Плутон в VII дом

 

Плутон в 7 домДревногръцкият бог Хадес (римляните го преименували на Плутон), като властелин на подземното царство, се намирал в началото и в края на двете най-важни за хората магистрали. Едната е наречена смърт и по нея ние си отиваме от живота, другата е наречена секс и чрез нея ние се появяваме в живота. Плутон управлява и двете. Управлението на тези фундаментални сфери предполага притежаването на изключителна сила, която не е била дадена на нито един от останалите богове. Тези функции са предоставени изключително на Плутон. Но разположението на една толкова силна планета в дома на хармонията, баланса, взаимодействието и взаимната подкрепа сякаш наподобява поведението на слон в стъкларски магазин!

От действията на Плутон зависи балансът между живота и смъртта. Ще бъде погрешно да си мислим, че Плутон очертава линията между тези две противоположни по своята същност явления по умерен и балансиран начин. По-скоро е вярно именно обратното; в определен момент превес има смъртта (и това се е наблюдавало в миналото по време на войни или големи емидемии). В друг момент (например настоящия период на развитие), светът страда от свръхраждаемост, пренаселване, което също в определено отношение е проблематично. Плутон много рядко намира „златната среда“в своите действия.Тъй като обича да върши всичко с огромна сила, често залита от една крайност в друга.

По подобен начин действа той и в VII дом – дома на брака и на отношенията с партньора. В това разположение той обича да съсредоточава цялата си сила в единия партньор. Това неравномерно разпределение на сила обаче не е в съзвучие с принципите за равноправие, характерни за ерата на Водолея. В резултат се появява унищожително противоречие, което често се разрешава радикално, отново чрез използването на сила. Възможни са следните два сценария. При първия, хората, родени с това разположение, предоставят цялата си сила на разположение на партньора си. Те по принцип търсят силен и волеви партньор, на който да се уповават и когато го намерят, безусловно се предават в неговата власт и с удоволствие решават да му служат. Вярват, че са намерили защита и покровителство. Рано или късно обаче се стига до конфликт. Партньорът може би започва да злоупотребява с предоставената му власт. Или пък започва да взима еднолични решения, които не са насочени към добруването на двойката, а защитават неговите лични интереси; така сериозният конфликт става неизбежен.

В други случаи родените с такава карта се страхуват да не би връзката да се разпадне преждевременно и правят всичко възможно, за да съсредоточат в ръцете си цялата власт. Използвайки манипулации, силово налагане и стриктен контрол, те се стараят да управляват семейния кораб по такъв начин, че да избегнат евентуално крушение. Всъщност, рано или късно партньорът им въстава срещу този вид взаимоотношения и отново се стига до сериозен разрив. Така тези хора предизвикват в живота си събития, от които най-много са се бояли и са искали да предотвратят от самото начало.

И в единия и в другия случай, разпределението на силата и властта в семейството е неравномерно, което в крайна сметка и причината за неговото саморазрушение. Моделът за образцово семейство в ерата на Водолея предвижда равенство, свобода, единомислие и свободно взимане на решения от страна и на двамата партньори. При тази нова концепция балансът на силите не може и не трябва да бъде нарушаван.

Плутон обаче е силно кармична планета. Разположението му по дом може да хвърли светлина върху областите в живота, в които все още имаме да изплащаме кармични дългове. Хората, родени с Плутон в този дом, често привличат партньори, с които са били свързани и в минали превъплъщения. Сега обаче ролите им обикновено са разменени. Ако преди те са били в положение на сила и власт, сега те не разполагат с нея – както и обратното. Това се дължи на факта, че в миналото властта в семейството по един неписан човешки закон е била съсредоточена изключително в ръцете на мъжете. И това е било „правилното“състояние на нещата в продължение на хилядолетия. Концепцията на Водолея за равноправие между половете е възникнала преди не повече от половин век, което е миг в сравнение с многовековната история на човечеството.

В миналото не са били редки случаите, когато мъжете са злоупотребявали с властта си, или пък са я предоставяли на жените си, което за времето си е било „неправилно“. В настоящия живот, независимо дали се раждат като мъже или жени, тези хора отново трябва да учат уроците за справедливото разпределение на властта в семейството. Този път обаче те се намират в друга роля – сега партньорът им постъпва по начин, по който те са постъпвали преди. Следователно изпитват на собствения си гръб последиците от своите действия. При всички положения Плутон като планета на крайностите в този дом се учи как правилно да разпределя силата и взимането на решения в семейството по разумен, правилен и балансиран начин. В ерата на Водолея важен е подходът, признаващ равнопоставеността и на двамата партньори.

Според гръцката митология, Хадес (Плутон), за разлика от останалите богове бил сравнително скромен в любовните си похождения. Но един ден той толкова харесал Персефона, дъщерята на Деметра, богинята на плодородието, и Зевс, че я отвлякъл в мрачното си царство и се оженил за нея. Тъй като майка ѝ много тъгувала за нея и престанала да дава плодородие на Земята, Зевс отсъдил да се стигне до следното разрешение: две трети от годината Персефона да живее при майка си (това е времето, когато цъфтят растенията и земята дава плод) и една трета от годината тя да живее с Плутон (и тогава настъпвала зимата).

