Аспекти на Слънцето с Уран

sun
conjucnction
uranus

Слънце в съвпад с Уран

Уран е източник на всички нови идеи и насоки на развитие. Слънцето олицетворява егото на човека, неговата индивидуалност. Следователно тяхното сливане свидетелства за бунтарски дух, склонност към ексцентрично поведение и непредсказуемост на действията. Резултатите от такова поведение могат да бъдат както положителни, така и отрицателни. От една страна, това съединение на планети е показателно за много добри математически, научни и технически заложби. Съзидателното, творческо начало на хора с това разположение може да бъде силно подчертано. Те имат способността да прилагат оригинални, нови и много по-ефективни методи за решаването на стари проблеми. От друга страна, Уран не се отличава с особено постоянство и търпение. Необходимо е да намерим тези качества на друго място в картата, за да може да се развие пълноценно потенциалът, изразен в този съвпад.

Начинът на живот на родените със съвпад на Слънцето с Уран им позволява да са спонтанни и свободни в действията си. Те интуитивно чувстват, че са различни от средностатистическата преобладаваща маса. Знаят, че в тях е заложена някаква особена искра, но обикновено не са съвсем наясно в какво точно се изразява тя и как да я изявят. Много от тези хора сякаш „се плъзгат по повърхността на живота“, без да се задълбочават. Те са като пришълци, дошли на гости само за кратко време на тази планета. И действително, останалите често ги възприемат като пришълци от друга планета, най-вече защото рядко ги разбират. Самите хора, родени със Слънце в съвпад с Уран. също рядко разбират себе си. В дълбините на съзнанието им обаче се крие гениална искра, която търси външен израз. За да се изяви тя, им е нужно да развиват качества като самодисциплинираност и самоконтрол.

Освен електричеството Уран управлява и нервната система. Ние можем да видим връзката, ако си представим нервната система на човека като милиони проводници, по които тече електрически ток. Не е изненадващо, че тези хора постоянно са като наелектризирани. В аурата им нещо непрекъснато бръмчи и жужи. Все са заети с нещо и около тях винаги витае напрегнатост. Те са изключително чувствителни и силно интуитивни. За тях ще бъде от голяма полза, ако се доверяват повече на силните си предчувствия. Така ще бъдат в състояние по-бързо да открият целта на космическото си предназначение.

sun
sun
sextile
trine
uranus
uranus

Слънце секстил Уран

Слънце тригон Уран

При положителното съчетание на тези две планети се раждат оригинални хора, които не разрешават догмите и закостенелите разбирания на останалите да управляват живота им. Тяхното мото може да бъде: „Данък обществено мнение не плащам!“ Много от възгледите им може да бъдат доста нетрадиционни. С каквото и да се занимават, те трябва да усещат силно вълнение и възбуда – това ги кара да се чувстват живи.

В много астрологични източници може да се прочете, че Уран управлява всички нестандартни науки. Истината е, че той фактически управлява всички науки или има двойно управление заедно с друга планета. Някои от тези науки вече са намерили широко обществено признание, докато други все още си пробиват път.Тези, които вече са се наложили, може да изпитват влиянието и на Меркурий, но науката по принцип си остава под попечителството на Уран. Например, под управлението на Уран се намира електрониката, която възникна само преди около половин век и получи най-широко приложение. Под влиянието на Уран се намира също и движението Ню Ейдж (Нова епоха), което има вече милиони последователи в най-различните си форми.Астрологията също се намира под въздействието на Уран и в последно време се забелязва как тя все повече се интегрира с компютърните технологии, управлявани от тази планета. Засега астрологията все още се счита за нестандартна и затова не е заела подобаващото място след официалните науки. Но нека не забравяме, че в самото начало електрониката също беше нестандартна, а сега е в основата на почти всяка технология. Същото ще се случи и с астрологията.

Хората, родени с положителен аспект между Слънцето и Уран, могат да имат засилен интерес към всички Уранови науки.Те обикновено се интересуват от последните достижения на техниката и са на челно място при усвояването на най-новите технологии и интегрирането им в живота. Често в живота им като гръм от ясно небе се случват неочаквани събития, които може и да предизвикат определен стрес, но като цяло са мощен катализатор за напредък и развитие. Тези хора не се страхуват от промените. Те ги търсят и се възползват от новите възможности, които са им предоставени. Дарени са с бързина, живост и подвижност. Енергията им обаче може да бъде изразходвана по сравнително хаотичен и неустойчив начин. Този аспект засилва също и сексуалното привличане. Уран обаче засилва сексуалния магнетизъм, но и остава винаги на определена дистанция. Затова в сексуалната сфера този аспект ще окаже най-положителен ефект, ако се комбинира с добре разположена и аспектирана Венера.

sun
sun
square
opposition
uranus
uranus

Слънце квадратура Уран

Слънце опозиция Уран

Слънцето символизира егото на човека, а Уран е най-непредсказуемата, своеобразна и независима планета. Следователно в хората, родени с този аспект, тези качества ще присъстват на психологическо и емоционално ниво. Понеже аспектът е негативен, той може да се проявява като бунт срещу установените норми и порядки в обществото. Тези хора може да страдат от липсата на дисциплина, последователност и самоконтрол. Може да са въвлечени в много проекти едновременно, а това разпилява и прахосва техните енергии. По този начин те или няма да довършват всички проекти, които са започнали, или няма да изпипват добре работата си. Освен това други не могат да разчитат много на тях, тъй като родените с негативен аспект между Слънцето и Уран, са непостоянни и невинаги изпълняват обещанията си.

Тези хора трябва да внимават да не попадат в злополуки поради голямата си нетърпеливост и невъзможност да стоят спокойно на едно място. Животът им обикновено е наситен със събития, които се случват внезапно и неочаквано. Това ги учи на самоконтрол и ги кара да израстват. Хората с този аспект се увличат от науките, които се управляват от Уран – електрониката, астрологията и окултните науки, но може да нямат необходимото постоянство, за да получат задълбочени знания в която и да било област. Те се отличават с голяма самостоятелност, оригиналност и независимост. Обичат силните усещания, пътешествията, откривателството, риска и приключенията. Тяхната оригиналност понякога може да прекрачва границите. Те могат да казват или да извършват неща само за да шокират околните и да ги извадят от тяхната летаргия. Искат да променят и да реформират всичко около себе си, макар и да нямат идея как точно трябва да стане това.Те трябва да се научат да контролират импулсивното си поведение.

Хората с негативен аспект между Слънцето и Уран често остават неразбрани и могат да бъдат възприети като пристигнали от друга планета или друго измерение. Често са заети изключително само със своите собствени проблеми и задачи. Те трябва да развиват повече интерес и към проблемите и нуждите на останалите, трябва да култивират в себе си способността да изслушват другите с отворен ум и сърце, преди да вземат каквито и да било решения. Менталното развитие на тези хора може да изпреварва емоционалното развитие. Те може да си мислят, че са винаги прави, докато другите винаги грешат.

Всички негативни аспекти между планетите може да се превърнат в положителни, ако човекът желае да се промени. В този случай силната хуманитарна страна на Уран може да се използва, за да се предвиждат определени социални тенденции и да се помага по тактичен начин за намиране на оригинални решения на стари проблеми.Аспектите между тези две планети понякога оказват влияние и върху сексуалната ориентация на човека. Тъй като Слънцето се свързва с мъжкия принцип, този аспект има по-силно влияние върху мъжете, родени с него. В практиката си съм забелязал, че много от мъжете, родени с негативен аспект между Слънцето и Уран, имат хомосексуални наклонности.