Аспекти на Венера с Плутон

venus
conjucnction
pluto

Венера в съвпад с Плутон

Родените с това разположение притежават силен емоционален заряд наред със сексуално излъчване. По принцип цялото поколение, родено с Плутон в Скорпион (1984-1995 г.), има силна сексуална окраска. Ако в допълнение към това Плутон е слят с Венера, влиянието му ще бъде неимоверно усилено. В този случай личността излъчва съблазън и сексуалност, примамвайки хипнотично, и това излъчване ще я обкръжава навсякъде като невидима аура. Може да се каже, че е изключително трудно да се абстрахираме напълно от споменатите фактори и да се концентрираме върху чисто деловите или интелектуалните качества на тези хора.

Родените с аспект между Венера и Плутон вършат всичко интензивно и наситено, особено в емоционалния си живот. Когато влагат чувства, те ги влагат с цялата си същност. Те обичат или до полуда, или яростно ненавиждат. Когато са влюбени, те се отдават напълно. Крайностите и ярката наситеност на чувствата може да имат двояко влияние върху другите, които са или магнетично привлечени, или се плашат и панически се отдръпват от тях. Във всички случаи почти няма начин родените с този аспект да не бъдат веднага забелязани от представителите на противоположния (а често и на собствения ) пол.

Това се дължи на магнетичния, непреодолим, почти животински сексапил, който невидимо ги обгражда. Не бива да забравяме, че Плутон е свързан със силата, мощта и желанието да се наложиш. Той използва всички възможни оръжия, с които разполага, за да достигне целите си. Тези хора, следователно, използват обаянието си, за да манипулират и да се налагат над другите. При това често могат да го правят инстинктивно, без дори да съзнават истинските мотиви на своите действия.

Плутон в аспект към Венера като цяло посочва една специфична динамика, която се проявява винаги в сферата на личните взаимоотношения. Венера изисква от нас да обичаме и уважаваме преди всичко самите себе си, преди да изградим каквито и да било отношения с партньора. Тези, които не са се научили да го правят, проектират своите неосъществени черти на характера към партньора и очакват той или тя да се държат по определен начин. За тях е по-лесно да обвинят партньора си в липсата на качества, отколкото да погледнат към самите себе си и да видят защо са привлекли такъв партньор. Обикновено такива връзки приключват след известно време с големи сътресения, което кара тези хора да погледнат навътре към себе си и да видят истинските причини за създалата се ситуация. В крайна сметка Венера изисква да развием в себе си качества като любов, всеотдайност и отзивчивост, преди да ги търсим в човека до нас. По този начин ще можем да създадем връзка с проектирани минимални очаквания към партньора. Наистина, ако не знаем как да се отнасяме към себе си, ако не сме в състояние да обичаме и уважаваме себе си, как бихме могли да обичаме и уважаваме партньора?

Преди човечеството да навлезе в ерата на Водолея (това е започнало около началото на XX век и ще завърши около 2050 г.), аспектите между Венера и Плутон са били насочени към пълното обвързване на двамата партньори. В предишната епоха поради спецификата на отношенията между двата пола, за жените е било необходимо, така да се каже, „да влязат под кожата“ на своите мъже, за да могат да ги изучат отвътре и да придобият сила Това е бил единственият начин за контрол в тази ситуация, тъй като тогава мъжете официално са притежавали силата и правото еднолично да вземат каквито и да било решения. Бидейки изцяло зависими както финансово, така и социално, и дори под страх от физическа разправа, единственият начин жената да има поне някакво психологическо надмощие (а оттам финансово и т.н.) е било пълното є обвързване и външното подчинение на партньора.

