Аспекти на Слънцето с Нептун

sun
conjucnction
neptune

Слънце в съвпад с Нептун

Това сливане на планети смекчава донякъде характера на човека и го прави по-съпричастен, деликатен и крехък. Нептун е изключително духовна планета, която придава духовност и извисеност. В същото време обаче тя в никакъв случай не се отличава с практичност и заземеност. Следователно, когато този съвпад присъства в рождената карта, хората са с тенденция към духовна извисеност, но в същото време може да са отнесени и зареяни в облаците. За да може потенциалът, заложен в този съвпад, да се приложи на практика, трябва да се разгледат аспектите към тези две планети, както и разположението им по знаци.

Поколението, родено през 1985-1997 г., има Нептун в Козирог. Следователно, много е вероятно човекът, роден през тези години, да има и Слънце, и Нептун в Козирог. При това положение замечтаността на Нептун може да бъде донякъде неутрализирана и насочена в практично русло. Специално за това разположение може да се каже, че тези хора са практични идеалисти. Те ще притежават едновременно и висок инспириращ канал, и практическата възможност да приложат духовните си идеи. От това поколение се очаква да се справи с много от несправедливостите, съществуващи в момента.

В допълнение към това Уран премина през Козирог в периода 1989-1994. Можем да кажем, че през тези пет години са се родили заземени революционери-идеалисти. Наличието на три планети в Козирог е изключително силна комбинация. За тези, които я притежават високо в картата, например в X или в XI дом, може да се каже, че ще бъдат лидерите на своето поколение. Тези хора до голяма степен ще променят общественото устройство по такъв начин, че ще бъдат инспирирани от високодуховните идеи на Нептун в Козирог, но и ще имат съвършено нови практически методи (Уран в Козирог) и ще притежават необходимата твърдост и издръжливост да ги приложат на практика (Слънце в Козирог). Това особено силно важи за българите, родени през споменатия период, тъй като Козирог е изключително силно представен в астрологичната карта на българския етнос. Повече информация по тази тема може да намерите в раздела „Карта на България“, публикуван на моята страница в интернет.

Като цяло, за хората, родени със сливане на Слънцето и Нептун, може да се каже, че имат богато въображение, чувствителни са и се отвличат от изкуствата – музика, живопис, театър, кино и т.н. Аурата на тези хора прилича на сюнгер. Те всмукват в себе си енергията на околните за добро или за лошо. Например, ако се намират в църква, манастир, или се занимават с йога, медитация, четат книги на духовна тематика, слушат вдъхновяваща музика и т.н., цялата им аура започва да сияе и да излъчва положителна енергия. Случва се и обратното. Ако се намират сред отрицателно настроени хора, енергията им бързо се източва. Те вероятно може да забележат това най-добре, когато се намират в големи търговски центрове по време на разпродажби. На такива места енергията обикновено е силно отрицателна.

Тези хора имат видения, предчувствия, усещания и сънища, които, ако бъдат изтълкувани правилно, може да се окажат изключително верни и дори пророчески. За да може обаче да се определи как ще действа този съвпад във всеки конкретен случай, трябва да се прецени количеството практичност и заземеност в картата като цяло. Аспектите на Луната са също много важни. При положение, че Луната се намира в положителен аспект или съвпад към поне една от тези две планети, можем да кажем, че човекът притежава психични или медиумни способности, които би трябвало да се развиват под ръководството на опитни експерти. При положение, че Луната е в отрицателни аспекти към поне една от тези две планети, по-добре е да се подходи много внимателно към всякакви окултни интереси. Заблуждения, грешки и подводни скали при това разположение са напълно възможни.

