Аспекти на Юпитер със Сатурн

jupiter
conjucnction
saturn

Юпитер в съвпад със Сатурн

Тук наблюдаваме сливането на двете най-големи планети в Слънчевата система. В това разположение обаче е заложено едно голямо противоречие, тъй като двете планети управляват два напълно противоположни принципа. Юпитер се стреми към постоянно разширение на съзнанието и завоюване на нови хоризонти. Той притежава несекващ опитмизъм и голям късмет. Сатурн, от друга страна, се стреми към задържане и ограничаване. Той е песимист и черноглед по природа, страда от униние, депресия и потиснатост. При това не може да се каже, че силата на двете планети е балансирана. Тя ще бъде различна във всяка астрологична карта. Затова и на този съвпад не може да се даде общо определение, но все пак някои основни насоки може да се имат предвид.

Ако една от тези планети е персонална в картата, тя ще има превес и везните ще се наклонят към нея. За да може Юпитер да бъде персонална планета, човекът трябва да има или Слънце, или Луна, или асцендент в Стрелец. От друга страна, Сатурн е персонална планета, когато човекът има Слънце, Луна или асцендент в Козирог. Тогава качествата на Сатурн ще изпъкват на преден план. Има случаи, когато едновременно и двете планети са персонални. В други случаи и двете не са персонални. Тогава трябва да се разгледат съответните елементи в картата.

Ако в нея преобладава огненият елемент или Юпитер се намира в огнен знак, тогава той ще има по-голяма сила. Ако в картата преобладава земният елемент или Сатурн се намира в земен знак, тогава неговата сила ще е по-голяма. Същото се отнася и за дома, в който се случва съвпадът. При положение, че съвпадът се извършва в огнен дом (I, V или IX), най-вероятно Юпитер ще се чувства по-силно. Ако съвпадът се извършва в земен дом (II, VI, X) Сатурн ще е в силата си. Ако и двете планети са абсолютно равнопоставени, в много случаи може да се установи, че действието на Сатурн все пак се забелязва по-отчетливо, отколкото това на Юпитер.

В най-добрия случай родените с това разположение ще имат възможност да комбинират в себе си най-хубавото и от двата свята – те ще бъдат едновременно оптимистични и практични. Ще бъдат изпълнени с желание и ентусиазъм да вървят напред, но по пътя си ще стъпват на земята и няма да летят в облаците. Аспектите към двете планети са също много важни. Ако аспектите са предимно положителни, позитивното съдържание на този съвпад ще бъде засилено. При наличието на отрицателни аспекти някои от по-негативните качества на този съвпад ще изпъкват на преден план. При всички положения силните качества ясно ще личат – сериозно отношение към големите житейски планове, практически способности за реализацията на високи идеи и т.н. Моменти на силен оптимизъм може да се редуват с периоди на униние и депресия.

jupiter
jupiter
sextile
trine
saturn
saturn

Юпитер секстил Сатурн

Юпитер тригон Сатурн

Този аспект дарява с търпение, постоянство, добри организаторски способности и умело планиране. Тези качества помагат на родените с него да планират далновидно и да увенчават делата си с успех. Тъй като Юпитер има отношение към късмета, съдбата от време на време им се усмихва и те осъществяват плановете си просто благодарение на щастливо стеклите се обстоятелства. Всъщност това, което наричаме късмет, е космическата награда за добри дела, извършени в този, или в предишни животи. По принцип родените с този аспект имат трезва преценка за нещата. Те могат да виждат отделните елементи на един проект в тяхната взаимовръзка и как ще се развият нещата в бъдеще. На тях може да се разчита, те обикновено не обещават нещо, ако не могат да го изпълнят. Намират се в състояние на уравновесеност между способността им да мечтаят (Юпитер) и способността им да превръщат мечтите си в реалност (Сатурн). От една страна, имат далновиден и проникновен поглед върху нещата, а от друга, са предпазливи и практични реалисти. Те притежават достатъчно търпение да довършват проектите си, защото знаят, че за да се изгради нещо действително ценно и полезно, са нужни време и много труд.

jupiter
jupiter
square
opposition
saturn
saturn

Юпитер квадратура Сатурн

Юпитер опозиция Сатурн

Този аспект съдържа значителен елемент на недоволство от живота. Родените с него постоянно имат чувството, че не са постигнали или че не постигат достатъчно в живота. При отрицателните аспекти енергията на планетите никога не се излива равномерно, а на тласъци. И тук Юпитер ще тласка човека напред към развитие, докато в същото време Сатурн ще го дърпа назад. В резултат човекът има чувството, че стои на едно място и не се развива. Периоди на голям оптимизъм се редуват с периоди на силна депресия.

