Аспекти на Марс с Нептун

mars
conjucnction
neptune

Марс в съвпад с Нептун

Родените при сливането на тези две планети имат пъстро и ярко въображение. В същото време в представите на човека може да присъства засилен елемент на жестокост и насилие. Това е особено вероятно, ако съвпадът получава негативни аспекти от планети като Плутон, Уран или Меркурий. Ако е така, те трябва на всяка цена да бъдат избягвани, тъй като може да привлекат в живота на човека нежелани събития. Този съвпад се проявява най-добре, когато присъстват положителни аспекти към него от Слънцето, Луната, Венера или Юпитер. В такъв случай богатото въображение може да се използва по креативен начин за реализиране на брилянтни идеи.

Това разположение засилва въображението. В същото време се наблюдава склонност към бягство от действителността. Родените с този съвпад може да виждат материалния свят като сив, безинтересен и много несъвършен. Поради тази причина те създават във въображението си своя собствен красив свят и се затварят в него. Начините за бягство от действителността са много, но някои от най-популярните са алкохол, наркотици, опиати, фантазиране и т.н.

Родените с този съвпад са подложени на опасността да бъдат въвлечени в порочен кръг. Обикновено сценарият е следният. Някой разчита на тях да извършат определена работа. Но родените със съвпад между Марс и Нептун често не искат да се изправят лице в лице с действителността. Те или се затварят в някакъв свой илюзорен свят, или започват да употребяват алкохол и опиати. В първия случай те просто не могат да спазят определените срокове за извършването на зададената работа. Във втория случай те пак живеят в измислен абстрактен свят, далеч от действителността. И в двата случая работата остава несвършена и те подвеждат онези, които са разчитали на тях, вследствие на което губят тяхното уважение и контактът се прекъсва. Това подронва силно самоуважението на родените със съвпад между Марс и Нептун. Те и без това страдат от липса на увереност в собствените сили, а след такъв инцидент започват да си мислят, че не са годни за нищо. Лесно посягат към алкохола или наркотика и порочният кръг се затваря.

При този съвпад се раждат хора, които трудно различават истината от лъжата и реалността от фантазията. Затова за тях е жизнено необходимо да се научат на обективна преценка. Наличието на персонални планети в земни знаци би им помогнало много в това отношение. Техният истински дом, както и за всички нас, е в духовния свят. Но нашата основна задача е да работим във физическия свят и по този начин да го одухотворяваме. Ако престанем да го правим, материалната действителност не би могла да еволюира.

Родените с това разположение са много склонни да живеят в измислена действителност, избягвайки преките си задължения на земята. Последствията от такова поведение се изживяват тежко още тук, тъй като бягайки от действителността, те не могат да изпълнят задачите, за които са се родили. Но може би най-тежките последствия се виждат след смъртта – попаднали обратно в духовния свят, те виждат резултата от своето поведение. В много случаи, ако не го коригират, им се налага да се завърнат повторно и да започнат всичко отначало, най-често при още по-трудни обстоятелства. Основният урок за тях е да се научат да се отнасят към материалния свят по обективен и безпристрастен начин. Трябва да се научат също да не бягат от задълженията си в материалния свят, да не отлагат започнатата работа от днес за утре и вместо да витаят в илюзии, да се научат да работят за подобряване на действителността, както всички останали.

Най-доброто при това разположение е силно развитото въображение. Тези хора са артистични личности, които могат да изразят творческата си същност чрез музика, танц, театър, поезия, живопис и т.н. Чрез изкуствата те могат да намерят поле за лична изява. Изобщо много може да се извлече от това разположение, ако родените с него не позволяват на въображението им да лети прекалено високо и ако са стъпили поне с единия крак на земята.

Те обичат да работят нещо, което е от полза за другите. Те не биха били щастливи, ако плодовете на техния труд се ползват само от тях самите. До голяма степен са лишени от егоизъм, от желание да бъдат първи, да се налагат, да се борят и да побеждават. Може би е така, защото нямат големи цели, които искат да постигнат в материалния свят.

