Луна в VIII дом

Луна в 8 дом

Планетата, управляваща инстинктивните ни реакции и преживявания се намира в дом, където интуицията, емоциите и дълбоките неосъзнати нагласи са особено акцентирани. С това разположение се раждат хора, които притежават „шесто чувство“. Това особено силно важи за онези, в чиято астрологична карта е налице силно присъствие на Скорпион, Плутон или Нептун. Психическите способности, за които става въпрос, могат да бъдат инстинктивно използвани (Луна), с цел да се манипулира и контролира партньора (доколкото VIII дом е управляван от Скорпион), за да може по този начин да се постигне сигурност и обезпеченост (Луна), както в материален (Скорпион), така и в емоционален план (Луна). Това естествено не означава, че всеки индивид с това разположение е роден манипулатор, постоянно кроящ планове с хитрост да обсеби материалните притежания и свободната воля на партньора си. Тъй като обаче става дума за Луната, не бива да се забравя, че при нея енергията се проявява съвсем спонтанно, непринудено, инстинктивно. Също така другите ключови думи за Луната са сигурност и обезпеченост – затова, когато това небесно тяло попадне в VIII дом на материалните притежания на другите хора (и особено на партньора), има голяма вероятност волно или неволно тези две характеристики да се свържат в органично цяло.

Луната по дефиниция дава определени психически способности и заложби на медиум. Това е особено валидно в случай, че тя попадне в един от водните домове, какъвто е VIII дом на Скорпион. С Луна в този дом хората притежават вродената способност да разпознават скритите мотиви на околните. Ако в допълнение на това Луната се намира и във воден знак или прави предимно положителни аспекти (особено към „психическите“планети Нептун, Уран или Плутон), то тогава проницателността на човека, произтичаща от това разположение, се превръща в сила, която изобщо не бива да бъде пренебрегвана.

Точно за какви цели ще бъдат използвани тези способности е трудно да се каже – като цяло всичко зависи от разположението на другите планети по домове и аспекти в картата. Подобни способности могат да се окажат нож с две остриета. От една страна например, да бъдат използвани за благото на хората. Родените с това разположение могат да имат лечителски способности: влизайки „под кожата“ на другите, да проявяват разбиране към болките и проблемите им и по този начин да им действат успокояващо и да ги лекуват. Същевременно имат способността да направляват сексуалната си енергия с лечителска цел. Често правят това съвсем неосъзнато, но е добре да знаят, че понеже са родени с това разположение, те могат със съвсем малко тренинг и обучение да направляват тантрическата енергия на кундалини по удивителен целебен начин. При добро желание, те с лекота могат да помогнат на другите да открият в себе си положителни качества и сили, за наличието на които преди не са се и досещали. Изобщо, в състояние са да съзрат и разкрият красотата и силата на всички наоколо, неусетно да им съдействат да развият непроявените положителни качества. Така под тяхното влияние хората могат да започнат да разцъфват като красиви рози.

Има обаче и друга група с това разположение, които използват силната си интуиция най-вече за лично облагодетелстване. Те не се съсредоточават върху скритата красота и сила на хората наоколо, а решават да използват слабите им места за своя лична изгода. Могат да изсмукват емоционалната им енергия или да си присвояват материалните им притежания. В каква насока тези хора ще използват силните си интуитивни способности, зависи до голяма степен от равнището на духовното им развитие и от свободната им воля да взимат определени решения.

Независимо от конкретната ситуация, Луната ще се старае инстинктивно да намери защитеност срещу превратностите на съдбата чрез това, което VIII дом ѝ предлага. В старите книги по астрология се твърди, че хората, родени с това разположение ще получат в наследство немалка сума пари, земя или недвижими имущества, най-вероятно чрез партньора или чрез родителите.

Този VIII дом има отношение и към дълбоко вродените сексуални инстинкти на човека. От една страна, благодарение на тези инстинкти се обезпечава продължението на рода. От друга страна, тъй като обществото и социалните норми ни налагат редица ограничения в тази сфера, инстинктите се оказват основната причина за голяма част от главоболията и проблемите, които имаме да преодолеем в живота. Когато Луната попадне в VIII дом, намирането на позитивен начин за изява на инстинктите се превръща в още по-голяма потребност. Те по рождение притежават дарбата да „чувстват“ партньора си и инстинктивно могат така да се приспособят към него, че най-пълноценно да удовлетворят нуждите му. Това се отнася както за жените, така и за мъжете, родени с това разположение. Тяхната приспособяемост към партньора води до неговото (или нейното) пълно разкрепостяване – той (тя) се представя в най-добрата си сексуална форма и се намира на върха на своите способности. Може да се каже, че за родените с това разположение пълното задоволяване на сексуалните потребности се превръща в предпоставка за удовлетворението във всички останали житейски сфери. Следователно за тях е особено важно да намерят партньор, който да има подобно високо ниво на сексуална енергия и да го изразява по подобен начин.

