Аспекти на Меркурий с Плутон

mercury
conjucnction
pluto

Меркурий в съвпад с Плутон

Богът на подземното царство Плутон е обединил силите си с бога на ума и общуването Меркурий. Това означава, че родените с такова разположение ще насочат проницателния си ум, за да изследват области от човешкото познание, които по принцип представляват много малък интерес за огромна част от хората. Говорим за области, които са заровени в подсъзнанието (оттук и съпоставката с подземното царство). Липсата на внимание към тях не означава, че не си струва труда тези области да бъдат изследвани. По-скоро напротив. Но нещата стоят така, защото много от сферите, с които се занимава Плутон, са неприятни, сложни и опасни за изследване. Светът е устроен по начина, по който е устроен, за да може преобладаващото мнозинство от човечеството да остане „нормално“ и „здравомислещо“. И все пак някой трябва да свърши черната работа, да се спусне в подземното царство на Плутон с факел в ръка, за да го освети.

Родените с това разположение са по природа увлечени да изследват скрити и потайни теми. Онова, което другите определят като табу, най-силно ги привлича. Те обичат да влизат в ролята на детективи. За тях е напълно неприемливо повърхностното изследване. Те никога не се задоволяват с резултатите от своята работа, ако не са проучили всичко в дълбочина. Някои от въпросите, които представляват извънредно голям интерес за тях, са например смъртта и живота в отвъдното, прераждането, кармата, сексът като средство за продължение на рода и живота, както и всякакви мистични и метафизични методи на лечение. Тези хора постигат много добри резултати, ако се посветят на изследване в области като психотерапията, психоанализата или психиатрията.

Интересуват ги мистериите, интригите, шпионажа, научната фантастика и т.н. Останалите чувстват наличието на тъмна, неосветена или скрита страна в тях и това може донякъде да ги плаши. От гледна точка на родените със съвпад на Меркурий и Плутон интересът към тъмната страна на живота е напълно естествен и оправдан. Те просто искат да проникат дълбоко в тези области, които са скрити от дневното, будно съзнание. Искат да изследват сфери, които до голяма степен ни контролират от нашето подсъзнание, без да го съзнаваме.

Умът им е задълбочен. Нито една подробност не убягва от тяхното внимание. Те са в състояние да правят задълбочени логически заключения за поведението на околните. Към това се прибавя и тяхната силна интуиция. Затова на пръв поглед изглежда, че са способни „да четат“ мисли. Въпреки че държат да знаят мислите на всеки друг, в същото време те старателно замаскират своите собствени мисли и мотиви на поведение. В митологията Плутон е напускал пределите на подземното си царство само няколко пъти и в случай на крайна нужда. Всеки път е носил на главата си специален шлем, който го е правил невидим за погледа на простосмъртните.

Родените с този аспект имат изградени убеждения и твърдо се придържат към тях. Почти е невъзможно да променят мнението си по даден въпрос. Освен това са много убедителни и са в състояние да упражняват силен натиск по чисто ментален път. Така могат да контролират, без да прибягват до физическа сила. Но менталното води до почти същите негативни кармични последствия, както и физическото. Добре е това бъде разбрано. Каквато и да било принуда или насилие върху друг човек е по същество лишаване от правото му на свободен избор. Такова поведение винаги носи след себе си кармични последствия. В крайна сметка родените с този аспект се учат как да се отворят до приемлива степен, за да са в състояние да гледат на света и от други гледни точки. Те се учат също и да използват силната си умствена енергия по-рационално и целенасочено. Тя трябва да се насочва в правилното русло и периодично да є се дава почивка и възможност за релаксация, така тези хора се учат как да използват ума си рационално, когато е нужно, и как да го „изключват“, за да се отпуснат.

Най-общо казано, Меркурий в аспект към Плутон създава ситуации, при които родените с него изпитват трудности при общуването с другите. Причината е, че те прекалено много се фиксират върху определени идеи. С течение на времето те си изграждат система от виждания и разбирания, които им дават сигурност. Те са готови яростно да ги защитават пред всеки, който изказва различно мнение. Самата мисъл, че нещата могат да бъдат видени и от друга гледна точка, подкопава тяхната увереност. Конфликтите, които тези хора създават по този начин, водят до разпри и тежки последствия за тях самите, в личните им взаимоотношения и в работата им. Затова те са принудени да разглеждат отново и отново своите разбирания и да им правят преоценка.