В ерата на Водолея целите и задачите на аспектите между тези две планети са коренно променени. Основната цел на ерата на Водолея е да създава индивиди, които са самостоятелни, разкрепостени и притежават свобода на волята, независимо от пол, раса, социално положение и т.н. Поради тази причина задачата на хората, които се раждат днес с тези аспекти, е да се научат да обичат и уважават преди всичко себе си, за да могат да изградят връзки с минимален брой проектирани изисквания към партньорите, които също трябва да бъдат напълно самостоятелни в своите решения и действия. Тъй като този еволюционен импулс е сравнително нов, голяма част от хората, които се раждат с него, или не са работили по него, или са работили крайно недостатъчно. Те още не са се научили как да стоят сами на собствените си крака и как да се отнасят към себе си като самостоятелни личности. Идвайки в този живот, те вярват, че единственият начин да оцелят е да създадат връзка с друг, на когото да се опират, както са правели преди. В това се състои тяхната основна еволюционна дилема.

Родените с такова разположение са се научили в предишните си животи как да влизат под кожата на другия и сега идват с вродена способност да чувстват партньора си. Те знаят точно какви са неговите силни страни и слабости. Опирайки се подсъзнателно на способностите, които са развили преди, те започват да манипулират партньора също както са правили в миналото, за да могат да го задържат колкото може по-дълго до себе си. Начините за манипулиране са много и тези хора могат да бъдат много изобретателни в това отношение. Някои са явни – например открита конфронтация, скандал и удряне по масата. Скритата манипулация може да включва сълзи, сцени и постоянно предизвикване на чувство за вина в партньора. Друг път има съзнателно отдръпване от партньора, докато той или тя не промени поведението си.

Интересно е да се отбележи, че родените с аспект между Венера и Плутон може да привличат към себе си партньори, които проектират към самите тях определени очаквания и прибягват до същото манипулиране със същите мотиви. Във връзката може да започне явна или скрита борба за власт и надмощие, при което всеки от партньорите се старае да надвие другия, било чисто физически, било емоционално. Очевидно е, че такова положение не може да продължава дълго и рано или късно връзката се разпада. Често това се изживява доста трагично от хората, които имат този аспект в рождената си карта.

Тези негативни аспекти обаче, може да се превърнат в положителни, ако човекът, който ги притежава, съзнателно започне да работи върху себе си. Едно от най-силните качества на Плутон е способността за регенерация и тотално обновление. Веднъж научили се да намират в себе си силата да се поддържат сами, без да се облягат на друг, родените с това разположение по чудодеен начин привличат към себе си партньор с подобни качества. Веднъж престанали да манипулират партньора, те с изумление забелязват, че той е още по-силно привлечен от тях. Престанали да търсят извън себе си друг човек, на когото да се облягат, те с учудване забелязват, че хората сами им предлагат своята помощ. В ерата на Водолея досегашният съюз, основан на пълна взаимна зависимост, е обречен да загине. На негово място се създава нов модел, според който два независими индивида, способни да живеят самостоятелно, сключват временен съюз. Времето, през което те ще живеят заедно, трябва да устройва и двамата. Тези независими личности решават да живеят заедно, за да изпълнят съвместно определени задачи, които иначе ще им е по-трудно да реализират сами. Наличието на положителен аспект между Венера и Плутон в астрологичната карта посочва необходимостта да се ускори процесът по вписването им в този модел.

Съвпадът на Плутон и Венера може да означава отличен инвестиционен потенциал. В зависимост от дома, в който се извършва сливането, родените с това разположение може да имат изключително добри възможности да работят и да печелят крупни суми пари, като по този начин упражняват власт и влияят върху останалите. Особено силно това проличава от II, VIII, X и XI домове. В VIII дом сливането ще допринесе също така за голям интерес към окултните науки и към всички скрити механизми, които управляват този свят. В това число влизат и сексуалните нагони, които до голяма степен управляват човека на подсъзнателно ниво.

venus
venus
sextile
trine
pluto
pluto

Венера секстил Плутон

Венера тригон Плутон

Родените с този аспект са дарени с възможността да трансформират себе си чрез любовта, която изпитват към друг. По същия начин те са способни да преобразят коренно човека, който ги обича. Силата на любовта се проявява тук спонтанно и внушително. Любовта (Венера) действа като катализатор за промяна, регенерация и трансформация (Плутон). Често тези хора имат артистични заложби. Те създават около себе си красота и уют. Проявяват разбиране и съчувствие към проблемите на другите и винаги се стараят да помогнат. Стремят се да виждат красотата и доброто в другите.

