Аспекти на Меркурий със Сатурн

mercury
conjucnction
saturn

Меркурий в съвпад със Сатурн

Планетата на ума и общуването Меркурий се слива с най-сериозната и задълбочена планета – Сатурн. Тъй като основното действие на Сатурн е ограничението, мисловният процес на родените с това разположение ще бъде донякъде забавен. При сливане на Меркурий и Сатурн не можем да очакваме суперсъобразителност и светкавична мисъл. Тези хора имат нужда от достатъчно време, за да обмислят и премислят всичко по-задълбочено и сериозно. В резултат техните решения почти винаги са правилни и на здрава основа.

Естествените науки им се удават добре. От тях стават добри учени и изследователи. Те обичат да прекарват дълго в своите лаборатории, офиси и кабинети в задълбочено изследване и често постигат значителен успех. Рядко ще ги видите да говорят с охота пред публика. Правят го само когато е действително необходимо и когато имат да кажат нещо наистина важно. Понеже са консерватори по природа, не им е лесно да възприемат бързо нови идеи и учения. Те предпочитат да се придържат към традиционните и добре известни схващания. Разсъжденията им може да отнемат повече време, но със сигурност водят до желания резултат. Минаването по неутъпкан пряк път и претупването не пасват на характера на тези хора. Преди да повярват в каквото и да било, те трябва да бъдат убедени чрез солидни, конкретни доказателства. Независимо, че са резервирани, сериозни и не особено общителни, могат да бъдат стабилни и верни приятели. Те никога не бягат от изпълнението на своите задължения. Сатурн управлява костната система и при наличието на този аспект може да се стигне до бързо разваляне на зъбите. Препоръчително е да посещават редовно зъболекаря си.

Родените с това разположение са в състояние да планират за много години напред и след това методично да следват плановете си. На тях може да се разчита. Те са надеждни, сериозни и стабилни. Затова и в повечето случаи дългосрочните им планове се увенчават с успех. Дарени са с изключително добра способност за концентрация и задълбоченост. Наред с това обаче идва и склонността постоянно да се връщат отново и отново към разсъждения на дадена тема. Понякога те просто не могат да си избият от главата определени мисли и са склонни постоянно да разсъждават за едно и също. Не виждайки изход от дадена ситуация, накрая може да стигнат до депресия и песимизъм. За тях е абсолютно наложително периодично да се разтоварват, за да могат да излязат от затворения порочен кръг на еднообразните мисли. Например могат да отидат на кино, на концерт, на парти с приятели, в увеселителен парк, където да се забавляват и поне временно да се избавят от негативни мисли и песимизъм.

Като деца тези хора обикновено не постигат блестящ успех в училище. Най-често тяхната линия на поведение е да зазубрят бавно и методично информацията, която се изисква да запомнят. Като правило те дълго време помнят наученото. Ако съединението на тези две планети се извършва в огнен знак, този аспект е добре дошъл, тъй като ще действа като стабилизатор на необуздания темперамент и склонността на огъня към прибързаност. В такъв случай огненото Слънце ще бъде приземено и по-добре насочено към някаква практична цел. Ако съвпадът става във въздушен знак, тенденцията постоянно да се скача от една тема на друга ще се укроти. Разсъжденията ще бъдат закотвени върху по-ограничен диапазон от теми. Този аспект ще неутрализира до известна степен и присъщата на въздушния елемент повърхностност. Ако съединението на Меркурий и Сатурн се извършва във воден знак, емоциите ще бъдат много по-укротени и стабилизирани. Тогава човекът ще бъде по-малко склонен да се люшка от една крайна емоция към друга. При съвпад на тези две планети в земен знак следва да се очаква проявление на прекалено голямо упорство, а понякога и силен инат. Човекът най-вероятно ще бъде прекалено практичен и прекалено земен.

mercury
mercury
sextile
trine
saturn
saturn

Меркурий секстил Сатурн

Меркурий тригон Сатурн

Родените с този аспект са изключително методични, логични, последователни и сериозни. Говорят много обосновано. Не си губят времето в празни приказки и общи твърдения, а се стремят да се концентрират върху онова, което е практично, рационално и има някакъв смисъл. В сравнение с други може да им е необходимо малко повече време, за да изучат определен въпрос, но пък много дълго ще помнят наученото. Много трудно е да бъдат излъгани. Те откриват веднага пропуските в логиката на мисленето на другия и няма да се поколебаят да го покажат. Способни са дълго и методично да се занимават с решаването на определени задачи, които останалите считат за скучни, повтарящи се, отнемащи много време или прекалено трудни.

