Слънце в I дом

Слънце в 1 домВсяка планета придобива изключително значение, когато е разположена в I дом от хороскопа.Това е особено важно за хората, чието Слънце е в този дом – защото като център на Слънчевата система, то играе решаваща роля за поддържането на целия живот.

Очертанията на I астрологичен дом се намират непосредствено под хоризонта. Физическото разположение на Слънцето в него отбелязва важната роля, което това небесно светило ще изпълнява от тази си позиция. Подобно разположение на Слънцето в астрологичната карта показва, че човекът вероятно е бил роден непосредствено преди изгрев. Това е времето, когато светлината и топлината, даряващи живот, започват да си пробиват път и постепенно да надмогват царящия до този момент мрак и хлад. Настъпващият ден постепенно хвърля все по-обилна светлина върху предметите; настъпва оживление в природата. Хората също се пробуждат от нощния покой и се захващат с изпълнението на ежедневните си задачи.

По същия начин основното предназначение на Слънцето от тази позиция е да раздвижи творческите и съзидателните сили в цялата природа и да ги стимулира за действие. Задачата на хората с такава даденост в хороскопа е разгъната и те осъществяват творческия си потенциал. Тяхната цел е да достигнат по-високо ниво на самосъзнание и да успеят да „осветят“ тъмния ландшафт на своето съзнание. Подобно на светлината при изгрев слънце, която започва да очертава невидимите дотогава предмети, така и тези хора трябва да задълбочат процеса на собственото си самопознание.

Предназначението на тези индивиди е да излъчват светлина и топлина и да я разпръскват около себе си, подобно на изгряващото Слънце. Всички около тях биват привличани от подчертаната им топлосърдечност, енергичност и жизненост. Основната им задача е изграждането на една нова личност – тяхната собствена. В какво точно направление ще се насочат усилията им зависи от техните специфични желания и влечения. Разположението на останалите планети по знаци и домове също ще подскаже това. Едно обаче е сигурно – те трябва да докажат както на самите себе си, така и на света, че са независими, уникални, съзидателни, творчески личности, които сами са намерили своето точно място под Слънцето.

Докато мнозина от нас разчитат на подкрепата на своите родители, семейство, на средата, в която са израснали, на родовото си наследство и т.н., за да изградят своето чувство за идентичност, хората със Слънце в I дом правят точно обратното. Без чужда помощ те се стремят да изградят самите себе си.Те се стремят да добият признанието и уважението на останалите за всичко онова, което сами са постигнали. Не искат уважение по „заслуги“, не желаят да светят с отразена светлина – настояват да излъчват свое собствено сияние.Тези хора се стремят тяхната известност да бъде резултат от личните им таланти и способности. Изграждането на уникалната им личност е резултат на много труд върху самите себе си. Едно е сигурно – те не могат да останат незабелязани. През целия си живот ще излъчват около себе си силата на своя собствен Аз, изграден в резултат на собствените им усилия и труд.

Когато Слънцето се намира в I дом има голяма вероятност слънчевият и изгряващият знак да съвпадат – за родените с това разположение се казва, че са двойни Везни, двойни Водолеи и т.н. В тези случаи външните характеристики на човека се покриват напълно с вътрешната му психологическа нагласа. Затова и тези хора почти не могат да определят точно разликите между характеристиките на зодията и тези на асцендента: при тях има пълно покритие на външна изява и вътрешни желания. В случаите, когато Слънцето не е отдалечено на повече от 10 градуса от асцендента, говорим за наличие на съвпад между тези две възлови точки в хороскопа; тогава качествата на съответния знак са изключително силно представени. Това се отнася както за положителните, така и за отрицателните характеристики. Меркурий и Венера вероятно също ще бъдат някъде наблизо.

Това силно акцентиране върху I дом понякога може да се свързва и с ярко изявен егоизъм от страна на тези личности. Нерядко те могат да изпитват непреодолимо желание да поставят себе си в центъра на Вселената. Това е най-вероятно, когато съвпадът на Слънцето и асцендента става в Овен, Лъв или Скорпион. Обикновено тези хора се отличават с царствена осанка и маниери на поведение. Възможно е нерядко те да се отнасят с подчертано снизхождение или дори пренебрежение към заобикалящите ги „простосмъртни“. Това им поведение е силно дразнещо за останалите. При всички случаи обаче, те са изключително мотивирани да постигнат успех и да се наложат в избраните от тях области в живота. Особено внимание би следвало да обърнат на доброто състояние на гръбначния стълб и на сърцето си; тези части на тялото се намират под управлението на Лъв, а Слънцето е управител на Лъв.

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.