Аспекти на Юпитер с Нептун

jupiter
conjucnction
neptune

Юпитер в съвпад с Нептун

Юпитер управлява ценностната система на човека, а Нептун е с мистичен, духовен и идеалистичен уклон. Родените със съвпад между тези две планети се стремят към високи идеали, те са непоправими оптимисти и постоянно бленуват за по-добро и по-възвишено бъдеще. Въображението им е силно развито. Може да се каже, че голяма част от времето си те живеят потопени в красив, но илюзорен свят. Понякога им е трудно да направят ясно разграничение в съзнанието си къде свършва илюзията и къде започва действителността. В този смисъл това разположение може да бъде както положително, така и отрицателно.

Ценното е способността на родените с него да видят ясно в представите си сбъдването на една мечта. Те са в състояние да открият нещо красиво там, където другите дори не го подозират. Това разположение може да се превърне в проблем, когато родените с него предпочитат да живеят затворени в своя илюзорен свят на мечтите, вместо в действителността. Наличието на няколко планети в земни знаци може много да помогне в това отношение. Особено добре би се отразило разположението на персонални планети в земни знаци (Слънце, Луна или асцендент в Телец, Дева или Козирог). Добре аспектиран Марс и Сатурн също много биха допринесли за практическата реализация на техния потенциал.

Те не само мечтаят, но техните мечти са грандиозни. Тук определено ключовите думи на Юпитер „разширение“ и „пространствено увеличение“ си казват своето. Те биха се справяли много добре в продажбите на стоки или в популяризирането на промоции. При това, колкото по-голям е проектът, с който са се захванали, толкова по-добре. Оптимизмът им е завиден и неизчерпаем. Независимо какво им се случва в живота, те отново намират положително тълкуване на случилото се и пак ведро продължават напред. На моменти непресъхващият оптимизъм може да им изиграе лоша шега в смисъл да обещават повече, отколкото са в състояние да изпълнят. Така, без да искат, може да подведат онези, които са разчитали на тях.

Във финансовата сфера съединението на тези две планети може да работи по противоречив начин. От една страна, наличието на Юпитер предполага внезапни, големи материални придобивки. Обикновено те се реализират вследствие на добър късмет, просто съдбата се усмихва. От друга страна, Нептун по определение е неясна и замъглена планета. Те могат да се окажат жертва на финансови машинации и измами. Най-вече би трябвало да се предпазват от необмислени грандиозни спекулации, които обещават бързи печалби за отрицателно време. Следователно съединението на двете планети, от една страна, ще дава, а от друга, ще взима. За да се извлече най-доброто от него, е крайно необходимо да се стъпи здраво на земята и да не се загубва реалистичният земен подход към инвестициите. При инвестиция на големи суми пари родените с това разположение би трябвало винаги да се консултират с второ и трето лице, за да са сигурни, че не прибързват и не постъпват необмислено.

Те са винаги готови да се притекат на помощ на приятел, изпаднал в беда. Сърцето им е широко и жертвоготовно и емоциите често ги завладяват. Инстинктивната им реакция е да се впуснат да поправят някаква неправда или да защитят някакъв идеал. За съжаление, поради силната им емоционалност и доверчивост е лесно да се злоупотреби с доброто им сърце. Съвпадът между тези две благотворни планети обозначава още и съзидателен потенциал. В най-добрия случай тези хора ще са в състояние да се докоснат интуитивно до висок идеал, идея или блян и ще го реализират например като произведение на изкуството. Наличието на планети в земни знаци и другите практически елементи в картата ще подскажат доколко е възможно това да се осъществи на практика и доколко ще остане само в сферата на мечтите.

Родените с това разположение вярват, че всичко в космоса е взаимосвързано. И наистина, в наши дни има много последователи на така наречения „ефект на пеперудата“. Според него, една пеперуда, която маха с крилата си в Мексико, може като краен ефект да причини торнадо в Тексас. Казано на метафизичен език, дори и най-малкото действие на един индивид може да причини големи последствия за човечеството. Затова в борбата си за „щастие“ хората трябва да се съобразяват с последствията от своите действия върху живота на останалите. Не може да съществува изолирано индивидуално щастие. Същото се отнася и за страданието. Всичко е взаимосвързано. Онова, което наранява един отделен индивид, наранява всички. Родените със съвпад на Юпитер и Нептун разбират това. Те са щедри, съпричастни и топлосърдечни. Имат силна склонност към мистичното, необяснимото, религиозното и духовното. Техните вярвания не са непременно базирани върху каноните на официалната религия. Независимо от всичко обаче те със сигурност имат духовни и метафизически убеждения, върху които изграждат своята ценностна система.

jupiter
jupiter
sextile
trine
neptune
neptune

Юпитер секстил Нептун

Юпитер тригон Нептун

Юпитер определя философската и ценностната система на човека, докато Нептун е изключително духовна и интуитивна планета. Когато съществува положителен аспект между тях, се раждат хора със силно развити способности за изграждане на образи и представи, които впоследствие могат да бъдат реализирани. Известно е, че начинът на мислене до голяма степен предопределя поведението и житейските ситуации. Напоследък на Запад са разработени много техники и учения, които поддържат тезата за позитивното мислене и за благотворното му въздействие.

Родените с положителен аспект между Юпитер и Нептун не само могат да мислят позитивно, но и да изграждат в съзнанието си образи и картини с изключително духовно естество. Това може да става както съзнателно така и подсъзнателно. Според духовното учение, създаваните от човека представи рано или късно променят действителността по свой образ и подобие. Тази теза се поддържа от много възникнали на Запад в последните години духовни методологии. Така че родените с този аспект имат потенциалната възможност да променят действителността и да я направят по-духовна, по-хармонична и по-красива, подобно на мислите и представите, които си изграждат.

