Луна във II  дом

Луна в 2 дом

Вече стана дума за това, че ключов проблем за Луната е необходимостта да се чувства уверена и защитена. Тъй като II астрологичен дом е свързан с материалните притежания, финансите и паричната обезпеченост, не е трудно да се досетим, че за хората, родени с Луна в този дом, парите и притежанията ще бъдат от изключително значение. Докато Слънцето тук желае външно да блесне с уменията си да прави пари, то Луната ги прави инстинктивно. Слънцето във II дом полага огромни усилия, за да натрупа богатства – при Луната това се получава сякаш от само себе си. Става така, защото Луната по природа е силно интуитивна – тя инстинктивно знае накъде да насочи вниманието си и бързо съумява да попадне на „златната жилка“. Слънцето в това разположение усилва чувството си за собствена значимост чрез притежанията, които трупа – Луната обаче събира материални богатства, за да се чувства щастлива.

Може да се каже, че емоционалното състояние на хората с Луна във II до голяма степен зависи от материалното им положение. Тъй като фазите на Луната се променят непрекъснато, то и емоционалните състояния на тези хора варират непрекъснато. В даден момент, примерно след сключването на добра сделка, те могат да се чувстват на седмото небе от радост. В следващият момент обаче, някакво малко колебание на борсовите стойности може да ги потопи в дълбока депресия. При това склонността на Луната към неоправдани тревоги тук се забелязва съвсем ясно. Дори лекото изменение на цените на недвижимите имоти например, или на лихвените проценти, може да подкопае чувството им за увереност и да ги хвърли в панически страх.

Така че независимо от това дали тяхното материално състояние е добро или лошо, те постоянно са подложени на вътрешни тревоги. Оттук е възможно да произтича пословична пестеливост, склонност към лишения и скъперничество. Доколкото обаче фазите на Луната бързо се променят, в следващия момент те отново започват да пръскат пари наляво и надясно, просто за да докажат, че не са свидливи. Така могат да залитат от едната крайност на драстично органичение, в другата – на щедро и хаотично прахосничество. Аспектите на Луната и знакът, в който се намира тя, ще подскажат накъде ще се наклонят везните във всеки конкретен случай. При положение, че Луната се намира в земен знак или прави предимно положителни аспекти (особено с планети, разположени в земни знаци), практичният подход би трябвало да надделява. Особено биха помогнали положителните аспекти със Сатурн, докато отрицателните аспекти с Юпитер или Нептун биха довели до чиста разсипия.

Независимо от конкретните аспекти на Луната, следва да се очакват редуващи се фази на покачване и на спадане на материалното благосъстояние. Луната има отношение към обществото, към големите социални групи. Следователно когато това небесно тяло заема II дом, материалните ресурси на хората с това разположение до известна степен са свързани с обществения интерес. Например, те може да упражняват професии, свързани с определени майчински или грижовни функции по отношение на обществото. Или пък тяхното материално благосъстояние може да бъде поставено на обществено внимание. Те чувстват инстинктивно, че личното им предназначение е да задоволяват някаква обществена нужда.

В Австралия например съществуват множество малки частни предприятия, предимно свързани с производството на хранителни продукти, при които работният цех е отделен от магазина за продажби със стъклена стена.Така всеки купувач, влязъл например в хлебопродавницата да си вземе хляб, може сам да види как в съседното помещение пекарят го омесва и изпича в пещта. Същото е и в малките производствени цехове за кисело мляко, сирене, колбаси или за шоколадови изделия. Всеки посетител в магазина може лично да се убеди в безупречната чистота и професионализъм, с които се приготвят съответните изделия. По подобен начин действа Луната във II дом. Разбира се, хората с това разположение може да не се намират в директен контакт с потребителите, но тяхната работа е поставена на вниманието на обществото за обстойна и критична оценка.

Възможно е самата професия на тези хора да се намира под управлението на Луната – може да е например работа в обществения сектор, в заведения, кафенета, хотелиерска или строителна дейност, покупка и търговия с недвижими имоти, брокерство и изобщо всякакъв вид дейност, която изпълнява грижовни функции по отношение на обществото като цяло. Това разположение подсказва способност за лесна приспособяемост и чувствителност по отношение на обществените нужди. По този начин, интуитивно усещайки от какво се нуждае обществото в момента, тези хора са способни незабавно да предложат съответната услуга на пазара. Естествено, те правят и доста добри пари за самите себе си. Като примери можем да дадем основателката на световноизвестната модна марка Габриел (Коко) Шанел, известната писателка на детективски романи Агата Кристи, английския предприемач и собственик на над 350 компании, съдържащи името „Virgin“, Ричард Брансън и други.

При разположението на Луната във II дом отчетливо се наблюдава особена сантиментална привързаност към предмети, имоти и собственост, имащи или характер на наследство, или емоционално свързани по някакъв начин с историята на рода и семейството. Тези хора например много трудно биха се решили да продадат получената в наследство къща, земя или други онаследена собственост. Сватбените фотографии или сватбената рокля, годежният пръстен, както и множество подобни предмети, които имат не толкова парична, колкото сантиментална стойност, ще бъдат ревностно пазени и съхранявани.

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.