Аспекти на Марс с Плутон

mars
conjucnction
pluto

Марс в съвпад с Плутон

Плутон има пряко отношение към волята на човека. Когато той се намира в съвпад с Марс, планетата на физическата активност, се раждат хора с изключително силна воля, която им помага при изпълнението на техните желания, цели и амбиции. Може обаче да се стигне до конфронтация на личните цели и амбиции с тези на другите и родените с това разположение може да се проявяват като ръководени само от лични и користни подбуди, да представляват заплаха и да влизат в яростни конфликти с онези, които се изпречват на пътя им.

За да се определи до каква степен е възможно това, трябва да се видят аспектите на този съвпад към останалите планети. При положение, че повечето аспекти са положителни, тогава личните потребности на индивида може до известна степен да се хармонизират с потребностите на другите. Ако повечето аспекти са отрицателни, тогава сблъсъкът на личната воля на човека с неговото висше предназначение може да се превърне в основен проблем, чието решаване е главната задача в живота.

Домът, в който се извършва съвпадът, ще посочи житейската сфера, където е най-вероятно да се наблюдава сблъсък на интереси. Във II дом това ще се забелязва преди всичко във финансовата сфера. В VII дом преоблемите ще изпъкват най-вече като конфронтация с партньора. От X дом желанието за надмощие в работата и кариерата и конфронтациите с началника ще бъдат основен източник на напрежение и т.н.

Родените с това разположение се учат как правилно да използват силата и властта. Ако са на ръководен пост, в живота им ще има подчинени, които явно или скрито ще се противопоставят на техните решения. Ако те самите са подчинени, ще привличат към себе си силни личности като ръководители, които ще поставят на изпитание способността им да се подчиняват и да изпълняват разпореждания. Плутон е изключително кармична планета и отрицателни аспекти, изхождащи от нея, говорят за негативни действия от минали прераждания, които в настоящия живот създават необходимостта да се изчисти негативната карма. Неправилно отношение в миналото към властта и онези, които са в позиция на власт или подчинение, принуждава родените с това разположение отново да работят в сегашния си живот върху тази динамика. Те се учат, че властта и привилегията да ръководят другите са свързани с много отговорности и че не трябва да ги използват за лични и користни цели.

Тези хора могат да бъдат много потайни относно личните си планове. Те искат да знаят какви са мотивите за действие на другите, но много рядко споделят за своята собствена мотивация. Отличават се с много високо ниво на физическа енергия и са способни да работят дълги часове с рядко срещана издръжливост. Но те трябва да имат предвид, че не всеки е устроен по същия начин и затова не трябва да изискват същото и от другите. Един от основните уроци за родените с този съвпад е да се научат да работят в хармония с другите, защото този начин за работа е много по-продуктивен, отколкото съревнованието и конкуренцията.

Ръководени от желанието за успех, тези хора може да влизат в конфликти с колегите си при изкачването на служебната стълба. В такъв случай могат да се проявят като твърде безкомпромисни и решени на всяка цена да „успеят“. Нерядко прибягват до непозволени методи, за да елиминират своите съперници, но не бива да забравят, че нещата в живота понякога се обръщат и че след време може да срещнат същите хора по пътя си надолу по стълбата. Родените с това разположение полагат изключително много усилия, за да преодоляват препятствията пред себе си. За тяхно изумление препятствията може да се умножават право пропорционално на положените усилия, така че невинаги достигат целите си.

Основната причина, поради която това се случва, е следната. Марс по дом и знак посочва начина, по който един човек иска да осъществи желанията, които изхождат от неговия висш Аз (Плутон). Някои от тези желания са в хармония с по-висшите духовни същества, създали нашата планета, а други – не. Според кармичните уроци, които има да научи човекът, някои от неговите желания са продуктивни и разумни, а други – разрушителни и поради това неподлежащи на осъществяване. Един космически закон гласи, че желанията, които помагат на една душа да напредва в своето развитие, се подкрепят от духовния свят и се осъществяват, а желанията, насочени в неправилна посока, срещат стена от пречки и в крайна сметка е невъзможно да се осъществят. Родените със съвпад между Марс и Плутон имат важния урок да изследват природата на своите желания и стремежи и да ги приведат в хармония с космическите закони, създали всичко видимо и невидимо на тази планета.