Съществуват два типа хора, родени с аспект между Меркурий и Плутон: отворен и затворен. И двата типа предават мислите си изключително интензивно. При общуване те упражняват почти магическо влияние върху другите. Отвореният тип търси истината във всички възможни посоки. Тези хора виждат стойността на почти всеки начин на мислене. Тъй като притежават дълбочина на прозрението, способни са да открият ценността на едно учение или мисъл. Много учения сякаш взаимно си противоречат и се изключват, но този тип хора виждат общата основа. В крайна сметка хората от отворения тип изпадат в криза, понеже не могат да си изработят система за общуване. Започват да се чувстват като в порочен кръг и изгубват чувството за перспектива. Стига се до проблеми и конфликти в общуването, а другите ги смятат за нерешителни и без собствено мнение.

Затвореният тип изгражда собствена система от възгледи, базирана на лични предпочитания. След като веднъж са я изградили, тези хора се затварят в нея и нямат желание да изследват нищо друго. Рядко общуват, казват само по няколко думи и то, когато е крайно необходимо. Кратките им изречения са по същество, конструктивни и делови, но със силно въздействие. Този тип влиза в конфликт, понеже не иска да приеме нищо извън кръга на вече изработената им система. Проблемът не е в това, че изградената система не е вярна, а че не е единствената вярна. Всяка затворена система от възгледи не подлежи на промяна, а по този начин изпада в стагнация и не може да се развива. Поради това затвореният тип хора привличат към себе си конфликти в общуването. Неизбежната болка ги кара да преоценяват и променят вижданията си.

Задачата на отворения тип хора е да си изработят цялостна система, която да резонира най-добре с техните възгледи. Но те не се затварят в нея и остават отворени за нови идеи и развитие. Задачата на затворения тип е да отворят постепенно своя кръг на познание и да започнат да включват нови възгледи, които да водят до развитието на системата. Веднъж осъзнали задачата си, родените с аспект между Меркурий и Плутон много по-добре от останалите използват силните си способности за общуване както за своето лично усъвършенстване, така и за израстването на околните.

Най-често типът на системата се определя от аспектите, които двете планети получават. Съвпадът на Меркурий и Плутон ще работи негативно, ако има отрицателни аспекти към тях от страна на Луната, Сатурн, Уран или друга персонална планета. В такъв случай хората могат да бъдат преследвани от натрапчиви мисли. Те са много склонни да се придържат фанатично към определени убеждения, както и към минали болки и обиди. Тази фиксираност ще ги дърпа назад и ще пречи на тяхното развитие. В случай, че аспектите към Меркурий и Плутон са предимно положителни, ще има повече отвореност и способност за самолечение и лечение на психологическите проблеми на околните. Те ще бъдат по-склонни да споделят, да разрешават своите си психологически проблеми, както и да помагат на останалите.

Най-доброто, което може да се извлече от това разположение, е способността на родените с него сами да отработват залегналите в подсъзнанието им психологически проблеми. С малко помощ (от страна на астрологията например), те могат с лекота да достигнат до сърцевината на своите проблеми и постепенно да работят по тяхното отстраняване. Със същия успех биха могли да се научат да прилагат подобна техника и спрямо своите приятели, близки и познати. При добро желание родените със съвпад на Меркурий и Плутон, които получават предимно положителни аспекти, биха могли да превърнат тези способности в своя професия.

Интересно е да се отбележи влиянието на този съвпад за поколението, родено с Плутон в Скорпион (1984- 1996 г.). Тъй като Плутон управлява Скорпион и се намира в собствения си знак, то сливането му с планетата Меркурий трябва да се разглежда като силно съчетание. Нищо няма да убегне от вниманието на родените с този съвпад. Те имат ум-бръснач, който прониква в най-големите загадки. Почти невъзможно е тези хора да бъдат излъгани, тъй като веднага ще почувстват, че има нещо нередно, а съвсем скоро ще намерят и доказателства за своите предчувствия. Слънцето и Венера също ще са някъде наблизо. Ако някоя от тези планети е също разположена в Скорпион, тогава енергията ще бъде екстремно усилена. Всичко положително и всичко отрицателно за този знак ще бъде неимоверно усилено, ключова ще бъде интензивността на чувствата, мислите и преживяванията. Дали това ще бъде използвано за добро или за зло зависи от общото разположение в картата и аспектите, които планетите правят. При всички случаи обаче тези хора ще се справят много добре с ролята си, без значение на кои сили са избрали да служат.

mercury
mercury
sextile
trine
pluto
pluto

Меркурий секстил Плутон

Меркурий тригон Плутон

Родените с този аспект притежават остър ум, който прониква дълбоко във всичко, което ги е заинтересувало. Те особено силно са привлечени от разгадаването на всякакви тайни и мистерии. Могат да дълбаят в недрата на човешката психика. От тях обикновено стават добри изследователи, детективи и психолози. Окултните и езотеричните учения ги привличат силно, както и всичко, свързано със смъртта и живота след смъртта. Ако веднъж интересът им към определена тема е запален, най-вероятно той ще продължава да гори много продължително време, ако не и до края на живота им. Интересите им може да включват области като астрология, нумерология, хиромантия, картите Таро, както и други нетрадиционни окултни науки.

