Аспекти на Венера със Сатурн

venus
conjucnction
saturn

Венера в съвпад със Сатурн

Този съвпад е от първостепенно значение за любовта и отношенията с партньора. Особено силен е той за онези, при които една или две от тези планети са персонални. Но дори и да не са персонални, те ще имат мощно въздействие върху емоционалния и любовния живот на родените с това разположение. За тези хора е невъзможно или изключително трудно да дават външен израз на своята привързаност и обич към партньора. Те може да изпитват много силни чувства, но им е почти невъзможно да ги изразят. Вследствие на това изглеждат на останалите студени и безчувствени.

Често тези хора страдат от толкова завишено ниво на стеснителност и задръжки, че не могат да бъдат естествени и спонтанни към партньора. В резултат може да се стигне до проблеми в сексуалната и интимната сфера, но трудностите не се изчерпват само с това. Родените с този съвпад търсят емоционална сигурност и защитеност във връзката. Поради тази причина те може да привлекат по-възрастен партньор. Често те не се женят по любов, а поради практични причини, например доброто материално положение на партньора или високото му обществено положение. Понякога може да влизат в интимни отношения с началници, за да си обезпечат по-сигурно напредване в кариерата.

В други случаи извънредно засиленото чувство за дълг може да им попречи да изградят продължителна връзка и брак. Например, те може да предпочетат да посветят живота си на стар и болен родител. Истинските причини обаче може да се коренят в липсата на увереност в себе си и безбройните им вътрешни задръжки. Много от тези проблеми се коренят в подсъзнанието и може да се отстранят само чрез задълбочен и откровен самоанализ. Ако Венера или Сатурн правят положителни аспекти към Плутон, или Плутон прави положителни аспекти към Слънцето, Луната или асцендента, всякакви проблеми от този род могат успешно да бъдат разрешени чрез психотерапия и психоанализа.

Венера управлява любовните и интимните отношения с партньора, докато Сатурн е планетата на отговорността, задръжките и ограниченията. Затова и хората, които имат съвпад между тези две планети в рождените си карти, изпитват големи трудности да бъдат с партньорите си открити, спонтанни, освободени от задръжки и емоционално цялостни. Проблемът основно е в липсата на увереност в себе си. Когато не можем да открием в себе си красота, увереност и сила, започваме да мислим, че и другите не могат да ги видят. Ами ако действително притежаваме тези качества, но поради нашия субективизъм сме неспособни да ги видим? Тези хора до голяма степен не разбират защо може да са обичани от другите. „Какво той/тя вижда в мен?“, „Защо той/тя ми казва, че ме обича?“, „Как мога да съм сигурен/сигурна, че тя/той действително има чувства към мен?“ Такива мисли обикновено се въртят в главите им. В по-ранна възраст това би могло да бъде сметнато за срамежливост и дори да играе положителна роля до известно време. Но когато такъв тип мисли и поведение стават водеща линия в живота, те се превръщат в спирачка, бариера пред създаването на продължителна връзка.

Тук е от изключително важно значение да се разбере ролята на Сатурн. Мнозина не харесват неговото присъствие в картите си, тъй като той води до задръжки и ограничения. Хората харесват Юпитер, защото е планетата, свързана с развитието, разширението и овладяването на нови хоризонти. Проблемът е, че постоянното развитие без ограничение е също толкова вредно, колкото и постоянното ограничение без развитие. Затова и двете планети са важни. Едната разширява във всички посоки, а другата придава форма. Когато Сатурн е негативно аспектиран, придаването на форма се оказва болезнен процес. Когато е намесена Венера, болезненият процес е в областта на личните и интимни връзки.

Преди всичко родените с негативен аспект между Венера и Сатурн трудно разбират как трябва да се дава и да се получава любов. Когато Сатурн се намесва по такъв начин, ние трябва да научим определени уроци. В този случай урокът е как правилно да даваме и да получаваме. Родените с този съвпад имат огромен запас от любов в себе си и е съвсем нормално да искат да го дадат. Те, като всички останали, жадуват да получат любов. Проблемът е, че те не знаят как да направят нито едното, нито другото. Незнаещи как да постъпят, се суетят боязливо или си поставят каменна маска. Околните пък тълкуват това като студенина и безчувственост.