Хората, родени със съвпад между Слънцето и Нептун, са изключително благоразположени, отзивичиви и жертвоготовни, особено към онези, които са изпаднали в беда. Да помагаме на нуждаещите се по принцип е чудесно качество, но тези хора трябва да внимават на кого именно оказват помощ. При Нептун нещата не са винаги такива, каквито изглеждат.Тези хора лесно може да се окажат жертви на измислени истории, шантажиране и шарлатанство с цел измъкване на пари. Те трябва да разберат, че не е задължително да се помага на всяка цена и при всички положения на изпадналите в беда. Някои изпадат в беда, вследствие на многократно допуснати от тях грешки.Ако те напрекъснато биват спасявани, ще продължават да повтарят отново и отново същите грешки и няма да им бъде дадена възможност да се учат и да се развиват. Следователно понякога страданието е не само допустимо, но и наложително.

Поради духовната си насоченост тези хора имат влечението и способността да се изразяват чрез артистични форми – музика, изкуство и т.н. Понякога им става прекалено трудно да се сблъскват лице в лице с тежката материална действителност. В такива моменти те ще търсят спасение в добре известните тенденции за бягство на Нептун – алкохол, наркотици и други подобни. Особено опасни са и негативните аспекти на Луната, тъй като засилват вероятността от неудовлетвореност в емоционалната сфера, а оттам и повишената склонност към бягство от действителността. Тези тенденции трябва да бъдат пресичани още в зародиш, тъй като, веднъж тръгнали по наклонената плоскост, тези хора бързо набират инерция и са склонни да развиват трудно подлежащи на лечение хронични зависимости.

sun
sun
sextile
trine
neptune
neptune

Слънце секстил Нептун

Слънце тригон Нептун

Положителните аспекти между Слънцето и Нептун увеличават чувствителността, деликатността и съпричастието. Обикновено хората с такъв аспект имат подчертан интерес към духовните науки, астрологията, изкуствата, музиката, театъра и киното. Те може да се намират във връзка с по-висши същества, които наричаме ангели и може осезателно да я усещат. Често чрез сънища, интуиция или видения те предчувстват, че определени събития ще се случат и в повечето случаи се оказват прави. Те трябва да се научат как да се доверяват повече на интуицията си. Интересува ги всичко, което има метафизичен и окултен характер, и за тях би било добре да развиват съзнателно и целенасочено тези свои способности чрез специални упражнения.

За да може да се определи със сигурност каква точно е силата на техните психични заложби, трябва да се видят и разположенията на тези две планети по домове. Ако те са разположени във водните домове (IV, VIII и XII), тяхното психично и интуитивно действие е усилено. Това се забелязва и когато Нептун е в Скорпион, или ако Слънцето е във воден знак. Положителните аспекти към Луната и разположението ѝ във водни домове също е добър признак за силна интуиция. Така че ако има потвърждение за такива способности на няколко места в картата, тези хора би трябвало да бъдат окуражавани да ги развиват под наблюдението на опитни експерти. Този аспект е до голяма степен кармичен и свидетелства, че човекът е започнал развитието на своите психични и медиумни способности още през предишните си животи с добър успех. В този си живот той най-вероятно ще се стреми да продължава по същия път.

Тези хора могат да бъдат големи идеалисти и мечтатели. Ако картата като цяло е предимно ориентирана към воден и въздушен елемент, те ще бъдат склонни да градят въздушни кули, но рядко ще се връщат на земята, за да приложат на практика своите духовни идеи. В такива случаи трябва задължително да се развива практичност чрез системни усилия на волята. Ако в картата е обозначено присъствие на земен елемент (поне 2 или 3 планети в земни знаци), от този положителен аспект може да се извлече максимална полза. В този случай може да се говори за практични идеалисти – съчетание на духовна насоченост с реалната възможност за приложение на идеите в живота.

sun
sun
square
opposition
neptune
neptune

Слънце квадратура Нептун

Слънце опозиция Нептун

Слънцето изгражда егото на човека, а Нептун излъчва изключително фина, духовна, нежна и всеотдайна енергия. Когато двете планети са в положителен аспект, тази енергия може да се приложи адекватно към егото на човека. Когато обаче двете планети са в отрицателен аспект, (както е в този случай), пренасянето на енергията се извършва с деформации, водещи до определени трудности в житейския път. За какво става дума?

