Дата на създаване на България

Data_na_suzdavane_na_Bulgaria_-__cover_pageСлед няколкогодишно очакване, през 2009 г. излезе от печат книгата: “Дата на създаване на България”. В книгата са публикувани докладите на четримата участници в кръглата маса състояла се в гр. София, през 2006 г. за определяне точната дата на създаването на България. В книгата е отпечатан в пълния си размер и моя доклад върху картата на Левин на българският етнос.

Ценността на тази книга се заключава в това, че обобщава натрупаният многогодишен опит на редица изследователи по тази тема на едно място. Систематизирани са астрологически, исторически и езотерически изследвания на едно грандиозно събитие, отдалечено с векове от нас във времето. Книгата може да се използва още и като наръчник по мунданна астрология, тъй като съдържа богат и изчерпателен материал за тези, които искат да навлязат в тази тема по-задълбочено.

Особено внимание в предговора  заслужава труда на Филип Филипов за седемлъчната розета и частта на Румен Колев за Вавилонската астрология. Някои от изнесените там факти са направо сензационни. Това е една книга, която няма меродавност и с течение на времето, значението и ще нараства. На базата на тази книга, непредубеденият читател ще може сам да си извади заключение коя от представените карти най-добре обрисува народопсихологията на българина, дори и да не е предварително добре запознат с астрологията. В този смисъл, картата, отразяваща истинската дата на създаването на България сама ще докаже себе си във времето. Съдържанието на книгата е дадено по-долу:

ПРЕДГОВОР:

I. ИСТОРИЯТА НА ЕДНО СЪБИТИЕ – ЦЕЛИ……………………………………………………………… 7
II. СЪЗДАВАНЕТО НА ДЪРЖАВИТЕ – МИГ ОТ СВЕТОВНАТА ИСТОРИЯ ………………. 9
III. МУНДАННАТА АСТРОЛОГИЯ – КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ ………………………………….. 12
1. Приноса на Вавилон в мунданната астрология – корените на развитие на науката за небето – автор Румен Колев……………………………………………………………………………………….. 12
2. Календар – корекции в календарите………………………………………………………………………… 19
3. Дати на важни исторически събития……………………………………………………………………….. 21
4. По-важни исторически събития ……………………………….. ……………………………………………. 21
5. Именник на българските ханове …………………………………………………………………………….. 23
6. Значение на планетите в мунданната астрология …………………………….. …………………. 24
7. Значение на знаците в мунданната астрология …………………………………………………….. 25
8. Значение на домовете в мунданната астрология ………………………………………………….. 26
9. Значение на планетните цикли ……………………………………………………………………………….. 27
10. Значение на аспектите – мунданни цикли ……………………………………………………………… 29
11. Значение на Новолунията в мунданната астрология .. ………………………………………… 29
12. Значение на Новолунията в домове …………………………………………………………………….. 30
13. Значение на новата Луна в зодиакалните знаци ………………………………………………….. 30
14. Значение на Лунните и Слънчевите затъмнения …………………………………………………. 31
15. Ингресията на Слънцето в кардинални знаци ……………………………………………………… 31
16. Правила за построяване и тълкуване на основни мунданни карти ……………………… 32
17. Приложение на методите за анализ и прогностика ………………………………………………. 33
18. Списък на астрологичните карти на другите държави ………………… ……………………… 35
19. Описание на различните съществуващи методи за прогностика …………………………. 36
20. Таблица на циклите, използвани в мунданната астрология …………………………………. 36
21. Избор на астрологичен софтуер ………………………………………………………………………….. 37

ІV. ИСТОРИЯ ……………………………………………………………………………………………………………… 39
1. Научна обосновка за Седемлъчната Розета – автор Филип Филипов ……………………  40
2. Из летописните хроники ………………………………………………………………………………….. …….. 49
3. Избрани цитати от дискусиите във форум “Астрология” на all.bg …………………………. 40
4. Списък на авторите и книгите – извори на Българската история …………………………… 55

ЗАЩИТИ:
Адриана Вотей – Карта на България 22 юли 681 г. ……………………………………………………. 59
Николай Радев (Алдебаран) – “Рожденият ден” на България …………………………………. 108
Трифон Николов – Изследване хороскопа на България …………. ……………………………… 129
Любомир Червенков – Астрологическа карта на етноса на България …. ……………….. 144

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Интервю с Михаил Б. Левин – ректор на “Московската Астрологична Академия”……216
Приложение 1 – Анализ на първа Кръгла маса …………………………………………… ………….. 227
Приложение 2 – Втора Кръгла маса – условия за участие ………….. ………………………….. 231
Приложение 3 – Анализ на Втора Кръгла маса ………………………………………………………… 235
Приложение 4 – Българските владетели ………………………………………………………………….. 239

Моят доклад (от стр. 144 до стр. 216) в пълния си вид можете да заредите от тук