Марс в XII дом

Марс в 12 домБогът на войната, настъпателността и физическите действия тук се намира в най-уединения и смирен дом в астрологичната карта. Как ще се разреши това противоречие? Присъщата агресивност на Марс тук не може да намери явен отдушник на кипящата си енергия. Вместо това, хората родени с това разположение ще имат тенденция да потискат естествените си войствени импулси. Те ще търсят (най-вече подсъзнателно) да ги задоволяват по заобиколен начин, чрез действията на другите. Един изпитан сценарий например е следният. Те могат продължително време да недоволстват от злата си житейска участ. В същото време обаче, отказват да предприемат каквито и да било конструктивни действия за облекчаване на положението си. Това им потиснато състояние се проточва във времето достатъчно дълго, за да опъне нервите на всеки нормален човек в обкръжението им. В крайна сметка все някой изгубва търпението си и гневът му изригва. В момента, в който това се случи, хората с Марс в XII дом моментално подобряват настроението си – сякаш нищо не се е случило, те започват да излъчват радост и задоволство от живота. Така Марс в уединения и смирен XII дом след като не може сам да изрази своята агресивност, търси други хора наоколо, които да сторят това вместо него.

XII дом на Рибите има отношение към въображението на човека. Но войнствената природа на Марс тук може да се прояви във вид на мисли и представи с подчертано агресивен и насилнически характер. В повечето случаи, тези хора държат буйната си фантазия под контрол и не ѝ дават външна изява. Това обаче не им пречи да се наслаждават на фантазии или филми, съдържащи целия инструментариум на Марс – например филми на ужасите, със сцени на насилие и разрушение, убийства, изнасилване и т.н.

Повечето от тях не виждат такова поведение нищо нередно. В крайна сметка, става въпрос само за филми или фантазии, които нямат отношение към действителността. Обаче от една по-различна, духовна гледна точка, такова поведение има престъпен характер. Духовните науки постулират, че мислите на човека са също толкова реални обекти, каквито са и физическите предмети около нас. Хората с развити ясновидски способности са в състояние да „виждат“ мислите на хората, които се отделят като един вид капки от главите ни. Цветът и качеството на тези „капки“ се предопределят от вида на мислите ни.

Ако вземем като пример човек, който винаги мисли позитивно и доброжелателно, хората, които могат да забележат това, ще видят, че горната част на аурата му излъчва сияние предимно в яркосветли цветове. Дори и това сияние да не се вижда с обикновеното зрение, всички могат да доловят чувството за струяща светлина. Ако пък в главата на друг човек непрекъснато се въртят мисли за жестокост и насилие, ясновидецът би казал, че тя изглежда като заобиколена от рояк черни пчели. Тези мисли са един вид живи същества от духовно естество, съпровождащи човека, независимо къде се намира и какво върши. По един неотменим духовен закон и в единия, и в другия случай мислите привличат към себе си такъв тип духовни същества, които съответстват на същността им: позитивните мисли привличат положителни духовни същества, докато „черните пчели“, споменати по-горе, са прекрасна храна за негативни, черни духовни същества.

Всеки човек сам избира дали да бъде заобиколен с един или друг тип духовни същества, при това той никога не може да остане сам. Когато сме заобиколени от доброжелателно настроени духовни същества, то в крайна сметка привличаме добри и положителни енергии (събития) в живота си. Обратното също е вярно. Всеки би могъл да даде примери за това, как често се реализират най-големите страхове именно на тези хора, които постоянно таят негативни мисли в себе си. Впрочем, идеите за динамиката на позитивното мислене не са нови – те имат множество последователи по цял свят и в последните години в това отношение са разработени най-различни нови техники и похвати. Те също се потвърждават и от западната астрология, и от духовната наука.

Следователно родените с Марс в XII дом трябва да внимават не само за действията си на физическо равнище, но и за качеството на мислите си. Тяхното убеждение, че няма нищо лошо във фантазиите и филмите, съдържащи насилие, не е съвсем правилно. Наличието на самите мисли само по себе си означава, че те вече са част от реалността. Мислите на хората са реални структури. Наличието им означава, че е само въпрос на време те да се превърнат в конкретни събития на физическо равнище.

Казахме, че Марс в XII дом се стреми да изрази агресивността си чрез поведението на останалите. Обратната тенденция също е вярна. XII дом работи на принципа на попиването на колективната обща енергия и отразяването ѝ чрез инструментариума на планетата, намираща се в него. Следователно когато родените с това разположение, изразяват по един или друг начин известна агресивност, възможно е тя да не излиза от самите тях. Тоест, да се окаже, че битките, които води техният Марс, не са свързани със задоволяването на собствените им желания и стремежи, а тези на някои други хора или пък на колективното цяло. Понякога оправдание за агресивното си поведение в нещо, което се намира извън тях – например някаква глобална идея.

