Аспекти на Нептун с Плутон

neptune
sextile
pluto

Нептун секстил Плутон

Нептун и Плутон са двете най-отдалечени планети в Слънчевата система. Поради тази причина наблюдателят от Земята ги вижда да се движат извънредно бавно. Докато Земята прави една пълна обиколка около Слънцето за 1 година, на Нептун са му необходими 165 години, а на Плутон – 248 години. Затова от наша гледна точка те променят ъгловото си положение една спрямо друга много бавно. Започвайки някъде около 1928 г., та до наши дни, а и за доста години през ХХI век, те се намират на около два зодиакални знака разстояние (60°). В астрологията този аспект се нарича „секстил“ и е един от положителните аспекти. Повечето хора го имат в рождената си карта.

Ясно е, че това е аспект, който се прилага почти към цялото човечество и не бива да се взема за нещо твърде лично, освен ако рождената карта няма много силен акцент върху Риби или Скорпион (двата знака, управлявани съответно от Нептун и Плутон). Ако е така, то хората с този аспект ще имат силна интуиция и повишено емоционално ниво, като и двете ще се изразяват по позитивен начин.

Като цяло положителният аспект между Нептун и Плутон има за задача човечеството да разбере каква е природата на мечтите, идеалите, илюзиите и представите. Най-голямата цел на този аспект е да премахне всички бариери, които не позволяват на отделния индивид да бъде в хармония със своя Създател. Много хора обаче, съзнателно или подсъзнателно, активно се противопоставят на премахването на тези бариери. Това е така, защото повечето от нас имат силно развито чувство за собствен Аз, без да разбират, че всеки Аз е произлязъл от общото море на колективния Аз. След многохилядолетна еволюция и след множество прераждания съдбата на личния Аз е да се разтвори отново в Азовото море, този път пречистен и еволюирал. За тази задача ни подготвя положителният аспект между Нептун и Плутон.

Нека си представим море и вълни, които се разбиват една след друга на брега. В дадения случай вълните символизират отделни Азове, които в определен момент възникват, а после се разтварят обратно в морето. Морето в случая е символ на колективния Аз, от който произхождат и в който се връщат след време всички индивидуални Азове. Повечето наблюдатели, които виждат такава картина, се концентрират върху вълните. Много малко хора се концентрират върху морето. Аспектът Нептун/Плутон ни подтиква да направим именно това.

Този аспект ни учи, че имаме силата (Плутон) да използваме свободната си воля, за да създаваме и разрушаваме материалната действителност около нас (Плутон), ако действително вярваме в някаква идея (Нептун), мечтаем нещо да се случи (Нептун), или просто копнеем да превърнем мечтата в реалност (Плутон и Нептун). През последните години станаха популярни много техники, които използват именно тази динамика – създаване на положителни образи и картини в съзнанието, които впоследствие се претворяват в реалност. Техниката на положителното мислене е една от тях. Духовната наука ни учи, че материалната действителност и ситуациите, които привличаме, са следствие от начина на мислене. Негативните мисли водят до негативни ситуации и обратното – позитивните мисли водят до позитивни ситуации. Затова изборът по кой път ще поемем е толкова важен.

В момента около 75% от населението на Земята е родено с положителен аспект между Нептун и Плутон. В зависимост от избора на начина си на мислене човечеството като цяло може да претвори в реалност една отблъскваща действителност, или обратното – може да направи Земята много по-добро място за живеене. На сегашния етап е изключително важно да разберем, че ние, хората, заедно с духовния свят изграждаме действителността, която ни заобикаля. Колективните решения, които вземаме сега, били те положителни или отрицателни, ще имат еволюционни и кармични последствия за много години напред.