Аспекти на Венера с Уран

venus
conjucnction
uranus

Венера в съвпад с Уран

Планетата на любовта, хармонията и брака се е сляла с най-непредсказуемата, своеобразна и свободолюбива планета. Уран засилва личния магнетизъм и сексуалното излъчване, но в същото време изявата на чувства е хладна, а поведението – дистанцирано. В резултат родените с това разположение ще се стараят да се държат на разстояние от прекалено близки отношения с партньора и брак. Може да се каже, че този аспект е един от най-трудните за изграждане на постоянна връзка и брак. Дистанцираността преди всичко произтича от желанието на тези хора да бъдат свободни и независими на всяка цена. Дори веднъж сключили брак, трябва да се чувстват свободни и няма да могат дълго да толерират клаустрофобична и задушаваща атмосфера. Може да бъдат доста твърдоглави. Веднъж наумили си нещо, никой не може да ги разубеди. Когато този съвпад е активиран от прогресии и транзити, животът им може изведнъж се преизпълни с множество събития.

venus
venus
sextile
trine
uranus
uranus

Венера секстил Уран

Венера тригон Уран

Уран засилва магнетичния сексапил на Венера, но същевременно ѝ придава известна дистанцираност. Понеже аспектът между двете планети е положителен, има голяма вероятност за вълнуващи и интересни връзки с противоположния пол. Уран, обаче, е известен с желанието си за независим и самостоятелен начин на живот, така че хората с този аспект биха могли да изпитват трудности при формирането на дълготрайни и постоянни връзки. Естествено, като всички, те искат да бъдат обичани и да обичат, но задълженията, свързани с едно дългосрочно партньорство, понякога може да им се виждат прекалено големи. Понякога описвам този аспект така: тези хора жадуват за партньорство, но не искат да се обвързват с партньор. Техните представи за любовта и брака могат да бъдат необичайни и различни от общоприетите.

Те са изключително свободолюбиви и за тях е важно във връзката да не присъстват ревност, клаустрофобична атмосфера и собственическо чувство, т.е. желанието да се „притежава“ другия. За тях приятелството може да има много по-голямо значение, отколкото сексуалната връзка. Едно приятелство при тях след години може да прерасне в интимна връзка, а после отново да продължи като приятелство и обратното. За родените с този аспект е важно да извличат от приятелството и интимните си връзки духовно развитие. Когато връзката не поддържа повече условията за развитие и растеж, те могат да я прекратят също така внезапно, както са я започнали. Всъщност, много често връзките на тези хора започват ненадейно, при някакви необичайни и неочаквани обстоятелства. С течение на времето се извършва определено развитие и израстване, а после, също така внезапно, връзката може да се разпадне, но приятелството и добрите взаимоотношения остават.

venus
venus
square
opposition
uranus
uranus

Венера квадратура Уран

Венера опозиция Уран

Такъв аспект в рождената карта говори за значително напрежение, което се натрупва вътрешно. За родените с този аспект ще бъде много трудно да релаксират и да отпочиват. Това силно ще си проличава в отношението с партньорите им, защото им е трудно да се отпуснат и да се държат непринудено. Те също така няма да могат да изразяват чувствата си искрено и спонтанно. Вследствие на това в тях се натрупва много нервна енергия, която в един момент избликва навън. В такива моменти те могат силно да изплашат и да шокират партньора си. Партньорът им няма да знае какво толкова е направил, че да предизвика такъв изблик. Всъщност проблемът е, че нервната енергия се натрупва дълго време и избликва спонтанно, вместо периодично да бъде целенасочено освобождавана. Родените с този аспект могат също така да променят поведението си от днес за утре. Например, в един момент те може да показват на партньора, че желаят да извършат нещо, а в следващия момент да постъпят по точно обратния начин. Този тип поведение може да личи дори в картите на деца. Например, ако искате да накарате такива деца да направят нещо, може би е по-добре да им кажете да направят точно обратното. За да се сваля нервното напрежение, на родените с този аспект се препоръчва да се занимават периодично със специални упражнения за отпускане. Лечебният масаж и йога също могат да помогнат.