Изобщо на пръв поглед поведението на Марс в XII дом изглежда похвално примерно и държано под контрол. Няма друг дом на астрологичната карта, където да го намерите така сдържан и дисциплиниран (поне външно). Обикновено Марс знае много добре какво точно иска, нетърпелив е да го постигне и е готов да се впусне в бой ако това, което желае, не му бъде предоставено – безпрекословно и веднага. В последния XII дом на хороскопа обаче, неговата енергия е силно видоизменена. I астрологичен дом (началото на нещата) има отношение към личните стремежи и завоевания – там Марс се чувства у дома си; неговата нападателност е оправдана и е насочена към развитието и налагането на личността. Последният XII дом обаче има отношение към разтваряне на личното Аз в океана на всеобщото Его.

Можем да обобщим. Личният Аз се обособява като отделна капка от общия океан в I дом. Нататък, през всички останали домове преминава през последователно развитие. Най-накрая в последния XII дом личният Аз се разтваря обратно в океана на всеобщото его, откъдето първоначално е произлязъл. В този океан Марс търси висша сила, висш смисъл зад действията си, за да намери оправдание на агресивните си импулси. Звучи благородно, възвишено и прекрасно – и в много случаи е така. Не бива да се забравя обаче, че отричането на личната отговорност при изпълнението на дадени „силови“ дейности може да има сериозни негативни последствия. При всички положения те водят след себе си значителни кармични последствия (XII дом).

Изобщо, задачата на Марс е да доведе до нашето съзнание чувството за лична сила, власт и мощ. Сферата на живота, в която ще се извърши това осъзнаване, е показана от разположението му по дом. В I дом Марс ни кара да се чувстваме силни чрез развитието и налагането на собствената ни личност. във II дом това се извършва чрез силата на парите и материалните богатства, които притежаваме. В XII дом Марс коренно променя тактиката си и отдава цялата си енергия на разположение на другите хора в името на достигането на някаква висша кауза. Интересно и важно е да се отбележи, че по този начин Марс придобива дори още по-голяма сила, отколкото притежава в I дом.

XII дом има отношение към колективното съзнание и колективното достижение. В този смисъл човекът с планета в XII дом жертва своята личност за по-висша колективна кауза. Доказан факт е, че хората със Слънце в XII дом са постигнали повече известност, отколкото тези със Слънце в X дом на кариерата. Такива са Ганди, Мадона, Джордж Буш, Родни Кинг. Известни актьори, политици и журналисти пък са родени с Юпитер в XII дом – Барак Обама, Дженифер Лопес, Елвис Пресли и Мартин Лутър Кинг. А велики художници и музиканти имат Луна в XII дом – сред тях са Уилям Блейк и Дебюси.

Тук си струва да споменем изследването на френския психолог и статистик Мишел Гоклен (1928-1991), който през 1955 г. публикува нашумялата книга „Влиянието на звездите“ („L‘influence des astres“). В нея той изследва положението на планетата Марс в астрологичните карти на 570 известни френски спортисти. И открива, че вероятността Марс да изгрява над хоризонта (XII дом) или да се намира в зенита (IX-X дом) в техните карти е много по-голяма, отколкото при останалите хора. Резултатите от това изследване са показани в горната графика.

Около това изследване се разгоря ожесточена полемика, която не престана десетилетия наред след публикуването му. Така или иначе опонентите на Гоклен независимо, че не бяха съгласни с неговите методи на работа и използваха свои собствени методики, в крайна сметка сами стигнаха до аналогични цифри. Ценността на въпросния труд се състои преди всичко в това, че е пръв опит на базата на статистически резултати да се докаже научността на астрологията. На второ място това изследване установява връзката между личния успех (Марс в X дом) и колективното желание за победа (Марс в XII дом), като функция на личните физически усилия (планетата Марс). В нито един друг астрологичен дом, Марс не жертва личното си его с такава благосклонност и себеотрицание, както когато се намира в XII. Личната победа на спортиста се превръща в повод за ликуване както на отбора му, така и на публиката.

Хората с това разположение ще извлекат голяма полза за себе си, ако обръщат сериозно внимание на своите сънища и редовно ги записват. Те също така са способни и на прикрити действия, чиито смисъл и цели ревниво пазят само за себе си. За тях е много трудно, непринудено да споделят и свободно да открият душата си пред някой друг човек. В същото време обаче, те имат много добри заложби да изслушват останалите и да им предлагат съвет. Имат способността да комбинират дарбата си на добри психолози с качествата си на добри съветници. Възможно е да се реализират добре в сферите, управлявани от XII дом, например като медицински персонал, като социални работници и др. Особено добре това разположение работи в карти, където допълнителни хармонични аспекти подкрепят съпричастността им към човешките страдания.

Обаче, за да се прояви пълноценно потенциалът, заложен в това разположение, Марс не бива да получава негативни аспекти от Луната или от Нептун. В такъв случай ще има засилена тенденция за бягство от действителността. В типичния случай това може да става чрез различни пристрастявания, например алкохол, цигари или опиати. Също така възприемането на света би било прекалено субективно.Такива хора често живеят в свой илюзорен, измислен свят, възприемат обективната действителност по един силно изкривен начин и са изключително склонни към самозалъгване и самоизмама.

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.