Марс в VI дом

Марс в 6 домКогато планетата на физическата активност и енергичността заема VI дом на здравето, би следвало да очакваме тя да се чувства добре там. И действително, наличието на тази планета тук повишава физическата активност на човека с подобно разположение, както и желанието му за действие. Тя усилва нетърпеливостта му и невъзможността да стои със „скръстени ръце“. За такъв човек с пълна сила важи българската поговорка: „Залудо работи, залудо не стой“.

На родените с тази карта може и да им липсва търпението да изпълняват еднообразна и скучна работа. Затова пък, ако имат натоварен график с множество най-различни задачи за изпълнение, те ще го следват с бързина, прецизност и военна дисциплина. Марс не се проявява тук в най-агресивната си форма. В това си разположение той е по-скоро склонен да се постави в служба на другите и да изразходва обилната си физическа енергия за изпълнение на обществени или колективни проекти. Тези хора имат склонността да мърморят и да натякват, ако определена работа не е свършена както трябва, като по този начин могат да бъдат доста досадни за обкръжението си.

За древните гърци бог Арес (Марс) не е бил обект на особено уважение – те са виждали преди всичко неговата сприхавост, войнственост и нетърпеливост. Римляните обаче са го тачили извънредно много. Той е бил на второ място по ранг след самия самодържец, бога на всички богове Юпитер (Зевс при гърците). Едни от най-големите светилища в римския свят са построени в негова чест. Различното отношение на гърците и римляните към Арес и Марс е запазено в техните предания. Ако разгледаме последователно как Арес и Марс се справят на домашния фронт (VI дом), можем да добием представа за двата различни начина, по които тази планета може да се проявява в това разположение.

Гръцкият Арес не се захваща лесно с домашната работа. Той е нейната противоположност. За минути ще премине като стихийно бедствие през всички стаи и набързо ще претупа каквото е може. Вероятно десетки пъти ще се удари, падне или спъне.Той изразходва огромния си запас от гняв или като яростно търка пода, или като подхваща скандал със съседа или като изритва котката. В края на краищата работата не е свършена както трябва, физическата му енергия е изразходвана по абсолютно нерационален начин, при това в резултат сам се е увенчал с ред контузии.

Римският Марс постъпва по съвсем друг начин. Той работи бързо и енергично, но направлява енергията си съвсем целенасочено. Преди всичко, във всеки малък детайл от всекидневната си работа, вижда отражение на част от собствената си духовна същност. Може да вижда например дълбок смисъл в това, защо определена част на къщата е по-замърсена от останалите. Докато почиства, ще обърне внимание на всички дори най-малки детайли, а когато работата завърши, той с гордост и удовлетворение ще разгледа творението си. После може би ще се заеме със задачата да усвои нови умения и техники по почистване, за да може работата му за в бъдеще да бъде по-ефективна. Освен това той разглежда физическото си тяло като инструмент на духа. Следователно от негова гледна точка този инструмент трябва да бъде добре настроен, почистен и държан в изправност, за да може да се справя успешно със задачите, които духът има да изпълнява.

За да решим по кой от двата сценария е най-вероятно да се държи всеки конкретен човек, роден с Марс в VI дом, трябва да погледнем аспектите, които прави тази планета. При наличието на повече дисонантни аспекти е най-вероятно поведението му да наподобява гръцкияАрес, докато при наличието на повече хармонични аспекти, най-вероятно той ще прилича на римския Марс.

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.