Аспекти на Слънцето с Юпитер

sun
conjucnction
jupiter

Слънце в съвпад с Юпитер

В астрологията съвпадът между Слънцето и Юпитер се смята за един от възможно най-удачните аспекти. Едното небесно тяло е свързано с желанията, изхождащи от егото на човека, а другото – с успеха и добрия късмет. По принцип би трябвало да се стараем да избягваме употребата на думата „късмет“ поради нотката на предсказание в нея. Колкото и да се стараем обаче да я избягваме, по всичко личи, че хората с това разположение сякаш са преследвани на всяка крачка от добър късмет. Ако им е необходима някаква сума пари, те ще я получат. Ако желаят да си купят нещо специфично, което го няма на пазара, пак по някаква щастлива случайност ще им се удаде възможност. Ако искат да пътуват в чужбина, и това ще стане. Изглежда, че съдбата е крайно благоразположена към тези свои любимци и късметът и щастието са с тях в почти всяка област в живота.

Естествено, това ще се забелязва най-вече в дома (или домовете), в който се осъществява този съвпад. Аспектите към тези планети също са от значение. Положителните аспекти засилват още повече вероятността за „случайни“ сполуки и щастие. Негативните аспекти трябва да бъдат внимателно изучени, но общото правило е, че тяхното действие е силно отслабено от наличието на този съвпад.

Тук трябва да отворим скоби и да уточним, че много от родените с това разположение не са наясно с простичкия факт, че са галеници на съдбата. За да разберат това, те трябва да се съпоставят с останалите. Но на човек, комуто винаги е вървяло още от самото начало на живота, е трудно да се обясни какво означава да ти върви. Тук астрологията може много да помогне, защото чрез нейното изучаване такива хора ще видят себе си в сравнение с другите. Да се надяваме, че ще имат достатъчно търпение да изучат поне основите на тази наука. Тогава биха могли да сравнят своята карта с тази на някой друг, например със съвпад на Слънцето със Сатурн. Тогава ще им стане по-ясно за какво става въпрос!

Като правило тези хора притежават заразителен оптимизъм и доброта. Една от ключовите думи за Юпитер е „разширение“. Когато разширението се слива със Слъцето, се засилва желанието за охолен живот. Следователно може да се стигне не само до здравословното желание за различни удоволствия, но понякога и до прекаляване. Например, на някои от родените с това разположение е трудно да устоят на доброто вино, вкусната храна и други видове удоволствия. Следователно могат да усетят последствията от ключовата дума „разширение“ и във физически план. Ако се стигне до проблеми с теглото, това може да се отрази върху здравословното им състояние. В същото време обаче трябва да призная, че в практиката си съм се срещал с представители на това разположение, които имат толкова завидна сила на волята, че не ги грози никаква склонност към напълняване.

Това съединение на планети дарява с изключителен интелектуален потенциал, който задължително трябва да се развива и обогатява. В противен случай може да се стигне до един нехарактерен за тези хора песимизъм и застой в развитието им. В най-добрия случай те имат потенциала да придобият всеобхватни познания по философия, религия, право, социални науки, езици и т.н. С две думи, те са родени мъдреци, стига да развият своя потенциал.

Но как да си обясним защо определени хора се раждат с този толкова удачен аспект? Дали това е следствие от някаква грандиозна космическа лотария, при която те са грабнали джакпота? Последователите на кармичната астрология ще ви кажат, че във Вселената няма нищо случайно. Едно съвсем логично и уместно обяснение е, че с действията си в предишните си животи тези хора са заслужили усмивката на съдбата, подарена им в момента на тяхното раждане. Звучи убедително и е напълно вярно в половината от случаите.

Доброто силно преобладава в много от хората с това разположение. Те са оптимистични, ведри и винаги готови да помогнат. Обикновено имат големи и амбициозни планове в живота, но в никакъв случай не ги преследват безогледно и безскрупулно. Те се целят високо, но никога не изпускат от погледа си и другите около тях. Техните цели обикновено не са чисто егоистични и включват добруването на множество хора. А дори и да нямат големи стремежи, обстоятелствата в живота им предоставят възможност да оставят своя следа.