Тези хора, например, ще направят подарък на любимия човек, но ще го направят със силно занижено ниво на емоционална енергия, тъй като подсъзнателно се страхуват да не бъдат отблъснати. Естествено, много по-лесно е да се понесе отказът да се приеме един подарък, отколкото отблъскването от страна на човека, когото обичаме. По този начин родените с това разположение привличат към себе си негативна динамика, защото любимият човек иска да му дадем себе си, а не подаръка, който му поднасяме. В такъв случай една усмивка, нежна дума или ласка биха били много по-подходящи, отколкото най-скъпия подарък, даден с каменно лице.

Родените със съвпад между Венера и Сатурн искат да бъдат обичани, както всички други, и не могат да си обяснят защо останалите толкова рядко им се обясняват в любов. Причината е много проста. За да получим какъвто и да било вид енергия от другите, ние трябва първо да дадем част от нашата енергия, а после тя ни се връща трикратно. Това важи както за положителната, така и за отрицателната енергия. В дадения случай ние първо трябва да се научим да изразяваме любовта си ясно, спонтанно и непринудено. Впоследствие ще получим многократно повече любов.

Когато в моята практика работя с клиенти, които имат съвпад между Венера и Сатурн, понякога чувам следното: „Аз направих каквото ми казахте и се обясних в любов на това момче, но той ме отблъсна и ми каза, че не ме обича. Значи тази теория не работи“. Тази теория работи и е проверена стотици хиляди пъти на практика. Но е важно да се разбере, че енергията, която проектираме навън в света, ще ни се върне обратно не непременно от същите хора, към които първоначално сме я насочили. Човек, който се е научил да изразява чувствата си и обича всеотдайно, може да бъде отблъснат един, два или три пъти, но в съответствие с един от основните кармични закони, които управляват всички ни в този свят, тази всеотдайна любов ще му се върне трикратно. Тази роля може да изпълни четвъртият или петият човек, който ще се появи в неговия живот, но ще се случи. Това важи за абсолютно всеки тип поведение и проектирана навън енергия.

Един мой клиент винаги се старае да помага на хора, изпаднали в беда. Когато той помага например на някоя старица, или на някой болен, трябва ли да очакваме, че старицата или болният веднага ще помогнат лично на него? Не, разбира се. Но енергията е вече проектирана от него в пространството и по основния кармичен закон трябва да му се върне. Затова изобщо не се учудих, когато той ми разказа следната история. Автомобилът му спрял по средата на пътя, когато пътувал между две градчета в Западна Австралия. Тук трябва да направя уточнението, че в Австралия разстоянията са огромни и е доста опасно, ако колата ви спре насред път, тъй като може с часове или дни да не мине друга кола. Обикновено на такива места мобилните телефони нямат обхват, а нощем излизат опасни животни. И така, оказвайки се без бензин в една гора точно преди свечеряване, ситуацията ставала сериозна. По някакво чудо се оказало, че наблизо има къща, където един човек живеел в уединение, далеч от всякаква цивилизация. Тъй като на това място нямало електричество, той включил генератора си преди залез слънце и по бръмченето моят клиент открил къщата. Местният жител му дал достатъчно бензин, показал му пътя до най-близкото селище и така го спасил.

Този случай е показателен за това, че винаги получаваме обратно енергията, която отдаваме навън. Тя ни се връща не непременно от същите хора, които първоначално са я получили, но винаги се връща умножена трикратно. В дадения случай сме свидетели на чудо, но чудеса се случват на онези, които са го заслужили. Родените с негативен аспект между Венера и Сатурн очакват да получат любов от партньора си, без да се замислят дали те самите са дали. Те се опитват да черпят вода от един съд, без да са налели нищо в него. Основната им задача в този живот е да се научат на първо място как да наливат вода в съда, а после как разумно да черпят вода от него. С други думи, тяхната задача е да се научат да отдават правилно своите чувства и да получават после обратно това, което са дали.

Виждал съм хора с това разположение, които отказват да създадат връзка с партньор, защото се посвещават на нещо друго – например, да гледат старите си болни родители. При по-дълбок анализ става ясно, че истинската причина за такова поведение се корени в дълбоките вътрешни задръжки на човека, а не толкова в предаността и посветеността към родителите. Други се женят за хора, значително по-стари от тях. По този начин те търсят човек, който да играе за тях ролята на баща и попечител. Трети се женят за хора, които се отнасят към тях с пренебрежение или неуважение. Те трябва да се учат да уважават и ценят себе си, за да започнат и другите да да ги ценят и уважават. Четвърти се боят от загубата на любимия или на материалното си положение и в крайна сметка страховете им се материализират. При всички случаи този аспект обикновено донася повече разочарования в личния живот в сравнение с живота на средностатистическия индивид.