Родените с това разположение притежават силен емоционален заряд, наред със сексуално излъчване. По принцип цялото поколение, родено с Плутон в Скорпион (1984-1995), има силна сексуална окраска. Ако в допълнение към това Плутон е слят с Венера, влиянието му ще бъде неимоверно усилено. В този случай личността излъчва съблазън и сексуалност, примамвайки хипнотично и това излъчване ще я обкръжава навсякъде като невидима аура. Може да се каже, че е изключително трудно да се абстрахираме напълно от споменатите фактори и да се концентрираме върху чисто деловите или интелектуалните качества на тези хора.

Родените с аспект между Венера и Плутон вършат всичко интензивно и наситено, особено в емоционалния си живот. Когато влагат чувства, те ги влагат с цялата си същност. Те обичат или до полуда, или яростно ненавиждат. Когато са влюбени, те се отдават напълно. Крайностите и ярката наситеност на чувствата може да имат двояко влияние върху другите, които са или магнетично привлечени или се плашат и панически се отдръпват от тях. Във всички случаи почти няма начин родените с този аспект да не бъдат веднага забелязани от представителите на противоположния (а често и на собствения ) пол.

Това се дължи на магнетичния, непреодолим, почти животински сексапил, който невидимо ги обгражда. Не бива да забравяме, че Плутон е свързан със силата, мощта и желанието да се наложиш. Той използва всички възможни оръжия, с които разполага, за да достигне целите си. Тези хора, следователно, използват обаянието си, за да манипулират и да се налагат над другите. При това често могат да го правят инстинктивно, без дори да съзнават истинските мотиви на своите действия.

Плутон в аспект към Венера като цяло посочва една специфична динамика, която се проявява винаги в сферата на личните взаимоотношения. Венера изисква от нас да обичаме и уважаваме преди всичко самите себе си, преди да изградим каквито и да било отношения с партньора. Тези, които не са се научили да го правят, проектират своите неосъществени черти на характера към партньора и очакват той или тя да се държат по определен начин. За тях е по-лесно да обвинят партньора си в липсата на качества, отколкото да погледнат към самите себе си и да видят защо са привлекли такъв партньор. Обикновено такива връзки приключват след известно време с големи сътресения, което кара тези хора да погледнат навътре към себе си и да видят истинските причини за създалата се ситуация. В крайна сметка Венера изисква да развием в себе си качества като любов, всеотдайност и отзивчивост, преди да ги търсим в човека до нас. По този начин ще можем да създадем връзка с проектирани минимални очаквания към партньора. Наистина, ако не знаем как да се отнасяме към себе си, ако не сме в състояние да обичаме и уважаваме себе си, как бихме могли да обичаме и уважаваме партньора?

Преди човечеството да навлезе в ерата на Водолея (това е започнало около началото на XX век и ще завърши около 2050 г.), аспектите между Венера и Плутон са били насочени към пълното обвързване на двамата партньори. В предишната епоха поради спецификата на отношенията между двата пола, за жените е било необходимо, така да се каже, „да влязат под кожата“ на своите мъже, за да могат да ги изучат отвътре и да придобият сила. Това е бил единственият начин за контрол в тази ситуация, тъй като тогава мъжете официално са притежавали силата и правото еднолично да вземат каквито и да било решения. Бидейки изцяло зависими както финансово, така и социално, и дори под страх от физическа разправа, единственият начин жената да има поне някакво психологическо надмощие (а оттам финансово и т.н.) е било пълното обвързване и външното подчинение на партньора.