На родените с положителен аспект между Меркурий и Сатурн може да се разчита. Те трудно обещават, но винаги държат на думата си. Освен това, останалите винаги могат да се обърнат към тях за съвет и подкрепа. Другите знаят, че съветите им са много ценни, тъй като са практични, конкретни и реално осъществими. При това родените с този аспект не само са готови да дадат съвет, но и да предложат практическа помощ. Когато им се доверяваме, може да сме сигурни, че казаното ще си остане между нас. Те не обичат сплетните, заговорите зад нечий гръб и двуличието. От тях може да станат отлични консултанти, изповедници, съветници или просто много добри приятели.

За тези хора е по-добре да се специализират в една област, отколкото да се стараят да научат от всичко по малко. Те имат способността да се ровят в дадена тема толкова дълбоко, че да станат почти незаменими специалисти в тази област. За тях най-подходящи са професиите, които изискват методично и логично мислене, добра организация, яснота и прецизност. Мисленето им е изключително практично, отговорно и дисциплинирано. Те могат да планират далеч в бъдещето и то с големи подробности. След това търпеливо работят, за да реализират плановете си. Обикновено към края на живота си тези хора виждат, че са постигнали голяма част от своите планове. Много от тях се обръщат към писането на мемоари или книги, в които споделят наученото. Трудно им е да се пенсионират в буквалния смисъл на думата. Те вечно ще бъдат заети с нещо, тъй като за тях животът е винаги преизпълнен със смисъл.

mercury
mercury
square
opposition
saturn
saturn

Меркурий квадратура Сатурн

Меркурий опозиция Сатурн

Меркурий управлява ума и способността за общуване, докато Сатурн е планетата на задръжките, ограниченията, отговорността и задълженията. Когато тези две планети се намират в негативен аспект една спрямо друга, начинът на мислене на родените с него ще бъде донякъде консервативен, традиционен и може би стереотипен. Родените с този аспект вероятно няма да могат да възприемат светкавично нови и оригинални идеи. Ще им е нужно определено време, за да ги асимилират и осмислят. Най-доброто, обаче, което може да се вземе от този аспект, е способността за задълбочен и проницателен анализ, който изисква дълготрайна концентрация.

Обикновено родените с този аспект обичат да се усамотяват, за да могат да се съсредоточат върху определен въпрос, който изисква отдаденост, търпение и методичност. Много от тях трудно възприемат идеи, които изискват абстрактно мислене, тъй като по-лесно им се удават конкретните теми с практическа насоченост. За тях е по-достъпно да се занимават с понятия, които могат да се обосноват и докажат логически по научен начин. Затова мисленето им може да бъде донякъде консервативно и трудно да се променя, особено ако няма доказателства за необходимостта да се пристъпи към нова идея.

Този аспект може да води до недоразумения в общуването. Невинаги това, което казваме, се тълкува от другите така, както сме възнамерявали и обратното е вярно. Това важи с голяма сила и за родените с негативен аспект между Меркурий и Сатурн. Когато някой им казва нещо, което по един или друг начин ги е засегнало силно, вместо да кроят планове за отмъщение, за тях би било много по-полезно да анализират ситуацията отново и отново, колкото се може по-безпристрастно. Много е вероятно да открият, че другият е казал нещо съвършено безобидно или маловажно от негова гледна точка, докато негативният Меркурий към Сатурн е вложил силен личен емоционален заряд и значение в казаното. Същото се отнася и до начина, по който те говорят. При всички случаи трябва да се научат да не задържат негативни мисли в спомените си.

Тъй като Сатурн е песимист по природа, то и родените с този аспект са склонни периодично да изпадат в депресия и униние. В зависимост от разположението на Сатурн и Меркурий по знаци и домове това състояние може да продължава по-кратко или по-дълго и може да е налице и известна склонност да рисуват във въображението си жестоки, апокалиптични или песимистични картини. В такъв случай те трябва съзнателно да тренират ума си да мисли позитивно. Негативните мисли почти винаги водят до негативни случки и събития, които се реализират в живота. Обратното също е вярно. Позитивното мислене води до положителни събития. Тъй като негативното и позитивното мислене са двете страни на една и съща монета, родените с негативен аспект между Меркурий и Сатурн трябва да се научат да превръщат всяка негативна мисъл в положителна. По този начин те ще подобрят значително житейските ситуации, в които се озовават, и ще извлекат максимална полза от този аспект.

Горните текстове са само най-повърхностна интерпретация на въпросните аспекти. В книгата ми “Въведение в западната астрология” текстовете са също изключително силно съкратени. Много по-подробна и задълбочена, (почти три пъти като обем) информация можете да получите, ако поръчате услугата “Рождена карта“.