Най-доброто, което хората могат да извлекат от този аспект, е да променят виждането си за любовта. Те трябва да разберат, че вината за трудностите в личния им живот не бива да бъде хвърляна на другите. Ние привличаме в живота си ситуации, които като огледало отразяват скритото в нас. Трябва да гледаме на хората, които привличаме в живота си, като на катализатори, които ни подсказват какво у нас е добро и над какво трябва да работим. Родените с това разположение трябва да гледат на трудностите си в личен план като на духовни уроци. Те се появяват в живота ни вследствие на нашето собствено несъвършенство, но научавайки ги, ние можем да променим нещата към по-добро. На първо място тези хора трябва да видят красотата вътре в себе си. Това може да стане и с помощта на астрологията, която ясно посочва всички положителни и отрицателни качества на човека. Веднъж видели своите силни и положителни черти, те трябва да се научат наистина да обичат и уважават себе си и да се уверят в собствените си възможности. По този начин ще започнат да привличат към себе си партньори, които ще ги обичат и уважават заради истинската им ценност.

Втората крачка е да се изгради доверие в партньора. Тук трябва да отпаднат всякакви негативни чувства като подозрителност, ревност, мнителност и т.н. И накрая, родените с това разположение трябва да бъдат отворени към партньора, давайки му любов, ласки и интимност по същия начин, по който биха искали и той да се отнася към тях. Следвайки тези прости стъпки, родените със съвпад между Венера и Сатурн не само ще изчистят всичко, което кармично ги възпрепятства да са щастливи в любовта, но и могат да обърнат нещата в своя полза. Всеки недостатък може да се превърне в положително качество и всяка слабост може да се превърне в сила. Веднъж научили своя урок, тези хора са в състояние да изградят дълготрайна връзка, в която и двамата партньори ще получават взаимно удовлетворение и любов.

venus
venus
sextile
trine
saturn
saturn

Венера секстил Сатурн

Венера тригон Сатурн

Въпреки че този аспект е положителен, той може да доведе до задръжки, тъй като Сатурн по определение е планетата, която ограничава и задържа. Веднъж създали постоянна връзка, родените с този аспект могат да бъдат изключително верни и предани на своя партньор. Проблемът е, че те трудно изграждат такава връзка, тъй като искат да бъдат абсолютно уверени в своите чувства и в чувствата на партньора, преди да се обвържат. Поради тази причина те може да забавят процеса и обикновено се женят по-късно от останалите.

За тези хора любовните отношения не са просто развлечение. Те се отнасят изключително сериозно към тази сфера на живота. Не проявяват лесно чувствата си, отново защото искат да бъдат абсолютно уверени в себе си и в партньора, преди да могат освободено да ги изразят. Характерът на човека до тях и неговата духовна същност са много по-важни за тях, отколкото външния му вид. Те се стремят към сериозни отношения и не се интересуват от фриволни връзки за една нощ. Имат вродено чувство на отговорност към онези, които обичат. На тях може да се разчита. За тях любовта е като виното, чието качество с годините става все по-добро и по-добро. Приятелствата, които те създават, обикновено продължават много години, а понякога и цял живот.

Проблемът при този аспект е, че нещата, които родените с него най-силно желаят в живота, като пари, вещи или дълготрайни връзки (Венера), не им се дават лесно и те трябва да изчакат дълго, и да работят усилено, докато накрая ги постигнат (Сатурн). Този проблем ще се задълбочи, ако Венера заема някой от знаците, обичащи лукса, като например Телец, Везни или Лъв. Най-доброто, което този аспект може да даде, е способността на тези хора да бъдат изключително верни и предани на своя партньор в една постоянна връзка.