Този мит съдържа в себе си, освен много други послания, и идеята, че в семейния живот на хората, родени с Плутон в VII дом, трябва периодично да настъпва обновление. Ако тези хора започнат прекалено много да се индентифицират с партньора си, то тогава Плутон може да разруши връзката, за да им покаже неправилността на тяхното мислене. Разводите между хора с Плутон в VII дом не са рядко явление. Те са особено болезнени при наличието на негативни аспекти към тази планета.

В други случаи връзката е изживяла своето предназначение, но тези хора се боят да променят съществуващото положение. Подобно на мита, в който Зевс се намесва и периодично взема Персефона от подземното царство, така и в живота на родените с Плутон в VII дом може да се случи семейните връзки да се разпадат поради обстоятелства извън тях. Но според съвременните схващания, всяко едно външно събитие трябва да се осъзнае като следствие на определено наше вътрешно състояние или проблем. Така и тук – случващите се външни събития на пръв поглед нямат нищо общо с техните собствени действия, но реално са предизвикани от подсъзнателното убеждение, че връзката вече е изиграла ролята си. Понякога хората с това разположение трябва да преживеят и физическата загуба на партньора си. Винаги това е едно много трудно за преживяване събитие. Ако партньорът е бил обичан, то тогава ще последва сложен период на осмислянето на това събитие и приемането на неизбежността на смъртта. Дори и във връзката да са съществували сложни подводни течения, внезапната загуба на партньора също е изпълнена с множество проблеми. На първо място може да натежи чувството за вина, че човекът с Плутон в VII дом косвено е предизвикал това събитие. На второ място, внезапната смърт може да е оставила след себе си редица неразрешени проблеми във взаимоотношенията. Ако те не бъдат старателно изучени чрез подробен самоанализ, могат да се завърнат и да преследват човека в други следващи връзки. Образно казано, домът, който населява богът на подземното царство Плутон, лесно може да се превърне в свърталище на духове.

Плутон по дефиниция изисква периодично преразглеждане на състоянието на дома, в който се намира – както в мита Персефона също периодично напуска мъжа си, а сетне отново се завръща. Така и семейният живот на тези хора може да бъде поредица от малки завършеци и нови начала; определени аспекти от връзката са обречени да загиват, за да може на тяхно място да се появяват нови. След време семейният живот на тези хора ще изглежда напълно преобразен и различен от това, което е представлявал в началото.

Дотук описахме законния брак на Хадес/Плутон. Освен него, имало и случай, когато той просто полудял от любов към нимфата Мента. Когато Персефона разбрала това, я стъпкала с крака и я превърнала в растението мента. В друг един случай, той се влюбил в нимфата Леус, но не след дълго и нея я сполетяла подобна участ – тя пък била превърната в дървото топола. Тези митологични образи показват начина, по който хората, родени с това разположение, поради силния интензитет на чувствата си могат да предизвикат преждевременния крах на връзката. Ако картата като цяло подсилва характеристики като милост, състрадание и съчувствие към емоционалните потребности на другия, то това разположение може да работи добре. Тогава силните чувства могат да бъдат насочени позитивно и съзидателно. Но тези хора трябва да бъдат по принцип предпазливи, тъй като залитането в крайни емоции е типично за това разположение и обикновено води до редица проблеми.

Царувайки в своя подземен свят, Хадес/Плутон почти никога не се изкачвал горе на земята. Наложило му се да стори това само два пъти: единия, когато трябвало да излекува раната си, причинена му от Херкулес, и втория, когато поискал да отвлече Персефона в подземното си царство, за да се ожени за нея. Тези митове са показателни с изобразяването на Плутоновите характеристики – тъмнина и потайност, както и с очертаването на двете най-чувствителни за него сфери – на здравето и на семейния живот. Когато Плутон се намира в VII дом нещата обикновено не се развиват според безоблачно-щастливия край на всички приказки: „Принцът се оженил за принцесата и заживели щастливо“. При Плутон е вярно тъкмо обратното – новобрачните ще се сблъскват с редица проблеми и сътресения в семейния си живот, което обаче трябва да се тълкува като покана от страна на Плутон за трансформация, обновление и духовен растеж.

Според думите на Лиз Грийн, при наличието на това разположение навлизането в подземното царство се извършва посредством партньора. С други думи, тези хора могат да държат под извънредно строг контрол определени аспекти от своята личност, като ги задържат в подсъзнанието. Според неумолимия духовен закон обаче, това, което потискаме в себе си, се стоварва с цялата си тежест върху нас като външни събития. Можем да твърдим, че не сме направили нищо, с което да предизвикаме тези събития, но нищо във Вселената не става случайно.

Чрез определени проблеми във връзката, дадени аспекти на личността на тези хора ще изплуват ясно на повърхността. Така те ще бъдат принудени да се изправят срещу потиснати дълбоко негативни черти на характера си (като например измамничество, предателство, завист, ревност, желание да се властва над партньора и т.н.), но открито изразени в партньора. Както и с всички останали разположения на Плутон, задачата на тези хора е да извадят на бял свят от дълбините на подсъзнанието си заровеното там, и след като го осъзнаят, да го вградят съзидателно в своята система. Ако този процес протича правилно, родените с това разположение имат възможността да живеят с партньора си на принципите на взаимно зачитане, уважение и респект.

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.