Родените с това разположение искат на всяка цена да помогнат на другите, които страдат. Това не е непременно добро качество и може да доведе до редица проблеми. Преди всичко те трябва да осъзнаят факта, че така наречените „зли“ сили съществуват на тази планета, за да изпълняват много важната функция на сравнението. Хората могат да различат доброто, само когато го съпоставят със злото. В противен случай липсва контрастът и се изправяме пред невъзможността да различим кое е добро и кое зло. Например, ако пишем с черно мастило на бял лист хартия, съществува контраст и можем да прочетем написаното. Но ако пишем с бяло мастило на бял лист, контрастът липсва и написаното е съвършено ненужно, тъй като никой не може да го прочете. Същото се отнася за изгрева и залеза, за деня и нощта, за ляво и дясно, за горе и долу и т.н. Всички тези двойствени явления не могат да съществуват едно без друго и непрекъснатото им редуване поддържа баланса в природата.

Злото се редува с доброто и вследствие на контраста хората се развиват духовно и еволюират. Може би най-голямата злина, която би се случила в живота на човека, е премахването на всички зли сили. Ако изцяло бъдат премахнати всякаква болка, страдание и дори смъртта, това е сигурен начин да бъде погубено цялото човечество. Затова и родените с негативен аспект между Марс и Нептун трябва да осъзнаят, че могат да помагат на другите, но само при определени условия. Не бива да се премахват болката и страданието на другите във всички случаи и при всички обстоятелства. Ако стане така, страдащите ще бъдат лишени от единствения начин да се развиват и да научават духовните си уроци, ще изпаднат в застой или дори регрес. Така че вместо да направят добро, родените с този съвпад може да постигнат точно обратния ефект.

Често съдбата издига препятствия по пътя, като не им позволява да оказват помощ. По този начин другите остават свободни да напредват в своето развитие, а родените с този съвпад страдат от невъзможността да премахнат болката и така се учат да възприемат ползата от така наречените „зли“ сили и обстоятелства. Втората опасност, която се крие тук, е, че дори и да им се предостави възможност да помогнат може самите изпаднали в беда да не желаят да получат тази помощ. Някои предпочитат да живеят в болка и страдание, тъй като инстинктивно чувстват, че по този начин се развиват по-бързо. Родените с негативен аспект между Марс и Нептун може да научат по най-трудния начин, че непоисканото добро се превръща в зло.

И най-накрая, дори и да им се предостави възможност да помагат, дори и изпадналите в беда да желаят помощ, в дадения момент помощта може да се окаже ненавременна, тъй като лишава другите от единствената им възможност да научат определени уроци. В крайна сметка виждаме, че най-добрата насока за родените с този аспект е да помогнат на самите себе си, тъй като най-много се нуждаят от собствената си помощ.

Родените с негативен аспект между Марс и Нептун са склонни да създават връзки на неравноправна основа. В такъв случай единият от партньорите играе ролята на „жертва“, а другият – на „спасител“. Трябва да се отбележи, че всяка връзка на неравноправна основа е обречена на гибел. Те също така имат склонност да експериментират с окултни сили. Понеже аспектът между Марс и Нептун е негативен, най-често такъв интерес, особено ако има практическа насоченост, може да доведе до лоши последствия, както за самите тях, така и за околните. Причината за това е невъзможността им да различат кой какъв е в астралния свят и много лесно могат да попаднат под влиянието на негативни духовни сили, без да са разбрали как е станало това. Най-сигурният начин за връзка с духовния свят е чрез официалната религия.

Друг проблем при този аспект е невъзможността да се види реалността такава, каквато е. На тях им е много трудно да възприемат, че страдат от недостатъци. Те обикновено имат подкопано самочувствие и самата мисъл, че определен техен недостатък може да доведе до провал, ги хвърля в треска. Съзнателно или несъзнателно те винаги прехвърлят вината върху другите. Те не трябва да се борят със своите собствени недостатъци, тъй като сега те са проектирани навън. В техните очи сега е ред на другите да се борят за преодоляването им. Така те прехвърлят своя товар върху плещите на другите. Известно е, че когато една лъжа се повтаря хиляди пъти, тя се превръща в истина за този, който я повтаря. Така и за тези хора най-лесният начин да се освободят от своите недостатъци е да ги проектират върху другите и да повтарят хиляди пъти, че това е самата истина.