Друг важен урок за тях е да направляват своето огромно количество от необработена, хаотична енергия по позитивен начин и да извлекат от нея максимална полза. Ветровете са типичен пример на хаотична енергия, която се разпилява във всички посоки. Оставена сама на себе си, тази енергия рядко допринася голяма полза. Но ако се построи вятърна мелница или вятърен генератор, суровата енергия на ветровете може да се превърне в механическа или електрическа енергия, която да бъде използвана целенасочено за определена работа. По подобен начин родените със съвпад между Марс и Плутон се учат как да насочват огромния заряд от хаотична, необработена физическа енергия, която им е дадена по рождение.

И Марс, и Плутон имат отношение към сексуалната енергия. Марс действа в по-земен и плътски план, докато Плутон управлява подсъзнателния инстинкт на всеки индивида за продължение на рода. Когато тези две планети са в аспект една спрямо друга, сексуалният нагон и сексуалната енергия силно нарастват. Поради повишеното си либидо родените с това разположение могат да направят един от следните два избора:

1. Да се оставят да бъдат контролирани от силния си сексуален нагон;

2. Да се противопоставят на нагона и да превръщат част от тази по-нисша енергия в друга по-висша форма на енергия.

Много от хората, направили първия избор, изпитват върху себе си ограниченията, който той предлага. Те имат силно желание да експериментират в сексуалната сфера. Това поведение, естествено, се модифицира от обществените условия, както и от възпитанието, което са получили. Въпреки всичко обаче онези, които са възприели първия начин на поведение, следват хипнотично своите сексуални инстинкти. Сексуалните преживявания ги привличат с усещането за сила и надмощие, което получават чрез сексуалния акт. Много от тях пробват и експериментират „забранени“ форми на секс.

Почти във всички случаи те са изпитали в предишните си животи една или друга форма на насилие. Те или са били изнасилвани, или самите те са изнасилвали. Други са били малтретирани физически или психически. Трети са малтретирали други по същия начин. Тъй като Марс е свързан с войната, а Плутон – със смъртта, много от тях са свършили живота си на бойното поле. Други пък са причинили смъртта на много хора. Какъвто и да е бил случаят, сега, в този си живот, те се срещат отново със същите души, с които са имали досег преди, само че в друг физически облик и при други обстоятелства. Целта е да се изкупи или неутрализира кармата, която са си изработили преди.

По втория път тръгват онези, които вече са разбрали ограниченията на първия избор. В зависимост от тяхната степен на духовно развитие те може насила да потискат сексуалния си нагон, или да го преработят и насочат в друга плоскост. В най-добрия случай те ще бъдат в състояние да преработват силната си сексуална енергия и ще постигнат високи цели и идеали.

Най-голямото предизвикателство за родените със съвпад между Марс и Плутон е да приведат в синхрон желанията, изхождащи от техния висш Аз, с тези на Създателя. Докато се съпротивляват да вървят по пътя, водещ към светлина, хармония и развитие, те действат в егоистичния и егоцентричен маниер на Марс. Такова поведение води към разрушение на собственото его, но и създава огромни трудности на околните. Вкопчени в собствените си цели и желания, тези хора правят всичко, на което са способни, за да могат да изпитат своето лично малко щастие. В този процес обаче те си създават негативна карма, която трябва да изкупват в следващите си прераждания или дори в сегашния си живот.

Тяхната съпротива обикновено се ръководи от страха да не загубят контрол върху ситуацията, да не се окажат „погълнати“ от нещо по-голямо и по-могъщо от тях. Те изпитват панически страх, когато се чувстват малки, безсилни и ръководени от някой друг. Но страхът е парализиращо чувство, което при всички случаи води до негативни ситуации. Ако разберат себе си и се освободят от своите страхове, родените с това разположение привеждат своята воля в синхрон с волята на един по-висш Аз, който е създал Азовете на всички хора. Веднъж настроили се на тази вълна, те са в състояние да израстват и да реализират своите желания, цели и амбиции много по-бързо от останалите.

mars
mars
sextile
trine
pluto
pluto

Марс секстил Плутон

Марс тригон Плутон

Този аспект говори за силно повишено ниво на физическа и емоционална енергия. При всички положения родените с него трябва да намерят начин да канализират правилно огромната си енергия. Това им се удава лесно, ако се насочат към спорт или редовни физически упражнения. Много от тези хора постигат забележителни резултати, ако се занимават с източни бойни изкуства. Положителните аспекти между тези две планети посочват, че индивидите са успели (вероятно в редица минали прераждания) да хармонизират до голяма степен желанията, изхождащи от техния личен Аз (Марс) с тези на Създателя (Плутон). Вследствие на това те доброволно работят по изпълнението на заложените им житейски програми. Затова при тях промените се извършват хармонично, а продължителният труд им доставя удоволствие.