venus
venus
square
opposition
saturn
saturn

Венера квадратура Сатурн

Венера опозиция Сатурн

Венера управлява любовните и интимни отношения, докато Сатурн е планетата на отговорността, задръжките и ограниченията. Затова и хората, които имат негативен аспект между тези две планети в рождените си карти, изпитват големи трудности да бъдат с партньорите си открити, спонтанни, освободени от задръжки и емоционално цялостни. Проблемът основно е в липсата на увереност в себе си. Когато не можем да открием в себе си красота, увереност и сила, започваме да мислим, че и другите не могат да ги видят. Ами ако действително притежаваме тези качества, но поради нашия субективизъм сме неспособни да ги видим? Тези хора до голяма степен не разбират защо може да са обичани от другите. „Какво той/тя вижда в мен?“, „Защо той/тя ми казва, че ме обича?“, „Как мога да съм сигурен/сигурна, че тя/той действително има чувства към мен?“ Такива мисли обикновено се въртят в главите им. В по-ранна възраст това би могло да бъде сметнато за срамежливост и дори да играе положителна роля до известно време. Но когато такъв тип мисли и поведение стават водеща линия в живота, те се превръщат в спирачка, бариера пред създаването на продължителна връзка.

Тук е от изключително важно значение да се разбере ролята на Сатурн. Мнозина не харесват неговото присъствие в картите си, тъй като той води до задръжки и ограничения. Хората харесват Юпитер, защото е планетата, свързана с развитието, разширението и овладяването на нови хоризонти. Проблемът е, че постоянното развитие без ограничение е също толкова вредно, колкото и постоянното ограничение без развитие. Затова и двете планети са важни. Едната разширява във всички посоки, а другата придава форма. Когато Сатурн е негативно аспектиран, придаването на форма се оказва болезнен процес. Когато е намесена Венера, болезненият процес е в областта на личните и интимни връзки.

Преди всичко родените с негативен аспект между Венера и Сатурн трудно разбират как трябва да се дава и да се получава любов. Когато Сатурн се намесва по такъв начин, ние трябва да научим определени уроци. В този случай урокът е как правилно да даваме и да получаваме. Родените с този съвпад имат огромен запас от любов в себе си и е съвсем нормално да искат да го дадат. Те, също както всички останали, жадуват да получат любов. Проблемът е, че не знаят как да направят нито едното, нито другото. Незнаещи как да постъпят, те се суетят боязливо или си поставят каменна маска. Околните пък тълкуват това като студенина и безчувственост.

Тези хора, например, ще направят подарък на любимия човек, но ще го направят със силно занижено ниво на емоционална енергия, тъй като подсъзнателно се страхуват да да бъдат отблъснати. Естествено, много по-лесно е да се понесе отказът да се приеме един подарък, отколкото отблъскването от страна на човека, когото обичаме. По този начин родените с това разположение привличат към себе си негативна динамика, защото любимият човек иска да му дадем себе си, а не подаръка, който му поднасяме. В такъв случай една усмивка, нежна дума или ласка биха билиа много по-подходящи, отколкото най-скъпия подарък, даден с каменно лице.

Родените с негативен аспект между Венера и Сатурн искат да бъдат обичани, както всички други, и не могат да си обяснят защо останалите толкова рядко им се обясняват в любов. Причината е много проста. За да получим какъвто и да било вид енергия от другите, ние трябва първо да дадем част от нашата енергия, а после тя ни се връща трикратно. Това важи както за положителната, така и за отрицателната енергия. В дадения случай ние първо трябва да се научим да изразяваме любовта си ясно, спонтанно и непринудено. Впоследствие ще получим многократно повече любов.

Когато в моята практика работя с клиенти, които имат съвпад между Венера и Сатурн, понякога чувам следното: „Аз направих каквото ми казахте и се обясних в любов на това момче, но той ме отблъсна и ми каза, че не ме обича. Значи тази теория не работи“. Тази теория работи и е проверена стотици хиляди пъти на практика. Но е важно да се разбере, че енергията, която проектираме навън в света, ще ни се върне обратно не непременно от същите хора, към които първоначално сме я насочили. Човек, който се е научил да изразява чувствата си и обича всеотдайно, може да бъде отблъснат един, два или три пъти, но в съответствие с един от основните кармични закони, които управляват всички ни в този свят, тази всеотдайна любов ще му се върне трикратно. Тази роля може да изпълни четвъртият или петият човек, който ще се появи в неговия живот, но ще се случи. Това важи за абсолютно всеки тип поведение и проектирана навън енергия.

