Аспекти на Слънцето с Луната

sun
conjucnction
moon

Слънце в съвпад с Луна

Асцендентът, Слънцето и Луната описват трите най-важни енергии, изхождащи от астрологичната карта. Асцендентът определя психологическата мотивация на човека, Слънцето – неговия външен вид и начина, по който той се представя пред другите, докато Луната има отношение към инстинктивните му реакции. За да може Слънцето и Луната да се намират в съвпад, човекът трябва да е роден около новолуние. Когато се намират в съвпад и двете небесни тела обикновено се оказват в един и същ знак и дом. В такъв случай желанията на егото на човека (Слънцето) и инстинктивните му реакции (Луната) ще бъдат изразявани по един и същ начин, но самият човек, роден с този аспект, трудно ще прави разлика между двете, тъй като на дълбоко психологическо ниво според него двете енергии са слети и действат заедно, все едно че става въпрос само за една енергия.

Нека си представим човек, който и вътрешно, и външно е неспокоен. Той не прави разлика между тези две състояния, понеже в постъпките си се ръководи от инстинктивните си реакции. При него има синхрон на вътрешна и външна изява. Естествено, той може да изгаря прекалено много енергия и да страда от преумора, но енергията, която го задвижва отвътре, е същата, която се проявява външно.

Сега нека да си представим друг човек, който е напълно спокоен, както вътрешно, така и външно. Неговите инстинктивни реакции са умерени и той излъчва пълно спокойствие. Също както и при първия, така и при този човек има съвпад между инстинктивна реакция и външна изява. Сега нека си представим човек, който е външно спокоен, но вътрешно е постоянно под напрежение. Такъв човек вече ясно разграничава това, което представя пред света (Слънцето), и това, което задвижва емоциите му отвътре (Луната). Той трябва непрекъснато да потиска емоциите на Луната, за да може външно двете енергии да изглеждат хармонизирани.Този трети тип човек лесно може да разбере другите два типа.

Единственото, което трябва да си представи, е, че или изразява външно вътрешната си енергия, или прави обратното – чувства вътрешно това, което изразява външно. Той е запознат и с двете енергии, понеже при него и двете са налице. Не можем да кажем същото обаче за първите двама. При първия тип липсва спокойствието, при втория – напрежението. Нито първият може да разбере втория, нито вторият може да проумее първия. Първият тип не може да се начуди на спокойствието на втория.Той никога не е изпитвал тази енергия и не е запознат с нея. Вторият тип пък не може да проумее за какво е нужна припряност, когато нещата могат да бъдат свършени бавно, спокойно и методично.

Естествено, това е крайно опростен пример. В живота ситуациите са значително по-сложни, но принципът е същият. Вместо спокоен, използвайте земен знак. Вместо припрян, използвайте огнен знак. Ще видите, че ще получите доста правдоподобна картина. Например, спокоен вътрешно и външно човек с Луна и Слънце в съвпад е Телец. Припрян вътрешно и външно човек с Луна и Слънце в съвпад е Овен. Външно спокоен, вътрешно припрян – Слънце в Телец, Луна в Овен и т.н.

Когато един човек се ражда със съвпад на Слънце и Луна, той се намира в положението на първите двама, които си представихме. При него възниква дисбаланс и залитане в една посока в зависимост от знаците и домовете, в които попадат тези планети. По този начин човекът притежава както всички положителни качества на дадения знак, и то усилени, така и всичките му отрицателни качества, също усилени. Над 90% от хората се раждат със Слънце и Луна в различни знаци. Затова при повечето хора външното проявление на егото и инстинктивната им реакция в дадена ситуация значително се различават. При родените със съвпад на тези две планети енергиите са едни и същи. При тях действието на двете небесни тела от самото им рождение е слято в едно.

Най-доброто, което може да се извлече от това разположение, е практическата невъзможност за отклонение от правилния път на съответния знак. Например, ако и двете тела се намират в Овен, въпросният човек ще има всички най-положителни качества на Овена. Само че той в никакъв случай не би могъл да разбере подхода на останалите знаци, на Скорпиона или на Девата, например. Меркурий и Венера винаги се намират в близост до Слънцето. Ако и тези планети се намират в същия знак като Слънцето и Луната, може да се стигне до изключителна едностранчивост на характера. Даденият човек ще бъде почти стопроцентов представител на съответния знак. В неговото поведение ясно ще изпъкват всички положителни и отрицателни черти, присъщи на този знак. За него от изключително значение в живота ще бъдат само областите, управлявани от съответния дом на планетите. Ще му бъде почти невъзможно да разбере или оправдае всяко друго поведение извън характеристиките на собствения му знак. Естествено, това може да доведе до голямо вътрешно напрежение.

Понякога се случва така, че Слънцето се намира в един знак, докато Луната е в друг, но те пак са в съвпад. Същото може да се случи и с разположението им по домове. В такъв случай също има вътрешно напрежение. Външният вид на човека и инстинктивните му реакции са различни (според различните знаци, в които се намират Слънцето и Луната), но на вътрешно ниво той иска да ги интегрира и обедини (съвпад на Слънцето и Луната).В повечето случаи това вътрешно противоречие се изразява така, сякаш съществува негативен аспект между двете небесни тела.

