Аспекти на Луната с Юпитер

moon
conjucnction
jupiter

Луна в съвпад с Юпитер

Родените с това разположение имат широко сърце и отворени очи към живота. Те обикновено с охота прощават грешките на другите и не обръщат внимание на дребните им провинения. Най-доброто, което е заложено в това разположение, е оптимизмът и вярата в добрата същност на човека. Когато вярваш в другите, можеш да извличаш най-доброто от тях. Ведростта и оптимизмът правят тези хора търсени и популярни. Те умеят да предават по непринуден начин знанията и уменията си на останалите. Това разположение дарява и с добро материално положение. Родените с него обикновено се радват на просперитет. Те се стремят към правилен баланс между работа и наслаждаване на приятните неща в живота. Понякога могат да залитат прекалено много в едната или другата страна. Когато се намират под емоционален стрес, може да поемат повече храна от необходимото. В резултат, може да се стигне до проблеми с теглото.

moon
moon
sextile
trine
jupiter
jupiter

Луна секстил Юпитер

Луна тригон Юпитер

Този аспект в картата обикновено посочва хора с интелект, способен на голямо развитие. Те имат хуманистични идеали, висок морал и силно развито етично чувство. Юпитер е Философът на Зодиака и родените с този аспект определено могат да си изработят цялостна житейска философия. Тяхното разбиране за живота обикновено включва по-висша духовна сила, дори и когато не са религиозни в буквалния смисъл на думата. Те се интересуват от културата и традициите на други страни и общества. За тях е добре да пътуват, особено в чужбина, тъй като по този начин израстват в личен план и обогатяват мисленето и мирогледа си. Периодите, прекарани зад граница, особено ако са по-продължителни, могат кардинално да променят техния начин на мислене и да разширят значително кръгозора им.

Обикновено тези хора притежават заразителен оптимизъм и вяра в бъдещето. Те лесно се сприятеляват и обичат да предават на другите оптимистичния си възглед за света. Когато се сблъскват с трудности, предпочитат да се справят бързо и веднага, вместо да ги оставят да се превърнат в по-сложни проблеми. Те обичат опростен начин на живот и не се поддават лесно на натиск да го променят. Могат да изпитват потребност да помагат на хора, на които поради една или друга причина им е дадено по-малко в живота. Много от тях извършват неплатена обществена дейност или помагат със съвет и емоционална подкрепа. Доста от родените с този аспект имат творчески талант, развито въображение или литературни способности. Ако използват таланта си дори само като хоби в свободното време, те биха могли значително да променят живота на много други в положителна посока. За някои от тях самото развитие на тези способности стъпка по стъпка може да се превърне в кариера и цел в живота.

Хората с този аспект общуват лесно и често са търсени за съвет и подкрепа. Те трябва да бъдат внимателни и да различават кой действително се нуждае от помощ и кой се опитва да живее като паразит за тяхна сметка. Някои с готовност ще прехвърлят собствените си проблеми върху плещите на човек с Луна и Юпитер в положителен аспект. Помощта, оказвана на другите, е ценна само когато другият действително се нуждае от нея. Снемането на част от товара на един човек е положителен акт само когато товарът е наистина непосилен. В противен случай човекът не може да се научи сам да се справя с трудностите. Хората с този аспект трябва да проявяват по-голяма селективност и да фокусират помощта си върху тесен кръг от действително нуждаещи се, вместо да я разпиляват във всички посоки с минимален ефект.

В личните си взаимоотношения тези хора търсят партньори от висока класа. Те се стремят да създадат връзки не само за сексуално задоволяване, но и на философска, интелектуална и емоционална основа. Те искат да привлекат партньор, който е зрял и стабилен. Когато е изградена дълготрайна връзка, са способни да бъдат много верни на партньора и полагат усилия постоянно да подобряват връзката. За тях домашният живот е от голямо значение и те се чувстват удовлетворени, когато се развива добре.

moon
moon
square
opposition
jupiter
jupiter

Луна квадратура Юпитер

Луна опозиция Юпитер

Луната е свързана с емоциите, докато Юпитер – с преувеличението. Не е особено трудно да се досетим, че най-големият проблем, свързан с този негативен аспект, е склонността да се драматизира, да се преувеличава и да се реагира прекалено театрално в дадени ситуации. Преценката на родените с този аспект рядко е обективна, понеже силно се влияе от емоционалното им състояние в момента. Когато са в добро настроение, те смятат, ч е всичко им е наред и с лекота могат да подминат като незначителни и несъществени дори и най-сериозните проблеми. В други дни, когато ги е налегнал песимизъм, могат да направят и от мухата слон.

Едни от най-добрите качества на родените с този аспект са тяхната откритост и топлосърдечност. Те винаги са готови да предложат на приятелите си помощ, покровителство, лоялност и солидарност. Те са изключително щедри и в природата им липсва каквато и да било дребнавост. Било поради отвореността на възгледите им или поради широкото сърце, те често не забелязват или изобщо пренебрегват много от недостатъците на своите приятели. Изключително толерантни са към тях, не ги осъждат и им прощават почти всичко. Макар че тези качества се считат основно за положителни, при липса на умереност лесно могат да се превърнат в отрицателни. Прекалената щедрост и благотворителност лесно могат да се превърнат в сериозен недостатък. В крайна сметка, ако „спасяваме“ постоянно един човек, независимо от отрицателните му постъпки, ние в крайна сметка му правим много лоша услуга. На родените с този аспект ще им се наложи рано или късно да разберат това.

Те обичат да си угаждат, да се глезят и да задоволяват капризите си, затова парите може да се изплъзват като пясък между пръстите, за да се задоволят високите им изисквания. Присъщият им прекален оптимизъм може също да доведе до определени проблеми. Например неугасващата вяра, че всичко постоянно ще бъде добре в материалната сфера, може да води до необмислени разходи. Родените с този аспект може да са убедени, че са прочели всичко в даден документ и набързо да го подпишат, а впоследствие да се окаже, че не са забелязале важни подробности, които довеждат до загуба на пари или съдебни процеси. Убеждението, че не бива да си отказват любимите ястия може да доведе до наднормено тегло. По същия начин техните философски, духовни и религиозни възгледи може да бъдат подложени на съмнения и изпитания в даден момент от живота им.

Тези хора с голяма неохота се захващат със самоанализ, за да познаят себе си. Това е свързано с вътрешния страх да не открият в себе си множество негативни черти. Опасенията им няма да бъдат отстранени чрез избягване на себепознанието. Напротив – ще бъдат премахнати именно чрез по-дълбоко себепознание и изградена на тази основа солидна житейска философия. Всеки е роден с определени положителни и отрицателни черти, никой не е без недостатъци. Но за да можем да се развиваме, ни е нужно да се погледнем честно и открито, като в огледало, а не да си заравяме главата в пясъка като ему. Признатият недостатък е вече половин недостатък. Следователно на тези хора ще им се наложи да работят върху себе си, за да отстранят излишната си горделивост и високомерие. По този начин те ще извлекат максимална полза от този аспект.