В ерата на Водолея целите и задачите на аспектите между тези две планети са коренно променени. Основната цел на ерата на Водолея е да създава индивиди, които са самостоятелни, разкрепостени и притежават свобода на волята, независимо от пол, раса, социално положение и т.н. Поради тази причина задачата на хората, които се раждат днес с тези аспекти, е да се научат да обичат и уважават преди всичко себе си, за да могат да изградят връзки с минимален брой проектирани изисквания към партньорите, които също трябва да бъдат напълно самостоятелни в своите решения и действия. Тъй като този еволюционен импулс е сравнително нов, голяма част от хората, които се раждат с него, или не са работили по него, или са работили крайно недостатъчно. Те още не са се научили как да стоят сами на собствените си крака и как да се отнасят към себе си като самостоятелни личности. Идвайки в този живот, те вярват, че единственият начин да оцелят е да създадат връзка с друг, на когото да се опират, както са правели преди. В това се състои тяхната основна еволюционна дилема.

Родените с такъв аспект са се научили в предишните си животи как да влизат под кожата на другия и сега идват с вродена способност да чувстват партньора си. Те знаят точно какви са неговите силни страни и слабости. Опирайки се подсъзнателно на способностите, които са развили преди, те започват да манипулират партньора също както са правили в миналото, за да могат да го задържат колкото може по-дълго до себе си. Начините за манипулиране са много и тези хора могат да бъдат много изобретателни в това отношение. Някои са явни – например открита конфронтация, скандал и удряне по масата. Скритата манипулация може да включва сълзи, сцени и постоянно предизвикване на чувство за вина в партньора. Друг път има съзнателно отдръпване от партньора, докато той или тя не промени поведението си.

Интересно е да се отбележи, че родените с аспект между Венера и Плутон може да привличат към себе си партньори, които проектират към самите тях определени очаквания и прибягват до същото манипулиране със същите мотиви. Във връзката може да започне явна или скрита борба за власт и надмощие, при което всеки от партньорите се старае да надвие другия, било чисто физически, било емоционално. Очевидно е, че такова положение не може да продължава дълго и рано или късно връзката се разпада. Често това се изживява доста трагично от хората, които имат този аспект в рождената си карта.

Тези негативни аспекти обаче, може да се превърнат в положителни, ако човекът, който ги притежава, съзнателно започне да работи върху себе си. Едно от най-силните качества на Плутон е способността за регенерация и тотално обновление. Веднъж научили се да намират в себе си силата да се поддържат сами, без да се облягат на друг, родените с това разположение по чудодеен начин привличат към себе си партньор с подобни качества. Веднъж престанали да манипулират партньора, те с изумление забелязват, че той е още по-силно привлечен от тях. Престанали да търсят извън себе си друг човек, на когото да се облягат, те с учудване забелязват, че хората сами им предлагат своята помощ. В ерата на Водолея досегашният съюз, основан на пълна взаимна зависимост, е обречен да загине. На негово място се създава нов модел, според който два независими индивида, способни да живеят самостоятелно, сключват временен съюз. Времето, през което те ще живеят заедно, трябва да устройва и двамата. Тези независими личности решават да живеят заедно, за да изпълнят съвместно определени задачи, които иначе ще им е по-трудно да реализират сами. Наличието на положителен аспект между Венера и Плутон в астрологичната карта посочва необходимостта да се ускори процесът по вписването им в този модел.

venus
venus
square
opposition
pluto
pluto

Венера квадратура Плутон

Венера опозиция Плутон

Венера е планетата на любовта и сексуалните взаимоотношения. Плутон управлява инстинктите, дълбоко заровени в подсъзнанието. Тъй като един от основните човешки инстинкти е да се създава потомство, Плутон е свързан неразривно и със сексуалната сфера. Връзките, които родените с този аспект изграждат, се основават на силно сексуално привличане. Плутон управлява Скорпион и много от качествата на този знак ще присъстват в личните взаимоотношения на тези хора. От една страна, те имат репутацията на страстни любовници. От друга страна, ревността, едно от най-негативните качества на Скорпион, също ще бъде силно изразена. Тези хора се страхуват изключително много да не загубят любимия човек и поради тази причина може да прибягват до различни техники за манипулация. В същото време те искат да останат свободни в своите действия. По ирония на съдбата и по един основен кармичен закон, колкото повече се опитват да манипулират партньора си, толкова повече разбират, че всъщност нямат контрол над създалата се ситуация.

