Луна в III дом

Луна в 3 дом

Тъй като III дом е свързан с общуването и комуникациите, хората, родени с това разположение на Луната, изпитват определена потребност да дадат словесна изява на чувствата и преживяванията си. Нерядко те се отличават с определени писателски способности. По правило имат широк кръг от близки и познати. Общуването е неразделна част от ежедневието им. В наши дни това е свързано и с най-разнообразните технически средства за комуникация – включително множеството програми за чат, блог и форуми в интернет, като всички те със сигурност ще бъдат максимално използвани от тези хора.

Родените с Луна в III дом също така живо се интересуват от новините, представени по телевизията, радиото и вестниците.Това е така, защото под управлението на III дом се намират медиите и всички средства за масова комуникация. Инстинктивната реакция на човека (благоприятствана от Луната) ще бъде да получи знание (III дом). Трябва да добавим обаче, че и Луната, и III дом не се отличават с особена задълбоченост на мисленето и разсъжденията. Това означава, че хората с това разположение предпочитат да скачат от тема на тема и да знаят по малко за всичко, отколкото да се задълбочат в солидно изучаване само на определен кръг сериозни теми. Всъщност, те намират изучаването на подробностите и конкретните факти за доста отегчителна работа. Може да се обобщи, че те се ръководят много повече от нуждата си от информация, отколкото от желанието за истински познания.

Те са в състояние да обръщат прекалено голямо внимание на онова, което са видели по телевизията или са чели по вестниците, вместо да си направят труда да изследват темата в дълбочина. Познанията им също са доста нетрайни. Само няколко месеца или дори седмици след като определено събитие вече е отшумяло, те забравят за него и насочват вниманието си към следващата злободневна тема. Няма никакъв смисъл да ги питате дали си спомнят подробности за нещо, което се е случило преди една година – техният интерес сега е насочен към събитието, което се върти по медиите в момента.

Разположението на Луната в този дом е добро за онези, които са решили да се посветят на учителската професия или изобщо на преподавателска дейност. Особено добре работят те с подрастващото поколение и с по-малките деца. Това е така, защото трети дом има отношение към братята и сестрите, а Луната определено се свърза с женското, с майчинското. Възможно е тези хора да са склонни да изпълняват определена образователна, грижовна или майчинска функция по отношение на своите братя или сестри. Понякога майката бива възприемана по-скоро като по-голяма сестра, отколкото като истинска майка.Аосвен това, доколкото Луната има отношение и към обществото като цяло, те са способни на обществено ориентирани грижовни или образователни функции. Често биват привлечени към преподавателска, журналистическа, издателска, педагогическа или психоаналитична дейност. Обикновено имат добрата способност да анализират добре (III дом) както своите собствени емоции и преживявания, така и тези на другите (Луна). Тази характеристика е още по-осезателна, когато Луната попада във воден или в земен знак.Ако тя се намира във въздушен знак, възможно е в някои случаи да се стигне до прекалено голяма интелектуализация на чувствата.

Понякога тези хора може да си мислят, че действат рационално и разумно, докато всъщност са водени от подсъзнателни емоционални импулси. Те могат да виждат една и съща ситуация по коренно различен начин, в зависимост от емоционалното състояние, в което се намират в момента. Например, когато се чувстват уверени и доволни от живота, определена ситуация им се вижда прекрасна. Но ако междувременно настъпи промяна в настроението им, същата тази ситуация няколко часа по-късно може да им се струва ужасна. Следователно би било добре тези индивиди да съзнават, че начинът, по който мислят и разсъждават, невинаги е толкова рационален и логически обоснован, колкото биха искали да вярват. По скоро е вярно точно обратното – мислите им нерядко са силно повлияни от емоционалното им състояние.

Докато Слънцето в III дом изгражда чувството си за сила, увереност и гордост от себе си чрез развиването и използването на пълния си умствен и интелектуален потенциал, (защото при Слънцето ние винаги полагаме съзнателни усилия за развитието на нашите способности в обозначените от съответния дом сфери на живота), при Луната се получава точно обратното: тя не полага усилия да изгражда интелектуален потенциал. При нея този процес се извършва инстинктивно и естествено. В типичния за Луната стил, тя свети с отразена светлина. Ако при Слънцето познанието е сила и съществува стремеж тази сила да се придобие, при Луната стремежът към познанието има съвсем други причини – тя насърчава познанието като даващо емоционална увереност и защитеност. Докато Слънцето благоприятства изграждането на собствена система от интелектуални убеждения и вярвания, Луната отразява ценностите на околните. Хората с това разположение имат способността „да чувстват“мислите на другите. От една страна, благоприятното е, че те могат да се настроят на съответната вълна на средата си и да общуват с лекота. От друга страна, те може никога да не изградят своя собствена система от интелектуални убеждения, а винаги да отразяват убежденията на останалите. При това, те го правят с обезоръжаваща непринуденост и лекота.

Като цяло, това е много добро разположение за онези, които общуват с големи групи хора (например за PR специалистите). Благоприятно е също така и за различните видове търговци, разпространители на продукти и идеи, психотерапевти, психолози, възпитатели, учители или журналисти. Те имат определена дабра за общуване с деца и младежи. В качеството си на родители могат да бъдат вдъхновяващ пример за своите деца. В състояние са изключително добре да усещат какво мисли детето и по този начин да го предразположат към повече свобода, откритост и развитие на потенциала му. Самите те обикновено извличат голяма полза от психотерапията и сравнително лесно споделят психическите си проблеми.

Изключение правят хората с Луна в Скорпион, при които чувствата много често биват блокирани, без да им се дава външна изява. При Луна в Риби пък само след големи трудности мислите биват оформени в логически изречения. Отрицателните (дисонантните) аспекти, особено към тежките планети или Сатурн също имат блокиращо въздействие. При наличието обаче на положителни аспекти тези хора са родени оратори, които са в състояние с лекота да грабнат и да завладеят вниманието на публиката. Те биха могли с най-голяма непринуденост, за разлика от всички останали разположения, да изразят емоциите и чувствата си по един смислен и логически обоснован начин.

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.