Явно е, че хората от тази група са положили много усилия в миналите си прераждания, за да се изградят като такъв тип положителна личност. Почти не е възможно всичко това да се изгради само в един живот. Затова сега им се дава това, което по право им принадлежи. Те са си го изработили. В тази група почти без изключение влизат само хора, чиито духове са минали през множество прераждания и в резултат на натрупани опити и грешки са достигнали доста високо ниво на съвършенство. Обикновено това може да се потвърди и по разположението на Сатурн, Нептун или Плутон в кармичнитеVIII или XII домове, положителните аспекти към тези планети, както и ретроградното им движение.

В друга категория влизат всички начинаещи духове, които съвсем отскоро са започнали своя цикъл от прераждания. Някои от тях имат благоволението на съдбата да се родят също със съвпад между Слъцето и Юпитер. Защо се случва това, след като очевидно те все още не са, така да се каже, заслужили тази привилегия? Въпросът е, че за много от тези неопитни духове първите животи на земята са трудни и изпълнени с множество подводни рифове.Ако не са достатъчно внимателни, те биха могли с лекота да се провалят и да извършат множество беди, както за себе си, така и за другите. Наличието на този изключително благоприятен аспект обозначава присъствието на ангел-хранител, който се намира непрекъснато около тях. Неслучайно в началото споменахме за късмет и успех. Дори да попаднат в най-опасни ситуации, по някакъв магически начин тези хора успяват да се измъкнат невредими. От практиката си мога да дам стотици примери на хора с това разположение, които са се спасили на косъм от смъртта или са излезли здрави и читави от извънредно тежки ситуации. При по-внимателно вглеждане можем да открием, че всеки път „щастлива случайност“ ги е спасявала от неразумни и необмислени техните постъпки.

Тези хора добре усещат и знаят, че се намират под специалното благоволение и закрила от страна на мощни духовни същества, но не бива да забравят и за личната си отговорност, когато става въпрос за собствената им безопасност. С неразумното си поведение те понякога поставят под напрежение и изтощават собствените си ангели-пазители . Съединението на Слънцето и Юпитер за тази втора група хора може да се обобщи с написаното на един стикер, който видях на задното стъкло на една кола: „Не превишавай скоростта, с която може да лети твоят ангел-пазител!“

sun
sun
sextile
trine
jupiter
jupiter

Слънце секстил Юпитер

Слънце тригон Юпитер

Това е вероятно един от най-удачните аспекти в астрологията, защото тези, които го притежават, са способни да привличат към себе си щастливи ситуации и подходящи хора, които им помагат в живота. За родените с този аспект може да се каже, че те по невероятен начин почти винаги успяват да се озоват на правилното място в правилното време и да извлекат максимална полза от ситуацията както за себе си, така и за другите. Слънцето управлява жизнената енергия на човека и егото, а Юпитер е щастливата планета на късмета, за която ключово е разширението на съзнанието. Когато тези две планети се намират в добри взаимоотношения, егото постоянно се озовава в ситуации, в които може да се развива максимално и при най-благоприятни обстоятелства.

Единственият проблем тук е, че болшинството хора, родени с този аспект, не оценяват по подобаващ начин късмета и възможностите, които им се предоставят в живота, тъй като им върви, така да се каже, по рождение. За да може една ситуация да се оцени правилно, тя трябва да може да се погледне от няколко различни гледни точки, затова е препоръчително те периодично да сравняват количеството на благоприятните ситуации в живота си (доколкото могат да го направят обективно), с тези на средностатистическия индивид. Ако се научат да го правят, ще бъдат в състояние правилно да оценят това, което им се дава свише. В противен случай могат да останат вечно недоволни от положението, в което се намират. Също така могат и да не предприемат действия, когато им се предоставя благоприятна възможност, понеже съзнателно или подсъзнателно са уверени, че непременно ще ги споходи и друга такава ситуация.

Обикновено тези хора са амбициозни и работят много за постигането на целите си. Те са добросърдечни, добронамерени, честни и идеалисти.Това им спечелва много приятелства, а приятелствата им помагат да постигат целите си по-лесно и по-бързо. В зависимост от разположението на другите планети и аспектите, които те правят помежду си, този аспект може да бъде оценен като положителен, а в други случаи и не чак толкова. Ако има задържащо влияние от Сатурн, всичко би било наред, но ако Венера е много силна в картата и създава много положителни аспекти, волята на тези хора може да бъде отслабена. В този случай те биха могли да се опитват почти винаги да се движат по линията на най-малкото съпротивление и да се отдават максимално на удоволствия и развлечения. Интересното е, че дори и в такива ситуации те често биват спасявани. Цената, на такъв начин на живот обаче, е много пропиляно време и възможности, които трябва да се наваксват в някой от следващите животи, а коефициентът на полезно действие е нищожен.