Във връзките, които тези хора създават, се разиграват явни или подмолни битки с цел да се придобие контрол и правото за управление на живота на партньора. Основното предизвикателство на този аспект е необходимостта на родените с него да преразгледат цялостното си отношение към любовта и секса и да се трансформират в нови личности. Ще им се наложи да изчистят много от своите скрити психологически проблеми. Понеже Плутон до голяма степен управлява кармата на човека, когато тази планета е в негативен аспект към Венера, това означава, че голяма част от проблемите в любовната и сексуалната сфера се коренят в действия от предишни животи. Изградените връзки могат да имат разрушителен характер както за родените с този аспект, така и за партньорите им. Най-положителното, което може да се извлече от този аспект, е потенциалната възможност за коренна промяна и обновление, вследствие на което, може да се изчистят негативните тенденции от миналото и да се проправи нов, верен път за развитие оттук нататък.

Плутон в аспект към Венера като цяло посочва една специфична динамика, която се проявява винаги в сферата на личните взаимоотношения. Венера изисква от нас да обичаме и уважаваме преди всичко самите себе си, преди да изградим каквито и да било отношения с партньора. Тези, които не са се научили да го правят, проектират своите неосъществени черти на характера към партньора и очакват той или тя да се държат по определен начин. За тях е по-лесно да обвинят партньора си в липсата на качества, отколкото да погледнат към самите себе си и да видят защо са привлекли такъв партньор. Обикновено такива връзки приключват след известно време с големи сътресения, което кара тези хора да погледнат навътре към себе си и да видят истинските причини за създалата се ситуация. В крайна сметка Венера изисква да развием в себе си качества като любов, всеотдайност и отзивчивост, преди да ги търсим в човека до нас. По този начин ще можем да създадем връзка с проектирани минимални очаквания към партньора. Наистина, ако не знаем как да се отнасяме към себе си, ако не сме в състояние да обичаме и уважаваме себе си, как бихме могли да обичаме и уважаваме партньора?

Преди човечеството да навлезе в ерата на Водолея (това е започнало около началото на XX век и ще завърши около 2050 г.), аспектите между Венера и Плутон са били насочени към пълното и обвързване на двамата партньори. В предишната епоха поради спецификата на отношенията между двата пола, за жените е било необходимо, така да се каже, „да влязат под кожата“ на своите мъже, за да могат да ги изучат отвътре и да придобият сила Това е бил единственият начин за контрол в тази ситуация, тъй като тогава мъжете официално са притежавали силата и правото еднолично да вземат каквито и да било решения. Бидейки изцяло зависими както финансово, така и социално, и дори под страх от физическа разправа, единственият начин жената да има поне някакво психологическо надмощие (а оттам финансово и т.н.) е било пълното є обвързване и външното подчинение на партньора.

В ерата на Водолея целите и задачите на аспектите между тези две планети са коренно променени. Основната цел на ерата на Водолея е да създава индивиди, които са самостоятелни, разкрепостени и притежават свобода на волята, независимо от пол, раса, социално положение и т.н. Поради тази причина задачата на хората, които се раждат днес с тези аспекти, е да се научат да обичат и уважават преди всичко себе си, за да могат да изградят връзки с минимален брой проектирани изисквания към партньорите, които също трябва да бъдат напълно самостоятелни в своите решения и действия. Тъй като този еволюционен импулс е сравнително нов, голяма част от хората, които се раждат с него, или не са работили по него, или са работили крайно недостатъчно. Те още не са се научили как да стоят сами на собствените си крака и как да се отнасят към себе си като самостоятелни личности. Идвайки в този живот, те вярват, че единственият начин да оцелят е да създадат връзка с друг, на когото да се опират, както са правели преди. В това се състои тяхната основна еволюционна дилема.