Опасността да се живее в илюзорна действителност е огромна. Рано или късно истината излиза наяве. Когато загубват един след друг всичките си приятели, познати и роднини, родените с това разположение остават сами и вече няма върху кого да прехвърлят вината. Едва тогава те разбират, че са живели години в лъжа, създадена от самите тях. Ако се бяха изправили лице в лице с истината и бяха опитвали да коригират поведението си още от самото начало, животът им би могъл да има друг развой. Това се изживява като огромен трус, който ги учи колко е важно да се вижда реалността обективно и безпристрастно. Вместо да прехвърлят отговорността за едни или други недостатъци върху другите, те трябва да се научат да разглеждат слабостите си като възможност за развитие.

Родените с това разположение могат да стават все по-силни и мъдри. Те трябва да разберат, че може би най-лошото, което би могло да им се случи, е да се родят без недостатъци. В такъв случай не биха имали никаква възможност за по-нататъшно развитие на земята. Но това никога не се случва. Смисълът на серията наши прераждания на земята е да се научим постепенно да се освобождаваме от недостатъците си и да се развиваме духовно, ставайки все по-силни личности. За родените със съвпад между Марс и Нептун е по-добре да осъзнаят това и да се включат активно в процеса, отколкото да бягат в свой илюзорен свят и да бъдат принудени да го осъзнаят след години по особено болезнен начин.

mars
mars
sextile
trine
neptune
neptune

Марс секстил Нептун

Марс тригон Нептун

Ако в други области на картата са показани креативност и оригиналност, този аспект ще ги усили. В крайна сметка това влияние ще помогне на родените с този аспект да комбинират богатото си въображение (Нептун) с настъпателност при прилагането му на практика (Марс). Този аспект е добре дошъл в картите на хора, при които поне една от двете планети се намира в земен знак. Наличието на още земни знаци в картата е благоприятно. Много често родените с този аспект имат отлични способности да различават нюансите в различните цветове, те са талантливи в дизайна и създаването на художествени предмети.

Те може да имат едновременно технически (Марс) и артистични (Нептун) склонности. Много от тях се справят добре в киното и телевизията или могат да създават друг тип изкуство на техническа основа. Например, могат да използват компютърна програма, за да направят дизайна за бутилката и етикета на нова безалкохолна напитка. Някои от тях може да работят в театъра, или в техническите отдели на радиото или телевизията.

Ще се акцентира върху емоционалния живот. За да се отсъди със сигурност какво ще е поведението им в тази област, трябва да разгледаме преди всичко разположението на Венера и Луната по знаци, домове и аспекти. Понякога този аспект смекчава отношението към секса. Това означава, че родените с него може да бъдат привлечени повече от духовните характеристики на партньора, отколкото от физическата близост с него. В тази сфера те ще показват голяма сантименталност, нежност и мекота. При всички случаи за тях е необходимо да са стъпили здраво на земята.

mars
mars
square
opposition
neptune
neptune

Марс квадратура Нептун

Марс опозиция Нептун

Този аспект засилва въображението. В същото време се наблюдава склонност към бягство от действителността. Родените с този аспект може да виждат материалния свят като сив, безинтересен и много несъвършен. Поради тази причина те създават във въображението си своя собствен красив свят и се затварят в него. Начините за бягство от действителността са много, но някои от най-популярните са алкохол, наркотици, опиати, фантазиране и т.н.

Родените с този аспект са подложени на опасността да бъдат въвлечени в порочен кръг. Обикновено сценарият е следният. Някой разчита на тях да извършат определена работа. Но родените с негативен аспект между Марс и Нептун често не искат да се изправят лице в лице с действителността. Те или се затварят в някакъв свой илюзорен свят, или започват да употребяват алкохол и опиати. В първия случай те просто не могат да спазят определените срокове за извършването на зададената работа. Във втория случай те пак живеят в измислен абстрактен свят, далеч от действителността. И в двата случая работата остава несвършена и те подвеждат онези, които са разчитали на тях, вследствие на което губят тяхното уважение и контактът се прекъсва. Това подронва силно самоуважението на родените с негативен аспект между Марс и Нептун. Те и без това страдат от липса на увереност в собствените сили, а след такъв инцидент започват да си мислят, че не са годни за нищо. Лесно посягат към алкохола или наркотика и порочният кръг се затваря.