Основните положителни качества, които това разположение дарява на родените с него, са оптимизмът, вярата в бъдещето и способността да не таят в себе си негативни емоции. Тези положителни качества привличат в живота им ситуации и хора, които им помагат да се развиват и да напредват бързо в желаната от тях посока. Представителите на кармичната астрология смятат, че родените с този аспект са извършили много положителна работа в предишните си животи – дейно са изразявали желанието си да помагат на другите и са успели да развият и затвърдят вярата си до такава степен, че в този си живот са заслужили един вид протекция свише.

За тези хора наистина може да се каже, че имат постояннен ангел-пазител, който бди над тях и ги закриля от всяко зло. Дори в най-трудните ситуации, които очертават застрашителен развой на събитията, в последния момент нещата могат да се обърнат по такъв начин, че хората с този аспект да триумфират, или поне да понесат минимални поражения. Те са родени под щастлива звезда и тъй като някои от тях знаят това от личен опит, често се опитват съзнателно или подсъзнателно да пробват доколко щастието ще им се усмихне в трудна ситуация, която сами си създават.

sun
sun
square
opposition
jupiter
jupiter

Слънце квадратура Юпитер

Слънце опозиция Юпитер

Основният проблем при това разположение е липсата на умереност в каквото и да било. Човекът може да се втурне с всичка сила към някаква работа, професия, хоби, сексуално увлечение и т.н. Но както се е хвърлил с целия си плам, така бързо може и да се откаже и да прехвърли интереса си другаде. Например, на тези хора може да им е изключително трудно да изпият само една чаша хубаво вино. Ако виното им харесва, те ще посегнат да си налеят още една чаша, после още една, докато не свършат цялата бутилка. Веднъж видели последствията от своите действия, те може да се откажат да пият вино изобщо. При отрицателен аспект между Слънцето и Юпитер се залита в едната или в другата крайност. Родените с този аспект трябва съзнателно да култивират умереност и въздържаност в действията си.

При тях се забелязва също и силна тенденция към преувеличаване. Когато правят планове за бъдещето, те може изобщо да не обръщат внимание на детайлите. Впоследствие именно дребните детайли в техните планове се оказват изключително важни и водят до сериозни проблеми. Някои от тези хора могат да се пристрастят към хазарта и да продължават играта, докато накрая не загубят всичките си пари. Явно трябва да се научат кога да спрат. Много от тях влагат парите (и емоциите си) по доста неподходящ начин. Често тези два проблема (емоционалният и финансовият) вървят ръка за ръка. Ако склонността към негативно бягство от действителността чрез алкохол или опиати е обозначена и на друго място в картата, негативният аспект между Слънцето и Юпитер ще го засили още повече.

Хората с този аспект по принцип са оптимистично настроени, но често страдат от сляп оптимизъм без реално покритие. Понякога са прекалено екстравагантни и не могат да си откажат нито едно удоволствие. Понякога обещават повече, отколкото могат да изпълнят. Те искат да постигнат много в живота, но невинаги имат достатъчно търпение, практичност и постоянство, за да доведат мечтите си до конкретна реализация. При положение, че две или три планети се намират в земни знаци, тези хора имат възможността да неутрализират значително това влияние. Позитивните аспекти към Сатурн също биха могли да помогнат.

Понякога тези хора може да страдат от прекалено безпокойство. Те непрекъснато може да се захващат с нови проекти и да не завършват нито един от тях. Много от тях безразборно и нехайно прахосват голяма част от енергията, която им е дадена свише. В определен момент от живота вярата им ще бъде подложена на изпитание, за да се види колко е силна. Може да се сблъскат със силата на закона и между тях и властимащите да възникнат противоречия. Тези хора би трябвало да си зададат въпроса кога самоувереността им се превръща в егоизъм. Някои от тях страдат от лошо кръвообращение, особено в артериите. Отдавайки се прекалено много на удоволствия, алкохол и изобилна храна, имат склонност да натрупват излишни килограми, а това може да доведе и до проблеми със здравето. Препоръчително е да се упражняват и да тренират редовно.