Луна в VI дом

Луна в 6 дом

Тъй като VI дом се отнася към здравето на човека, при това разположение в астрологичната карта здравословното му състояние изключително силно зависи от емоционалното му равновение (Луната).Тъй като Луната е най-бързо движещото се небесно тяло по еклиптиката, то и промените в областта на здравето могат да се извършват бързо и неочаквано. Способността на тези хора да се справят с всекидневните си задачи и задължения до голяма степен зависи от това как се чувстват в момента и в какво разположение на духа се намират. Много често, когато са под стрес, тези хора изпитват желание да поемат допълнително количество храна. Особено трудно им е в такива моменти да се откажат от сладкарските изделия. Изобщо, възможно са определени колебания в здравословното им състояние, като тези колебания ще са свързани най-вече с вътрешните им притеснения, неувереност, съмнения в собствените им достойнства и чувството на беззащитност. Те трябва много да внимават да не станат зависими от цигари, алкохол и други подобни пристрастености. Луната по принцип има отношение към обществото. Следователно възможно е работата на родените с това разположение да е свързана с изпълняване на определени задължения към обществото. Също така професията им (VI дом), може да е свързана с контактуването им с много жени (Луната). Възможно е също така да им се наложи да изпълняват майчински функции по отношение на определени социални групи.

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.