Духовните преживявания на родените с този аспект могат да намерят отдушник по естествен начин чрез изкуствата – музика, танц, живопис, поезия и т.н. Те често имат подчертан интерес към религията, метафизиката, окултните и духовните науки. Често се увличат от църковната, религиозната или класическата музика, за тях тя сякаш идва от техния истински небесен дом. Не е задължително да могат да изразят с думи и мисли какво изпитват в такива моменти. Важното е, че тази музика докосва душата им, гали я, изцелява я, зарежда с енергия. Трансформирайки тази енергия по подходящ начин, те са в състояние да я предадат и на другите. Те са чувствителни към чуждото страдание и винаги са готови да помогнат. Това привлича околните към тях и те ги търсят за съвет и помощ.

Този аспект не е изключително силен и може да бъде до голяма степен затъмнен от други по-силни аспекти в картата. Това важи повече за тези, които нямат в картите си силен акцент върху Стрелец или Риби (знаците, управлявани съответно от Юпитер и Нептун). Но дори и да е така, деликатните и нежни качества на Юпитер в положителен аспект към Нептун ще се почувстват дори и в най-силните карти. Родените с този аспект ще дадат своята лепта, за да стане този свят по-добро място за живеене.

jupiter
jupiter
square
opposition
neptune
neptune

Юпитер квадратура Нептун

Юпитер опозиция Нептун

Юпитер е планетата на разширението, пътешествията и философията, докато Нептун управлява въображението. Не е трудно да се досетим, че при негативен аспект между тези две планети се раждат хора, които са мечтатели и идеалисти. Проблемът е, че те може доста често да се затварят в свой измислен свят на мечтите, вместо да се изправят лице в лице с действителността. Във фантазирането и мечтаенето няма нищо лошо, ако поне донякъде този красив свят може да се претвори в реалност. В противен случай голяма част от поненциалната енергия на родените с този аспект ще остане неизползвана. Те са чувствителни, внимателни и състрадателни, но не особено практични. Всяка тенденция към неискреност и необективност спрямо другите и спрямо себе си ще бъде значително засилена с този аспект.

Юпитер има отношение и към парите. Родените с този аспект може да имат нереалистично поведение във финансовата област. Често ги привличат вложения, които обещават многократна възвращаемост за кратко време. С Нептун нещата никога не са реални и обективни, така че би трябвало да са изключително внимателни с подобни финансови операции. Липсата на реализъм може да проличи и в отношението към определени философски учения, към пътуванията им в чужбина или към хора-символи на тези учения или страни. Например родените с този аспект може да прекарат дълго време, мечтаейки да се отправят на пътешествие в далечна страна, където всичко е красиво, хармонично и безпроблемно. От вниманието им убягва, че проблеми съществуват и в най-красивите страни. За Юпитер в негативен аспект към Нептун съществува само красивият компонент, а всичко останало може да се игнорира.

Същото се отнася и за хората, които са емблематични за определено учение, философска система или движение и може да бъдат поставени на пиедестал и идеализирани. С течение на времето идеализираните хора-символи проявяват един или друг човешки недостатък и се сриват като нищожества в очите на родените с негативен аспект между Юпитер и Нептун. В резултат те може да се откажат не само от конкретната личност-символ, но и от цялото учение, представлявано от нея. Очевидно е, че никоя личност не би трябвало да бъде поставяна на пиедестал, нито да бъде сривана в калта, а да бъде разглеждана с всичките ѝ положителни и отрицателни качества. Само че обективната преценка и Нептун невинаги са в едно и също меню.

Родените с този аспект обикновено са щедри и състрадателни. Те имат добро сърце и може да бъдат използвани от по-безскрупулни личности. Те често не могат да различават на кого могат да се доверят и на кого не и поради тази причина понякога стават жертва на другите. Това се отнася както за емоционалната сфера, така и за финансовата, а често двете вървят ръка за ръка. Те имат влечение към метафизиката и окултизма, но трябва да бъдат изключително предпазливи, ако искат да предприемат конкретни, практически стъпки в тази област. С негативен аспект към Нептун нещата почти никога не се виждат такива, каквито са, и тези хора могат лесно да станат жертва на негативни духовни същества, без да знаят как точно се е случило. Официалната религия им предлага сравнително безопасен начин за контакт с окултното, без да се изложат на сериозни опасности.

И накрая, като обобщение, какво ни предлага негативният аспект между тези две планети? Изграждане на въздушни кули, мечти за пътешествия в далечни екзотични страни, желание за приключения и мистерии. За родените с този аспект приспособяването към реалния свят е доста трудна задача. Те се затварят в измислен свят на мечтите, но подсъзнателно чувстват, че по този начин не могат да реализират голяма част от своя талант. Това поражда безпокойство и неудовлетвореност от живота.

Те биха могли да променят нещата в своя полза. Ако се изправят лице в лице с реалността, те ще видят по-ясно своя потенциал. Тогава, като го насочват и канализират, биха могли да го приложат в действителност, стига да развиват в себе си търпение, постоянство и практичност. В такъв случай много от мечтите им биха могли да се превърнат в реалност. Неудовлетвореността от живота ще се превърне в бъдещ успех и безпокойството – в радост от постигнатото. Заслужава си усилията!