Аспекти на Марс със Сатурн

mars
conjucnction
saturn

Марс в съвпад със Сатурн

Сатурн по дефиниция задържа, забавя и ограничава действията ни. В дадения случай, понеже е в съвпад с Марс, това се отнася до начина, по който се изразходва физическата енергия. При родените с това разположение става по съвсем нестабилен и залитащ в крайности начин. Например, те могат да работят неспирно до изнемога, а след това да не си мръднат пръста със седмици. Тази тенденция има своите дълбоки психологически корени. Обикновено те трябва да се търсят в липсата на увереност в способността да се свърши определена работа. Сатурн има отношение към вътрешните страхове на човека и когато тази планета се намира в съвпад с Марс, тези страхове са свързани с начина, по който индивидът изразходва физическата си енергия, организира и осъществява своите планове, постига успех в живота и т.н.

Когато Марс взема надмощие, родените с това разположение се чувстват енергични и мотивирани, но когато Сатурн има превес, те изпитват отлив на физическа енергия, неувереност и безсилие. Тази ситуация може да доведе до чувство на безизходност и депресия. Единственият начин да се преодолее проблемът е да се планира как да се приведе в действие определен проект и след това методично да се действа по предварително замисления план. Дори когато индивидът е с отпаднал дух, пак трябва да се действа според плана. Най-добре е плановете да се изработят в писмен вид ден за ден и да се следват методично и последователно.

Най-доброто, което може да се извлече от това разположение, е сериозността, с която родените с него се отнасят към изпълнението на своите цели и задачи. Те разбират, че за реализиране на замисленото им е нужно време и затова обикновено работят много и с голямо постоянство, докато усилията им се увенчаят с успех. В процеса на работата си те са способни да се откажат от редица удоволствия, които животът предлага, ако са уверени, че по този начин ще постигнат по-бързо целите си. Те притежават изключителен самоконтрол, посветеност, постоянство, организираност, систематичност и търпение. Способни са също да се концентрират добре.

Другите знаят, че може да се разчита на родените с този съвпад, защото те се отнасят изключително сериозно към своите задължения и отговорности. Тези хора приемат хладнокръвно изпитанията в живота си. Те се стараят да разрешават проблемите си. Притежават развити лидерски качества и се справят много добре на отговорни постове. Проблемът при тях е, че периодично се съмняват във възможностите и способностите си. В такива моменти са склонни към бездействие и меланхолия. Както вече беше споменато, този проблем може да се разреши само чрез постоянство и упорита работа. Ключът за успеха за тези хора се състои в тяхната посветеност, упоритост, трудолюбие и издръжливост. Всички тези качества ще им помогнат да реализират успешно задачите си, а колкото повече цели постигат, толкова по-рядко ще имат причина да се съмняват в своите способности.

Родените с този съвпад се стараят да изградят нещо в живота, което да има солидна основа и да е от полза продължително време. Рядко ги привличат малки задачи с минимална, краткотрайна полза. За тях предизвикателството е да се заемат с проект, който е труден за изпълнение и отнема много време, но от който ще има голяма и дълготрайна полза. Тъй като Марс е свързан с гнева и яростта, а Сатурн с потискането и ограничаването, съвпадът на двете планети води до така нареченото от мен „бутилиране“ на гнева. Когато са ядосани, те се стараят да потискат гнева си и да не му дават външен израз. Проблемът е, че тази силна емоция не може да бъде потискана безкрайно. В определен момент вътрешното напрежение става толкова силно, че гневът изригва като вулкан. В такива моменти е буквално опасно да се намираш край тях.

Всяка експлозия на гняв има разрушителен характер и може да разруши взаимоотношенията с колеги, роднини, близки и приятели. Задачата на родените със съвпад на Марс и Сатурн се състои в това да освобождават натрупващата се гневна енергия постепенно и контролируемо. Това може да стане, като с едно изречение (повтарям, едно) се каже на човека, предизвикващ гнева им, че поведението му предизвиква тяхното неодобрение. На следващия ден може да му се каже още едно изречение и така нататък. Погрешно е да не му се казва нищо в продължение на месеци или дори години. Той няма и да подозира, че поведението му води до „бутилиране“ на гняв от страна на родения със съвпад между Марс и Сатурн. В един прекрасен момент обаче нищо неподозиращият човек отсреща може да стане жертва на мощна експлозия от гняв, от която е възможно да не се възстанови емоционално.

