Аспекти на Луната с Марс

moon
conjucnction
mars

Луна в съвпад с Марс

Този аспект спомага за по-добро състояние на здравето. Инстинктивните реакции на хората с това разположение в различните житейски ситуации ще бъдат прями. Те ще обичат риска. И емоционалното състояние (Луната), и нивото на физическата енергия (Марс) ще бъдат мощно усилени. Тези хора се отличават със смелост, решителност и настъпателност. В същото време обаче някои от най-грубите качества на Марс ще бъдат смекчени от емоционалната съчувственост на Луната. Родените с това разположение може да бъдат много импулсивни, затова трябва да внимават за падания, наранявания и изгаряния. В крайна сметка те се учат на житейския урок как да направляват богатата си емоционална енергия практично и земно.

moon
moon
sextile
trine
mars
mars

Луна секстил Марс

Луна тригон Марс

Този аспект дарява с добър характер, идеализъм, чест, слава а също и с финансова помощ от страна на родители, близки и приятели. Родените с него се отличават с честност и почтеност. Те имат висок морал и силно развито етично чувство. Ценят високо наличието на тези качества и в другите. Притежават определени философски качества и благочестивост, макар че невинаги могат да бъдат класифицирани като религиозни в тесния смисъл на тази дума. Те желаят другите да напредват в живота и са готови да им оказват морално, материално и духовно съдействие.

Родените с това разположение могат лесно да се приспособяват и да живеят сред други народи и култури. Дори може да се каже, че ще напреднат особено бързо в духовното си развитие, ако им се наложи да живеят в чужбина определени периоди от време. Те свързват по най-позитивен начин физическата дейност (Марс) с емоционалното си развитие (Луната). Затова този аспект ще подтикне към действие и ще помогне особено на онези, които иначе имат склонност към отпускане и леност. Той дарява с отлично зраве, сила и енергичност.

moon
moon
square
opposition
mars
mars

Луна квадратура Марс

Луна опозиция Марс

Родените с този аспект може да се опитват да се занимават с много физически дейности едновременно. Те са неспокойни и подвижни. Нивото на физическа енергия е повишено, но тя се изгаря неравномерно. В един момент, когато са в приповдигнато настроение, такива хора може да свършат страшно много работа наведнъж, а в следващия момент да се отдадат на пълно бездействие. Те трябва да се научат как да изгарят физическата си енергия правилно, целенасочено и равномерно. Поради голямата си припряност са застрашени от падания, наранявания или изгаряния и би трябвало да бъдат изключително внимателни. Те също така трябва да бъдат по-търпеливи към другите. Всеки може да допусне грешки в работата си. Както те самите биха искали да им се прощава, когато са допуснали грешка, така би трябвало и те да бъдат по-снизходителни към онези, които са сгрешили. Това се отнася особено за заемащите високи длъжности, които имат много подчинени.