Аспекти на Луната с Плутон

moon
conjucnction
pluto

Луна в съвпад с Плутон

При свързването на тези две планети в съвпад се раждат хора с изключително силни емоции и преживявания. Когато обичат някого, те го обичат с цялата си душа и сърце, но когато мразят, те органически не могат да го понасят и са готови на всичко. Диапазонът и дълбочината на техните чувства са много по-големи, отколкото е присъщо на средностатистическия индивид. В същото време обаче, поради извънредно голямата секретност на Плутон, те ще капсулират всички чувства и няма да им дават външна изява. Външно погледнато, те могат да изглеждат напълно спокойни, но вътре в тях може да бушува буря. Интензивните емоции може да ги заставят понякога да постъпват напълно ирационално. При тях също така има тенденция да бъдат доста манипулативни по отношение на партньорите си. Това поведение обаче изобщо няма да е явно, а завоалирано. На тях не са им чужди ревността и желанието да „притежават“ партньора си. При толкова силни емоции в любовния живот ще има гръмотевични бури.

Тези хора се страхуват да не загубят партньора си. На дълбоко подсъзнателно ниво този страх може да се основава на тяхната несигурност в себе си и собствената си ценност. Страхувайки се, че не са достатъчно добри за него/нея, те могат да прибягват до най-разнообразни трикове за да запазят връзката. При това могат да използват различни форми на емоционален шантаж:

• Сцени на емоционална и физическа слабост, при които партньорът трябва да ги спасява и успокоява;

• Събуждане на чувство за вина в партньора, защото не е бил до тях в момент, когато им е бил най-нужен;

• Обвинения в неща, които партньорът не е извършил, но така или иначе той трябва да се защитава, демонстрирайки по този начин своята любов;

• Сцени на ревност;

• Драматични сцени на раздяла, за да се види каква ще бъде реакцията на партньора и т.н.

При всички случаи на родените при съвпад между Луната и Плутон им е изключително трудно да се отпуснат свободно и да изразят чувствата си естествено и непринудено. Дори когато външните обстоятелства са почти идеални, те пак биха намерили някаква причина, поради която не са в състояние да споделят прямо и свободно с партньора си как се чувстват. В определени случаи това води до трудни за преодоляване задръжки и комплекси. Тези емоционални затруднения могат да предизвикат досада, чувство на неудовлетвореност и понякога дори чувство на безсилие. За да се стигне обаче до най-критичните стадии на този аспект, в рождената карта трябва да има индикации за срамежливост и неувереност в собствените сили.

В зависимост от това какви други аспекти получават Луната и Плутон, тези хора могат да се опитват да контролират партньора си с цел да го задържат максимално дълго до себе си. Явно е, че всичко, посочено по-горе, се корени в дълбоко скрития в подсъзнанието страх, че партньорът може да бъде изгубен. И за да не се случи това, могат да бъдат използвани всички отрицателни методи. На практика използването на такива прийоми довежда всъщност до реализирането на най-големите им страхове, а това ги хвърля в емоционален шок. Необходим е самоанализ и свързаната с него промяна на негативните черти, довели до негативните обстоятелства. Двата основни урока, които хората с този аспект имат да научат, са как да се доверяват повече на партньора си и как да имат повече вяра в себе си и в съдбата си, без да се опитват да манипулират обстоятелствата и околните. Веднъж научили тези уроци, техните връзки могат да се променят към добро и да преминат на качествено нова плоскост.

moon
moon
sextile
trine
pluto
pluto

Луна секстил Плутон

Луна тригон Плутон

Емоционалното ниво е силно повишено. Родените с този аспект, подобно на негативните аспекти между тези две планети, периодично ще устройват сцени на партньорите си. Тези изблици може да бъдат силно емоционални. Разликата е само в това, че при положителните аспекти обикновено има сериозна причина, предизвикала изблика. Друга съществена разлика е крайният резултат от емоционалните сцени. Положителните аспекти обикновено водят или до разрешаване на конфликта, или до сравнително безболезнено прекъсване на връзката. Освен това положителните аспекти спомагат емоционалното обновление на тези хора да се извършва много по-хармонично. Но иначе принципът се запазва същият. Хората с аспект между Луната и Плутон страдат основно от страха да не загубят партньора. На дълбоко подсъзнателно ниво този страх може да се основава на несигурността в себе си и собствената си ценност. Страхувайки се, че не са достатъчно добри за него/нея, те могат да прибягват до най-разнообразни трикове, за да запазят партньора си. При това могат да използват различни форми на емоционален шантаж:

• Сцени на емоционална и физическа слабост, при които партньорът трябва да ги спасява и успокоява;

• Събуждане на чувство на вина в партньора, защото не е бил до тях в момент, когато им е бил най-нужен;

• Обвинения в неща, които партньорът не е извършил, но така или иначе той трябва да се защитава, демонстрирайки по този начин своята любов;

• Сцени на ревност;

• Драматични сцени на раздяла, за да се види каква ще бъде реакцията на парт ньора и т.н.

