Слънце в XII дом

Слънце в 12 дом

Този астрологичен дом е последният от домовете. И както I дом има отношение към началото на нещата, то XII има отношение към края на нещата. Когато там попада Слънцето, тоест, нашето его, центърът на нашата личност, желанието за усамотяване и прекарване на част от времето в тишина и далеч от останалите хора силно се повишава.

Бихме могли да направим известна аналогия между дванадесетте астрологични домове и разположението на помещенията в една къща. Така например, I дом е подобен на входната врата и антрето, II дом е кухнята, III дом е кабинетът, или мястото, където четем, пишем или стоим пред компютъра… и т.н.АXII дом е подобен на семейния параклис, мястото, където не влизат външни хора. Това е свещеното пространство, в което прекарваме време в молитва и осъществяваме връзката си с Бога. Затова и хората, родени с много планети в XII дом, прекарват голяма част от времето си в усамотение, това им е нужно за правилното им развитие и израстване. Но дори и само наличието на Слънцето там е достатъчно, за да се прояви даденият човек като сравнително затворен, странящ от останалите.

Тук естествено трябва да се направи уточнението, че различните хора имат различно схващане за усамотението. Например, един човек с духовни интереси може да прекарва сам доста време в медитация, докато друг, интелектуалец например, би прекарал дълги часове над книга; трети пък може да предпочете да се заключи в стаята си, за да слуша любимата си рок група с максимално усилен звук. Общото за всички е потребността да прекарват сами времето, необходимо им за „зареждане на батериите“ – след което да почувства достатъчно енергия да излязат и да действат навън в света.

Тези хора са изключително чувствителни към вибрациите на заобикалящата ги действителност. Тъй като XII дом има отношение към знака на Рибите, за които ключовият принцип е разтваряне на личното его в колективното, то и когато Слънцето (олицетворяващо егото на човека) се намира в този знак, се извършва специфично „претопяване“, „разтваряне“ на личното его в колективното. Често на тези хора им е трудно да определят границата между личния и колективния интерес. Затова на тях им е нужно периодично да се затварят в себе си, за да могат да преработят това, което са попили отвън, да намерят в тишината границите на собственото си его. Тези, които не извършват това съзнателно, често биват принуждавани от обстоятелствата да го направят. Затова и позицията на Слънцето в XII дом често се свързва с периоди на принудителна изолация – това може да бъде време, прекарано в затвора, в болницата или в някоя друга институция, където човекът бива принуден да остане изолиран от другите.

Има хора с това разположение на Слънцето, които съзнателно или несъзнателно избират професии, свързани с такива институции, предполагащи тишина и усамотение: болници, библиотеки, музеи и т.н. Обикновено на тях им липсва достатъчно увереност в собствените сили. Затова те предпочитат да работят „зад кулисите“, вместо „под светлината на прожекторите“. Но оттам те изпълняват една много важна функция, а именно – помагат на другите хора да развият своето его, жертвайки собственото си.

Това поведение е типично за знака на Рибите, който управлява XII астрологичен дом. Хората, родени под него, предпочитат да извършват такъв тип работа, при който акцентът е върху крайния резултат (продукт), а не върху неговия създател. Това разположение е типично за някой усамотен писател, грънчар или художник, за който хората ще съдят по създадените произведения, без самия автор да се показва пред публиката.

Много често такъв тип поведение не получава разбиране от останалите – партньорите нерядко се стараят да накарат този човек да бъде по-отворен и общителен. Това обаче би било неправилно. Важно е да се разбере, че периодичното усамотение е жизненоважно за хората със Слънце в XII дом, тъй като твърде голямата общителност бързо би източила тяхната духовна енергия.

В това разположение на Слънцето има определено противоречие. От една страна, основната функция на Слънцето е да изгражда и поддържа личното човешко его, тоест да поддържа уникалността и неповторимостта на всеки индивид. От друга страна, XII дом на Рибите, който управлява края на нещата, се старае да „разтвори“ това его в общото колективно его. Така че когато Слънцето се намира в този дом, това противоречие трябва да се разреши на по-високо ниво, отколкото могат да се разрешат противоречията, характерни за останалите домове. Личният Аз на човека трябва да постигне такова ниво на съзнание, което да е хармонично на колективното его, а това съвсем не е лека задача. Хората със Слънце в XII дом трябва да се научат да откриват правилния баланс между личното и колективното, между съзнателното и неосъзнатото, между личния Аз и колективното его. Това разположение изисква от съответния човек да бъде достатъчно гъвкав, подвижен и приспособяем, за да може да разрешава на определени елементи от колективното его да проникнат до собственото му его, но в същото време да остане уникален индивид и да не позволява на своето Аз да се разтвори или потъне в колективното.

Обединяването на собствения Аз със скритото на колективно и подсъзнателно ниво, потенциално е една изключително силна комбинация. И ако тя се използва правилно, може да донесе много положителни резултати както за отделната личност, така и за обществото като цяло. Например, хората със Слънце в XII дом са в състояние да действат като медиуми, като „канали“, чрез които могат да бъдат изразени митически или архетипни образи, принадлежащи на колективното безсъзнателно – било под формата на картини, музика, танци, поезия, лечителство или други духовни дарове. Тези хора често имат определени лечителски или ясновидски способности и ги използват, за да помагат на другите. Нерядко те играят ролята на катализатори, допринасящи за изменението на общественото съзнание. При всички случаи обаче, на тях им е необходимо да намерят правилния баланс между личното и колективното. Често това означава, че елементи на колективното его трябва да бъдат вградени в личното – както и обратното.

Това разположение подсказва живот, посветен на осмисляне и съзерцание (и то важи особено силно, когато има повече от две или три планети в XII дом). Според кармичната астрология, в почти всички случаи хората със Слънце в XII дом, в предишните си животи са използвали своята воля по някакъв твърде егоистичен начин, затова сега им се налага да използват своята сила, за да помагат на другите, или да зависят напълно от даден човек, група от хора или някаква обществена институция. Следователно житейските цели на родените с това разположение могат да се отличават от тези на останалите. Вместо да постигат успех по общоприетия начин чрез преследване на обществен престиж, богатство и кариера, те могат да водят затворен живот, в който да бъдат издържани от партньора си или пък да са в голяма зависимост от други обстоятелства. Целта на този им живот може да бъде не обществен успех, а преосмисляне на цялостната си досегашна кармична линия на поведение и изработването на план за промяна, който да им помогне през следващите животи да поемат по един различен път.

Някои хора със Слънце в XII дом могат да крият в себе си и скрита надменност, и високомерие. Нерядко те са убедени, че обществото е длъжно автоматично да признае тяхната уникалност и таланти. Други пък може да смятат, че поради тази им „уникалност“ въобще не са длъжни да работят, за да си изкарват прехраната, и че някой друг или обществото като система е длъжно да полага грижи за тях. Естествено, такъв подход може да доведе до проблеми.

Слънцето има отношение към мъжката енергия, така както Луната има отношение към женската. Известно е, че елементи и от двете енергии присъстват във всеки индивид, независимо от пола му – това е така, защото всички ние имаме присъствие и на Луната, и на Слънцето в астрологичните си карти. Но когато Слънцето попадне в неясния и замъглен XII дом, това може да е свързано с известна неяснота около бащата на този човек, или около други мъже, играещи роля в живота му. Понякога и самата мъжественост на този човек е поставена под въпрос. В трети случаи е налице силна психична и интуитивна връзка с бащата.

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.