Луна в IV дом

Луна в 4 дом

Това е едно много силно разположение за Луната, тъй като IV дом се управлява от зодиакалния знак Рак, а той, от своя страна, се намира под управлението на Луната. Следователно Луната се чувства като у дома си в IV астрологичен дом. Ключовите думи както за Рак, така и за Луната са: грижа, покровителство, защита – качества, които ще бъдат силно изразени в представителите на това астрологично разположение.Те ще имат подчертана необходимост да се чувстват защитени и да се намират на безопасно място, предпазени от заобикалящите ги опасности. Обикновено тази защитеност се осъществява на няколко нива. Преди всичко това е техният дом, той играе решаваща роля за емоционалното им благосъстояние. Подобно на животното рак, което се чувства най-защитено именно в своята ниша в скалата, където живее, така и хората, родени с Луна в Рак, се чувстват най-защитени в собственото си жилище. „Моят дом е моята крепост“ е девизът, който най-точно отговаря на техния светоглед. Съществува някаква невидима спойка, която свързва астралните тела на тези хора с енергията на техния дом: те като че ли зареждат батериите си, когато се намират в него.

Второто ниво на защитеност представлява тяхното семейство. Домът сам по себе си не може да им гарантира пълна сигурност спрямо превратностите на съдбата. Той трябва да бъде населен с членовете на тяхното семейство – съпруг, съпруга, деца, включително родители или роднини. Всички те, в съчетание със стабилен дом, са истински надежден буфер, в случай, че се наложи да се изпитат ударите на съдбата. Изобщо, IV астрологичен дом има отношение към корените на човека и средата, от която той израства. Тук играят роля много неща – не само възпитанието, получено от родителите, но също и взаимоотношенията между роднините, домът, в който човек израства, материалната му сигурност в детството и не на последно място – формиращата роля на майката. И тъй като и IV дом, и Луната имат пряко отношение към майката, ще бъде вярно да се каже, че нейното влияние върху детето, родено с Луна в IV дом, е критично важно.

Горното твърдение трябва дебело да се подчертае и да се приеме изключително сериозно – при това не просто като шаблон. Естествено е, че влиянието на майката върху подрастващото дете почти при всички хора е голямо. Обаче когато става въпрос за Луна в IV дом, може да се твърди, че нейното влияние се превръща във фокусна точка, през която се пречупва цялостният мироглед на то. Нейното влияние ще бъде основополагащо за формирането на характера му. Чрез майчиното поведение детето ще изгради цялостната си ценностна система в живота – комплекс от морални норми, начин на живот и поведение, водещо до увереност, сигурност и защитеност.

Да допуснем, че детето е извършило някаква лоша постъпка. Да допуснем също така, че в резултат майка му до известна степен се отдръпва емоционално от него. Като наказание тя проектира мълчаливо неодобрение и неприязън. Детето, родено с Луна в IV дом, ще изтълкува това поведение на майка си като директно заплашващо неговата лична сигурност. На подсъзнателно ниво, то ще свързва лошата си постъпка с последствия, предполагащи заплаха за самото му физическо съществуване. Така поведението на майката се превръща в жизнен център, в който се пречупват понятията за добро и зло.

Задачата на тези хора като зрели и самостоятелни индивиди е да определят за самите себе си какво означава да бъдат защитени и обезпечени в живота. Те трябва да достигнат до своите отговори сами, без да използват поведението на майка си като индикатор за „правилно“ или „неправилно“. В много случаи, те биха се убедили сами, че не се нуждаят от външен фактор (например от майка си), който да обозначава вместо тях вярната посока на поведението им. В крайна сметка те трябва да потърсят майка си вътре в самите себе си, на архетипно ниво, като по този начин постигнат вътрешна завършеност на стремежа си за защитеност и увереност в живота.

Тяхното желание за обезпеченост, протекция и предпазване минава през различни стадии. В началната фаза на живота си, те обикновено се чувстват защитени чрез одобрението на майка си. По-късно изграждат свой собствен дом, който донякъде започва да замества с друг тип увереност емоционалната сигурност, излъчвана преди от нея. Заедно с това те вероятно ще работят за създаването на свое собствено семейство. Когато това се осъществи, започват да всмукват увереност и спокойствие именно чрез неговото наличие. Поведението на членовете на новосъздаденото семейство сега започват да играят ролята на този индикатор, който преди е играела майката. Например, ако по някаква причина със своето поведение предизвикат смут или вълнение в семейството си, могат да изтълкуват това като директна заплаха за собствената си сигурност. Следователно тези хора регулират поведението си по начин, по който да получат желаният краен резултат – хармония и благоденствие в семейството. На подсъзнателно ниво това за тях е еквивалент на увереност и сигурност.

Понякога обаче те могат да постъпват по ирационален и необясним за околните начин. Например, в много по-голяма степен от обичайното, те изживяват като травма онзи етап в живота си, когато децата им порастват и напускат дома. Тяхното поведение в такива случаи става изключително протекционистично и ирационално – реакцията им може да бъде обяснена с факта, че за тези хора отсъствието на децата от собствения им дом подкопава личното им чувство за сигурност и защитеност. Същевременно те трябва да имат предвид, че улисани да изградят от дома си непревземаема крепост, могат да създадат една затворена, клаустрофобична атмосфера, която да бъде непоносима за близките им. В тези случаи трябва да се види кои други аспекти в астрологичната карта биха могли да се използват, за да се противопостави някаква логика и здрав разум на тази изключително неблагоприятна тенденция.