Тези хора обичат да изучават всичко в дълбочина. Колкото по-надълбоко отиват в познанията си по даден въпрос, толкова повече разбират колко малко знаят. Понеже са много добри психолози, те могат да „четат“ поведението и мислите на другите. В древногръцката митология Хадес (Плутон) рядко е напускал пределите на подземното си царство, а когато му се е налагало да го стори, е носил специален шлем, който го правел невидим. По подобен начин родените с този аспект се стараят никога да не разкриват мислите си и истинските мотиви на своите действия. Те предпочитат да останат зад кулисите, където рядко ги обезпокояват и малцина знаят с какво всъщност се занимават.

Когато или Меркурий, или Плутон са персонални планети, желанието на тези хора за самоанализ ще бъде силно подчертано. При това, поради наличието на позитивен аспект между тези две планети желаният резултат ще бъде сравнително лесно постиган. Действието на Меркурий е свързано със сръчността и умелостта, а това на Плутон – с лечителски способности. Вследствие на тази комбинация се раждат хора с вродени умения за лечебен масаж, предаване на енергия чрез ръцете, рейки и т.н. Те могат умело да разглобят една машина, за да изучат как е устроена отвътре. Техните способности за предаване и получаване на информация са на много високо ниво.

Най-общо казано, Меркурий в аспект към Плутон създава ситуации, при които родените с него изпитват трудности при общуването. Причината, е, че тези хора могат прекалено много да се фиксират върху определена идея. С течение на времето те си изграждат система от възгледи, които им дават увереност и сигурност. Готови са яростно да ги защитават пред всеки, който изказва различно мнение. Самата мисъл, че нещата могат да бъдат видени и от друга гледна точка, подкопава чувството им за сигурност. Конфликтите, които създават по този начин, водят до разпри и тежки последствия за тях самите, в личните им взаимоотношения и в работата им. Затова те са принудени да разглеждат отново и отново своите разбирания и да им правят преоценка.

Съществуват два типа хора, родени с аспект между Меркурий и Плутон: отворен и затворен. И двата типа предават мислите си изключително интензивно. При общуване те упражняват почти магическо влияние върху другите. Отвореният тип търси истината във всички възможни посоки. Тези хора виждат стойността на почти всеки начин на мислене. Тъй като притежават дълбочина на прозрението, способни са да открият ценността на едно учение или мисъл. Много учения сякаш взаимно си противоречат и се изключват, но този тип хора виждат общата основа. В крайна сметка хората от отворения тип изпадат в криза, понеже не могат да си изработят система за общуване. Започват да се чувстват като в порочен кръг и изгубват чувството за перспектива. Стига се до проблеми и конфликти в общуването, а другите ги смятат за нерешителни и без собствено мнение.

Затвореният тип изгражда собствена система от възгледи, базирана на лични предпочитания. След като веднъж са я изградили, тези хора се затварят в нея и нямат желание да изследват нищо друго. Рядко общуват, казват само по няколко думи и то, когато е крайно необходимо. Кратките им изречения са по същество, конструктивни и делови, но със силно въздействие. Този тип влиза в конфликт, понеже не иска да приеме нищо извън кръга на вече изработената им система. Проблемът не е в това, че изградената им система не е вярна, а че не е единствената вярна. Всяка затворена система от възгледи не подлежи на промяна, а по този начин изпада в стагнация и не може да се развива. Поради това затвореният тип хора привличат към себе си конфликти в общуването. Неизбежната болка ги кара да преоценяват и променят вижданията си.

Задачата на отворения тип хора е да си изработят цялостна система, която да резонира най-добре с техните възгледи. Но те не се затварят в нея и остават отворени за нови идеи и развитие. Задачата на затворения тип е да отворят постепенно своя кръг на познание и да започнат да включват нови възгледи, които да водят до развитието на системата. Веднъж осъзнали задачата си, родените с аспект между Меркурий и Плутон много по-добре от останалите използват силните си способности за общуване както за своето лично усъвършенстване, така и за израстването на околните.

mercury
mercury
square
opposition
pluto
pluto

Меркурий квадратура Плутон

Меркурий опозиция Плутон

Когато планетата на ума и интелекта Меркурий се намира в отрицателен аспект към Плутон, който управлява подсъзнанието, се раждат хора със засилен интерес към всичко, което има мистичен и потаен характер. Тези хора желаят да знаят мислите на другите и каква е тяхната скрита, вътрешна мотивация. В същото време те много рядко казват пред други какви са собствените им мотиви и мисли. От тях стават добри изследователи, детективи, психолози, психотерапевти, изобщо хора, които дават консултации и съвети.

