Аспекти на Луната със Сатурн

moon
conjucnction
saturn

Луна в съвпад със Сатурн

Луната управлява емоциите на човека, а Сатурн е планетата на задръжките, ограниченията и контрола. Не е трудно да си представим, че когато тези две планети се намират една до друга в картата, Сатурн ще задържа свободната проява на чувствата. Обикновено родените с този съвпад израстват в семейства, където не им е било позволено да изразяват себе си спонтанно и непринудено, както повечето деца. Впоследствие те се научават да не излагат чувствата си на показ. Сериозността през повечето време се превръща в инстинктивно поведение. Затова другите може да ги смятат за сдържани, хладни и безчувствени. Те обичат да се изолират и да работят в уединение. Това е така, защото дори да са в многолюдна компания, те пак се чувстват сами. Работата в усамотение им помага да съхраняват сдържаните емоции. Техните възгледи може да бъдат много консервативни. Понякога са склонни да изпадат в депресия. Като цяло това са амбициозни хора, които искат да преуспеят в определена област.

Родените с това разположение се отнасят изключително сериозно към отговорностите и задълженията си. Те работят дълго и упорито по проектите си. Имат отлични организаторски способности. Искат да заемат позиция на власт, да имат отговорност и авторитет. Това е движещата сила зад техните постъпки. По този начин те искат да завоюват любовта и уважението на другите – същата онази любов, която им е липсвала като деца.

Тези хора не са много уверени в своите възможности. Това е също и една от причините, поради които работят толкова много. Те искат да докажат на себе си и на другите, че са способни. Понеже сами се съмняват в своите способности, те постоянно карат околните да им вдъхват увереност. В крайна сметка това може само да влоши ситуацията, тъй като по този начин те могат да отблъснат от себе си другите. Те самите трябва да се научат как да се справят със своите страхове и комплекси.

Родените с това разположение са изключително чувствителни и постоянно се притесняват какво мислят другите за тях. Това ги лишава от самоуважение и те имат ниско мнение за самите себе си. Те трябва да разберат, че не е важно какво мислят другите за тях. Най-доброто, което може да се извлече от това разположение, е способността да се стабилизират емоциите, да се мисли много дълбоко и проникновено, както и голямата способност за концентрация.

moon
moon
sextile
trine
saturn
saturn

Луна секстил Сатурн

Луна тригон Сатурн

Между принципите на тези две небесни тела има известно противоречие. Луната се стреми към емоционална сигурност, докато Сатурн задържа израза на чувствата. Тъй като обаче аспектът е положителен, задържането би трябвало да става по сравнително хармоничен начин. Например, родените с този аспект се отличават с много здрав разум, решимост и непоколебимост, като в същото време използват разумен, предпазлив и практичен подход в различните житейски ситуации. Този аспект би помогнал да се обуздае всякаква импулсивност, необмисленост или прибързаност, ако такава е обозначена на други места в картата. Тези хора са в състояние да работят много дисциплинирано и добросъвестно, докато усилията им не се увенчаят с успех. Постиженията им ще дойдат в резултат на многогодишен труд и усилия, а не – на внезапен късмет, появил се изневиделица. В крайна сметка те ще бъдат уважавани благодарение на реалното покритие от знания и умения, които притежават като специалисти в избраната от тях област. Те предпочитат да се занимават с дейности, при които ясно се вижда конкретен краен продукт. Това се забелязва особено, когато тези планети се намират в земни знаци.

Във внезапни ситуации инстинктивните реакции на родените с този аспект ще бъдат отмерени и сдържани. Дори когато тези планети се намират в емоционалните водни знаци, изблиците на чувства ще бъдат до голяма степен задържани и контролирани. При емоционален стрес тези хора не губят от погледа си обективната преценка за състоянието на нещата. Те имат способността да се концентрират за продължителни периоди от време. Не раздават обещания наляво и надясно, но веднъж обещали нещо, държат на думата си. На тях може да се разчита. Те са изключително лоялни към своите приятели, колеги и партньори. На тях винаги можеш да се облегнеш в случай на нужда. Те с готовност ще предложат не само морална, но и практическа помощ.

