Луна в Х дом

Луна в 10 дом

Тази позиция на Луната показва, че тя е била изключително високо в небето, близо до зенита в момента на раждането на съответния човек. При това положение тя придобива изключително важно значение в астрологичната му карта. Луната има отношение към майчинските и попечителски функции. От друга страна X дом е свързан с отношението ни към света и с нещата, които можем максимално да постигнем в него. Следователно хората, родени с Луна в X дом, имат за задача да изпълняват до известна степен майчинска и обгрижваща функция по отношение на околния свят. В един по-земен план подобно разположение дава възможност за голяма популярност. Хората с тази астрологична характеристика са обичани и уважавани. Ако решите да се занимавате по-сериозно с астрология и започнете да изучавате картите на известни холивудски звезди, ще видите, че го-ляма част от тях са родени с Луна, разположена високо горе в картата (или в IX или в X дом). Но дори и да не са холивудски звезди, те все пак ще бъдат известни и популярни, дори и в по-ограничен, местен мащаб.

Потенциалът да добият известност в дадена област се комбинира добре със способността им да управляват големи групи от хора. Често те могат да заемат големи ръководни постове, като при това са обичани и дори понякога идеализирани от своите подчинени. Емоционалната обвързаност на Луната влияе добре върху грижовните функции на хората, при което те проявяват не само състрадание и грижа за околните, но могат да предложат и конкретна практическа помощ за разрешаването на възникналите проблеми. Мотото на Луната в тази позиция е „Аз обичам света“. Разположението ѝ в земни знаци е по-благоприятно в това отношение. Родените с такава карта ще положат много усилия да елиминират определени нередности и неправди, като оставят своя следа в усилията си да направят света по-добро място за живот.

Луната е най-бързопроменящото се небесно тяло. Нейният цикъл е само 28 дни и през този период тя предизвиква множество промени в дома, който заема. Когато се намира в X дом, промените ще са в сферата на работата и кариерата. Дори и да се намират на важна ръководна роля, хората с подобна позиция на Луната ще имат множество интереси извън работата. В други случаи могат да се наблюдават чести промени в посоката на кариерата. Едно ново начало днес може да изглежда скучно утре и това да е причината човек да търси постоянно нещо по-различно. Другите части на картата ще покажат дали даденият индивид има способността да канализира и да управлява целенасочено енергията на Луната, за да може да постигне известно постоянство. В противен случай много ценни усилия могат да бъдат разпилявани във всички възможни посоки, при това с минимален ефект.

Положителното в подобно разположение е интуитивното чувство, предусещащо правилното време за предприемане на определено действие или конкретна промяна. Това ще бъде особено силно изразено, когато Луната се намира във воден знак. Естествено, ако евентуалните промени се правят прекалено често, те биха могли да имат негативния аспект, описан по-горе. Най-доброто от това разположение може да се извлече тогава, когато се намери правилният баланс между желанието за промяна, постоянството в определена област и инстинктивното знание кога е правилното време да се предприеме нещо ново.

Домът, в който се намира Луната, описва и начина, по който сме възприемали майка си в детството. Вече като пораснали индивиди, ние по същия начин проектираме майка си към сферите на живота, управлявани от съответния дом. Нека да поясним. Хората, родени с Луна в X дом обикновено възприемат майка си като амбициозна личност, решена да направи определена кариера и да остави следа след себе си в областта, избрана от нея. Като пораснали, те продължават да възприемат света около себе си като своя майка. Няма значение колко уверени и преуспели изглеждат те пред другите. Във всеки от тях е заседнало едно малко момченце или момиченце, което гледа към света-майка и търси одобрението му за всичко, което прави в своята кариера.Тежки аспекти на Луната към други планети обозначават сферите от живота, където те чувстват, че не получават одобрение. В тези области ще изпитват неудовлетворение, досада, твърде често и проваляне на плановете им.

Професията на хората с Луна в X дом също може да бъде свързана с майчинските функции – например нещо във връзка с обличането, храненето или изобщо грижите за другите. Взаимоотношенията им с техните началници или с други хора с властова позиция могат да се превърнат в арена на спорове и неразрешени проблеми, подобни на споровете с майката от времето на детството. Трета група хора пък може да схващат света като майка, която е длъжна да се грижи за тях; нерядко тъкмо това е категорията хора, които получават социални помощи или обезщетения за безработни. Отделна група пък могат да се превърнат в майки на своите собствени майки и т.н. Във всички случаи съществува силна връзка между майката (Луната) и сферата в живота, на която дадения човек се е посветил като кариера (10 дом). Много от родените с тази позиция интуитивно долавят желанията и емоциите на обществото и могат по един или друг начин да се превърнат в катализатори на нови обществени движения.

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.