Аспекти на Меркурий с Уран

mercury
conjucnction
uranus

Меркурий в съвпад с Уран

Родените с тази комбинация се отличават със съобразителен ум. Те стават отлични учени, математици, изследователи. Нерядко присъства силен интерес към „нестандартните“ науки, например астрологията. Тези хора имат много добри способности да работят с технически устройства, компютри и всякаква техника. Уран се отличава с голяма оригиналност на мисленето, но в същото време идеите са фиксирани. През ранните си години родените с това разположение обикновено са носители на новите и прогресивни идеи на своето поколение. С напредването на годините обаче те би трябвало периодично да ревизират онова, което знаят. Още към средата на живота си може да започнат да проявяват склонност към изоставане от междувременно появилите се нови идеи. Тези хора предпочитат да бъдат оставени да се занимават сами и да работят със свое собствено темпо върху уникалните си задачи и проекти.

mercury
mercury
sextile
trine
uranus
uranus

Меркурий секстил Уран

Меркурий тригон Уран

В античната митология Уран е звездният небосвод, праотецът на всички създания. Уран е оригиналната планета, от която произтича всичко ново, революционно и необичайно. Когато е в добри взаимоотношения с Меркурий, планетата, управляваща ума и способностите за общуване, мисленето на родените с този аспект получава нотка на оригиналност, необичайност и дори на моменти гениалност. Проблемът е, че нестандартните идеи се възприемат трудно, тъй като обществото като цяло е тренирано да има общоприето, стандартно мислене. Така че родените с този аспект, макар да имат много оригинални и напредничави идеи, не непременно винаги ще бъдат правилно разбрани от околните.

Има определена връзка между хората, които наричаме луди или ексцентрични, и гениите. Айнщайн например, е бил чудак в личния си живот, което, естествено, подлагало близките му на голямо напрежение. За него се разказват много истории. Той е обичал да излиза с лодката си в открито море, когато нямало никакъв вятър, защото това било предизвикателство за него. Друг път отрязал мачтата си в бурно море, за да види дали ще се справи в такава ситуация. Когато докторът му забранил да пуши, събирал фасове от улицата и пълнел лулата си с тях и т.н. Може да се направи заключението, че гениите са тотално ексцентрични хора, които са получили обществено признание, докато заключените в психиатрични болници са потенциални гении, които обаче не са получили никакво обществено признание. Така и родените с положителен аспект между Меркурий и Уран могат да бъдат класифицирани в едната или другата група според отношението на обществото към тях. Това, естествено, не трябва да се възприема дословно и не означава, че някой ще ги обяви за побъркани и ще ги затвори в психиатрия. Просто много от тях въпреки своите оригинални идеи може да останат неразбрани. За да бъдат правилно разбрани, те би трябвало да развият в себе си способност за общуване, за да могат правилно да поднесат идеите си по достъпен за другите начин. Това не е лесно, но не е и невъзможно, особено когато двете планети са в положителен аспект една към друга.

Родените с този аспект получават хрумвания и идеи по много висок канал. Често мислите им идват внезапно, „като гръм от ясно небе“ и на тях самите не им е ясно как точно става. Но идеите трябва съзнателно и методично да се претворяват в живота. Затова и първата стъпка е превеждането им на разбираем език. Често родените с този аспект имат афинитет към нови и оригинални технологии, особено свързани с електрониката, електричеството и компютрите. Често ще ги видим да използват най-последен модел мобилен телефон, който още никой друг не притежава, или да работят на портативен компютър с изключителни параметри, току-що излязъл на пазара.

Много от родените с този аспект имат влечение към езотериката и всички науки, които все още не се смятат за „официални“ от голяма част от обществото като астрологията, например. Наистина Уран управлява и астрологията, и компютърните технологии, и нервната система (която до голяма степен определя астралното тяло на човека, а оттук и неговите чувства и преживявания). Не е удивително, че доста често положителни аспекти между Меркурий и Уран съществуват в рождените карти на професионалните астролози. Хората с този аспект дори и да не са професионалисти, ще се интересуват живо от астрология и в зависимост от останалите разположения в картата биха могли да имат възможност да развият способностите си на по-високо ниво.

mercury
mercury
square
opposition
uranus
uranus

Меркурий квадратура Уран

Меркурий опозиция Уран

Въпреки че е отрицателен, този аспект дарява родените с него с изключителни умствени способности. Те често биват внезапно озарени от блестяща идея. Уран дарява със способността да се виждат предстоящи тенденции и когато прави аспект към Меркурий, в главата на тези хора ще се леят образи и мисли, свързани с в бъдещето. Уран управлява също и техниката и изобретенията. Затова и родените с този аспект стават много добри учени, математици, инженери, проектанти или техници. Удават им се новите технологии – компютри, електроника, генно инженерство, изследователска и лабораторна дейност и т.н. При всички положения мисленето им е оригинално и изобретателно, а понякога дори ексцентрично. Под управлението на Уран се намират също и астрономията, астрологията и метафизиката, така че всички те може да представляват голям интерес за тези хора.

Тъй като аспектът все пак е отрицателен, мисловният процес на родените с него ще бъде напрегнат и нервен. Те често мислят за нещо толкова интензивно, че им е почти невъзможно да релаксират. Изключително забързаните мисли могат да създадат трудности в общуването. Основните проблеми тук са три. От една страна, тъй като идеите им често идват от бъдещето, те могат да останат неразбрани от другите. Родените с този аспект трябва да се научат да използват прост и разбираем език. Да си представим, че един човек с негативен аспект между Меркурий и Уран живее в XVIII век.

Да си представим също, че той изведнъж има видение как изглежда Ню Йорк през XX век. Подобни преживявания не са изключително явление за родените с този аспект. Ако човекът не използва правилно подбрани изрази, за да опише какво вижда, той ще остане напълно неразбран. Например, ако каже, че вижда постройки с по 100 етажа, може да го сметнат за луд. Но ако обясни, че поради многократно нарасналото население много хора са принудени да живеят на сравнително малка територия, логично е да се приеме, че постройките ще израснат на височина.

Вторият проблем на този аспект е ускореното мислене. Само по себе си бързото мислене е положително качество. Проблемът тук опира в общуването с останалите, на които може да им е нужно много повече време да възприемат информацията. Само че родените с негативен аспект между Меркурий и Уран обикновено не са търпеливи с хора, които мислят по-флегматично и това може да породи проблеми. Необходимо е съзнателно да проявяват търпение в общуването си. И накрая, третият проблем на този аспект е свързан с импулсивността и разпиляването на ментална енергия. Тъй като са постоянно заети да обработват всевъзможна информация, родените с този аспект може да насочват вниманието си във всички посоки. Невъзможността им да се концентрират задълго води до разпиляване на ценна ментална енергия. По същия начин могат да взимат прибързани и необмислени решения, защото им липсва търпение да обмислят подробно плановете си.

Родените с този аспект се отличават с донякъде фиксирано мислене. Те си изработват система от вярвания и представи и ако някоя идея не се вписва в този модел, те веднага я отричат. Ако обаче сами постепенно стигнат до същата идея, те смятат, че тя действително заслужава внимание. Може да присъства и определена липса на такт. Понякога те могат да вметнат необмислена реплика, която дълбоко да нарани човека до тях. Някои от родените с негативен аспект между Меркурий и Уран смятат, че притежават особени дарби и са избрани да бъдат вестители на специални послания към човечеството. Това е най-вероятно, когато и Нептун се намира в отрицателен аспект към Слънцето, Луната или асцендента.