Заниманието със спорт и изразходването на физическа енергия може да помогнат в това отношение. Някои родени с този съвпад изливат гнева си в писмен вид. Това също е добър начин да се справим с „бутилирането“ на гнева. Ако те смятат, че не могат да кажат истината в лицето на човека, който ги дразни, тогава е напълно приемливо да изложат нещата писмено. Не бива обаче да изпращат писмото веднага. Първо трябва да го оставят няколко дни, за да се охладят емоциите. След известно време трябва отново да прочетат написаното. Ако при втория прочит се чувстват успокоени и виждат, че гневът им е преминал, тогава могат спокойно да го скъсат и да го хвърлят в кошчето за боклук. Ако и след няколко дни прочитът на писмото все още предизвиква гняв в тях, те трябва да го изпратят по пощата (или имейла). По този начин те контролируемо се справят с гнева.

Освен разрушителния ефект върху близките, познатите и т.н. „бутилирането“ на гняв е изключително вредно и за собственото здраве. Потискането на това изключително интензивно чувство за продължително време води до редица заболявания, основно свързани с жлъчката и появата на камъни в бъбреците. Някои астролози виждат връзка между бутилирането на гнева (Сатурн) и неизразходваната сексуална енергия (Марс). Ако родените със съвпад между Марс и Сатурн са неудовлетворени в сексуалния си живот или има липса на каквато и да било активност в тази сфера, те са склонни да натрупват силни гневни емоции много повече удовлетворените.

mars
mars
sextile
trine
saturn
saturn

Марс секстил Сатурн

Марс тригон Сатурн

Родените с положителен аспект между Марс и Сатурн имат способността да намират правилния баланс между отстояването на собствените интереси (Марс) и вниманието и предпазливостта (Сатурн). Те имат силна воля и могат да я наложат, когато са изправени пред трудни задачи, отнемащи много време и усилия. Обикновено те не плуват по течението на живота. Знаят какво искат, ясно им е, че всичко се постига с труд и постоянство. Веднъж поставили пред себе си ясна цел, работят упорито за нейното постигане в течение на продължителен период от време. Задачите, които си поставят, са обикновено практични, земни и постижими. Те са реалисти по отношение на това какво могат и какво не могат да постигнат в живота. Изработват си конкретен и практичен план как да постигнат определена цел и го следват с постоянство, докато усилията им не се увенчаят с успех.

Понякога могат да страдат от това, което наричам „бутилиране на гняв“, когато дори и след продължителни усилия и напрегната работа усилията им все още не дават желания резултат. Тогава нетърпението на Марс може да се прояви, но понеже то се задържа от методичността и предпазливостта на Сатурн, гневът не се изразява външно, а се „бутилира“ вътрешно. Такова състояние е опасно, тъй като негативните емоции, на които не се дава външен израз, могат след известно време да достигнат много високо ниво на вътрешна концентрация. Идва момент, в който те просто експлодират и в такива моменти тежко и горко на околните.

Избухването на „бутилирани“ емоции може да навреди както на връзките с околните (които задълго ще запомнят такива сцени), така и на здравословното състояние на самите хора с този аспект. Следователно едно от предизвикателствата за тях е как да канализират и да изразходват постепенно и контролируемо вътрешното натрупване на гняв. Някои могат да намерят отдушник в редовното занимание с фитнес или спорт. За други няколко обиколки около квартала на бърз ход и на чист въздух може да се окажат достатъчни. Трети ще трябва да си купят боксова круша вкъщи и да изливат натрупваната енергия на Марс върху нея.

При всички положения положителният аспект между Марс и Сатурн оказва много благотворно влияние, особено върху способността на родените с него да достигат целите си с постоянство, разум, практичност и концентрираност. Тъй като Сатурн е една от кармичните планети, смята се, че в предишните си животи тези хора са работили върху обединяването на собствените си желания с чувството на отговорност към другите и са постигнали добър баланс в това отношение.

mars
mars
square
opposition
saturn
saturn

Марс квадратура Сатурн

Марс опозиция Сатурн

Сатурн по дефиниция задържа, забавя и ограничава действията. В дадения случай, понеже тази планета е в съвпад с Марс, това се отнася до начина, по който се изразходва физическата енергия. При положителните аспекти енергията се изразходва хармонично и безпроблемно, а при отрицателните – на тласъци. Например родените с негативен аспект могат да работят неспирно до изнемога, а след това да не си мръднат пръста със седмици. Тази тенденция има своите дълбоки психологически корени. Обикновено те трябва да се търсят в липсата на увереност в способността да се свърши определена работа. Сатурн има отношение към вътрешните страхове на човека и когато се намира в съвпад с Марс, тези страхове са свързани с начина, по който индивидът изразходва физическата си енергия, организира и осъществява своите планове, постига успех в живота и т.н.