В същото време обаче, Луната в VIII дом се отличава с много голяма подозрителност, ревнивост и недоверчивост. Дори и най-невинните жестове на флирт от страна на партньора могат инстинктивно да бъдат изтълкувани като заплаха за съществуването на връзката. Тези негативни реакции трябва да бъдат добре разбрани и съзнателно държани под контрол, тъй като необузданият им изблик е в състояние да причини сериозни трудности.Това е възможно при наличието на дисонантни аспекти на Луната към другите планети. В тези случаи много е вероятно да се стигне до травматични раздели или разводи с дълготраен психически ефект върху партньорите. Споменатите по-горе негативни емоции като недоверие и ревност могат да имат изключително силно влияние върху тях в картата и да им въздействат в продължение на дълъг период.

Те невинаги могат да открият причините за лошото си настроение, липсата си на жизнерадостност, честото главоболие, раздразнителността си и т.н. Често например отдават подобни състояния на най-различни „обективни“ причини. При един по-дълбок психологически анализ обаче, почти винаги се оказва, че истинските причини за един такъв вътрешен дисбаланс се коренят в липсата на удовлетворение в сексуалната област. Следователно за тях съзнателното изграждане на доверие към партньора е от жизненоважно значение – то ще обезпечи дълготрайността и солидността на връзката.

Хората с Луна в този дом са изключително чувствителни към скритите сили, управляващи както отделния човек, така и обществения живот като цяло. Затова те нерядко с лекота предчувстват бъдещите събития, като са особено чувствителни към икономическите тенденции в големия бизнес. При наличието на благоприятни фактори в картата, те могат да направят много успешна финансова кариера на борсите, в търговията с акции, в големите интернационални търговски корпорации и т.н. Понякога обаче засилената им чувствителност към невидимите окултни сили може да се прояви като параноя, като натрапчиво чувство, че са „обсебени“ от сили, спотаени дълбоко в подсъзнанието.

Като деца, тези хора са изключително чувствителни към неизказаните, понякога подмолни чувства и емоции на възрастните около тях. Това се отнася особено силно към преживяванията на майката – всяко нейно негативно емоционално състояние може да се отпечата в детето като потенциална заплаха за неговата собствена сигурност и защитеност. Детето с Луна в VIII дом израства, попивайки целия диапазон на скрити, спотаени и неизказани емоции от страна на майката. Всяко нещо, което предизвиква нейната досада, разочарование, скръб или душевно нараняване, несъзнателно бива изтълкувано от детето като заплашващо неговото собствено оцеляване и благополучие. Така, тези хора израстват формирайки своя мироглед до голяма степен на базата на душевните преживявания на майка си.

Тук трябва да се подчертае, че цялостното формиране на индивида по този начин става напълно неосъзнато. В практиката си съм срещнал много случаи на хора, родени с Луна в VIII дом, чийто начин на живот, възгледи и поведение са почти изцяло базирани на влиянието, получено от техните майки. Някои от тях осъзнават и открито признават този факт, докато други ожесточено го отричат. При това няма значение дали те все още поддържат връзка с родителите си или не. Срещал съм и много случаи, при които майките на въпросните индивиди живеят в друго населено място или дори отдавна не са измежду живите. Въпреки всичко тяхното влияние продължава да се усеща почти във всяко решение в живота на техните деца. Като че ли те невидимо присъстват и непрекъснато продължават да ги напътстват. Изключителната сила на подобна свързаност може да се обясни чрез инстинкта за самосъхранение (VIII дом на Скорпион) и намиращата се там Луна (майката). Естествено, в едно по-напреднало състояние на духа тези хора започват постепенно да се освобождават от това невидимо и спъващо развитието им влияние и да взимат решения като личности, притежаващи своя собствена свободна воля.

Често на хората, родени с Луна в VIII дом, още в детството им се налага да се докоснат отблизо до сферите, свързани със владенията на подземния бог Плутон. Става въпрос за ранни преживяния или от сексуално естество, или за близък допир до смъртта (било някое лично събитие, било като свидетелство на смъртта на близки хора). Всяко подобно преживяване може да остави дълбока следа в неукрепналото още детско съзнание. Впоследствие такива събития могат да окажат влияние върху връзките им като зрели индивиди. Ако в техните взаимоотношения с останалите възникват определени и често повтарящи се проблеми, това е сигурен индикатор, че дадени опитности от ранното им детство трябва да бъдат извадени от подсъзнанието, детайлно анализирани и правилно преработени в личен план. Понякога може да става въпрос за опитности от предишни прераждания.

Независимо дали причините са чисто кармични или други, процедурата по отстраняването им е една и съща. Когато имаме работа с Плутон като бог на подземното царство, единственият начин да преодолеем неговото влияние е да го извадим на бял свят. Под ярката светлината на съзнанието той губи своята сила и не е в състояние да ни управлява като марионетки. При правилно използване на енергията, създадена от Луната в VIII дом, тези хора са в състояние да насочат своя огромен запас от емоционална енергия в посока на подпомагане и лечение както на самите себе си, така и на всички около тях.

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.