Аспекти на Луната с Меркурий

moon
conjucnction
mercury

Луна в съвпад с Меркурий

Тълкуването на този аспект зависи до голяма степен от знака и дома, в който се намира този съвпад, както и от аспектите към него. Основното правило обаче е следното. В най-добрия случай тези хора ще имат способността да бъдат едновременно логични (Меркурий) и чувствителни (Луната). Те ще могат с лекота да формулират чувствата си и да ги изразяват с думи. Някои от тях имат истински талант да пишат стихове, любовни поеми или текстове с наситено емоционално съдържание. В най-лошия случай тяхното мислене може постоянно да се люшка от една крайност към друга в зависимост от емоционалното им състояние в момента.

Тези хора по принцип се интересуват много от душевните преживявания на околните. Те охотно изслушват събеседника и предлагат съвет и морална подкрепа. Имат вродения талант да предразполагат към откровеност. Те са в състояние да накарат почти всеки да си излее душата пред тях. Останалите с лекота споделят с тях всичко, което има емоционално значение, сънища, предчувствия, интересни подробности от миналото и т.н. Хора, родени с това разположение, могат да бъдат журналисти, взимащи интервюта, репортери или писатели на биографии. Тези хора се интересуват от миналото, тъй като то се намира под управлението на Луната. Те биха се справили много добре при писане на мемоари, пътеписи и исторически очерци.

В същото време те обичат да анализират надълго и нашироко собствените си емоции пред другите. Може да се отличават с известна повърхностност. Други области, които представляват особен интерес за тях, са митологията, психологията и символиката. Много от тях имат афинитет и към изучаването на чужди езици. Елементът, в който попадат двете планети, ще посочи към коя сфера ще се наклонят везните. Ако се намират във водни знаци, ударението ще е поставено върху емоциите. Ако се намират във въздушни знаци, ще преобладава логиката и рационалното мислене. При негативни аспекти към този съвпад (например от Сатурн) силата и на емоциите, и на рационалното мислене ще бъде до голяма степен отслабена. В този случай ще присъстват и множество вътрешни задръжки поради неувереност в собствените сили. При наличие на положителни аспекти следва да се очакват благоприятни ситуации и възможности, свързани със съответните планети по знаци и по домове.

moon
moon
sextile
trine
mercury
mercury

Луна секстил Меркурий

Луна тригон Меркурий

Планетата, управляваща чувствата, се намира в добри взаимоотношения с планетата, управляваща разума. Тоест, хората, родени с това разположение, притежават най-доброто от двата свята – те са в състояние да взимат решения интуитивно (Луната), без при това да губят здравия си разум и логиката на разсъжденията (Меркурий). Обикновено теимат фотографска памет и могат лесно да запомнят лица, имена и минали събития. Те са добри оратори, понеже са в състояние емоционално да въвлекат публиката в тезата, която развиват. Другите ги търсят за съвет и подкрепа, понеже ги изслушват внимателно, емоционално влизат в положението им и не осъждат постъпките им. Често хората с този аспект са толкова емоционално въвлечени в споделяното, че могат да довършат мисълта на събеседника си, преди той да е успял да формулира изречението. Това окуражава техните събеседници, те виждат, че човекът до тях действително и ги разбира.

Те имат способността да четат между редовете, когато някой им говори, понеже могат да улавят емоционалния контекст зад изречената мисъл. Поради тази причина рядко може да бъдат излъгани. Те също така са в състояние, за добро или за зло, да казват на събеседниците си точно онова, което те искат да чуят. Някои хора, родени с това разположение, си водят дневник, записват своите мисли и чувства, а след време им е интересно да препрочетат как са се чувствали в миналото. Те имат афинитет към изучаването на чужди езици. Често този аспект се появява в картите на професионални писатели или поети. При всички положения те ще имат определени писателски способности и с лекота ще могат да описват емоционалните си преживявания.

moon
moon
square
opposition
mercury
mercury

Луна квадратура Меркурий

Луна опозиция Меркурий

Хората с това разположение имат по рождение подчертан интерес към чувствата и преживяванията на другите. Те с удоволствие изслушват всеки, който иска да им разкаже за своя живот, сънища, желания, както и за всичко друго, което има значение за дадения човек. Това е така, тъй като Луната управлява чувствата а Меркурий – мислите и начина на общуване. Луната също има отношение към миналото и затова тези хора имат засилен интерес към своето собствено минало, към историята на рода и семейството или към историята, археологията или митологията по принцип. Понякога могат да бъдат носталгично настроени. Тенденцията да се живее в миналото, вместо в настоящето, трябва да се избягва.

Тъй като аспектът е отрицателен, тези хора ще трябва да положат усилия, за да балансират логическата и емоционалната си реакция в дадени ситуации. С други думи, те трябва да обмислят и да прибегнат до здравия разум при понякога ирационалните си и необосновани емоционални реакции. Склонни са да се хвърлят от една крайна емоция към друга. Периоди на безпределна любов могат да се редуват с периоди на силна омраза.Шеметен екстаз може да бъде последван от дълбока депресия и т.н. Също така, на моменти тези хора могат да бъдат изключително логични и трезво мислещи, оставяйки впечатлението, че изобщо не са емоционални, докато в следващия момент – да се хвърлят в екстремна емоция. Очевидно тук трябва да бъде съзнателно изработена определена умереност.

Тези хора притежават остър ум, но трябва да бъдат внимателни в изказванията си. Понякога могат силно да наранят с думите си. Трябва да анализират мислите си и да са сигурни, че мислите и чувствата им са в хармония и не вредят на околните. Хората с това разположение имат изключителна емоционална потребност да бъдат разбирани и обичани.