Понеже Слънцето е свързано с егото на човека, а Луната с емоциите и инстинктите, когато тези две небесни тела се намират в съвпад, може да се стигне до определена импулсивност. Стремежите и желанията на човека (Слънцето) са толкова силни, че той инстинктивно (Луната) се впуска стремително напред, за да ги осъществи. Улисани да преследват желанията на егото, такива хора могат да не забележат емоционалния ефект, който техните действия предизвикват у другите. Чрез този аспект жизнеспособността на човека (Слънцето) е повишена. За съжаление, обаче, нараства и склонността към неспирно действие (Луната). Тези хора могат да се захващат за много неща и да работят върху множество задачи едновременно, при това без да спират. Затова трябва да внимават да не се товарят прекалено много и да не се преуморяват. Периодите на работа трябва да се редуват с периоди на почивка.

Слънцето и Луната имат отношение към „мъжката“ и „женската“ половина във всеки от нас. Известно е, че всеки човек, независимо от пола, притежава тези две съставки в различни пропорции. Дори и най-големият мъж има в картата си женски планети, и най-женствената жена изпитва влиянието на мъжките планети. Това изобщо не трябва да се разбира като пряко отражение върху сексуалната ориентация на човека. Женските планети в мъжката карта по-скоро способстват за развитието на интуиция и въображение, докато мъжките планети в женската карта допринасят за настойчивост, отстояване на собствените интереси, смелост и решителност. При съвпад между Луната и Слънцето се наблюдава хармонична сплав от женски и мъжки качества в индивида. Независимо от пола си тези хора знаят инстинктивно кога да предприемат решителни действия и кога да премълчат мнението си. Те знаят кога е най-подходящото време да бъдат настъпателни и кога трябва да размишляват върху себе си. По този начин те са надарени с най-доброто и от двата свята.

sun
sun
sextile
trine
moon
moon

Слънце секстил Луна

Слънце тригон Луна

Слънцето представя мъжкия принцип в картата, Луната е символ на женския. Мъжкият принцип е амбицията и желанието за успех в живота. Женският принцип свидетелства за развито въображение, емоции и интуиция. Когато тези две небесни тела са в положителен аспект едно към друго, се раждат хора, които са добре интегрирани със себе си и използват еднакво добре както логическата си страна (Слънцето), така и интуитивната (Луната). Тези хора обичат да съзидават и творят, като обикновено имат подкрепата на своето семейство и родители. Те знаят как да обединят своите интереси с тези на другите. Според кармичната астрология, в предишните си прераждания хора с такъв аспект са работили върху хармонизирането на чувствата си.

Този аспект обикновено дарява човека с добра среда, в която израства, добри взаимоотношения с родителите, добри материални условия, верни приятели, стабилно обществено положение и крепко здраве. Тези хора или сами напредват в живота и постигат успех, или срещат в живота си силни личности, които им помагат. Най-доброто в този аспект е, че той служи като силен интегриращ фактор за личността. Хората, които го притежават, са много добри в самоанализа, и могат бързо и лесно да разберат себе си. Обикновено те имат силата да превръщат свои негативни качества в положителни, ако са решили да го направят.

sun
sun
square
opposition
moon
moon

Слънце квадратура Луна

Слънце опозиция Луна

Слънцето и Луната почти винаги се разглеждат заедно, понеже обозначават двата противоположни принципа, залегнали заедно в сътворението на Земята. В митологията Слънцето (Аполон) винаги е било изобразявано като силен мъж, излъчващ светлина и топлина, олицетворение на мъжката енергия; това трябва да се разбира като енергия, която се излъчва, дава се, налага се и постига резултат в материалния свят. От друга страна, Луната е била винаги изобразявана като жена (обикновено Селена), която, макар и красива, винаги свети с отразена светлина. Тя олицетворява женската енергия; това трябва да се разбира като енергия, която се получава, намира се в състояние на възприемчивост и покорност и постига резултат в духовния свят на образите, мечтите и представите. Слънцето управлява мъжкия (активен) принцип, а Луната – женския (пасивен) принцип. Всеки от нас е изграден и от двата принципа, като обикновено (но в наши дни невинаги) жените следват повече принципа на Луната, докато мъжете (отново, невинаги) този на Слънцето. Когато двете небесни тела се намират в отрицателен аспект в рождената карта, мъжкият и женският принцип в човека са в противоречие. Какво означава това?

Има моменти, в които една жена трябва да прояви активност, предприемчивост, да излезе навън в света, да представи възгледите си, да се пребори за тях и да се наложи (мъжкият принцип). Да, но с отрицателен аспект в картата между Слънцето и Луната точно тогава тя решава да не прави нищо и да се остави на течението. В други моменти ѝ се налага да изслуша мнението на хора, които знаят повече от нея, да бъде по-пасивна, по-податлива и по-възприемчива. Точно тогава обаче тя решава да надигне глава, да изкаже мнението си пред всички и да покаже ясно желанието си да се наложи! Виждаме, че и в двата случая резултатите са плачевни.

Негативният аспект между Слънце и Луна често изисква да балансираме лявата и дясната си половина (женската и мъжката страна) и да приведем в равновесие активната и пасивната си енергия. Обикновено хората с това разположение са емоционално нестабилни и много рядко разбират какво в действителност предизвиква това състояние. Например, те може да се чувстват тотално неудовлетворени и да не знаят какво е предизвикало това усещане.Те може да искат да постъпят правилно в дадена ситуация, но да не са сигурни какво е правилно. Причините отново трябва да се търсят в баланса на техните енергии.