Тези хора могат да бъдат наречени пазители на традициите в най-добрия смисъл на думата. Те се придържат към добре изпитаните практики и дейности, които са доказали с времето, че работят и дават резултат. Единствено понякога може да им бъде трудно да изразят чувствата си както биха искали. Поради това в очите на другите може да изглеждат прекалено резервирани и дистанцирани. Те трябва да се научат как да изразяват чувствата си по-открито и по-свободно. Тогава ще бъдат още повече обичани и уважавани. В поведението си към другите са коректни и тактични. В бизнес отношенията са почтени. Те винаги изпълняват задълженията си по сключените договори. Отличават се с търпение и постоянство. По същия начин подхождат и в избора на интимен партньор. В началото може да са предпазливи, но веднъж направили своя избор, са силно привързани, лоялни и посветени на избрания партньор. От друга страна, партньорът също трябва да откликва на чувствата им, тъй като стабилността и постоянството на връзката са от изключително значение за родените с този аспект.

moon
moon
square
opposition
saturn
saturn

Луна квадратура Сатурн

Луна опозиция Сатурн

Родените с този аспект са амбициозни и силно желаят да се реализират в живота. Техният основен проблем е в липсата на увереност в собствените им сили и възможности. Те отчаяно се опитват да получат обич от страна на другите. В това се корени и тяхната пословична работливост и усърдност. Те искат на всяка цена да докажат на останалите, че са способни и опитни работници, надявайки се да получат обич и признание. Те се трудят неспирно и пропускат множество възможности да се сближат с колегите си на емоционално ниво. В резултат колегите им може да ги сметнат за дръпнати и резервирани и да започнат самите те да се държат на разстояние. Тази студенина се тълкува от родените с това разположение като знак, че никой не ги обича и уважава. Така порочният кръг се затваря.

Родените с този аспект трябва да развиват в себе си увереността, че са способни, талантливи, умни и можещи индивиди. Те трябва да вярват, че могат да се справят със своите задачи не по-зле от останалите и не по-малко заслужават и могат да бъдат обичани и ценени. Когато започнат да развиват в себе си тази увереност, другите започват истинктивно да се сближават с тях. Ние не можем да получим любов и признание отвън, докато не започнем сами да се обичаме и ценим.

Комплексите за малоценност, с които тези хора се раждат, ги карат постоянно да подлагат на съмнение действията, желанията, способностите и стремежите си. Те непрекъснато се боят от провал, загуба или покруса. Например, когато им се възложи нова задача, тяхната първа инстинктивна реакция (Луната) ще бъде страхът от провал (Сатурн). В такива моменти най-добрата линия на поведение за тях е да се обърнат назад и да си припомнят всички минали случаи, когато им е била възложена нова задача. В повечето случаи ще открият, че тогава с търпение и постоянство са се справили успешно, независимо от първоначалните опасения. Най-добрият начин да се преборим със страховете на Сатурн е да видим ситуацията в съпоставка с миналото.

В други случаи тези хора изпитват инстинктивен страх, че по някакъв начин ще трябва да се разделят със своите материални притежания, пари или социално положение. Дори и да не притежават много, пак може да се страхуват, че ще изгубят и малкото, което имат. По принцип всеки страх се корени в липсата на вяра. Докато човек съхранява силна връзката си с духовния свят, той чувства закрилата и подкрепата, която извира оттам. Духовните личности не изпитват страх, защото се чувстват свързани с духовните същества, които ги закрилят. Един от основните духовни закони гласи, че след като духовният свят веднъж е създал едно същество от плът и кръв, той е задължен да обезпечи материалното му съществувание. Този духовен факт отдавна е забравен от мнозина, които безнадеждно са затънали в суров материализъм. Но казаното по-горе продължава да е вярно с пълна сила и до днес. Този, които има вяра и разбира духовните закони, знае и чувства, че това е вярно. Този, който няма достатъчно вяра, изпитва страх, че може да остане необезпечен в материален план. Естествено, различните хора могат да имат различни представи за това, какво количество материални блага са им достатъчни. Истината е, че в живота си всеки получава достатъчно материални блага според нуждите си, но невинаги според желанията си.

Някои, родени с това разположение, учат житейския урок как правилно да дават и да получават любов. Например, изразяват външно много силно желание да получават любов и уважение от другите. Това изискване може да витае около тях постоянно и да е толкова силно, че да стане един вид част от тяхното излъчване. Любовта и уважението, което те получават, никога не са им достатъчни. В даден момент околните най-сетне се отказват да задоволяват тяхното желание и се отдръпват. Други, родени с това разположение, се надяват, че може да подкупят останалите. Те смятат, че могат да се освободят от самотата, като поканят някого на вечеря на свои разноски. Такъв подход не работи в дългосрочен план. Липсата на самоуважение рано или късно се забелязва и експлоатира от другите.