Родените с такъв аспект са се научили в предишните си животи как да влизат под кожата на другия и сега идват с вродена способност да чувстват партньора си. Те знаят точно какви са неговите силни страни и слабости. Опирайки се подсъзнателно на способностите, които са развили преди, те започват да манипулират партньора също както са правили в миналото, за да могат да го задържат колкото може по-дълго до себе си. Начините за манипулиране са много и тези хора могат да бъдат много изобретателни в това отношение. Някои са явни – например открита конфронтация, скандал и удряне по масата. Скритата манипулация може да включва сълзи, сцени и постоянно предизвикване на чувство за вина в партньора. Друг път има съзнателно отдръпване от партньора, докато той или тя не промени поведението си.

Интересно е да се отбележи, че родените с аспект между Венера и Плутон може да привличат към себе си партньори, които проектират към самите тях определени очаквания и прибягват до същото манипулиране със същите мотиви. Във връзката може да започне явна или скрита борба за власт и надмощие, при което всеки от партньорите се старае да надвие другия, било чисто физически, било емоционално. Очевидно е, че едно такова положение не може да продължава дълго и рано или късно връзката се разпада. Често това се изживява доста трагично от хората, които имат този аспект в рождената си карта.

В предишните си животи тези хора са били подложени на силен психически и физически тормоз от страна на партньорите си или те са тормозили любимите си хора по един или друг начин. Поради тази причина много от тях идват в този живот с вродена подозрителност към парньора. „Какви са неговите мотиви?”, „Какво в действителност иска от мен?”, „Казва ли ми истината или ме гледа в очите и ме лъже?“ Почти винаги, когато се появяват негативни аспекти между Венера и Плутон в рождената карта, тези хора привличат отново такива партньори, каквито са имали преди, но сега по основния кармичен закон ролите са обърнати. Ако преди те са били малтретирани, то сега те малтретират и обратното. По този начин те балансират кармата, която са си създали.

Друг кармичен проблем на този аспект е продължителността на връзката. Имало е много случаи в предишните им животи, когато родените с този аспект са прекъсвали връзка, тъй като са искали да бъдат свободни по една или друга причина. В този живот ще им се наложи да изживеят същото, само че играейки ролята на изоставената страна. Ако преди са били изоставяни, сега те по една или друга причина ще бъдат принудени да изоставят своите партньори. Почти винаги негативните аспекти между Венера и Плутон в рождената карта посочват на поне една или две тежки раздели или комплицирани разводи.

Тези негативни аспекти обаче може да се превърнат в положителни, ако човекът, който ги притежава, съзнателно започне да работи върху себе си. Едно от най-силните качества на Плутон е способността за регенерация и тотално обновление. Веднъж научили се да намират в себе си силата да се поддържат сами, без да се облягат на друг, родените с този аспект по чудодеен начин привличат към себе си партньор с подобни качества. Веднъж престанали да манипулират партньора си, те с изумление забелязват, че той е още по-силно привлечен от тях. Престанали да търсят извън себе си друг, на когото да се облягат, те с учудване забелязват, че хората сами им предлагат своята помощ. В ерата на Водолея досегашният съюз, основан на пълна взаимна зависимост, е обречен да загине. На негово място се създава нов модел, според който два независими индивида напълно способни да живеят самостоятелно, сключват временен съюз. Времето, през което те ще живеят заедно трябва да устройва и двамата партньори. Тези напълно независими личности решават да живеят заедно, за да изпълнят съвместно определени задачи, които иначе ще им е по-трудно да реализират сами. Родените с негативен аспект между Венера и Плутон трябва да положат съзнателни усилия да се впишат в този модел.