“България – Астрологична прогноза за 21 век”

03 ноември 2013 г.

Bulgaria_21__vek_oblozkaИздателска къща “Кибеа”, 2014 г.

ISBN 978-954-474-639-1

Да се правят прогнози за България в началото на всяка година не е нещо ново. Но обикновено краткосрочните прогнози за една страна са прекалено повърхностни и общи. Животът на един народ наподобява животa на отделния човек. Той преминава през своята младост, зрялост и старост. Само че при народите тези процеси се развиват в продължение на десетилетия. Затова има смисъл да се направи прогноза за България за по-продължителни отрязъци от време – например за един век. Българите имат привилегията и предизвикателството да живеят в уникален момент в историята на нашия народ. Именно в отрязъка 2012-2018 г. прогресните позиции на две от най-важните планети, които управляват съдбините на народите и държавите – Юпитер и Сатурн, са застанали в астрологическата карта на България напълно неподвижно с поразяваща синхронност!

Когато една прогресна планета застане неподвижно, това винаги вещае криза в сферите на живота, които тя управлява. И тъй като Юпитер управлява ценностната система и моралните качества на етноса, а Сатурн управлява практически всички държавни структури, то в дадения случай става въпрос за едновременна криза както на моралните ценности, така и на държавните структури на страната. В цялата многовековна българска история досега такова събитие никога не се е случвало и няма изгледи да се повтори в обозримо бъдеще. Зоните на статичност на прогресните планети обозначават също така кардинални промени в областите на живота, които управляват. Това са един вид съществени повратни точки. След като статичността приключи, планетите сменят посоката си на движение, като по този начин се променя посоката на развитие, в която досега се е движел целият народ. При това трябва да се има предвид, че подобни поврати не се случват често. Те настъпват веднъж на около 100, 200 и повече години. След приключването на въпросните статичности в България не само ще настъпи кардинална промяна в морала и ценностната система на хората, но едновременно с това ще се промени и цялостната структура, по която досега се е извършвало държавното управление. За всичко това подробно е разказано в книгата. Сами виждате скъпи читатели, че имаме привилегията и отговорността да живеем в изключително важни времена.

Тази книга представлява една вълнуваща разходка из вековете до наши дни. Тя проследява в детайли всички общо 15 стационарни периода и на двете планети. Ясно се откроява как всички критично важни събития в българската история са се случвали именно в зони на статичност. Кардиналните промени на морала и на ценностната система на етноса са се извършвали винаги при застанал неподвижно Юпитер. Такива кардинални събития са например присъединяването на България към източно-православната църква, въвеждането на нови морални норми на поведение при хан Крум (въвеждането на Крумовите закони и свързаното с това изкореняване на пиянството, кражбите, въвеждането на помощи за бедните и т.н.). В същото време всички кардинални кризи в държавното устройство неизменно са ставали по времето, когато не се е движела планетата Сатурн. Така например падането на България под византийско иго, а по-късно и падането на България под турско робство се извършват именно в такива зони. Написването на История Славянобългарская и началото на българското Възраждане също се извършват в зона на Сатурнова статичност. По този начин тези зони могат да се разглеждат като един вид крайъгълни камъни, където историята ни поема по нов курс на развитие. Именно сега (годините 2012 – 2018) изживяваме период, когато и двете планети променят курса си едновременно!.

Електронният вариант на книгата можете да четете на платения ми сайт lubomir.info ето тук