Родените с този аспект ще предприемат кардинални промени в живота си и то в най-подходящото време, като в много случаи ще действат напълно интуитивно. Когато е дошло времето за такива промени, те ще изпитват непреодолимо желание да предприемат конкретни действия. В момента, в който извършват промените, те може и да не са съвсем наясно защо го правят. Обаче след време, обръщайки се назад, те виждат, че в действията им е бил заложен много по-голям, висш смисъл. Чрез тези периодични кардинални промени те скъсват с част от миналото, която ги дърпа назад, и продължават напред по пътя на духовното развитие. И тъй като аспектът е хармоничен, личната им воля ще работи в съзвучие с висшия план, предопределен за тях. Това ще им помага в ключовите моменти в техния живот.

mars
mars
square
opposition
pluto
pluto

Марс квадратура Плутон

Марс опозиция Плутон

Плутон има пряко отношение към волята на човека. Когато той се намира в съвпад с Марс, планетата на физическата активност, се раждат хора с изключително силна воля, която им помага при изпълнението на техните желания, цели и амбиции. Може обаче да се стигне до конфронтация на личните цели и амбиции с другите. Родените с това разположение може да се проявяват като ръководени само от лични и користни подбуди, да представляват заплаха и да влизат в яростни конфликти с тези, които се изпречват на пътя им.

Тези хора се учат как правилно да използват силата и властта. Ако са на ръководен пост, в живота им ще има подчинени, които явно или скрито ще се противопоставят на техните решения. Ако те самите са подчинени, ще привличат към себе си силни личности като ръководители, които ще поставят на изпитание способността им да се подчиняват и да изпълняват разпореждания. Плутон е изключително кармична планета и отрицателни аспекти, изхождащи от нея, говорят за негативни действия от минали прераждания, които в настоящия живот създават необходимостта да се изчисти негативната карма. Неправилно отношение в миналото към властта и онези, които са в позиция на власт или подчинение, принуждава родените с това разположение отново да работят в сегашния си живот върху тази динамика. Те се учат, че властта и привилегията да ръководят другите са свързани с много отговорности и че не трябва да ги използват за лични и користни цели.

Тези хора могат да бъдат много потайни относно личните си планове. Те искат да знаят какви са мотивите за действие на другите, но много рядко споделят за своята собствена мотивация. Отличават се с много високо ниво на физическа енергия и са способни да работят дълги часове с рядко срещана издръжливост. Но те трябва да имат предвид, че не всеки е устроен по същия начин и затова не трябва да изискват същото и от другите. Един от основните уроци за родените с този аспект е да се научат да работят в хармония с другите, защото този начин за работа е много по-продуктивен, отколкото съревнованието и конкуренцията.

Ръководени от желанието за успех, тези хора може да влизат в конфликти с колегите си при изкачването на служебната стълба. В такъв случай могат да се проявят като твърде безкомпромисни и решени на всяка цена да „успеят“. Нерядко прибягват до непозволени методи, за да елиминират своите съперници, но не бива да забравят, че нещата в живота понякога се обръщат и че след време може да срещнат същите хора по пътя си надолу по стълбата. Родените с това разположение полагат изключително много усилия, за да преодоляват препятствията пред себе си. За тяхно изумление препятствията може да се умножават право пропорционално на положените усилия, така че невинаги достигат целите си.

Основната причина, поради която това се случва, е следната. Марс по дом и знак посочва начина, по който един човек иска да осъществи желанията, които изхождат от неговия висш Аз (Плутон). Някои от тези желания са в хармония с по-висшите духовни същества, създали нашата планета, а други – не. Според кармичните уроци, които има да научи човекът, някои от неговите желания са продуктивни и разумни, а други – разрушителни и поради това неподлежащи на осъществяване. Един космически закон гласи, че желанията, които помагат на една душа да напредва в своето развитие, се подкрепят от духовния свят и се осъществяват, а желанията, насочени в неправилна посока, срещат стена от пречки и в крайна сметка е невъзможно да се осъществят. Родените със съвпад между Марс и Плутон имат важния урок да изследват природата на своите желания и стремежи и да ги приведат в хармония с космическите закони, създали всичко видимо и невидимо на тази планета.