Тук наблюдаваме двете най-големи планети в Слънчевата система. В този аспект обаче е заложено едно голямо противоречие, тъй като двете планети управляват два напълно противоположни принципа. Юпитер се стреми към постоянно разширение на съзнанието и завоюване на нови хоризонти. Той притежава несекващ опитмизъм и голям късмет. Сатурн, от друга страна, се стреми към задържане и ограничаване. Той е песимист и черноглед по природа, страда от униние, депресия и потиснатост. При това не може да се каже, че силата на двете планети е балансирана. Тя ще бъде различна във всяка астрологична карта. Затова и на този аспект не може да се даде общо определение, все пак има някои основни насоки, които може да се имат предвид.

Ако една от тези планети е персонална в картата, тя ще има превес и везните ще се наклонят към нея. За да може Юпитер да бъде персонална планета, човекът трябва да има или Слънце, или Луна, или асцендент в Стрелец. От друга страна, Сатурн е персонална планета, когато човекът има Слънце, Луна или асцендент в Козирог. Тогава качествата на Сатурн ще изпъкват на преден план. Има случаи, когато едновременно и двете планети са персонални. В други случаи и двете не са персонални. Тогава трябва да се разгледат съответните елементи в картата.

Ако в нея преобладава огненият елемент или Юпитер се намира в огнен знак, тогава той ще има по-голяма сила. Ако в картата преобладава земният елемент или Сатурн се намира в земен знак, тогава неговата сила ще е по-голяма. Същото се отнася и за дома, в който се случва съвпадът. При положение, че съвпадът се извършва в огнен дом (I, V или IX), най-вероятно Юпитер ще се чувства по-силно. Ако съвпадът се извършва в земен дом (II, VI, X), Сатурн ще е в силата си. Ако и двете планети са абсолютно равнопоставени, в много случаи може да се установи, че действието на Сатурн все пак се забелязва по-отчетливо, отколкото това на Юпитер.

Задачата на родените с този аспект е да приведат във вътрешна хармония действието на двете противоположни планети. Те трябва да се научат как да комбинират в себе си най-доброто и от двата свята – т.е как да бъдат едновременно оптимистични и практични. Този аспект ги учи как да балансират желанието и ентусиазма си да вървят напред с необходимостта да напредват, здраво стъпили на земята, а не летейки в облаците. Докато не се научат как подобаващо да правят това, те ще залитат силно или в едната, или в другата посока. Моменти на сляп оптимизъм може да се редуват с периоди на униние и депресия.

Много от родените с този аспект ще се опитват да прехвърлят вината за незадоволителното състояние на нещата върху житейските обстоятелства, родителите, училището, семейството и т.н. Истинската причина обаче може да се корени в липса на увереност в собствените сили. Тук е важно да се определи какво им казва вътрешният глас. Разположението на Сатурн по знак, дом и аспекти ще хвърли светлина върху тази страна на живота им. Може да се окаже, че като деца тези хора постоянно са били унижавани от своите родители. Впоследствие те може да са развили подсъзнателна страхова невроза от неуспех или недостатъчна увереност в собствените сили и способности. Тези скрити страхове може много силно да ги дърпат назад. Ако непрекъснато чуват в главата си гласа на майката или бащата, който им казва, че не ги бива за нищо, то тогава, казват си те, какъв е смисълът изобщо да полагат усилия? Явно е, че тези хора трябва да се преборят на психологическо ниво със своите блокажи, преди да могат да разгърнат пълния си потенциал.

Астрологията може да помогне в това отношение, като посочи обективно не само областите, в които те изпитват ограничения, но също така и силните положителни страни на техния характер. Развивайки по този начин по-голяма самоувереност, родените с този аспект може да постигнат много в живота.