Слънце в IV дом

 

Слънце в 4 домЖизнеността и желанието за себеизява на Слънцето ще търси начин да се прояви и в сферите, управлявани от IV астрологичен дом. Най-вероятно това ще става чрез нуждата да се създаде уютна и надеждна среда за цялото семейство, доколкото един от приоритетите на това разположение е задомяването и изграждането на свой собствен дом или жилище. За тези хора е от изключителна важност ролята им на родители. IV дом е под управлението на Рак и Луната, следователно родителските инстинкти ще бъдат силно развити. Преди обаче да можем да дадем правилно тълкувание на това разположение, важно е да имаме предвид разположението на Слънцето по знаци. Тук до голяма степен нещата зависят от това какъв е елементът на съответния знак.

Например, ако Слънцето се намира във воден знак, инстинктивните родителски реакции на грижовност и закрила ще бъдат изключително подчертани. Слънцето в огнен знак обаче, ще гори от ентусиазъм и въодушевление да се занимава със своите деца, въпреки че не би проявявало особено голямо търпение към тях. Огнените знаци, от своя страна, благоприятстват съвместните занимания със спорт, игри и други физически активности. Въздушните знаци ще подтикват децата към развитие на интелектуалните им способности, докато земните ще положат много усилия и търпение да развиват в тях качества като практичност, рационалност и реализъм.

IV дом е разположен в най-ниската част на хороскопа и има отношение към средата и семейството, в което израстваме. Можем да оприличи този дом на почвата за едно растение – той представлява средата, в която растението пуска своите корени. Обратно – противоположният X дом, който е най-високата точка в хороскопа, има отношение към най-големите висоти, до които можем да стигнем в живота.Тоест, що се отнася до примера с растението, това е най-голямата височина, до която то може да израстне.

Следователно за хората със Слънце в IV дом семейната среда, от която произлизат, има огромно влияние за формирането им като личности. По принцип това важи за всеки човек, но е от изключително голямо значение именно за родените със Слънце в този дом. Както вече казахме, по разположението на Слънцето по домове можем да съдим за областите в живота, където ще търсим да получим признание и възможности да оформим самостоятелната си личност. Ако Слънцето в I дом предполага изграждането на нова индивидуалност, във II дом приоритет заемат натрупването на пари и материални притежания, в III – силата на индивидуалността се постига чрез натрупването на знания, а в IV дом акцентът е върху семейството и рода.

Разположението на Слънцето в този IV дом обаче създава и известно противоречие. От една страна, хората с подобна астрологична характеристика се стремят да получат признание като отделни личности (Слънцето), но от друга страна IV дом ги придърпва назад към родословното им дърво, към принадлежността им към определен род, семейство, нация, етнос и т.н. (Луната). И тук в практиката си на астролог, многократно съм се срещал с два основни типа хора, родени с това разположение. Едните изцяло се идентифицират с унаследените си гени, рода, от който са произлезли, семейството и т.н. Тези хора разглеждат себе си изключително само като сумарен продукт от всички способности и таланти, които са притежавали техните предци.

Те обаче трябва да осъзнаят, че с раждането на всеки един нов човек се добавя някакъв нов елемент в родовата верига. В противен случай човечеството би спряло в застой и дори в регрес. А също така, ако всички гении унаследяваха изключителните си качества по генетичен път, то би следвало да предположим, че крайните разклонения на родословните дървета ще имат само гении – сумарни продукти на други по-малки гении – бащи, дядовци и т.н. Но животът съвсем не потвърждава това. В семействата, в които се раждат гениални индивиди, преди това никога не са се раждали личности от подобен мащаб. Да вземем например Леонардо, Рафаел, Гьоте – или пък по-близки до нашето съвремие хора катоАйнщайн, Чарли Чаплин и много други. Какво знаем за техните родители, баби, дядовци, чичовци и лели? Почти нищо. Или пък да вземем децата на тези ярки личности. Те станали ли са също така известни като своите родители? Отговорът също е „не“. Следователно човешкият талант не се унаследява по генетичен път. Това е искра, която се запалва свише и се дарява само на определен човек. Тук гените не са от особено значение.

Другият тип хора, родени с това разположение на Слънцето, напълно отричат генетичния си корен. Те искат да вярват, че собствената им личност няма абсолютно нищо общо с предците, че кръвта, която тече в жилите им, няма никакво значение. Това също е погрешен начин на мислене. В самото начало на своето Евангелие Матей описва рода на Иисус – при това той съвсем ясно подчертава, че се е минало именно през 7 пъти по 7 поколения, преди да стане възможно раждането на Иисус във физическо тяло. Тук се докосваме до изключително дълбоки езотерични послания: генетичният фон в никакъв случай не може да бъде пренебрегнат – тялото е инструментът на духа. Един опитен хирург не може да извърши прецизна операция с неподходящи инструменти.

Хората, родени със Слънце в IV дом, трябва да разрешат тази дилема сами за себе си без да залитат в едната или в другата крайност. Те трябва да осъзнаят и да приемат генетичното наследство на своите предци, но да извършват дейността си по свой уникален или просто различен начин. В това се състои задачата на Слънцето в IV дом.

Традиционно IV дом има отношение към майката. В нашата ера на Водолея ролите на двамата родители до голяма степен се преплитат, така че е трудно да се определи чисто по полов признак към кой от двамата този дом има пряко отношение. Това трябва да се проследи във всеки индивидуален случай. Бихме могли обаче да го формулираме така: IV дом има отношение към този родител в семейството, който предлага на подрастващото дете емоционална подкрепа, нежност, внимание, съчувствие и любов. Когато обаче в този дом е Слънцето, майката (ако това е въпросният родител) може да бъде усещана като прекалено доминантна. В дългосрочен план това би могло да има определени негативни последици за детето. Вместо да получава нежност, привързаност и любов (ключовите думи за IV дом и Луната), получава строгост, властност и авторитаризъм (Слънцето). В резултат родените с това разположение могат да развият подсъзнателни комплекси: например, че са прекалено невзрачни, незначителни и неспособни на нищо. Те трябва да проведат сериозна вътрешна борба, за да се преборят с влиянието на властния родител и да открият своята собствена ценност и достойнство, без да бъдат засенчвани от силния родителски авторитет.

Има случаи, когато авторитетната фигура в семейството просто липсва. Например, бащата отсъства и майката е принудена да изпълнява и двете роли. Така подрастващото момченце няма да има пред себе си модел за мъжественост, върху който да построи своя собствена визия за мъжественост. На него ще му бъде доста трудно по-късно в живота, тъй като то ще трябва да изгражда в себе си качества, за които не е виждало модел в семейството си. Ако едно момиченце в подобна ситуация израства без силното мъжко присъствие на баща си, вероятно впоследствие като жена подсъзнателно ще се стреми да открива архетипното присъствие на бащата в партньорите, с които се свързва. Тя може да търси партньор, който за нея да изпълнява по-скоро бащинска функция. В крайна сметка, независимо от пола на детето, намиращо се в една такава ситуация, ще му се наложи да изгради архетипния образ на съответния родител вътре в себе си, без външна помощ.

Изграждането на свое собствено семейство и свой собствен дом ще бъде първостепенна задача за тези хора. Някои от тях прекарват в търсене на подходящо място за живот цялата първа половина на живота си. Много от тези хора започват да откриват своята собствена идентичност чак през втората половина на живота си. Тогава те помъдряват и вече определено знаят какво искат и какво трябва да направят. Именно тогава те като че ли най-добре реализират творческия и съзидателен потенциал, заложен в това разположение.

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.