“Въведение в западната астрология”

Vuvedenie_v_zapadnata_astrologia_Cover

ЗА КНИГАТА:

В наши дни почти всеки знае своята зодия. Но как е възможно милиарди хора по света да се вместят само в дванадесет общи описания? Тълкуването на вашата зодия във вестниците и списанията се основава единствено върху разположението на Слънцето по знак. А трябва да се вземат предвид и вашият изгряващ знак (или асцендент), и разположението на Луната, Меркурий, Венера, Марс и останалите планети по знаци и домове, както и аспектите, които те правят помежду си. Съществуват общо около триста основни астрологични разположения и всички те са подробно описани в тази книга. Можете сами да си направите изключително точен личен хороскоп, като комбинирате текстовете, които се отнасят само за вас. Без да прибягвате до услугите на професионален астролог и без да имате каквито и да било предварителни познания по астрология, ще можете сами да съставите хороскопи и на своите родители, деца, колеги и приятели. Знанието, което ще придобиете, ще ви въоръжи със сила и мъдрост и ако го използвате правилно, то може да повлияе положително върху всички области на живота ви.

Книжният вариант на тази книга вече не се намира в наличност. По-долу е представено съдържанието на второто издание, което се предлага само в електронен вариант на сайта https://lubomir.info За сравнение тук ще спомена само, че първото издание беше около 600 страници, докато второто е около 2,000 страници (т.е. поне три пъти по-обширно и задълбочено от първото).

ОСНОВНИ ИДЕИ, ЗАЛЕГНАЛИ В КНИГАТА:

  • Астрологията не бива да се разглежда просто като средство за предсказване на бъдещето.
  • Астрологията е преди всичко наука за себепознание.
  • На базата на едно задълбочено себепознание не е чак толкова трудно да се извадят едни заключения какви бъдещи тенденции може да се случат на въпросния човек.
  • Не всичко записано в астрологичната карта е предопределено.
  • Човекът има свободна воля.
  • За да упражнява правилно свободната си воля и да взима добре обосновани и правилни решения, човекът има нужда от сериозно, обективно и задълбочено само-познание.
  • Една голяма част от събитията, които ни се случват в живота са предопределени и те не могат и не трябва да бъдат избягнати.
  • Предопределените ни събития трябва да се случат, тъй като те са резултат на нашата минала карма.
  • Независимо, че ние не можем да променим много от случващите ни се събития, ние можем да променим отношението си към тях.
  • Във всяко едно произхождащо събитие ние можем да изберем да виждаме положителното, залегнало в него.
  • Положителното мислене води винаги до положително развитие на бъдещите събития.
  • По този начин ние активно променяме нашата бъдеща карма.
  • Ето така, чрез научно астрологично самопознание, положително отношение към живота и съзнателно прилагане на свободната си воля ние постепенно се превръщаме в истински господари на собствената си съдба

През последните няколко години съм работил върху второто издание на книгата, което всъщност вече е написано. Като обем то е почти двойно или дори тройно. В него има включена изключително много допълнителна информация, като например всички аспекти към асцендента (положителни, отрицателни и съвпади), всички аспекти към МС, има раздел за неаспектираните планети, дадени са множество допълнителни примери във абсолютно всички раздели на книгата и т.н. Второто издание на книгата ще бъде отпечатано, когато съм напълно уверен, че има достатъчно желаещи да си я закупят. Междувременно следете страницата ми в Интернет за съобщения и известия.

Книжният вариант на тази книга не се намира повече в наличност.

Електронният вариант на второто издание (около 2,000 страници) е налично на сайта https://lubomir.info.