Когато Марс взема надмощие, родените с това разположение се чувстват енергични и мотивирани, но когато Сатурн има превес, те изпитват отлив на физическа енергия, неувереност и безсилие. Тази ситуация може да доведе до чувство на безизходност и депресия. Единственият начин да се преодолее проблемът е да се планира как да се приведе в действие определен проект и след това методично да се действа по предварително замисления план. Дори когато индивидът е с отпаднал дух, пак трябва да се действа според плана. Най-добре е плановете да се изработят в писмен вид ден за ден и да се следват методично и последователно.

Проблемът при тези хора е, че периодично се съмняват във възможностите и способностите си. В такива моменти те са склонни към бездействие и меланхолия. Този проблем може да се разреши само чрез постоянство и упорита работа. Ключът за успеха за родените с този аспект е тяхната посветеност, упоритост, трудолюбие и издръжливост. Тези качества ще им помогнат да изпълнят успешно задачите си, а колкото повече цели постигат, толкова по-рядко ще имат причина да се съмняват в способностите си.

Родените с този аспект се стараят да изградят нещо в живота, което да има солидна основа и да е от полза продължително време. Рядко ги привличат малки задачи с минимална, краткотрайна полза. За тях предизвикателството е да се заемат с проект, който е труден за изпълнение и отнема много време, но от който ще има голяма и дълготрайна полза. Тъй като Марс е свързан с гнева и яростта, а Сатурн с потискането и ограничаването, съвпадът на двете планети води до така нареченото от мен „бутилиране“ на гнева. Когато са ядосани, те се стараят да потискат гнева си и да не му дават външен израз. Проблемът е, че тази силна емоция не може да бъде потискана безкрайно. В определен момент вътрешното напрежение става толкова силно, че гневът изригва като вулкан. В такива моменти е буквално опасно да се намираш край тях.

Всяка експлозия на гняв има разрушителен характер и може да разруши взаимоотношенията с колеги, роднини, близки и приятели. Задачата на родените със съвпад на Марс и Сатурн се състои в това да освобождават натрупващата се гневна енергия постепенно и контролируемо. Това може да стане, като с едно изречение (повтарям, едно) се каже на човека, предизвикващ гнева им, че поведението му предизвиква тяхното неодобрение. На следващия ден може да му се каже още едно изречение и така нататък. Погрешно е да не му се казва нищо в продължение на месеци или дори години. Той няма и да подозира, че поведението му води до „бутилиране“ на гняв от страна на родения със съвпад между Марс и Сатурн. В един прекрасен момент обаче нищо неподозиращият човек отсреща може да стане жертва на мощна експлозия от гняв, от която е възможно да не се възстанови емоционално.

Заниманието със спорт и изразходването на физическа енергия може да помогнат в това отношение. Някои родени с този аспект изливат гнева си в писмен вид. Това също е добър начин да се справим с „бутилирането“ на гнева. Ако те смятат, че не могат да кажат истината в лицето на човека, който ги дразни, тогава е напълно приемливо да изложат нещата писмено. Не бива обаче да изпращат писмото веднага. Първо трябва да го оставят няколко дни, за да се охладят емоциите. След известно време трябва отново да прочетат написаното. Ако при втория прочит се чувстват успокоени и виждат, че гневът им е преминал, тогава могат спокойно да го скъсат и да го хвърлят в кошчето за боклук. Ако и след няколко дни прочитът на писмото все още предизвиква гняв в тях, те трябва да го изпратят по пощата (или имейла). По този начин те контролируемо се справят с гнева.

Освен разрушителния ефект върху близките, познатите и т.н. „бутилирането“ на гняв е изключително вредно и за собственото здраве. Потискането на това изключително интензивно чувство за продължително време води до редица заболявания, основно свързани с жлъчката и появата на камъни в бъбреците. Някои астролози виждат връзка между бутилирането на гнева (Сатурн) и неизразходваната сексуална енергия (Марс). Ако родените със съвпад между Марс и Сатурн са неудовлетворени в сексуалния си живот или има липса на каквато и да било активност в тази сфера, те са склонни да натрупват силни гневни емоции много повече удовлетворените.