Луна в ХI дом

Луна в 11 дом

Този астрологичен дом има отношение към групите от хора и към приятелите ни. Следователно инстинктивната реакция (предопределена от Луната) на хората, родени с това разположение, е да бъдат част от даден колектив, да принадлежат към определена група или общество, да прекарват значителна част от времето си със своите приятели. Желанието им да са част от дадена група може да е толкова силно, че да доведе до определени проблеми. На първо място, могат да станат до такава степен зависими от мнението на останалите членове от групата, че да изгубят част от своята идентичност. За тях не е важно какво мислят те самите по даден въпрос, а какъв е общият консенсус по въпроса на всички останали членове на групата. При това, загубата на собствената идентичност става по един напълно естествен, неусетен и инстинктивен начин – и когато този факт им се споменава за първи път, хората с Луна в XI дом могат да бъдат напълно шокирани. След известно време обаче, те започват да осъзнават, че наистина голяма част от техните важни житейски решения са взети именно под влиянието на групата, към която принадлежат.

Често силното желание на човекът с Луна в XI дом да бъде част от дадена група се корени в опитностите му от ранното детство. Един възможен сценарий е да бил дете, живяло сравнително затворено или в някакъв смисъл различно от другите деца. Поради тази причина то може би не е било приемано от съучениците си. По-нататък в живота тези хора имат подчертана нужда да бъдат част от даден колектив, за да компенсират изолираността си от ранното детство. Друг възможен сценарий, отново свързан с детството, е да са били деца, които с все сили се стараят да заслужат любовта и признанието на своите съученици. Те също биват отблъсквани, именно поради прекомерните усилия, които полагат в това отношение. Любов и признание не могат да бъдат получени насила. По-късно в живота си те продължават да изпитват острата нужда да се чувстват част от дадена група. И в единия, и в другия случай за тях ще бъде изключително полезно да изследват на по-дълбоко психологическо ниво истинските причини за поведението си. Разбира се, те могат да изглеждат напълно щастливи, бидейки зависими от групата, към която принадлежат. В крайна сметка обаче, те са застрашени да загубят голяма част от собствената си идентичност и право на свободна воля.

При всички положения, Луната в XI дом в рождената карта е свързана с търсене на чувството на сигурност, увереност, защитеност, комфорт и принадлежност чрез приятелските кръгове, групите и организациите. Индивидите с това астрологично разположение са много впечатлителни и възприемчиви към всичко, което се случва в групата. Поради тази причина те трябва да бъдат особено внимателни и да подбират много добре хората, с които се заобикалят. За тях с изключително голяма сила важи поговорката: „Кажи ми кои са приятелите ти, за да ти кажа какъв си“. Те имат способността да се сливат с най-различни колективи и групи, дори с такива, които имат противоречиви на собствените им интереси и цели.

И поради специфичните за Луната майчински функции, често тези хора играят ролята на майка по отношение на останалите членове на групата: те са тези, които предлагат емоционална подкрепа и разбиране, помощ и съдействие, когато това е необходимо и като цяло се грижат за всички, помагат им и ги защитават. От друга страна, те могат да очакват и групата като цяло да им връща грижите, изпълнявайки определени майчински функции лично към тях. Често това са именно функции, които не са могли да получат от своите майки като деца и сега се стараят да компенсират, като извличат тези грижи от групите, към които принадлежат.

В зависимост от това в какъв тип знак се намира Луната, приятелствата, които хората ще създават, ще имат различна продължителност. Ако Луната се намира във фиксиран знак (Телец, Лъв, Скорпион и Водолей), приятелствата могат да бъдат дълготрайни години наред. Много от тях поддържат връзка с другарите си от ранните си училищни години.Ако Луната се намира в подвижен знак (Близнаци, Дева, Стрелец и Риби), тези хора имат много познати, но така както бързо се запознават с тях, така и бързо се разделят. Не е задължително разделите да са придружени от негативни чувства, но така или иначе тези хора имат силно ограничен кръг от истински приятели. Ако Луната се намира в кардинален знак (Овен, Рак, Везни, Козирог), приятелствата, които те завързват, до голяма степен се предопределят от отношението на другите към тях; с някои се създават дълготрайни връзки, докато с други – мимолетни.

И понеже Луната има отношение към женската половина на човечеството, обикновено всички с това разположение са доста популярни именно сред жените. Това важи и за двата пола, като не е задължително тези взаимоотношения да имат сексуален оттенък (макар че понякога има).

При Луна в XI дом, приятелите могат много да ви помогнат да си намерите работа. Често на работното място те биха ви подкрепили да излезете от някоя конфликтна ситуация. Или в случай на загуба на работата, пак те първи ще се отзоват за съдействие. Често хората с това разположение се доверяват повече на съветите на своите приятели, отколкото на професионалистите – било то за намиране на работа, за покупката на недвижимо имущество, или за женитба. Думата на родителите или на професионалните консултанти далеч няма такава тежест, както мнението на приятелския кръг.

Ако Луната е поразена от негативни аспекти, всякакви разочарования, обиди, болки или оскърбления от приятели, датиращи от ранното детство си струва да бъдат подложени на по-дълбок психологически анализ. Много е вероятно детските емоции да са проектирали определена негативна линия на поведение, която си струва да бъде изучена и коригирана. Често жени с това разположение, при които Луната прави негативни аспекти към другите планети, се оплакват от множество проблеми с други жени. По-дълбокият анализ в повечето от тези случаи прави връзка с определени отрицателни взаимоотношения с майката от ранното детство. Старите тенденции след време се проектират върху приятелките. Въпросните линии на поведение си струва да бъдат изследвани в дълбочина, ако искаме да елиминираме негативните им последствия от миналото, отразяващи се и до ден днешен.

Отношението на Луната към емоциите, чувствата и преживяванията се отразява и на нагласата на мнозина да принадлежат към точно определена група, защото именно там успяват да се чувстват спокойни, да релаксират, и да се усетят емоционално сигурни. Други пък се включват в групи, които споделят определени каузи, съдържащи особен емоционален заряд за тях. Това могат да бъдат например групи еколози, борещи се за по-зелена планета, или за запазването на редки животни и птици, или пък целят да елиминират бедността по света. Независимо каква е точната идея на организацията (XI дом), тя предполага силна емоционалност (Луната) от страна на дадения индивид. Почти във всички случаи астрологичното разположение благоприятства създаването на „семейство от приятели“, с което ще се поддържа много силна емоционална връзка. В много случаи тази емоционална връзка е дори много по-силна от кръвното родство.

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.