Друг важен урок за тях е да направляват своето огромно количество от необработена, хаотична енергия по позитивен начин и да извлекат от нея максимална полза. Ветровете са типичен пример на хаотична енергия, която се разпилява във всички посоки. Оставена сама на себе си, тази енергия рядко допринася голяма полза. Но ако се построи вятърна мелница или вятърен генератор, суровата енергия на ветровете може да се превърне в механическа или електрическа енергия, която да бъде използвана целенасочено за определена работа. По подобен начин родените със съвпад между Марс и Плутон се учат как да насочват огромния заряд от хаотична, необработена физическа енергия, която им е дадена по рождение.

И Марс, и Плутон имат отношение към сексуалната енергия. Марс действа в по-земен и плътски план, докато Плутон управлява подсъзнателния инстинкт на всеки индивида за продължение на рода. Когато тези две планети са в аспект една спрямо друга, сексуалният нагон и сексуалната енергия силно нарастват. Поради силно повишеното си либидо родените с това разположение могат да направят един от следните два избора:

1. Да се оставят да бъдат контролирани от силния си сексуален нагон;

2. Да се противопоставят на нагона и да превръщат част от тази по-нисша енергия в друга по-висша форма на енергия.

Много от хората, направили първия избор, изпитват върху себе си ограниченията, който той предлага. Те имат силно желание да експериментират в сексуалната сфера. Това поведение, естествено, се модифицира от обществените условия, както и от възпитанието, което са получили. Въпреки всичко обаче родените с този аспект, които са възприели първия начин на поведение, следват хипнотично своите сексуални инстинкти. Сексуалните преживявания ги привличат с усещането за сила и надмощие, което получават чрез сексуалния акт. Много от тях пробват и експериментират „забранени“ форми на секс.

Почти във всички случаи те са изпитали в предишните си животи една или друга форма на насилие. Те или са били изнасилвани, или самите те са изнасилвали. Други са били малтретирани физически или психически. Трети са малтретирали други по същия начин. Тъй като Марс е свързан с войната, а Плутон – със смъртта, много от тях са свършили живота си на бойното поле. Други пък са причинили смъртта на много хора. Какъвто и да е бил случаят, сега, в този си живот те се срещат отново със същите души, с които са имали досег преди, само че в друг физически облик и при други обстоятелства. Целта е да се изкупи или неутрализира кармата, която са си изработили преди.

По втория път тръгват онези, които вече са разбрали ограниченията на първия избор. В зависимост от тяхната степен на духовно развитие те може насила да потискат сексуалния си нагон, или да го преработят и насочат в друга плоскост.

В най-добрия случай те ще бъдат в състояние да преработват силната си сексуална енергия и ще постигнат високи цели и идеали. Най-голямото предизвикателство за родените с негативен аспект между Марс и Плутон е да приведат в синхрон желанията, изхождащи от техния висш Аз, с тези на Създателя. Докато се съпротивляват да вървят по пътя, водещ към светлина, хармония и развитие, те действат в егоистичния и егоцентричен маниер на Марс. Такова поведение води към разрушение на собственото его, но и създава огромни трудности на околните. Вкопчени в собствените си цели и желания, тези хора правят всичко, на което са способни, за да могат да изпитат своето лично малко щастие. В този процес обаче те си създават негативна карма, която трябва да изкупват в следващите си прераждания или дори в сегашния си живот.

Тяхната съпротива обикновено се ръководи от страха да не загубят контрол върху ситуацията, да не се окажат „погълнати“ от нещо по-голямо и по-могъщо от тях. Те изпитват панически страх, когато се чувстват малки, безсилни и ръководени от някой друг. Но страхът е парализиращо чувство, което при всички случаи води до негативни ситуации. Ако разберат себе си и се освободят от своите страхове, родените това разположение привеждат своята воля в синхрон с волята на един по-висш Аз, който е създал Азовете на всички хора. Веднъж настроили се на тази вълна, те са в състояние да израстват и да реализират своите желания, цели и амбиции много по-бързо от останалите.