenkov
    • Изпращане на дарение чрез PayPal, използвайки долния бутон: