“България – Астрологична прогноза за 21 век”

03 ноември 2013 г.

Bulgaria_21__vek_oblozkaИздателска къща “Кибеа”, 2014 г.

ISBN 978-954-474-639-1

Да се правят прогнози за България в началото на всяка година не е нещо ново. Но обикновено краткосрочните прогнози за една страна са прекалено повърхностни и общи. Животът на един народ наподобява животa на отделния човек. Той преминава през своята младост, зрялост и старост. Само че при народите тези процеси се развиват в продължение на десетилетия. Затова има смисъл да се направи прогноза за България за по-продължителни отрязъци от време – например за един век. Българите имат привилегията и предизвикателството да живеят в уникален момент в историята на нашия народ. Именно в отрязъка 2012-2018 г. прогресните позиции на две от най-важните планети, които управляват съдбините на народите и държавите – Юпитер и Сатурн, са застанали в астрологическата карта на България напълно неподвижно с поразяваща синхронност!

Когато една прогресна планета застане неподвижно, това винаги вещае криза в сферите на живота, които тя управлява. И тъй като Юпитер управлява ценностната система и моралните качества на етноса, а Сатурн управлява практически всички държавни структури, то в дадения случай става въпрос за едновременна криза както на моралните ценности, така и на държавните структури на страната. В цялата многовековна българска история досега такова събитие никога не се е случвало и няма изгледи да се повтори в обозримо бъдеще. Зоните на статичност на прогресните планети обозначават също така кардинални промени в областите на живота, които управляват. Това са един вид съществени повратни точки. След като статичността приключи, планетите сменят посоката си на движение, като по този начин се променя посоката на развитие, в която досега се е движел целият народ. При това трябва да се има предвид, че подобни поврати не се случват често. Те настъпват веднъж на около 100, 200 и повече години. След приключването на въпросните статичности в България не само ще настъпи кардинална промяна в морала и ценностната система на хората, но едновременно с това ще се промени и цялостната структура, по която досега се е извършвало държавното управление. За всичко това подробно е разказано в книгата. Сами виждате скъпи читатели, че имаме привилегията и отговорността да живеем в изключително важни времена.

Тази книга представлява една вълнуваща разходка из вековете до наши дни. Тя проследява в детайли всички общо 15 стационарни периода и на двете планети. Ясно се откроява как всички критично важни събития в българската история са се случвали именно в зони на статичност. Кардиналните промени на морала и на ценностната система на етноса са се извършвали винаги при застанал неподвижно Юпитер. Такива кардинални събития са например присъединяването на България към източно-православната църква, въвеждането на нови морални норми на поведение при хан Крум (въвеждането на Крумовите закони и свързаното с това изкореняване на пиянството, кражбите, въвеждането на помощи за бедните и т.н.). В същото време всички кардинални кризи в държавното устройство неизменно са ставали по времето, когато не се е движела планетата Сатурн. Така например падането на България под византийско иго, а по-късно и падането на България под турско робство се извършват именно в такива зони. Написването на История Славянобългарская и началото на българското Възраждане също се извършват в зона на Сатурнова статичност. По този начин тези зони могат да се разглеждат като един вид крайъгълни камъни, където историята ни поема по нов курс на развитие. Именно сега (годините 2012 – 2018) изживяваме период, когато и двете планети променят курса си едновременно!.

Ето и съдържанието на книгата. Първите глави можете да четете тук. Кликнете на съответните линкове: Пълният електронен вариант на книгата можете да четете на платения ми сайт lubomir.info ето тук

 1. Увод
 2. Какво означава „прогресна“ планета
 3. Защо използваме най-вече прогресния Юпитер и прогресния Сатурн
 4. Най-често употребявани астрологични термини
 5. Астрологични карти на други етноси
 6. Директно (право) движение на планетите и ретроградно (насочено назад) движение
 7. Директно и ретроградно движение на прогресния Юпитер картата на България
 8. Движението на прогресния Юпитер през вековете – част 1
 9. Движението на прогресния Юпитер през вековете – част 2
 10. Стационарни периоди в картата на България на прогресния Юпитер
 11. За понятието „номенклатура“ и как то се съотнася с понятието „олигархия“
 12. Защо е подходящо да изследваме движението на Юпитер в картата на България
 13. Методика за прогнозиране, основана на движението на прогресния Юпитер
 14. Трите периода на прогресния Юпитер в най-новата история на България
 15. Подробен коментар на събитията днес чрез аналогия с минали събития при движението на прогресния Юпитер
 16. Още прогнози за бъдещето, основани на Юпитеровото „минало“
 17. Какъв ще бъде общественият строй в България през ХХI век: социализъм, капитализъм, глобален монополизъм, комунизъм или нещо друго Част 1.
 18. Няколко думи за полуквадратурата между Юпитер и Плутон 112
 19. Какъв ще бъде общественият строй в България през ХХI век: социализъм, капитализъм, глобален монополизъм, комунизъм или нещо друго Част 2.
 20. За „диктатурата на пролетариата“
 21. Какъв ще бъде общественият строй в България през ХХI век: социализъм, капитализъм, глобален монополизъм, комунизъм или нещо друго Част 3.
 22. В каква насока трябва да се работи за промяна
 23. Предназначението на западноевропейските (арийските) и на източноевропейските (славянските) народи
 24. Езотеричен анализ
 25. Мисията на българите
 26. Астрологични аспекти на Юпитер по време на неговото движение
 27. С АТ У РН
 28. Стационарни периоди на прогресния Сатурн в картата на България
 29. Какво да очакваме от седмата зона на Сатурнова статичност
 30. Ролята на Движението за права и свободи
 31. Още насоки за бъдещото развитие на България според движението на прогресния Сатурн
 32. Астрологични аспекти на прогресния Сатурн
 33. Заключение
 34. П РИ Л О Ж ЕНИ Я
 35. Прогноза за България – 2014 година
 36. Ролята на астрологията за националното самосъзнание
 37. Препратки и библиография: