Марс в IV дом

Марс в 4 домКогато планетата на физическата енергия и настъпателността Марс е попаднала в IV астрологичен дом, управляващ дома и семейството, това предразполага хората да се отделят от дома, в който са израснали и да изградят свой собствен дом и семейство колкото може по-рано. За тях това е начинът да изградят в себе си чувство на увереност и защитеност, базиращо се на техните собствени усилия. Мнозина освен това изразходват значително количество физическа енергия, за да подобряват непрекъснато жилището, в което живеят. Например, те често се залавят да построят нова ограда, или да вдигнат втори етаж на къщата, или да направят основен ремонт. По този начин като че ли укрепяват своя „замък“, „крепостта“, в която живеят и в която се чувстват сигурни и в безопасност.

Някои хора с това разположение се отегчават да живеят прекалено дълго на едно място и са склонни периодично да се преместват от жилище на жилище. Това, естествено, би било много доходно, особено ако се комбинира с целенасочени идеи и умения. Нерядко хората с Марс в IV дом правят добри пари, като купуват къщи в сравнително лошо състояние на ниска цена, правят основен ремонт и след време я продават на значително по-висока цена. Този бизнес носи доста добра печалба.

И тъй като IV астрологичен дом има отношение и към майката, по разположението на планетите тук може да се добие представа как индивидът възприема майка си. Присъствието на Марс в IV дом говори, че тези хора обикновено виждат майките си като силни и настъпателни личности, като хора, които знаят какво искат и как да го постигнат. Не е задължително те да са тип „мъжкарани“, но във всеки случай притежават значително количество мъжка енергия. При това външният вид на майката няма значение, тъй като говорим за тип поведение и начин на възпитание. По принцип, детето с Марс в IV дом възприема майка си като силно ентусиазирана и мотивирана личност, може би донякъде агресивна, енергична и властна. В много случаи тази майка изземва бащинските функции и възпитава децата си по „мъжки“ начин. Тази нейна роля може да наложена от отсъстващия (в случай на развод, смърт и др.), или твърде заетия в работата баща; а може и да става дума просто за слаба личност, неспособна да поеме върху себе си въпросните функции. Така или иначе, детето възприема майка си като родител, който е обсебил бащинските функции (Марс) с всичките им атрибути – сила, авторитет и суровост в случаите на неподчинение.

В зависимост от аспектите на Марс това може да е изиграло положителна или отрицателна роля за личността. В случай, че повечето аспекти са положителни, майката бива възприемана като пример за жена, която знае какво иска и как да го постигне. Детето се старае да ѝ подражава и се учи как да се бори с трудностите в живота по подобен начин. При наличието на позитивни аспекти не възникват особени търкания между детето и родителя. Настъпателната енергия на Марс се прелива от родителя към детето по положителен начин; детето я акумулира и използва по-късно в живота си при постигането на собствените си цели.

При наличието на повечето негативни аспекти към Марс (и при наличието на други тежки планети в този дом, като Сатурн или Плутон), майката бива смятана за прекалено силна и тиранична личност. Тя може да бъде окачествявана като прекалено натрапчива, със силна сексуална енергия и дори донякъде агресивна и заядлива. В този случай на детето ще му се наложи да води битки с нея (като започне от годините на пубертета), за да може в крайна сметка да извоюва собствената си автономия и свобода на волята. Обикновено, това се удава на тези хора едва след като са формирали свое собствено семейство. Може би и затова нуждата им да се оженят е толкова силна.

Планетите, разположени в X дом, на върха на картата (M.C., медиум цели) определят кариерата на човека и успехите му са видими за всички около него. Обратно, планетите, намиращи се в IV дом, са скрити от погледите на останалите. Този дом се намира в най-долната част на хороскопа (I.C., имум цели), там, където другите хора нямат достъп до ставащото. Действието в IV дом се разиграва на домашния фронт, при затворени врати. Тук сякаш агресивността на Марс е заключена между четирите стени на къщата. Но тъй като нищо не може да бъде държано под ключ прекалено дълго време и ако агресивността на Марс бива потискана продължително, в даден момент тя ще изригне подобно вулкан на повърхността – и като след всяка разрушителна стихия, не можем да очакваме, че картината ще бъде добра.

Това разположение изисква от съответните хора съзнателно да изследват своята агресивност, която са заключили дълбоко в мазето на своето подсъзнание. Голяма част от нея вероятно е свързана с взаимоотношенията с майката от ранното детство. Ако в тях са се натрупали чувства като съпротива, гняв, ярост, обида, възмущение и негодувание, то всичко това трябва да бъде изведено на светло до съзнанието. Причините, породили тези негативни състояния, също трябва да бъдат изследвани на психологическо ниво. Веднъж разбрани, е много по-лесно да простим и да продължим през живота си без този ненужен багаж. Въпросната агресивност трябва да бъде преработена в личността по положителен начин, например тя да бъде насочена към физически дейности, усъвършенстващи и подобряващи дома. Тези, които правилно са влезли в контакт със своя Марс в IV дом, имат огромното предимство да черпят изключителна енергия от източник, който ги активизира физически – а това е значително предимство.

Повечето хора след като са прекарали цял ден на работа, се чувстват уморени и искат като се върнат вкъщи, да се изтегнат на дивана и да релаксират пред телевизора. За тези, обаче, които имат Марс в IV дом, денят започва именно с прибирането им вкъщи след работа. Техният Марс е изключително тих, скромен и възпитан, когато са на работа и се намират сред хора, извън кръга на тяхното семейство (IV дом). Обаче, в момента, когато те се приберат вкъщи, Марс се завръща в собствения си дом и е готов за бой. Именно вкъщи е полето на изява, където те показват всичките си агресивни, нападателни и властни черти на характера.

Тяхното поведение може да бъде уподобено на поведението на интересен вид риби, наречени сиклид. Тези риби обикновено си очертават своя собствена територия и биват доста агресивни по отношение на всичко, което се опита да я пресече. Те дотолкова са свикнали с агресията, че просто не могат да живеят, ако не я изразходват по някакъв начин.Ако например семейство от такива риби бива изолирано в отделен аквариум, то мъжката риба ще насочи агресията си към женската и към децата поради липса на друг противник. По подобен начин тези с Марс в IVдом задържат скритата си агресия и гняв през деня, а горките и невинни членове на семейството им служат за „боксови круши“, поемащи агресията им. Разбира се, тази агресия може да бъде изразходвана и по друг начин: например тези хора могат да прекопаят градината, да полеят цветята, да изчистят къщата и т.н.

В крайна сметка, Марс е една изключително егоистична планета. Като такава, тя търси да намери отговор на въпроса: какви са собствените нужди на индивида. В зависимост от това в кой от домовете на астрологичната карта се намира, отговорът е различен. Когато Марс попада в IV дом, крайната му цел е да разбере какви са неговите лични нужди, цели и желания.Тези хора трябва до известна степен да се освободят от възпитанието, което са получили като деца, ако искат действително да намерят това, което техният дух желае. Ако започнат искрено да изследват себе си в дълбочина, те ще открият, че в съществото им са заровени огромни източници на съзидателна енергия, които желаят да бъдат открити и използвани. В повечето случаи обаче тези хора са затворени в традиционния модел на семейството, дома и децата и твърде често не могат да вземат свободни решения. Повечето от тях едва през втората половина на живота си се усещат достатъчно свободни, за да си зададат въпроса: „Какво всъщност искам аз самият?“

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.