Слънце във II дом

Слънце в 2 домТова е домът на материалните притежания и финансовата обезпеченост. Цялата налична слънчева енергия ще бъде насочена към придобиването на материални богатства. При това гордостта на Слънцето от множащите се притежания неизменно ще бъде демонстрирана при всяка отдала се възможност. По принцип, разположението на Слънцето по дом показва житейската област, в която трябва да положим най-много усилия, за да се изявим и в която да получим признание от страна на останалите. Следователно за родените със Слънце във II дом не е достатъчно просто да знаят, че банковата им сметка постоянно набъбва, че недвижимите им имущества се увеличават и че цената на акциите им непрестанно расте. За тях е важно всички да знаят това! Горделивото „Виж, това е мое!“ – е типичното им изявление.

Слънчевото разположение показва сферите, в които искаме да се обособим като самостоятелни индивиди. Това са областите в живота, чиито предизвикателства трябва да бъдат посрещнати с присъщите на Слънцето сила и жизненост. Според кармичната астрология, именно това е сферата, в която в предишните си животи не сме постигали достатъчно успех. Може би просто не ни се е удавала възможност да се преродим в подходящи условия или пък усилията ни са били насочени в друга посока. Поради една или друга причина сферата на живота, според разположението на Слънцето по дом изисква от нас много труд и усилия, за да докажем себе си именно в тази област. Затова полагаме огромни усилия именно в тези сфери, за да осъществим всичките си потенциални характеристики.

Една от основните жизнени задачи на хората, чието Слънце е във II дом, е необходимостта да открият и да определят нещата, които им дават сигурност и увереност. Вместо да се надяват да получат наготово пари, поддръжка и обезпечение, те трябва вътре в себе си да развиват необходимите качества за собственото си осигуряване. В най-честите случаи те получават сигурност и увереност в живота си чрез натрупване на материални богатства и пари. Можем да кажем, че една от техните основни задачи е овладяването на способността да организират и да управляват правилно материалните ресурси. Именно по този начин те развиват чувство за ценност на собствената си личност.

Понякога обаче те могат да залитнат прекалено много в тази посока. Тогава стават по-видими някои отрицателни проявления на това разположение, като себеизтъкването, поставянето на показ на личните притежания, борбата на всяка цена за високо обществено положение и престиж и т.н. Всички тези качества произтичат от силния им стремеж за доказване в областите, подчинени на II дом. Слънцето се отличава с голямо великодушие и това негово качество тук също ще бъде ясно изразено. Обикновено обаче, в замяна тези хора очакват определено признание.Ако то не е налице, сърцето им може да бъде наранено или пък щедростта им да пресъхне.

В който и дом да се намира, Слънцето търси да намери официално потвърждение за своята ценност, значимост и стойност. Втори дом има отношение към Венера и следователно – към красотата и изкуствата. Например неповторимият френски актьор и певец Морис Шевалие (1888-1972) е имал Слънце в Дева във II дом. Той е бил роден в крайна бедност, но умира като милионер. Друг пример е Луи Вюитон (1821-1892), създателят на световноизвестната търговска марка за луксозна мода и висококачествени кожени изделия. Едва 14-годишен, той извървява пеша 400 км от родното си място до Париж, като по пътя работи на различни места, включително и като опаковчик на багаж, за да си осигури прехраната. По-късно той основава свой собствен бизнес и работи като моделиер за най-известните богати френски семейства. Впоследствие работи дори в двора на Евгения де Монтихо*. По богатството си, през 2009 г. търговската марка „Луи Вюитон“ заема 19-то място в света, като размерът на активите є се определя на 19 395 милиарда долара.

Друг типичен пример е изобретателят и едър предприемач Томас Едисон (1847-1931), който има 1093 регистрирани патента. Независимо, че повечето от официално регистрираните от него патенти всъщност са били открития на негови служители, той е останал в историята като изобретател на редица уреди, променили коренно света. Най-известните от тях са фонографът, кинокамерата и електрическата крушка. Вероятно най-голямата от неговите заслуги е тази, че в стремежа си към по-големи печалби, Едисон се превръща в един от основателите на индустриалното производство. Масовото производство променя не само търговските отношения между хората, но и изобщо материалния свят. (Отделен е въпросът какво означава от метафизична гледна точка масовото производство на предмети.) Започнал като продавач на закуски и захарни изделия на железопътна гара, впоследствие Томас Едисон става собственик на 14 огромни компании, една от които, „General Electric“, съществува и до днес и е едно от най-големите акционерни дружества в света. В случая е важно да се отбележи, че това е било постигнато от човек, роден със Слънце във Водолей във II дом.

Способността на хората, родени със Слънце във II дом, да натрупват материални блага и притежания е ненадмината. За съжаление тяхното собственическо отношение лесно се прехвърля и върху партньорите им. Никак не са редки случаите, когато хора, родени с това разположение, било съзнателно, било подсъзнателно третират партньора си като един вид притежание. Не става дума обаче за грубо или нехайно отношение, съвсем не. Помислете си: как се отнасяме към любимите си драгоценности? Често с изключителна загриженост, любов и привързаност. И все пак, когато прехвърляме това отношение към любимия си човек, изпускаме от вниманието си най-важното: че живият човек притежава свободна воля и право на свой собствен избор! Ето това трябва да се напомня на родените със Слънце във II дом, тъй като те са склонни да забравят този важен факт. Улисани в своя стремеж към обезпечение, те се заобикалят с материални неща и приятелства, които им дават чувство на „защитеност“ срещу превратностите на съдбата.

Родените с подобно положение на Слънцето си мислят, че ако притежават достатъчно пари, акции, недвижими имущества, къщи и т.н., със сигурност ще бъдат защитени от евентуални финансови или житейски катаклизми. Някои от тях включват и партньора си в тази категория – неговото (или нейното) присъствие в живота им също им дава увереност, че всичко ще бъде наред в случай на непредвиден обрат на съдбата. Тази увереност обаче е напълно илюзорна, доколкото не съществува абсолютно нищо на физическо ниво, което да ни осигури гарантирана защита от превратностите на материалния свят. Съществуват местни и глобални финансови кризи, които помитат една голяма част от спестяванията ни; стават земетресения, наводнения, свличания – всевъзможни катастрофи, които унищожават недвижимото ни имущество. А има и периоди, когато поради някаква душевна или емоционална криза, поради напреднала възраст или други причини губим и партньора си. Фактически абсолютно нищо на материално ниво не може да ни служи за утешение – простата причина е, че материалните неща винаги са преходни. Единственото, което може да ни даде увереност от непреходен характер е вярата.

Тук може да се цитира и казаното в Библията: „Не си събирайте съкровища на земята, където молец и ръжда ги разяждат и където крадци подкопават и крадат. А си събирайте съкровища на небето, където молец и ръжда не ги разяждат и където крадци не подкопават, нито крадат.“ (Матей 6.19,20). В крайна сметка родените със Слънце във II дом ще трябва да дойдат до идеята, че сигурността и защитеността им от житейските кризи се постигат само чрез изграждане на добра житейска философия, основана на повече вяра.Тези хора постепенно ще стигнат до убеждението, че чувството за сигурност е свързано с развитието на вътрешни качества като благородство, великодушие, смелост, сила и авторитет,независимо от количеството на парите в банковата им сметка.

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.