Луна в IХ дом

Луна в 9 дом

За IX дом ключовата дума е разширението на съзнанието. Следователно когато Луната се намира в този дом, инстинктивната реакция на хората е да развиват своя интелектуален потенциал чрез образование, обучение, обмен на информация, пътешествия и т.н. Обикновено те имат добър интелектуален потенциал и се стремят да изграждат такива философски възгледи, които да ги придвижват напред в духовно отношение.

Местоположението на IX дом високо горе в астрологичната карта, предопределя и високите цели, и задачи на хората с подобно разположение на своята Луна. Проблемът е, че много от тях се чувстват нереализирани поради липсата на реален поглед и трезва оценка на собствените си сили и способности. В традиционната астрология този дом се нарича „дом на мечтите“ и за някои хора с твърде много планети в него, целите и задачите им в живота действително може да си останат именно това – една мечта! Но за да може една мечта да се реализира, са нужни и способности, и много труд и постоянство. Често можем да чуем подобни изявления от страна на тези хора: „Когато най-после се дипломирам…“ , „Ако можех само да…“, „Ако би било възможно…“и т.н. Налага се те да анализират всички свои несбъднати мечти: дали става дума за лошо стечение на обстоятелствата, или защото е имало пропуски при планирането и осъществяването им? Знакът, в който се намира Луната, ще подскаже дали съответният човек има способността да стъпи здраво на земята. При някои знаци това е по-достижимо от други, а при някои е почти невъзможно.

Хората с Луна в IX дом обичат да пътуват. Когато не могат да направят това наяве, те са склонни да пътуват в мечтите си. Често тяхното въображение рисува приказни страни, където всичко е много по-прекрасно от мястото, в което се намират. Често прекарват известно време зад граница. Доколкото обаче Луната е много променлива, престоите зад граница са сравнително непостоянни и непродължителни. За някои пътешествията зад граница са свързани с определени емоционални преживявания – тези хора може би търсят връзката си със своя духовен дом. Възможно е да се чувстват по-добре или по-зле в определени географски зони, може би според спомените от миналите им прераждания, които се съхраняват в подсъзнанието им. Понякога фантазиите им за пътешествия насън и наяве могат да бъдат използвани просто като средство да избягат от действителността. Те се чувстват най-добре, когато планират следващата си почивка, когато разсъждават за смисъла на живота или когато се намират в състояние на пост и молитва. Всички тези дейности са свързани с IX дом, така че Луната тук инстинктивно ще се чувства най-добре, когато е заета с дейности от подобно естество.

Техният начин да помагат на другите може да се изразява в обсъждането на определени философски или религиозни системи и възгледи. Те също така са много добри да заразяват всички с оптимизъм и вяра в бъдещето. Тъй като Луната управлява женската половина на човечеството, а IX дом има отношение към начина, по който се отнасяме към Бога, то и тези хора имат склонността да виждат Бог с известна матриархална окраска. Освен това, в картите на мъжете това разположение може да се прояви като връзки с чужденки, или връзки с жени, които по един или друг начин издигат техния интелект или разширяват мирогледа им. Трудни аспекти към Луната в този дом може да обозначават трудни взаимоотношения с роднините на съпруга или съпругата.

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.