Слънце в X дом

Слънце в 10 дом

Този дом е разположен на най-високото място в рождената карта. Планетите, заемащи този дом, са се намирали в най-високата точка на еклиптиката, близо до зенита. Затова и значението, което те придобиват, е подчертано; X дом има отношение към кариерата и към постиженията в живота. Родените със Слънце в X дом искат да бъдат осъществени като хора, направили успешна кариера, имащи власт и заели отговорен пост в служебната йерархия. Естествено, не всички с подобна позиция в рождената карта правят кариера в прекия смисъл на тази дума. За една домакиня с това разположение например най-голямото постижение в живота (нейната кариера) е да се грижи успешно за дома и семейството си и да отгледа своите деца. Бихме могли да кажем, че този дом по-скоро има отношение към най-значимите постижения, които човек може да покаже пред света.

Знакът, в който се намира Слънцето, маркира областта, в която тези хора искат да бъдат забелязани от останалите и оценени като постигнали успех. Така например хората, родени със Слънце в Близнаци, искат другите да забележат силата на ума им, способността им за общуване и логическото им мислене.Ако Слънцето е в Риби, то тези хора ще искат да бъдат забелязани способностите им да лекуват, да успокояват, да вдъхновяват останалите. По принцип, хората с това разположение трябва да се видят в очите на другите като постигнали нещо значимо в живота си.

Например, Джон Делориън* е бил роден със Слънце в Козирог в X дом. Започвайки почти от нула, той става световноизвестен автомобилен магнат. Актьорът Мики Руни е роден със Слънце във Везни, също в X дом. Той играе първите си роли още като дете, превръща се в звезда и непрекъснато стои на върха в кариерата си. Генерал Ромел** е роден със Слънце в Скорпион в X дом. Става прословут със своите хитроумни военни тактики, които му спечелват прякора Пустинната лисица. В историята обаче има случаи на жени с това разположение на Слънцето, които поради една или друга причина сами не са могли да застанат „на върха“, но които нерядко успяват да привлекат за партньори известни личности. Този ефект се нарича синдромът на холивудските съпруги.

Опозициите към Слънцето от противоположния IV дом означават трудности при балансирането между личния и обществения живот. IV дом има отношение към семейния живот и децата, а X, както споменахме – към кариерата и общественото положение. Опозициите между планетите, намиращи се в тези противоположни домове, са свързани с трудности при разпределянето на времето, прекарано вкъщи, сред семейството и навън, в служебната среда или в обществото.Амбициозността на тези хора и стремежът им да постигнат успех в професията и кариерата си, често води до конфликти с членовете на семейството им, които остават донякъде пренебрегнати. Очевидно се налага тези хора да осмислят правилно приоритетите си и да намерят добрия баланс между тези два противоположни принципа. Освен това, те са склонни прекалено да се индентифицират с титлата и с положението, което заемат в живота. Случи ли се да изгубят тези външни атрибути, в състояние са да изживеят това обстоятелство много трагично.

Да добавим още, че X дом има отношение и към бащата. Хората, родени със Слънце в този дом, вероятно имат баща, зает в отговорен пост, притежаващ властова позиция или просто важна личност. Не са рядкост случаите при това положение, когато детето проектира своята собствена идентичност върху тази на баща си. Бащините нужди и желания могат да се превърнат в нужди и желания на детето. Възможно е също така бащата да е налагал върху детето своите възгледи и понятия за живота. Обикновено това води до известно противоречие. Детето може да идеализира баща си и да се старае в своето поведение във всичко да прилича на него. Тези хора би следвало обаче да се замислят: доколко те се борят за личен успех в живота, доказвайки себе си като способни личности и доколко действията им се определят от идеята да спечелят любовта на любимия си родител?

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.