Разположението на Луната в този дом може да се прояви още и като желание да се регресира отново към блаженото безвремие, предшестващо битието – тъй като IVдом има отношение към майчината утроба. Възможно е на подсъзнателно ниво индивидът с това разположение да желае да се върне отново в състоянието на малко дете или на зародиш.Така на него няма да му се налага да се бори за насъщния хляб или да изпитва всички тежнения по осигуряването на съществуванието, тъй като всичко това му се обезпечава от майката. Известни са доста случаи на хора, родени с това разположение, които имат склонност към подобно регресиране, особено тогава, когато животът ги изправя пред значителни трудности. Хауърд Саспортас* споменава в книгата си „Дванадесетте дома“ за случай за човек с такова разположение на Луната, който винаги, когато се сблъсквал с големи затруднения в живота си, изпитвал силно желание да яде шоколадови курабийки. Оказало се, че като дете, майка му винаги му давала такива курабийки, за да се успокои, когато имал трудности. Като че ли вътре в психиката на такъв човек има определена програма, която му нашепва: „О, твърде дълго време съм прекарал в порастване; сега искам да се върна назад и да стана пак мъничък за малко.“

Луната по правило се свързва с известна носталгия. Наличието ѝ в IV дом почти винаги ще води до поглед обърнат не толкова напред към бъдещето, колкото назад към миналото. Всички изменения в обстоятелствата на живота ще бъдат посрещани със страх и боязън. Разбира се, това е обяснимо, тъй като бъдещето е непредвидимо и ние не можем да сме сигурни какво точно ще ни донесе то. От друга страна, за хора с подобно разположение е типично да прекарват значителна част от времето си в носталгични спомени за „доброто старо време“, където всичко е било много по-просто и по-хубаво. Без съмнение обаче, такъв подход води до редица проблеми. Най-разпространените са психосоматичните заболявания, предизвикани от страхове пред неизвестността на бъдещето. Разпаленото въображение на тези хора може да направи „от мухата слон“, което да се отрази критично на здравето им. В други случаи те са способни да си измислят какви ли не болести и в крайна сметка, като си повтарят многократно, че са болни, действително могат да се поболеят. В трети случаи, живеейки постоянно в миналото, те блокират възможността да живеят в настоящето. Животът в миналото е регресия, която дърпа човека назад и като отрича важността и смисъла на настоящия момент, в крайна сметка не му позволява да се развива.

Аспектите, които Луната прави с другите планети, са много важни, за да се определи начинът, по който ще се прояви нейната енергия.Ако повечето от тях са положителни (хармонични), то най-вероятно майчиният пример се е отразил добре и индивидът сам е създал семейство, в което функциите на покровителство се отразяват благоприятно на всички. При наличие на повече отрицателни аспекти навярно взаимоотношенията с майката не са били особено съзидателни. Възможна е дори ситуация на болезнен срив в отношенията с нея, особено ако е намесен Плутон. Негативни аспекти към Сатурн и Марс предполагат наличието на прекалено властен и дори тираничен родител, ограничаващ силно свободната воля на детето. Не е изключено по-късно това да се изживее като разногласия и противоречия в семейството, което индивидът сам създава. В случай, че става дума за астрологична карта на мъж, възможно е това потисничество от страна на майката да бъде пренесено по-късно като емоционални борби за надмощие с противоположния пол. В карта на жена може да се стигне до подобни разногласия, поради силното ѝ желание да доминира и да се налага над партньора. Негативни аспекти към Венера водят до потиснато емоционално състояние поради обстоятелството, че човекът се чувства неразбран и смята, че емоционалните му нужди са незадоволени. При съвпад на Луната с I.C. (което автоматично означава и опозиция към М.С.) се наблюдава засилена склонност към замисленост, уединеност, тъга и носталгия.

Наличието на Луната в който и да било дом води до вариране, нестабилност и колебание по отношение сферите на живота, управлявани от съответния дом. Следователно когато тя се намира в IV дом следва да очакваме определени промени или размествания в дома, който човекът обитава. В най-невинния случай това може да бъде периодична промяна на обстановката или мебелировката. В други случаи тези хора са склонни често да сменят местоживеенето си – става дума не само за населеното място, но дори и държавата, в която живеят. Като че ли тяхната Луна се лута да намери правилното място, където ще се чувства най-защитена от всички възможни превратности на съдбата. Ако положат достатъчно усилия, тези хора могат да постигнат много в изследването на родословното си дърво. Тъй като Рак е воден знак, доста често те имат силното желание да живеят около река, езеро или море. Третото ниво, на което хората с подобна карта се стремят към защитеност, често се проявява в изключително добра бизнес реализация. Често тези хора имат възможност за правене на много пари и имат отлично развит нюх за инвестиции.Това най-добре се проявява при наличието на благоприятни аспекти към персонални планети, например Меркурий, Венера, Юпитер или Плутон. В случай, че тази тенденция не излезе от контрол, плодовете от техния осъществен бизнес потенциал ще се отразят благотворно както на тях самите, така и на членовете на тяхното семейство.

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.