Аспекти на Меркурий с Юпитер

mercury
conjucnction
jupiter

Меркурий в съвпад с Юпитер

Меркурий управлява мисленето и ума, докато Юпитер е планетата на разширението и пространственото увеличение. Следователно не е чудно, че родените с това разположение предпочитат да работят с „голямата картина“, вместо да се задълбочават в детайлите. Идеите им са винаги грандиозни и за тях е досадно да се ровят в несъществените (по тяхно мнение) подробности около реализацията им. Тези хора се отличават с широта на възгледите. Присъщият им оптимизъм обаче може да им изиграе лоша шега. Те може да обещават да направят повече отколкото в действителност са способни. Юпитер може да се проявява и в преувеличението на собствените им способности и заложби, които те не пропускат да изтъкнат.

Склонни са да говорят много и понякога, макар и с различни фрази, повтарят едно и също по няколко пъти, сякаш се боят, че не са били разбрани правилно. Меркурий се отличава със склонността непрекъснато да анализира и когато се намира в съвпад с Юпитер, тази склонност може да стане комична. Например, родените с това разположение могат да проверяват и да препроверяват отново и отново дали са навили будилника за утре. Или да отидат няколко пъти до вратата, за да се убедят за пореден път, че вече са я заключили.

Най-доброто, което може да се извлече от това разположение, е креативността. Ако останалите разположения и аспекти в картата поддържат тази склонност, тя може да се изрази в литературен талант и способности за писане. Тъй като се отличават с красноречие и изразителност, тези хора стават добри оратори. Нерядко правят добри кариери в медиите, рекламната дейност и издателските къщи. Обикновено умеят да убеждават слушателите си в правотата на своето мнение и хората им имат доверие. Някои използват тези свои способности за кариера в търговията и посредничеството.

Ако Меркурий и Юпитер са в знак, способстващ научните изследвания, това разположение може да обозначава определен талант и в тази насока. Нерядко тези хора притежават отлични математически способности. Много от тях имат дарбата да изграждат солидни хипотези и теории на основата на съвсем абстрактни понятия. При всички случаи капацитетът им за знание е значителен. Ученолюбието обикновено не пресъхва след ученическите и университетските им години, а се запазва през целия живот.

Те са родени преподаватели. Те не само попиват знанието за себе си, но и със същия ентусиазъм го разпространяват. Наблюдавал съм, че университетски професори с този аспект научават от студентите си не по-малко, отколкото студентите им научават от тях. Вероятно това е така, защото те непрестанно подлагат наученото на съмнение и винаги желаят да преразгледат знанията си от друга гледна точка.

mercury
mercury
sextile
trine
jupiter
jupiter

Меркурий секстил Юпитер

Меркурий тригон Юпитер

Този аспект дарява родените с него с широта на възгледите, оптимизъм и силен интелектуален потенциал. Много от тези хора имат добри математически и научни способности. Знаците, в които се намират тези планети, са важни. Ако преобладава въздушният елемент, логиката на тези хора ще бъде изключително силна. Ако на първо място излиза огненият елемент, философското развитие ще придобие голямо значение за тях. Това е изключително добра комбинация за онези, при които и двете планети се намират в земни знаци. В този случай те ще могат да комбинират широтата на възгледите си (Юпитер) със способността да обръщат внимание на детайлите (Меркурий) и да прилагат плановете си на практика (земен елемент). Независимо от знака, в който се намират планетите, може да се каже за хората с този аспект, че е от голямо значение да бъдат постоянно заети с нови и нови умствени предизвикателства. Така те увеличават умствения си потенциал и се чувстват щастливи.

mercury
mercury
square
opposition
jupiter
jupiter

Меркурий квадратура Юпитер

Меркурий опозиция Юпитер

Като цяло отрицателните аспекти между тези две планети не водят до значителни сътресения и въздействат подобно на положителните аспекти. Те увеличават съзидателния и интелектуален потенциал. Родените с него обикновено добре излагат мислите си както говоримо, така и писмено. Те се интересуват живо от философия, религия, право, социология и т.н. Отличават се с предвидливост, имат множество интересни и завладяващи идеи и са добри оратори. Като цяло това допринася за успеха им в живота. В повечето случаи са оптимисти, но може да прекаляват в това отношение. Изобщо негативните аспекти между Юпитер (планетата на разширението) и Меркурий (планетата на общуването) водят до блестящи идеи, но много от тях могат да бъдат преувеличени, да им се придава прекалено голямо значение и да са неизпълними на практика. Родените с този аспект понякога мислят, че могат да се захванат с много повече задачи, отколкото е по силите им.

Тези хора може да бъдат доста разсеяни. Те са в състояние многократно да проверяват дали са свършили нещо. Например, проверяват няколко пъти дали са заключили външната врата или са навили часовника. Ако в готварската рецепта пише да се добави една лъжичка сол, те ще добавят една и половина. Те смятат, че ако определено количество от нещо е добро, като добавят повече от него, крайният продукт ще е по-добър. Същото се отнася и за начина им на говорене. Например нещо може да бъде формулирано с едно просто изречение, но те може да използват няколко фрази, за да изкажат същото.

Обичат да пътешестват, особено ако това разширява хоризонта им. От тях стават отлични учители. Понякога може да изберат преподаването за своя професия, но дори и да не стане така, те пак ще предават своите знания на другите. Те са способни да комбинират две отделни, несвързани помежду си идеи в нова, интересна концепция. Състрадателни са по природа и поради тази причина може лесно да бъдат използвани. Обикновено това е резултат от тяхната наивност и лековерие. Но основният им проблем е, че бързат в своите заключения, без да имат пред себе си всички факти. Разсъжденията им могат да бъдат на тласъци, като темпото на мислене ту се забавя, ту се увеличава. В резултат може да се получи продукт със сравнително ниско качество. Същото се отнася и за почерка им, който може да бъде крайно неравен. Също така са склонни да преувеличават, да са небрежни, а такова поведение води до проблеми. Някои са доста раздразнителни. Те имат интереси към множество най-различни теми, но им е доста трудно да се концентрират за дълго време върху която и да било. Препоръчително е да обръщат особено внимание върху дребния шрифт на договорите, които подписват. Те често четат подобни документи по диагонал и ги подписват, а клаузите с дребен шрифт след време ще им създадат проблеми.