Слънце в VIII дом

Слънце в 8 дом

От една страна, както вече подчертахме, Слънцето в рождената карта е представител на егото на човека, което търси начини да изяви себе си творчески. От друга страна, VIII астрологичен дом попада под знака на Скорпион и на неговият управител – бога на подземното царство Плутон. Но как може егото да се изрази в тъмнината на подземното царство?

Оказва се, че може, но по сравнително прикрит начин. Някои от областите на живота, управлявани от VIII дом са финансите и едрият бизнес, притежанията на другите хора, правенето на секс като инстинкт за продължението на рода, всичко свързано с разкриването на мистерии и тайни, с криминологията, с подземния (престъпния) свят, както и със смъртта и живота след смъртта. Очевидно, егото на хората, родени със Слънце в VIII дом, ще трябва да си избере една от горепосочените области, за да намери изява.

Най-положителното, което може да се извлече от VIII дом е способността за промяна и възраждане. Когато Слънцето попада там, на хората им се предоставя възможността да променят и обновят най-личното от себе си – своето его (или своя висш Аз). Независимо към коя област на живота егото на тези хора ще насочи своя интерес, то има способността да израсне на по-висше ниво, в зависимост от опитностите, които ще получи през дадения му живот. Обикновено тези хора имат ярко изразени способности за самоанализ и за анализиране на другите хора. В зависимост още от знака, в който се намира Слънцето, тези възможности могат да бъдат повече или по-малко подчертани. Слънце във воден знак (Рак, Скорпион, Риби) ще даде толкова мощна интуиция, че тя ще е на границата с ясновидството. Слънце в Скорпион в VIII дом е толкова силна комбинация, че заслужава особено внимание. Хората с това разположение са родени медиуми, които имат интуитивна информация за всичко, което се случва около тях. В зависимост от аспектите на Слънцето, тези способности могат да бъдат използвани както за доброто на останалите, така и за лично обогатяване и задоволяване на собствени (нерядко користни) интереси.

При всички случаи обаче ще присъства силен стремеж да се проникне в скритата страна на нещата. Тези хора желаят да стигнат до сърцевината на всяко нещо.Това се отнася както за скритите сили в природата, така и за собствената им и тази на останалите хора психологическа мотивация. Родените с такова разположение на Слънцето са известни със способностите си да разрешават трудни задачи, където се изисква да се стигне до същината на процесите и явленията. Те могат да бъдат способни детективи, изследователи и учени.

Освен това, доколкото сексуалният акт е един чисто съзидателен процес, то и Слънцето в този дом ще търси поле за изява в тази област. Хората, родени с тази астрологична характеристика, имат засилен интерес към секса и търсят да намерят израз на творческото си начало чрез интимните си взаимоотношения с партньора. Те полагат много усилия да анализират всеки възможен аспект на своята сексуалност и тази на техните партньори. Докато сексуалната област по принцип е важна за всички хора, то за родените със Слънце в VIII дом, липсата на удовлетворение в тази сфера може да означава липса на интерес към живота изобщо. Затова тези хора трябва съзнателно да опознаят природата си и да намерят подходящ израз на кипящата в жилите им енергия.

Някои други представители на това разположение могат да се фокусират изцяло върху трупането на пари и властта, която се придобива чрез тях. Други пък могат да бъдат обсебени от определено религиозно, духовно или окултно течение. В крайна сметка всички тези хора стигат до себепознание, а в следствие на това – и до способността за промяна и обновление. Обикновено те не се страхуват от смъртта – възприемат я като крайна трансформация, след която човек преминава от една фаза в друга. Без тази промяна духът не би имал възможност да се прероди отново, а следователно и да се развива.

На дълбоко подсъзнателно ниво, всички ние се стремим да се свържем с нещо, което е по-голямо от самите нас. Това обаче важи особено за хората, родени със Слънце в VIII дом. Чрез преодоляването на себе си и свързването си с енергиите на универсалното единство, тези хора успяват да надскочат собствените си ограничения и да постигнат повече, отколкото биха постигнали сами. Например, някои от тях стигат до висши цели, като привличат към себе си парите и притежанията на другите хора. Традиционната астрология ни учи, че подобно разположение е добро за наследство. Разбира се, това твърдение не бива да се възприема буквално. По принцип, парите на другите сами идват при тях – получават стипендии, или пък управляват тръстове, а може би седят на заседателната маса на директорския съвет, където взимат решения за стотици хиляди или дори милиони евро.

Енергиите, които се обменят между хората се управляват от VIII дом. Естествен процес е да обменяме помежду си пари и материални притежания – а родените със Слънце в VIII дом се оказват именно в тези ситуации на обмен. Парите и притежанията обаче са само видимата част на нещата; всъщност между хората циркулират и чувства, мисли, преживявания, емоции, сексуални флуиди, погледи, жестове, интонация на гласа и т.н. Слънцето в VIII дом подпомага тълкуването на всички видими и невидими знаци, като по този начин благоприятства безпогрешната преценка на истинските мотиви, движещи хората.

В личните си взаимоотношения родените с тази позиция се увличат изключително дълбоко и влагат много страст. Често страстните връзки могат да задействат спомени от детството, а може би дори и някои неразрешени проблеми и комплекси, пренесени в подсъзнанието им от предишни животи. В подобни случаи интимните им партньори действат като „катализатори“ за осъзнаването на тези комплекси и в крайна сметка допринасят за тяхното изчистване от подсъзнанието им. Понякога това причинява драматичен разрив с партньора. За хората с това разположение любовните връзки далеч не са само забавление от време на време. Те трябва да се научат правилно да изграждат подобни връзки. А и нещо, което е дори по-важно – трябва да се научат как да постъпват в случай, че връзката задейства определени комплекси от детството или от предишните им животи. Разривът с партньора често не е в състояние да разреши проблема. Единственият начин за справяне с трудностите е чрез дълбок самоанализ, осъзнаване на всички скрити фобии и блокажи и тяхната „преработка“.Така тези хора ще имат възможността да разгърнат личността си, свободни от необходимостта да бъдат роби на изживени вече житейски модели.

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.