С този аспект се раждат хора, които трудно различават истината от лъжата и реалността от фантазията. Затова за тях е жизнено необходимо да се научат на обективна преценка. Наличието на персонални планети в земни знаци би им помогнало много в това отношение. Техният истински дом, както и за всички нас, е в духовния свят. Но нашата основна задача е да работим във физическия свят и по този начин да го одухотворяваме. Ако престанем да го правим, материалната действителност не би могла да еволюира.

Хората с този аспект са много склонни да живеят в измислена действителност, избягвайки преките си задължения на земята. Последствията от такова поведение се изживяват тежко още тук, тъй като бягайки от действителността, те не могат да изпълнят задачите, за които са се родили. Но може би най-тежките последствия се виждат след смъртта – попаднали обратно в духовния свят, те виждат резултата от своето поведение. В много случаи, ако не го коригират, им се налага да се завърнат повторно и да започнат всичко отначало, най-често при още по-трудни обстоятелства. Основният урок за тях е да се научат да се отнасят към материалния свят по обективен и безпристрастен начин. Трябва да се научат също да не бягат от задълженията си в материалния свят, да не отлагат започнатата работа от днес за утре и вместо да витаят в илюзии, да се научат да работят за подобряване на действителността, както всички останали.

Най-доброто при това разположение е силно развитото въображение. Тези хора са артистични личности, които могат да изразят творческата си същност чрез музика, танц, театър, поезия, живопис и т.н. Чрез изкуството те могат да намерят поле за лична изява. Изобщо много може да се извлече от това разположение, ако родените с него не позволяват на въображението им да лети прекалено високо и ако са стъпили поне с единия крак на земята.

Те обичат да работят нещо, което е от полза за другите. Те не биха били щастливи, ако плодовете на техния труд се ползват само от тях самите. До голяма степен са лишени от егоизъм, от желание да бъдат първи, да се налагат, да се борят и да побеждават. Може би е така, защото нямат големи цели, които искат да постигнат в материалния свят.

Родените с това разположение искат на всяка цена да помогнат на другите, които страдат. Това не е непременно добро качество и може да доведе до редица проблеми. Преди всичко те трябва да осъзнаят факта, че така наречените „зли“ сили съществуват на тази планета, за да изпълняват много важната функция на сравнението. Хората могат да различат доброто, само когато го съпоставят със злото. В противен случай липсва контрастът и се изправяме пред невъзможността да различим кое е добро и кое зло. Например, ако пишем с черно мастило на бял лист хартия, съществува контраст и можем да прочетем написаното. Но ако ние пишем с бяло мастило на бял лист, контрастът липсва и написаното е съвършено ненужно, тъй като никой не може да го прочете. Същото се отнася за изгрева и залеза, за деня и нощта, за ляво и дясно, за горе и долу и т.н. Всички тези двойствени явления не могат да съществуват едно без друго и непрекъснатото им редуване поддържа баланса в природата.

Злото се редува с доброто и вследствие на контраста хората се развиват духовно и еволюират. Може би най-голямата злина, която би се случила в живота на човека, е премахването на всички зли сили. Ако изцяло бъдат премахнати всякаква болка, страдание и дори смъртта, това е сигурен начин да бъде погубено цялото човечество. Затова и родените с негативен аспект между Марс и Нептун трябва да осъзнаят, че могат да помагат на другите, но само при определени условия. Не бива да се премахват болката и страданието на другите във всички случаи и при всички обстоятелства. Ако стане така, страдащите ще бъдат лишени от единствения начин да се развиват и да научават духовните си уроци, ще изпаднат в застой или дори регрес. Така че вместо да направят добро, родените с този аспект може да постигнат точно обратния ефект.

