Лекции по секундарни прогресии

Лекция 1. Как да си изчислим секундарните прогресии по най-простия начин – чрез безплатната програма Астро 123? Основи на символичния метод на секундарните прогресии. Какво означава терминът “ден-за-година”? Как да си направим всички изчисления сами за 10-15 минути, без да има нужда да ползваме скъп софтуеър?

Лекция 2. Използване на двойни карти чрез безплатната програма Астро 123. Използване на таблици със синастричните аспекти между две карти, които са включени в програмата. Построяване на таблици не само за една година, но за 5,6 или 10 години напред. Вникване в смисъла на секундарните прогресии.

Лекция 3. Програмата Астро 123, както и повечето от онлайн калкулатори не позволяват точното определяне на началото и края на прогресиите. Затова се налага да си ги изчислим сами. Така, че е нужно да се занимаем малко с математически изчисления, преди да продължим нататък.

Лекция 4. Изчисляване на секундарните прогресии по четири различни метода – с безплатната програма Астро 123, с онлайн калкулатора на сайта на Бялото братство, с онлайн калкулатора на сайта bg-astrology.net и с онлайн калкулатора на сайта astro.com, който може да се настрои да работи както на английски, така и на руски.

Лекция 5. Използване възможностите на онлайн калкулатора astro.com. Изчисляване на прогресните значения на планетите с един клик, само чрез въвеждането на една определена дата. Съставяне на двоен кръг, сравняване на две карти (натална и прогресна). Трудности при въвеждането на орбис от 1 градус с тази програма.

Лекция 6. Използване на руската програма Зет 9 . Изчисляване на колонката с прогресиите с един клик. Съставяне на двоен кръг. Откриване на точното начало, пик и края на прогресията с един клик. Въвеждане на точни индивидуални орбиси и настройки за всяка една планета. Възможност за въвеждане и използване на интерпретационни текстове.

Лекция 7. Определяне на началото, кулминацията и края на прогресията с точност до час, минута и секунда с програмата SolarFire. Обобщение на възможностите, които се предоставят чрез тази програма. Селекция на планетите, ингресия в знак, ингресия в дом, влизане и излизане от прогресия.

Лекция 8. Секундарните прогресии изразени като градуси на еклиптиката във вид на функция от времето, като таблици с начало, пик и край на прогресията, като анимирана карта и като стандартно изражение чрез астрологичната програма SolarFire.

Лекция 9. Използване на програмите SolarFire и Зет 9 за изчисляване на секундарните прогресии в картата на българският етнос. Последна лекция.