Луна в ХII дом

Луна в 12 дом

Независимо дали хората с това разположение могат да бъдат определени като екстровертни или като интровертни типове, при всички случаи те имат нужда да прекарват една част от деня сами. По време на тези инстинктивни отдръпвания от потока на живота, те медитират, мислят, разсъждават, отпочиват и в крайна сметка се зареждат с енергията, която им е необходима, за да продължат нататък. Това периодично усамотение им е жизнено необходимо. Не бива да забравяме, че самото усамотение може да е изпълнено с различен смисъл за различните хора. Някои например ще искат да медитират на спокойствие. Други предпочитат да четат книги. Трети може да обичат да се разхождат сами в парка. Докато четвърти ще се затворят в стаята си и ще слушат рок музика, толкова високо пусната, че цялата къща да гърми! В крайна сметка всичките предпочитани дейности могат да служат като един вид усамотение и медитация.

Разположението също може да означава и работа зад затворени врати – това могат да бъдат различни институции, като да речем затвори или болници, където е необходимо да се полагат грижи за други хора (Луната, свързана с майката и майчинските функции). В старите астрологични текстове XII дом е наричан „домът на скритите врагове“. Нерядко, тези хора имат трудни или необичайни взаимоотношения със своите майки. В някои случаи това може да се отнася и до бащата, ако той е изпълнявал майчинските функции в семейството. Почти във всички случаи взаимоотношенията родител – дете са силно кармични. Съществува специален раздел в астрологията, която се занимава именно с този кръг въпроси – това е кармичната астрология. Без да навлизаме в подробности в темата, можем само бегло да споменем, че почти във всички случаи, съответните индивиди са били свързани или с единия или с двамата родители в предишни прераждания. Корените на всички проблеми, които възникват във взаимоотношенията с родителите трябва да се търсят в предишните им съвместни съществувания. В много случаи, нещата са обърнати по такъв начин, че в настоящия си живот те изпитват на собственият си гръб същото влияние, което преди са оказвали другите.

Това е домът на Риби, а ключовата дума за този знак е саможертвата. След като Луната символизира майчинските, грижовни функции към останалите, може да се каже, че най-безопасният и пряк път, по който хората с подобно разположение могат да поемат, за да достигнат до Бога, е да поставят себе си в служба на другите. Чрез пренебрегване на личните си интереси и предлагане на милост, състрадание, съчувствие и подкрепа на изпадналите в беда членове на обществото тези хора получават силен тласък за духовен растеж и развитие.

Както Риби е последният знак на Зодиака, така и XII е последният астрологичен дом. Повечето от нещата тук са скрити от обикновения поглед: те са заровени дълбоко в подсъзнанието. Спокойно можем да кажем, че голяма част от проблемите на съответния човек са следствие на инстинктивните му реакции в различните житейски ситуации (Луната), които на пръв поглед са напълно ирационални и нелогични (XII дом). При едно по-внимателно вглеждане обаче, можем да открием, че голяма част от проблемите им възникват именно с хора от предишни прераждания. Обикновено с тези души те все още имат сметки за уреждане. Ако обаче не се вземат предвид именно тези силни кармични връзки, поведението им за страничния наблюдател може да изглежда напълно ирационално.

Например, даден човек постъпва на работа. Още от първия ден той започва да чувства определена неприязън от страна на една от колежките. Старае се да я избягва, тъй като неприязънта им е взаимна. На пръв поглед ситуацията е абсурдна, тъй като няма абсолютно никаква обективна причина, поради която тези двама хора да не могат да съжителстват нормално в офиса. Още повече, че дейностите им може дори да не са свързани. Постепенно обаче, тяхната взаимна неприязън нараства. Човекът може да открие, че въпросната колежка е започнала да разпространява по негов адрес неверни и обидни слухове и клевети. Би могъл да си затвори очите, но пък с това проблемът не се решава. Постепенно поведението и на останалите колеги започва да се променя, на работното място започват да се случват всевъзможни неприятни инциденти. Оказва се, че повечето от тях са предизвикани пак от въпросната колежка. Напрежението в колектива постепенно става все по-напрегнато и нетърпимо. Накрая на въпросния човек може да му се наложи дори да напусне компанията и да си търси друга работа. Цялата тази история няма никакво логическо обяснение. Тя може да бъде обяснена само чрез кармичната астрология. Хороскопите на тези двама души трябва да се съпоставят и трябва да се открият ситуациите, в които те са били свързани преди. Само тогава можем да открием истинските причини за тяхната неприязън и невъзможността им да работят на едно и също място.

Тези динамики се проявяват особено силно при наличието на негативни аспекти към Луната в XII дом.Тогава на преден план изпъкват проблеми с майката (или родителят, който е изпълнявал грижовните функции в семейството). Също така нерядко се забелязват проблеми с жените по принцип. При това, проблемите се появяват по скрит, невидим начин, конфронтацията е мълчалива, ударите се нанасят зад гърба и няма логическа причина, която да обясни подобно ирационално поведение. От друга страна, ако аспектите са положителни, съответно индивидите имат лесен достъп до информация, заложена в колективното подсъзнателно. Така те имат потенциалната възможност за достъп до скритите причини, движещи нещата. Те са в състояние „да чувстват“ кармичните връзки между хората. И се оказва, че по рождение са отлично екипирани да оказват състрадание, съпричастие или помощ на изпадналите в беда.

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.