Често съдбата издига препятствия по пътя, като не им позволява да оказват помощ. По този начин другите остават свободни да напредват в своето развитие, а родените с този аспект страдат от невъзможността да премахнат болката и така се учат да възприемат ползата от така наречените „зли“ сили и обстоятелства. Втората опасност, която се крие тук, е, че дори и да им се предостави възможност да помогнат, може самите изпаднали в беда да не желаят да получат тази помощ. Някои предпочитат да живеят в болка и страдание, тъй като инстинктивно чувстват, че по този начин се развиват по-бързо. Родените с негативен аспект между Марс и Нептун може да научат по най-трудния начин, че непоисканото добро се превръща в зло.

И най-накрая, дори и да им се предостави възможност да помагат, дори и изпадналите в беда да желаят помощ, в дадения момент помощта може да се окаже ненавременна, тъй като лишава другите от единствената им възможност да научат определени уроци. В крайна сметка виждаме, че най-добрата насока за родените с този аспект е да помогнат на самите себе си, тъй като най-много се нуждаят от собствената си помощ.

Родените с негативен аспект между Марс и Нептун са склонни да създават връзки на неравноправна основа. В такъв случай единият от партньорите играе ролята на „жертва“, а другият – на „спасител“. Трябва да се отбележи, че всяка връзка на неравноправна основа е обречена на гибел. Те също така имат склонност да експериментират с окултни сили. Понеже аспектът между Марс и Нептун е негативен, най-често такъв интерес, особено ако има практическа насоченост, може да доведе до лоши последствия, както за самите тях, така и за околните. Причината за това е невъзможността им да различат кой какъв е в астралния свят и много лесно могат да попаднат под влиянието на негативни духовни сили, без да са разбрали как е станало това. Най-сигурният начин за връзка с духовния свят е чрез официалната религия.

Друг проблем при този аспект е невъзможността да се види реалността такава, каквато е. На тях им е много трудно да възприемат, че страдат от недостатъци. Те обикновено имат подкопано самочувствие и самата мисъл, че определен техен недостатък може да доведе до провал, ги хвърля в треска. Съзнателно или несъзнателно те винаги прехвърлят вината върху другите. Те не трябва да се борят със своите собствени недостатъци, тъй като сега те са проектирани навън. В техните очи сега е ред на другите да се борят за преодоляването им. Така те прехвърлят своя товар върху плещите на другите. Известно е, че когато една лъжа се повтаря хиляди пъти, тя се превръща в истина за този, който я повтаря. Така и за тези хора най-лесният начин да се освободят от своите недостатъци е да ги проектират върху другите и да повтарят хиляди пъти, че това е самата истина.

Опасността да се живее в илюзорна действителност е огромна. Рано или късно истината излиза наяве. Когато загубват един след друг всичките си приятели, познати и роднини, родените с това разположение остават сами и вече няма върху кого да прехвърлят вината. Едва тогава те разбират, че са живели години в лъжа, създадена от самите тях. Ако се бяха изправили лице в лице с истината и бяха опитвали да коригират поведението си още от самото начало, животът им би могъл да има друг развой. Това се изживява като огромен трус, който ги учи колко е важно да се вижда реалността обективно и безпристрастно. Вместо да прехвърлят отговорността за едни или други недостатъци върху другите, те трябва да се научат да разглеждат слабостите си като възможност за развитие.

Родените с това разположение могат да стават все по-силни и мъдри. Те трябва да разберат, че може би най-лошото, което би могло да им се случи, е да се родят без недостатъци. В такъв случай не биха имали никаква възможност за по-нататъшно развитие на земята. Но това никога не се случва. Смисълът на серията наши прераждания на земята е да се научим постепенно да се освобождаваме от недостатъците си и да се развиваме духовно, ставайки все по-силни личности. За родените със съвпад между Марс и Нептун е по-добре да осъзнаят това и да се включат активно в процеса, отколкото да бягат в свой илюзорен свят и да бъдат принудени да го осъзнаят след години по особено болезнен начин.