Един мой клиент винаги се старае да помага на хора, изпаднали в беда. Когато той помага например на някоя старица, или на някой болен, трябва ли да очакваме, че старицата или болният веднага ще помогнат лично на него? Не, разбира се. Но енергията е вече проектирана от него в пространството и по основния кармичен закон трябва да му се върне. Затова изобщо не се учудих, когато той ми разказа следната история. Автомобилът му спрял по средата на пътя, когато пътувал между две градчета в Западна Австралия. Тук трябва да направя уточнението, че в Австралия разстоянията са огромни и е доста опасно, ако колата ви спре насред път, тъй като може с часове или дни да не мине друга кола. Обикновено на такива места мобилните телефони нямат обхват, а нощем излизат опасни животни. И така, оказвайки се без бензин в една гора точно преди свечеряване, ситуацията ставала сериозна. По някакво чудо се оказало, че наблизо има къща, където един човек живеел в уединение, далеч от всякаква цивилизация. Тъй като на това място нямало електричество, той включил генератора си преди залез слънце и по бръмченето моят клиент открил къщата. Местният жител му дал достатъчно бензин, показал му пътя до най-близкото селище и така го спасил.

Този случай е показателен за това, че винаги получаваме обратно енергията, която отдаваме навън. Тя ни се връща не непременно от същите хора, които първоначално са я получили, но винаги се връща умножена трикратно. В дадения случай сме свидетели на чудо, но чудеса се случват на онези, които са го заслужили. Родените с негативен аспект между Венера и Сатурн очакват да получат любов от партньора си, без да се замислят дали те самите са дали. Те се опитват да черпят вода от един съд, без да са налели нищо в него. Основната им задача в този живот е да се научат на първо място как да наливат вода в съда, а после как разумно да черпят вода от него. С други думи, тяхната задача е да се научат да отдават правилно своите чувства и да получават после обратно това, което са дали.

Виждал съм хора с това разположение, които отказват да създадат връзка с партньор, защото се посвещават на нещо друго – например, да гледат старите си болни родители. При по-дълбок анализ става ясно, че истинската причина за такова поведение се корени в дълбоките вътрешни задръжки на човека, а не толкова в предаността и посветеността към родителите. Други се женят за хора, значително по-стари от тях. По този начин те търсят човек, който да играе за тях ролята на баща и попечител. Трети се женят за хора, които се отнасят към тях с пренебрежение или неуважение. Те трябва да се учат да уважават и ценят себе си, за да започнат и другите да да ги ценят и уважават. Четвърти се боят от загубата на любимия или на материалното си положение и в крайна сметка страховете им се материализират. При всички случаи този аспект обикновено донася повече разочарования в личния живот в сравнение с живота на средностатистическия индивид.

Най-доброто, което хората могат да извлекат от този аспект, е да променят виждането си за любовта. Те трябва да разберат, че вината за трудностите в личния им живот не бива да бъде хвърляна на другите. Ние привличаме в живота си ситуации, които като огледало отразяват скритото в нас. Трябва да гледаме на хората, които привличаме в живота си, като на катализатори, които ни подсказват какво у нас е добро и над какво трябва да работим. Родените с това разположение трябва да гледат на трудностите си в личен план като на духовни уроци. Те се появяват в живота ни вследствие на нашето собствено несъвършенство, но научавайки ги, ние можем да променим нещата към по-добро. На първо място тези хора трябва да видят красотата вътре в себе си. Това може да стане и с помощта на астрологията, която ясно посочва всички положителни и отрицателни качества на човека. Веднъж видели своите силни и положителни черти, те трябва да се научат наистина да обичат и уважават себе си и да се уверят в собствените си възможности. По този начин ще започнат да привличат към себе си партньори, които ще ги обичат и уважават заради истинската им ценност.

Втората крачка е да се изгради доверие в партньора. Тук трябва да отпаднат всякакви негативни чувства като подозрителност, ревност, мнителност и т.н. И накрая, родените с това разположение трябва да бъдат отворени към партньора, давайки му любов, ласки и интимност по същия начин, по който биха искали и той да се отнася към тях. Следвайки тези прости стъпки, родените със съвпад между Венера и Сатурн не само ще изчистят всичко, което кармично ги възпрепятства да са щастливи в любовта, но и могат да обърнат нещата в своя полза. Всеки недостатък може да се превърне в положително качество и всяка слабост може да се превърне в сила. Веднъж научили своя урок, тези хора са в състояние да изградят дълготрайна връзка, в която и двамата партньори ще получават взаимно удовлетворение и любов. Особено биха помогнали в този случай положителни аспекти между Слънцето или Сатурн към асцендента, или от Слънцето или Луната към Плутон, в който случай преодоляването на задръжки чрез терапия или самоанализ би било от голяма полза.