Хората с този аспект могат да бъдат изключително чувствителни към забележките и коментарите. Те или ще реагират прекалено остро, или ще се преструват, че чуждото мнение изобщо не ги засяга. И двата подхода водят до проблеми. Те демонстрират най-голямата вътрешна уязвимост, а именно липсата на достатъчно самоувереност и самоуважение – затварят се като миди в черупките си и никога не изразяват чувствата си външно. Те си мислят, че така ще бъдат пощадени от съдбата и няма да бъдат наранени емоционално, а всъщност доброволно се лишават от възможността за развитие и духовно израстване, което е една от основните ни задачи на тази земя.

Независимо от индивидуалната ситуация на човека, роден с това разположение, задачата е една и съща – той трябва основно да преоцени възгледите си за чувството за емоционална увереност и защитеност. Накрая става ясно, че защитеност не може да бъде намерена отвън нито чрез пари, нито чрез обществено положение, нито чрез любовта на другите. Всичко това е преходно. Отговорът е да се намери защитеност на вътрешно емоционално ниво. Единственият начин тези хора да получат истинска реализация, признателност и уважение е да се издигнат в собствените си очи. Тогава признателността отвън ще дойде от само себе си.

За хората, родени с това разположение, е типично да се отдръпват периодично от общуване и да остават насаме със себе си. Тези периоди на доброволна изолираност може да са придружени с меланхолия, песимизъм, потиснатост или безпокойство. Както и от всяка друга житейска ситуация, така и от тази може да се извлече нещо положително. Вместо да се концентрират върху негативизма и изолираността, тези хора могат да изберат да се съсредоточат върху възможностите, които такава ситуация им предлага. Ако използват моментите, когато са сами, за обективен самоанализ, те могат да разкрият съществени черти на своя характер, които трябва и могат да бъдат преработени и облагородени.

Например, те могат да осъзнаят, че самотата им не е резултат от нещастно стечение на обстоятелствата, на което те са жертва. По-скоро такава ситуация би трябвало да се разглежда като следствие от предишни действия, ако не в този, то в предишни животи. Изолираността им от външния свят трябва да се разглежда като следствие от тяхната неспособност да изразяват своите чувства и преживявания свободно и без задръжки. Тази капсулираност и затвореност в себе си трябва да се види като истинската причина за чувството за изолация, а не да се търси в поведението на другите. Напълно възможно е такава ситуация да е кармична. Обикновено аспектите на Сатурн са в голямата си част силно кармични. В предишни животи такъв човек може да е искал да даде любов, но поради една или друга причина да е бил наранен. Сега подсъзнателно той потиска чувствата си и не им дава външна изява, защото се страхува ситуацията да не се повтори.

Присъствието на страх може да показва недостатъчна вяра. Отново, за да се разреши проблемът, тези хора трябва да развиват повече вяра, както в собствените си сили и възможности, така и в доброжелателните, съзидателни духовни същества, които ги заобикалят и направляват. Родените с този аспект се учат, че емоционалната защитеност се създава чрез вяра в себе си и в доброжелателността на живота. За да получат любов отвън, те трябва да излязат от черупката си, да рискуват да станат по-уязвими и да започнат сами да дават любов. Само по този начин ще получат част от тази любов обратно. В крайна сметка те трябва да направят пълна преоценка какво за тях означава емоционална сигурност и защитеност, къде да я търсят и как да я намират. В такъв случай те ще бъдат като презаредени с енергия и след периодите на самоизолация ще се включат по-пълноценно в житейските задачи.

Този аспект винаги има голяма тежест в рождената карта. Отчасти това се дължи на факта, че Луната е винаги персонална планета във всяка астрологична карта и нейните аспекти по принцип са силни. От друга страна, задържащото действие на Сатурн се проявява особено силно, когато затъмнява емоционалната страна на Луната. Затова, независимо дали Сатурн е също персонална планета или не, негативният му аспект към Луната почти винаги има огромно влияние върху поведението на индивида. Това се касае особено за емоционалния живот, за вътрешните чувства и преживявания. Този аспект допринася за периодична депресия, униние, черногледство и чувство за самота и изолираност. Въпреки това обаче, той дарява и със силен емоционален заряд, амбициозност, решимост и твърдост. Не е лесен за отработка аспект, но от него потенциално може да се извлече голяма полза. Родените с него притежават рядка способност – след като са допуснали грешка и са паднали на земята, те могат да се изправят гордо, да се изтупат от прахта, да си извадят поука, да погледнат отново живота смело в лицето и да продължат решително напред. И бавно, но сигурно накрая достигат целта си!