Уран в VIII дом

 

Уран в 8 домРодените с това разположение имат силна психическа връзка с всичко, което ги заобикаля. Те се стремят да изучават Вселената колкото е възможно в по-голяма дълбочина и проникновеност. Уран е най-оригиналната и необичайна планета и когато се намира в царството на подземния бог Плутон, тя иска да използва нови и нестандартни методи за опознаване на тази загадъчна и мистериозна територия. На първо място, в сферата на управление на VIII дом влиза сексуалното либидо. Този тип енергия е различна от желанието за развлечение, забавление и сексуално влечение, характерно за V дом. Тук най-вече става въпрос за заложените във всички нас дълбоки инстинкти за продължението на рода. Те се управляват от VIII дом. А когато свободолюбивият Уран е разположен тук, той иска да експериментира, да намира нови начини, решения и подходи в тази територия.

Някои от родените с това разположение подхождат към сексуалния инстинкт и сексуалните нагони по доста различен начин – например, те не желаят да бъдат приковани и ограничени към стереотипното поведение в тази област. Могат да се опитат да открият техники, чрез които сексуалната енергия на човека да се направлява по друг начин. Вместо да се разлива неконтролируемо в един мимолетен момент на оргазъм, те биха искали да впрегнат сексуалната енергия целенасочено в посоката на съзидателността и творческото начало. Има цял раздел в йогизма, наречен тантра йога, който се занимава именно с тази динамика.

Други с това разположение пък се опитват да намерят някакво необичайно направление, в което да насочат своето либидо. Например, те могат да са привърженици на други практики – размяна на партньорите или комуналните бракове. Понякога техните опити за постигане на по-голяма свобода в областта на секса и брака могат да бъдат успешни. В други случаи обаче могат да доведат до сериозни сблъсъци с установените правила и традиции в обществото. Има и трета група – те ще се опитват да експериментират с размножителните сили, заложени в нашият организъм – отново става въпрос за търсене на различни методи да се направлява тази енергия.

VIII дом управлява също така всичко скрито и тайно. Оттук е и интересът на тези хора към окултните науки. Уран от тази позиция ще се стреми да проникне колкото може по-надълбоко в тайните на сътворението и на начина, по който са създадени и работят нещата. При наличието на положителни аспекти към Уран в VIII дом, тези хора биха могли доста успешно да се занимават с такива науки като астрология, алхимия, окултизъм, ритуална и практическа магия, химия, ядрена физика и т.н. Например, италианският учен и носител на Нобелова награда Енрико Ферми (1901-1954), роден с Уран в Стрелец, буквално се е спуснал надолу в структурата на веществото, за да го изследва на ниво елементарни частици. Ферми има огромна заслуга за създаването на първия атомен реактор и е допринесъл много за изследването на ядрените реакции и индуцираната радиоактивност.

Смъртта е също област, намираща под управлението на VIII дом. Родените с Уран в този дом са в състояние да разглеждат темата за смъртта по съвсем неконвенционален начин. Те се опитват да разберат това явление и са любопитни да го разгледат отблизо. Така те ще са склонни да изпитат през живота си някои съвсем необичайни и свръхестествени опитности. Някои от тях имат пророчески сънища, видения или дарба да предвиждат определени събития. Техните прозрения се отнасят не толкова за конкретни хора и личности, колкото към съдбините на човечеството като цяло. Някои от тях са в състояние успешно да контролират и да провеждат енергията – поради тази причина могат да практикуват лечебен масаж, физиотерапия, енергийна медицина и други лечителски практики. Аспектите на Уран тук са доста важни. Наличието на повечето положителни аспекти характеризира възможни дарби, които трябва съзнателно да бъдат развивани.

На по-практично равнище можем да кажем, че за родените с това разположение са възможни внезапни обрати във финансовата област. Същото може да се очаква в областта на сексуалните преживявания, на духовните им стремежи, скритите им заложби и т.н. Аспектите на Уран ще подскажат дали тези внезапни промени ще са предимно положителни (хармонични) или отрицателни (дисхармонични). При всички случаи може да се очаква материалното им благосъстояние и духовното им развитие да бъдат подложени периодично на силни трусове. Причините за тези внезапни обрати могат да са такива непредвидени събития като брак, развод, смърт, наследство, раждане на дете, подписване на договор с нов бизнес партньор, загуба на бизнес партньор и т.н. Изобщо редица непредвидени обстоятелства могат драстично да изменят посоката, в която тези хора се движат. Съвсем внезапно, често поради независещи от тях причини, те са принудени да променят решително и начина си на живот.

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.