При всички случаи, на хората, родени с аспекти между Луната и Плутон им е изключително трудно да се отпуснат свободно и да изразят чувствата си към партньора естествено и непринудено. Дори когато външните обстоятелства са почти идеални това да се направи, те пак биха намерили някаква причина, поради която не са в състояние да споделят прямо и свободно с партньора си как се чувстват. В определени случаи това води до трудни за преодоляване задръжки и комплекси. Тези емоционални затруднения могат да предизвикат досада, чувство на неудовлетвореност и дори чувство на безсилие. За да се стигне обаче до най-критичните стадии на този аспект, в рождената карта трябва да има индикации за срамежливост и неувереност в собствените сили. Хората с Луна в аспект с Плутон се опитват да контролират (волно или неволно) партньора си с цел да го задържат максимално дълго. Явно е, че всичко посочено по-горе, се корени в дълбоко скрития в подсъзнанието страх, че партньорът може да бъде изгубен. И за да не се случи това, могат да бъдат използвани всички отрицателни методи. На практика използването на такива прийоми довежда всъщност до реализирането на най-големите им страхове, а това ги хвърля в емоционален шок. Необходим е самоанализ и свързаната с него промяна на негативните черти, довели до негативните обстоятелства. Двата основни урока, които хората с този аспект имат да научат, са как да доверяват повече на партньора си и как да имат повече вяра в себе си и в съдбата си, без да се опитват да манипулират обстоятелствата и околните.

moon
moon
square
opposition
pluto
pluto

Луна квадратура Плутон

Луна опозиция Плутон

Плутон управлява всичко, което е скрито в нашето подсъзнание, а Луната има пряко отношение към начина по който инстинктивно реагираме във всяка ситуация. Следователно, начинът, по който родените с Луна в отрицателен аспект към Плутон реагират, се управлява най-вече от тяхното подсъзнание. Тъй като спомените от всички наши предишни животи са заровени именно в подсъзнанието, те до голяма степен предопределят и инстинктивното поведение на родените с този аспект. Те са магнетични личности със силни инстинкти и интуиция, които могат да бъдат развити до много високо ниво. В голяма част от случаите те се ръководят от силните си емоции и желания. Личните връзки, които изграждат със сексуалните си партньори, често са основани на силен сексуален порив и много страсти.

Родените с този аспект могат да бъдат много ревниви и да се опитват да контролират и притежават партньора си на най-различни нива – интелектуално, емоционално, финансово и дори физическо. Това е така, защото Плутон е свързан със силата и почти винаги, когато се намира в аспект с друга планета, неговата сила трябва да намери отдушник, в този конкретен случай – в чувствата, защото те се управляват от Луната. Когато обаче двете планети се намират в отрицателен аспект една към друга, енергията между тях не протича гладко и хармонично, а с големи изкривявания и деформации. Хората с този аспект се страхуват да не загубят партньора си. На дълбоко подсъзнателно ниво този страх може да се основава на тяхната несигурност в самите себе си и собствената им ценност. Страхувайки се, че не са достатъчно добри за него/нея, те могат да прибягват до най-разнообразни трикове, за да запазят връзката. При това могат да използват различни форми на емоционален шантаж:

• Сцени на емоционална и физическа слабост, при които партньорът трябва да ги спасява и успокоява;

• Събуждане на чувство за вина в партньора, защото не е бил до тях в момент, когато им е бил най-нужен;

• Обвинения в неща, които партньорът не е извършил, но така или иначе той трябва да се защитава, демонстрирайки по този начин своята любов;

• Сцени на ревност;

• Драматични сцени на раздяла, за да се види каква ще бъде реакцията на парт ньора и т.н.

При всички случаи на родените с негативни аспекти между Луната и Плутон им е изключително трудно да се отпуснат свободно и да изразят чувствата си естествено и непринудено. Дори когато външните обстоятелства са почти идеални, те пак биха намерили някаква причина, поради която не са в състояние да споделят прямо и свободно с партньора си как се чувстват. В определени случаи това води до трудни за преодоляване задръжки и комплекси. Тези емоционални затруднения могат да предизвикат досада, чувство на неудовлетвореност и дори чувство на безсилие. За да се стигне обаче до най-критичните стадии на този аспект, в рождената карта трябва да има индикации за срамежливост и неувереност в собствените сили.

Родените с Луна в негативен аспект с Плутон се опитват да контролират партньора си с цел да го задържат максимално дълго. Явно е, че всичко, посочено по-горе, се корени в дълбоко скрития в подсъзнанието страх, че партньорът може да бъде загубен. За да не се случи това, всички отрицателни методи могат да бъдат използвани. На практика използването на такива прийоми довежда всъщност до реализирането на най-големите им страхове, а това ги хвърля в емоционален шок. Необходим е самоанализ и свързаната с него промяна на негативните черти, довели до негативните обстоятелства. Двата основни урока, които хората с този аспект имат да научат, са как да доверяват повече на партньора си и как да имат повече вяра в себе си и в съдбата си, без да се опитват да манипулират обстоятелствата и околните.