Преди всичко Нептун разрушава границите на личното его и се старае да се разтвори в общото колективно его. Това обаче е в пряко противоречие с принципа на Слънцето, чиято основна задача е да изгради личния Аз на всеки индивид. Поради това хората с този аспект се намират в много трудно положение всеки път, когато се заражда конфликт на интереси между тяхното его и това на други хора. Тъй като Нептун е доста неясна планета, чиито крайни цели, задачи и методи още не са напълно достъпни за болшинството хора (освен на крайно напредналите в духовно отношение), то и начините, по които често действа тази планета, остават в сферата на неясното и необяснимото.

В една конкретна житейска ситуация това се проявява например когато възниква конфликт между човек с този аспект и друг индивид. Пряката конфронтация в този случай ще бъде избягвана от тези хора, тъй като Нептун разтваря границите на личното его и всяко нараняване на другия индивид ще бъде разглеждано като нараняване и на личното его. Това е добре, но конфликтната ситуация трябва да бъде разрешена по някакъв начин. Обикновено Слънце в отрицателен аспект към Нептун разрешава ситуацията или чрез жертва на интересите на личното его, при което се приемат интересите на другия, или чрез изричане на неистини, за да може да се избяга от трудната ситуация в един илюзорен, измислен, но красив и безпроблемен свят. Затова и хората с този аспект имат репутацията, че в конфликтни ситуации често отстъпват и пренебрегват собствените си интереси, прибягват до измислени истории или просто лъжи.

Ясно е, че да се отстъпва постоянно в конфликтни ситуации не би могло да води до голям напредък, така че хората със Слънце в отрицателен аспект към Нептун трябва да се научат да виждат действителността такава каквато е, и да отстояват своите интереси. Вторият начин за разрешаване на конфликта е да се избяга от действителността. Това може да стане или чрез лъжи, или чрез цигари, алкохол, опиати и т.н. Лъжите са признак, че тези хора не приемат обективната действителност такава каквато е, и изграждат съзнателно или несъзнателно друга, измислена действителност. В техните очи тя може да е напълно реална и в нея те могат да се чувстват съвсем комфортно, но рано или късно обективната действителност им напомня за себе си. Нито цигарите, нито алкохолът, нито каквито и да било успокоителни или опиати не могат да помогнат на тези хора да преодолеят конфликта между тяхното его и егото на другите. Единственият път за разрешаване на проблема е максимално обективното възприемане на материалния свят с всичките му съвършенства и несъвършенства и реалната борба за неговото подобряване.

Деца с това разположение често могат да разказват измислени истории, като са твърдо убедени в тяхната реалност. Лъжите трябва да бъдат пресечени от родителите още в най-ранна възраст тактично, но настойчиво. Избягването на трудна ситуация чрез лъжа може да се превърне в навик, който, ако не му се обърне достатъчно внимание навреме, може да се окаже впоследствие доста труден за коригиране. Измамата често е свързана и със самоизмамата. Виждал съм мнозина с този аспект, които трябва да положат доста повече усилия от останалите, за да видят себе си с всичките си положителни и отрицателни черти в истинска светлина.

Същото се отнася и до избора на приятели. С Нептун в отрицателен аспект нещата почти никога не са такива, каквито изглеждат. Що се отнася до финансовите спекулации, тези хора са доста склонни към тях, но трябва да бъдат изключително внимателни, тъй като отрицателно аспектираният Нептун не дава никакви гаранции за успешен край, а по-скоро тъкмо обратното. Всякакви вредни навици като тютюнопушене и консумация на алкохол са засилени, когато Нептун се намира във Везни или Скорпион. В този случай дори и лекарства, предписани от лекар, могат да имат нулев или негативен ефект. Ясното виждане на действителността и съзнателната борба за преодоляване както на собствените недостатъци, така и на конфликтните ситуации с другите, е основен урок за хората с този аспект. Астрологията може да им бъде от изключителна полза.