Родените с този аспект са много чувствителни дори и към най-безобидни жестове и мимики. Те веднага могат по тях да „прочетат“ другия и да разберат какви са истинските му мисли. Окултната страна на живота ги привлича и те четат книги за живота след смъртта, за тайнствени окултни учения, магия и т.н. Някои се увличат от криминални и шпионски романи, научна фантастика и пр. Тези хора много трудно споделят личните си психологически проблеми. Те имат и силна тенденция да се фиксират върху негативни мисли, които може да имат сексуална окраска, елементи на насилие, смърт, жестокост, а понякога всичко това наведнъж. Те трябва да си изработят гъвкавост и подвижност на мисленето, защото когато веднъж са си създали мнение по определен въпрос, много трудно го променят. Това се проявява особено силно, когато Плутон или Меркурий се намират във фиксирани знаци.

Този аспект води до повишено ниво на вътрешна напрегнатост и тревоги, които, от своя страна, могат да причинят проблеми със здравето – запек или стомашни заболявания като гастрити или язва. Естествено, това причинява още по-големи тревоги, но те се „бутилират“. Използвам този термин, за да поясня, че техните тревоги не получават външен израз, а се потискат вътрешно. С други думи, вместо да споделят или да намерят друг конструктивен начин да изразят безпокойството си, те се държат така, сякаш никакъв проблем не съществува. Но тревогите съществуват, само че в „бутилиран“ вид. Потиснато по този начин, вътрешното безпокойство засилва още повече първоначалните симптоми и се получава порочен кръг. Най-добрият начин за преодоляване на проблема е да се споделят тревогите и психологическите проблеми с близки, които ще проявят разбиране и ще ги успокоят.

Най-общо казано, Меркурий в аспект към Плутон създава ситуации, при които родените с него изпитват трудности при общуването си с другите. Причината е, че прекалено много се фиксират върху определени идеи. С течение на времето те си изграждат система от виждания и разбирания, които им дават сигурност. Те са готови яростно да ги защитават пред всеки, който изказва различно мнение. Самата мисъл, че нещата могат да бъдат видени и от друга гледна точка, подкопава тяхната увереност. Конфликтите, които тези хора създават по този начин, водят до разпри и тежки последствия за тях самите, в личните им взаимоотношения и в работата им. Затова са принудени да разглеждат отново и отново своите разбирания и да им правят преоценка.

Съществуват два типа хора, родени с аспект между Меркурий и Плутон: отворен и затворен. И двата типа предават мислите си изключително интензивно. При общуване те упражняват почти магическо влияние върху другите. Отвореният тип търси истината във всички възможни посоки. Тези хора виждат стойността на почти всеки начин на мислене. Тъй като притежават дълбочина на прозрението, способни са да открият ценността на едно учение или мисъл. Много учения сякаш взаимно си противоречат и се изключват, но този тип хора виждат общата основа. В крайна сметка хората от отворения тип изпадат в криза, понеже не могат да си изработят система за общуване. Започват да се чувстват като впорочен кръг и изгубват чувството за перспектива. Стига се до проблеми и конфликти в общуването, а другите ги смятат за нерешителни и без собствено мнение.

Затвореният тип изгражда собствена система от възгледи, базирана на лични предпочитания. След като веднъж са я изградили, тези хора се затварят в нея и нямат желание да изследват нищо друго. Рядко общуват, казват само по няколко думи и то, когато е крайно необходимо. Кратките им изречения са по същество, конструктивни и делови, но със силно въздействие. Този тип влиза в конфликт, понеже не иска да приеме нищо извън кръга на вече изработената им система. Проблемът не е в това, че изградената им система не е вярна, а че не е единствената вярна. Всяка затворена система от възгледи не подлежи на промяна, а по този начин изпада в стагнация и не може да се развива. Поради това затвореният тип хора привличат към себе си конфликти в общуването. Неизбежната болка ги кара да преоценяват и променят вижданията си.

Задачата на отворения тип хора е да си изработят цялостна система, която да резонира най-добре с техните възгледи. Но те не се затварят в нея и остават отворени за нови идеи и развитие. Задачата на затворения тип е да отворят постепенно своя кръг на познание и да започнат да включват нови възгледи, които да водят до развитието на системата. Веднъж осъзнали задачата си, родените с аспект между Меркурий и Плутон много по-добре от останалите използват силните си способности за общуване както за своето лично усъвършенстване, така и за израстването на околните.