Аспекти на Юпитер с Уран

jupiter
conjucnction
uranus

Юпитер в съвпад с Уран

Това сливане на планети се извършва веднъж на всеки 14 години приблизително. През 1969 г. то се случва в Дева, през 1983 г. в Стрелец, през 1997 г. във Водолей, а през 2010 г. в Риби и Овен. Родените с това разположение съчетават оптимизма на Юпитер с хуманизма на Уран. Те имат отличен ум и са способни да разглеждат голямата картина на живота по философски, но неповторим начин. Домът, в който се извършва съвпадът, ще посочи конкретната сфера на живота, където тези хора ще приложат своите оригинални възгледи и идеи.

Например от IX дом те могат да развият отлична философска ценностна система. От XI дом биха могли да вдъхновят голяма група от хора да следват дадена философска система. От X дом те са мениджърите, управляващи големи колективи, като в същото време те самите са ръководени от високи идейни системи. Когато съвпадът се извършва под хоризонта (от I до VI дом включително), влиянието на планетите ще бъде по-лично и насочено към самия индивид. Например от II дом те може по необясним и чисто интуитивен начин да правят капиталовложения, които впоследствие ще им носят доста голяма финансова печалба. От III дом влиянието на този съвпад може да ги вдъхнови да напишат много интересни и оригинални трудове, вероятно с философско или научно съдържание и т.н.

Като цяло сливането на тези две планети в астрологичната карта е изключително благоприятно. Родените с това разположение се отличават с многостранни интереси, широки възгледи, необичайни идеи, завладяващ ентусиазъм и известна ненатрапчива ексцентричност. Само ако съвпадът получава негативни аспекти, може да се говори за натрупване на известно вътрешно напрежение, но дори тогава то най-вероятно ще се освобождава динамично и позитивно.

jupiter
jupiter
sextile
trine
uranus
uranus

Юпитер секстил Уран

Юпитер тригон Уран

Това е много добро съчетание, което засилва живостта, любознателността и пъргавината на ума. Родените с този аспект се отличават с голям оптимизъм, добронамереност, желание да помагат на другите и хуманизъм. В тях ясно се забелязват някои леко ексцентрични тенденции, но въпреки това те се вписват добре в колектив и работят отлично заедно с екипа за достигане на общите цели. При положение, че картата като цяло посочва предимно екстровертен характер, аспектът ще засили тази тенденция още повече. Позитивното взаимодействие на Юпитер и Уран допринася за лесното интегриране на индивида в колектив и в обществото. Като цяло тези хора се ползват с голяма популярност сред връстниците си. Аспектът спомага за най-пълноценното развитие на заложения в тях потенциал. Това ще става двупосочно. От една страна, те ще помагат на приятелите си да се изявяват, а от друга, техните приятели ще ги подтикват да разгръщат способностите си.

jupiter
jupiter
square
opposition
uranus
uranus

Юпитер квадратура Уран

Юпитер опозиция Уран

Този аспект допринася за доста повишено ниво на безпокойство, нервност и ексцентричност, особено ако която и да било от тези планети е персонална (Слънце, Луна или асцендент в Стрелец или Водолей). Често родените с този аспект са неудовлетворени от обстоятелствата в живота си и не могат да намерят спокойствие. Те непрекъснато се прехвърлят от едно нещо на друго, без да си дадат достатъчно време да го изучат и да получат удовлетворение. Например те могат да похарчат много пари, за да си купят пиано, понеже в момента страшно им се иска да се научат да свирят на този инструмент. Не след дълго те ще оставят пианото да събира прах и никога няма да си спомнят за него, защото вече се занимават с нещо друго. Парите им са отишли на вятъра.

Родените с този аспект се отличават с голяма самостоятелност, но трябва да имат предвид, че са склонни да залитат в крайности. Например те може да откажат категорично да приемат помощ, когато действително се нуждаят от нея и когато тя най-искрено им се предлага. В такава ситуация може да проявят инат, който при всички положения не е добро качество. Може да им бъдат присъщи също така суетност и претенциозност.

Ако този аспект се държи изпод контрол, най-положителното, което може да се извлече от него, са самостоятелността и независимостта; повишеното съзидателно начало с оттенък на изобретателност и дори гениалност; силата на волята и изключителната решителност. Тези забележителни черти на характера, ако не се проявяват в крайности, ще помогнат много на родените с това разположение, за да постигнат целите си в живота.

Мисленето на тези хора е светкавично. Често ги осеняват оригинални и може би дори гениални мисли. За съжаление, те не притежават достатъчно търпение да понасят около себе си хора с по-забавено мислене. Те считат, че щом са в състояние да мислят бързо, тогава и всеки друг може да го направи. Истината е, че бързината на тяхното мислене е над средното равнище. Затова те трябва да се учат на търпение и толерантност спрямо другите. Те имат много знания, които биха могли да предадат на останалите, ако развият споменатите качества. От това биха спечелили всички. Известно е, че в процеса на обучението учителите научават повече неща от учениците си.

Същото се отнася и за техните възгледи върху живота. Те може да са си изградили твърдо мнение по дадени въпроси и да имат закостеняло отношение, като освен това се опитват да налагат своите разбирания. Естествено, такова поведение изисква корекции. От една страна, тези хора са крайно независими и свободолюбиви. Изграждат си странни или дори ексцентрични мнения, с всичка сили отстояват правото на свое собствено виждане. Когато обаче някой друг се опита да изкаже различно мнение, те веднага се опитват да му наложат своето. Явно е, че такъв подход няма да бъде добре приет и ще поражда противопоставяне и конфликтни ситуации.

От друга страна, възгледите на родените с този аспект първоначално може да са били оригинални и даже изпреварили времето си, но не след дълго да не са валидни повече и дори да действат като спирачка за прогреса. Обстоятелствата в света постоянно се променят и валидното днес може утре да е вече остаряло. Поради своята закостенялост и упоритост тези хора отказват да променят мнението си. Те трябва периодично да се питат дали вървят в крак с времето и не е ли по-добре да се вслушат в онова, което другите се опитват да им кажат.